Pimeännihti

Taulukko: Pimeännihti

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Päivittäinen loitsukiintiö

1. 

2. 

3. 

4. 

1.

+1

+2

0

0

Paha aurahyvyyden paljastus,   
myrkynkäyttö

0

2.

+2

+3

0

0

Musta siunaus,
isku vasten hyvyyttä 1/päivä

1

3.

+3

+3

+1

+1

Epäkuolleiden hallinta,
epätoivon aura

1

0

4.

+4

+4

+1

+1

Salahyökkäys +1n6

1

1

5.

+5

+4

+1

+1

Paholaismainen palvelija,
isku vasten hyvyyttä 2/päivä

1

1

0

6.

+6

+5

+2

+2

1

1

1

7.

+7

+5

+2

+2

Salahyökkäys +2n6

2

1

1

0

8.

+8

+6

+2

+2

2

1

1

1

9.

+9

+6

+3

+3

2

2

1

1

10.

+10

+7

+3

+3

Salahyökkäys +3n6,
isku vasten hyvyyttä 3/päivä

2

2

2

1

Kestonoppa

n10.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä pimeännihdiksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Hengenlaatu

Mikä tahansa paha.

Perushyökkäyshyvitys

+6.

Taidot

Piiloutuminen 5 tasoa, Tietämys (uskonto) 2 tasoa.

Valtit

Harjaantunut hajotusisku, Niittäminen, Väkihyökkäys.

Muuta

Hahmon on täytynyt solmia rauhanomainen yhteys johonkin pahaan vierasolioon, jonka hän itse tai joku muu on loihtinut esiin.

Luokkataidot

Pimeännihdin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Eläintenkäsittely (Kar), Keskittyminen (Ruk), Kovistelu (Kar), Käsityöläisyys (Äly), Parannus (Vii), Piiloutuminen (Ket), Ratsastus (Ket) ja Tietämys (uskonto) (Äly).

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat pimeännihti-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Pimeännihdillä on pätevyys kaikkiin perus- ja sota-aseisiin, kaikentyyppisiin haarniskoihin ja kaikkiin kilpiin.

Paha aura (Po)

Pimeännihdin pahan auran voimakkuus (ks. pahuuden paljastus -loitsu) on yhtä kuin hänen pimeännihtitasonsa + hänen mahdollinen pappitasonsa.

Hyvyyden paljastus (Lo)

Pimeännihti voi käyttää aina halutessaan hyvyyden paljastusta loitsunomaisena kykynä, jonka vaikutus on sama kuin hyvyyden paljastus -loitsulla.

Myrkynkäyttö

Pimeännihdit ovat harjaantuneita myrkkyjen käyttäjiä eivätkä koskaan myrkytä vahingossa itseään, kun sivelevät myrkkyä aseen terään.

Musta siunaus (Yl)

Pimeännihti lisää Karisma-muuntimensa (jos se on plusmerkkinen) hyvityksenä kaikkiin laistoheittoihinsa.

Loitsut

Pimeännihti voi langettaa pienen joukon jumalloitsuja. Pimeännihdin Viisaus-arvon on oltava vähintään 10 + langetettavan loitsun taso, joten pimeännihti, jonka Viisaus on korkeintaan 10, ei voi langettaa mitään näistä loitsuista.

Pimeännihdin lisäloitsujen määrä riippuu hänen Viisaudestaan, ja laistoheitoissa hänen loitsujaan vastaan vaikeusaste on 10 + loitsun taso + pimeännihdin Viisaus-hyvitys. Jos pimeännihdin päivittäinen loitsukiintiö joltakin loitsutasolta on 0, hän saa langettaa kyseiseltä tasolta vain ne lisäloitsut, jotka hän mahdollisesti saa Viisaus-arvonsa perusteella. Pimeännihdin loitsuluettelo on näkyvillä alempana. Pimeännihti voi käyttää mitä tahansa luettelossa olevaa loitsua ja voi alustaa niistä kulloinkin ne, jotka haluaa. Pimeännihti alustaa ja langettaa loitsunsa samalla tavoin kuin pappi (joskaan pimeännihti ei voi langettaa korvaavasti hoito- tai aiheutus-loitsuja).

Isku vasten hyvyyttä (Yl)

Vähintään 2. tason pimeännihti voi yrittää kerran päivässä normaalia lähitaisteluhyökkäystä, joka tuottaa ylimääräisiä vaurioita hyvälle olennolle.

Hän lisää hyökkäysheittoonsa Karisma-muuntimensa (jos se on plusmerkkinen). Jos hyökkäys onnistuu, se tuottaa 1 pisteen verran ylimääräisiä vaurioita pimeännihtitasoa kohden. Jos hyökkäys epäonnistuu, kyky on silti käytetty kyseiseltä päivältä. Jos hyökkäys osuu vahingossa olentoon, joka ei ole hyvä, se ei tuota ylimääräisiä vaurioita mutta kyky on silti käytetty kyseiseltä päivältä.

5. ja 10. tasolla pimeännihti saa iskulle vasten hyvyyttä yhden käyttökerran lisää päivässä.

Epätoivon aura (Yl)

3. tasolta alkaen pimeännihti säteilee vihamielistä auraa, jonka vuoksi kaikki viholliset 10 jalan säteellä hänestä saavat kaikkiin laistoheittoihinsa sakkoa –2.

Epäkuolleiden hallinta (Yl)

Kun pimeännihti nousee 3. tasolle, hän saa yliluonnollisen kyvyn ojentaa ja ohjailla epäkuolleita. Hän käyttää näitä kykyjä kuten kahta tasoa alemman tason pappi.

Salahyökkäys

Tämä kyky, jonka pimeännihti saa 4. tasolla, vastaa rosvon samannimistä kykyä. Ylimääräiset vauriot lisääntyvät +1n6:lla joka kolmannella tasolla 4:nnen jälkeen (eli 7. ja 10. tasolla). Jos pimeännihti saa salahyökkäyksen myös jostakin toisesta lähteestä, ylimääräiset vauriot kasautuvat keskenään.

Pimeännihtien loitsuluettelo

Pimeännihdit valitsevat loitsunsa seuraavasta luettelosta:

1. taso

aseenturmelu, hirviön esiinloihdinta I*, lievien haavojen aiheutus, lievien haavojen hoito, pelon herätys, taika-ase, tuomio.

2. taso

hirviön esiinloihdinta II*, häränvoima, kotkanloisto, kuolinkellot, pimeys, pirstonta, tuntuvien haavojen aiheutus, tuntuvien haavojen hoito.

3. taso

hirviön esiinloihdinta III*, suoja energialta, syvä pimeys, taudintartutus, vaikeiden haavojen aiheutus, vaikeiden haavojen hoito.

4. taso

esteetön liike, hirviön esiinloihdinta IV*, kriittisten haavojen aiheutus, kriittisten haavojen hoito, myrkky.

* Vain pahoja olentoja.

Aseenturmelu

Pimeännihdeillä on oma loitsunsa, aseenturmelu, joka on paladiininloitsu aseensiunauksen vastakohta. Sen sijaan, että loitsu lisäisi aseen tehokkuutta pahoja vihollisia vastaan, se lisää aseen tehokkuutta hyviä vihollisia vastaan.

Langenneet paladiinit

Pimeännihti, jolla on paladiinitasoja (eli hän on entinen paladiini), saa ylimääräisiä kykyjä sen mukaan, montako paladiinitasoa hänellä on.

Pimeännihdiksi ryhtyvä entinen paladiini (jollaisia kutsutaan myös langenneiksi paladiineiksi) saa alla olevista kyvyistä kaikki ne, joihin hänen paladiinitasojensa määrä oikeuttaa.

1–2

Isku vasten hyvyyttä 1/päivä. (Tämä kyky kasautuu sen kyvyn kanssa, jonka kaikki pimeännihdit saavat 2. tasolla.)

3–4

Kättenpäällepaneminen. Pimeännihti voi käyttää tätä yliluonnollista kykyä kerran päivässä parantaakseen itseltään tai paholaismaiselta palvelijaltaan vaurioita yhteensä Karisma-hyvityksensä × tasonsa verran.

5–6

Salahyökkäysvauriot karttuvat +1n6:lla. Isku vasten hyvyyttä 2/päivä.

7–8

Paholaismainen esiinloihdinta. Pimeännihti voi kutsua kerran päivässä hirviön esiinloihdinta I -loitsulla esiin jonkin pahan olennon. Tämän loitsun langettajataso on kaksi kertaa pimeännihdin luokkataso.

9–10

Epäkuollut seuralainen. Pimeännihti saa (5. tasolla) paholaismaisen palvelijan lisäksi seuralaisen, joka on Keskikokoinen luuranko tai zombi. Tätä seuralaista ei voida käännyttää eikä ojentaa, ja kun pimeännihdin tasot karttuvat, seuralainen saa aina kaikki samat hyvitykset ja lisät kuin paholaismainen palvelija. Isku vasten hyvyyttä 3/päivä.

11 tai yli

Näin voimakas langennut paladiini saa välittömästi yhden pimeännihtitason jokaisesta paladiinitasosta, josta hän luopuu vaihdossa.

Hahmon hahmotaso ei muutu. Jos hän luopuu niin monesta paladiinitasosta, että niitä jää jäljelle enintään 8, hän saa samassa suhteessa vähemmän ylimääräisiä kykyjä siitä, että on langennut paladiini.

Pimeännihdin paholaismainen palvelija

5. tasolta alkaen pimeännihti voi kutsua palvelukseensa paholaismaisen alkurotan, hevosen, kissan, korpin, lepakon, ponin tai rupikonnan. Pimeännihdin palvelija saa ylimääräisiä kestonoppia ja erikoiskykyjä pimeännihdin hahmotason mukaan (ks. alla oleva taulukko).

Pimeännihdillä voi olla vain yksi paholaismainen palvelija kerrallaan.

Jos pimeännihdin palvelija kuolee, hän voi kutsua sen tilalle uuden, kun kuolemasta on kulunut vuosi ja päivä. Uudella paholaismaisella palvelijalla on kaikki pimeännihdin senhetkisen tason oikeuttamat kyvyt.

Hahmotaso   

Lisä-KN   

Kehopanssarilisä   

Vma-lisä   

Äly   

Muuta

12 tai alle

+2

+1

+1

6

Tunneyhteysharjaantunut pelastautuminen,   
yhteiset laistoheitot, loitsunjako

13–15

+4

+3

+2

7

Puheyhteys pimeännihtiin

16–18

+6

+5

+3

8

Veriside

19–20

+8

+7

+4

9

Loitsunsieto

Hahmotaso: Pimeännihdin hahmotaso (hänen pimeännihtitasonsa + hänen alkuperäisen luokkansa taso).

Lisä-KN: Palvelijan ylimääräiset kahdeksantahoiset (n8) kestonopat, joista jokaiseen lisätään Ruumiinkunto-muunnin normaaliin tapaan. Ylimääräiset kestonopat parantavat palvelijan perushyökkäys- ja peruslaistohyvityksiä normaaliin tapaan.

Kehopanssarilisä: Tämä luku lisätään palvelijan alkuperäiseen kehopanssarihyvitykseen. Jos olennolla ei ole kehopanssaria, sen alkuperäiseksi kehopanssarihyvitykseksi katsotaan +0.

Vma-lisä: Tämä luku lisätään palvelijan Voimakkuus-arvoon.

Äly: Palvelijan Älykkyys-arvo. (Paholaismainen palvelija on älykkäämpi kuin eläinlajinsa normaali edustaja.)

Sarakkeessa "Muuta" luetellut kyvyt on kuvailtu alla:

Tunneyhteys (Yl)

Pimeännihdillä on tunneyhteys palvelijaansa, jos hän on palvelijasta 1 virstan säteellä. Pimeännihti ei voi nähdä palvelijan silmin, mutta kaksikko voi viestiä tunnetasolla. Yhteyden rajallisuuden vuoksi pimeännihti ja palvelija voivat välittää toisilleen vain yleisiä tuntemuksia.

Tunneyhteyden ansiosta pimeännihdillä on sama yhteys paikkoihin ja esineisiin kuin palvelijallakin.

Harjaantunut pelastautuminen (Po)

Kun palvelija altistuu hyökkäykselle, joka sallii Refleksi-laistoheiton vaurioiden puolittamiseksi, se ei kärsi lainkaan vaurioita, jos se onnistuu laistossa, ja vain puolet vaurioista, vaikka laisto epäonnistuisi. Harjaantunut pelastautuminen on poikkeuskyky.

Yhteiset laistoheitot

Palvelija käyttää laistoheitoissaan joko omaa peruslaistohyvitystään tai pimeännihdin peruslaistohyvitystä, kumpi vain on suurempi. Palvelija lisää laistoihin omat kykymuuntimensa, eikä se voi käyttää laistoissaan mitään muita isännällä mahdollisesti olevia hyvityksiä.

Loitsunjako

Pimeännihdin itseensä langettamat loitsut (pois lukien loitsunomaiset kyvyt) voivat vaikuttaa myös hänen palvelijaansa, jos hän niin haluaa. Tätä varten palvelijan on oltava langetushetkellä 5 jalan säteellä pimeännihdistä. Jos loitsun kestoaika on jokin muu kuin silmänräpäyksellinen, loitsu lakkaa vaikuttamasta palvelijaan, jos se liikkuu yli 5 jalan päähän; vaikutus ei palaudu, vaikka olento tulisi takaisin pimeännihdin luo ennen kestoajan päättymistä. Lisäksi pimeännihti voi langettaa loitsun, jonka kohde on "Langettaja", itsensä sijasta palvelijaansa (jolloin loitsun kantama on "Kosketus"). Pimeännihti ja hänen palvelijansa voivat jakaa loitsuja silloinkin, kun loitsu ei normaalisti vaikuttaisi palvelijan olentotyyppiin (taikaeläin) kuuluviin olentoihin.

Puheyhteys pimeännihtiin (Po)

Jos pimeännihdin hahmotaso on vähintään 13, pimeännihti ja palvelija voivat viestiä sanallisesti niin kuin heillä olisi yhteinen kieli. Muut olennot eivät ymmärrä tätä viestintää ilman taikakeinoja.

Veriside (Po)

Jos pimeännihdin hahmotaso on vähintään 16, palvelija saa hyvitystä +2 kaikkiin hyökkäysheittoihinsa, testeihinsä ja laistoihinsa, jos se havaitsee, että pimeännihtiä uhataan tai vahingoitetaan.

Tämä hyvitys on voimassa niin kauan kuin uhka on välitön ja ilmeinen.

Loitsunsieto (Po)

Jos pimeännihdin hahmotaso on vähintään 19, palvelija saa loitsunsietoa yhteensä pimeännihdin hahmotason verran + 5. Jos joku toinen loitsija haluaa vaikuttaa palvelijaan loitsulla, hänen on saatava langettajatasotestissä (1n20 + langettajataso) tulos, joka on vähintään yhtä suuri kuin palvelijan loitsunsieto.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.