Haarniskat ja kilvet

Haarniskojen ja kilpien ominaisuudet

Jotta hahmo voisi käyttää keskiraskaita ja raskaita haarniskoja tehokkaasti, hänen on hankittava niitä varten Haarniskapätevyys-valtit. Useimmilla hahmoluokilla on tosin automaattisesti pätevyys itselleen parhaiten sopiviin haarniskoihin.

Jotkin hyökkäystyypit, kuten hajotusisku, voivat tuottaa haarniskoille ja kilville vaurioita.

Alla on kuvattu tarkemmin haarniskojen ja kilpien ominaisuudet (jotka esiintyvät sarakkeiden otsikkoina taulukossa Haarniskat ja kilvet).

Hinta

Haarniskan tai kilven hinta Pienille ja Keskikokoisille ihmisolioille. Alempana olevassa kohdassa Poikkeusolentojen haarniskat kerrotaan, mitä haarniskat ja kilvet maksavat muille olennoille.

Haarniska- tai kilpihyvitys

Haarniskat tuottavat panssariluokkaan haarniskahyvitystä ja kilvet kilpihyvitystä. Haarniskan tuottama haarniskahyvitys ei kasaudu muiden haarniskahyvitystä tuottavien vaikutusten tai esineiden kanssa. Kilven tuottama kilpihyvitys ei puolestaan kasaudu muiden kilpihyvitystä tuottavien vaikutusten tai esineiden kanssa.

Ket-hyvitys enintään

Tämä luku on suurin mahdollinen panssariluokkaan laskettava Ketteryys-hyvitys, jonka kyseinen haarniska sallii. Mitä raskaampi haarniska, sitä enemmän se rajoittaa liikkuvuutta ja vaikeuttaa iskujen väistelemistä. Tämä rajoitus ei vaikuta hahmon muihin Ketteryys-pohjaisiin kykyihin.

Vaikka hahmon panssariluokkaan laskettava Ketteryys-hyvitys laskisi haarniskan takia 0:aan, tätä ei katsota tilanteeksi, jossa hahmo menettää oikeuden lisätä Ketteryys-hyvityksensä panssariluokkaansa.

Myös hahmon taakka (hänen kantamiensa varusteiden määrä) voi rajoittaa suurinta mahdollista Ketteryys-hyvitystä, jonka hän voi lisätä panssariluokkaansa.

Kilvet

Kilvillä ei ole vaikutusta hahmon suurimpaan sallittuun Ketteryys-hyvitykseen (paitsi tornikilvellä).

Haarniskan testisakko

Kaikki nahkahaarniskaa raskaammat haarniskat vaikeuttavat hahmon kykyä käyttää eräitä taitoja. Haarniskan testisakko lasketaan tällaista haarniskaa pitävän hahmon Akrobatia-, Kahlekuninkuus-, Kiipeily-, Loikkaus-, Piiloutuminen-, Silmänkääntö-, Tasapainoilu- ja Äänetön liike -testeihin. Uinti-testeihin lasketaan haarniskan testisakko kaksinkertaisena. Myös hahmon taakka (hänen kantamiensa varusteiden määrä, haarniska mukaan luettuna) voi tuottaa testisakkoa.

Kilvet

Jos hahmolla on yllään haarniska ja hän käyttää kilpeä, sekä haarniskan että kilven tuottama haarniskan testisakko lasketaan.

Ei pätevyyttä haarniskaan tai kilpeen

Jos hahmo käyttää haarniskaa tai kilpeä, johon hänellä ei ole pätevyyttä, haarniskan (tai kilven) testisakko lasketaan hahmon kaikkiin hyökkäysheittoihin ja kaikkiin Voimakkuus- ja Ketteryys-pohjaisiin kyky- ja taitotesteihin. Haarniskapätevyyden puutteesta aiheutuva sakko kasautuu kilpipätevyyden puutteesta aiheutuvan sakon kanssa.

Nukkuminen haarniskassa

Jos hahmo nukkuu keskiraskaassa tai raskaassa haarniskassa, hän on seuraavana päivänä automaattisesti uupunut. Hän saa Voimakkuuteensa ja Ketteryyteensä sakkoa –2 eikä voi rynnäköidä eikä juosta. Nukkuminen kevyessä haarniskassa ei aiheuta uupumusta.

Oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus

Haarniskat ja kilvet hankaloittavat loitsijan elehtimistä, kun hän langettaa oppiloitsun, jossa on eleosatekijä. Niinpä haarniskaa käyttävillä oppiloitsijoilla on oppiloitsujen epäonnistumis­mahdollisuus. Bardeilla ei ole oppiloitsujen epäonnistumisvaaraa, jos he käyttävät bardinloitsujaan kevyessä haarniskassa.

Oppiloitsun langetus haarniskassa

Jos hahmo langettaa oppiloitsun haarniskassa, hänen on yleensä suoritettava oppiloitsujen epäonnistumisheitto. Taulukon Haarniskat ja kilvet sarakkeessa "Oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus" ilmoitettu prosenttiluku kertoo, kuinka suuri mahdollisuus loitsulla on epäonnistua ja mennä hukkaan. Jos loitsulla ei ole eleosatekijää, se voidaan langettaa aina ilman oppiloitsujen epäonnistumis­mahdollisuutta.

Kilvet

Jos hahmo käyttää sekä haarniskaa ja että kilpeä, oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus selviää laskemalla haarniskan ja kilven prosenttiluvut yhteen.

Nopeus

Keskiraskaat ja raskaat haarniskat hidastavat käyttäjäänsä. Taulukossa Haarniskat ja kilvet ilmoitettu luku on hahmon nopeus silloin, kun hänellä on kyseinen haarniska yllään. Ihmisten, haltioiden, puolihaltioiden ja puoliörkkien perusnopeus maalla on 30 jalkaa, joten he käyttävät ensimmäistä saraketta. Kääpiöiden, maahisten ja puolituisten perusnopeus maalla on 20 jalkaa, joten he käyttävät jälkimmäistä saraketta. Muista kuitenkin, että kääpiön nopeus maalla on 20 jalkaa myös keskiraskaissa ja raskaissa haarniskoissa, samoin silloin, kun hän kantaa keskiraskasta tai raskasta taakkaa.

Kilvet

Kilvet eivät vaikuta hahmon nopeuteen.

Paino

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan haarniskan tai kilven Keskikokoisen version paino. Pienille hahmoille sopivat haarniskat ja kilvet painavat puolet vähemmän, ja Isoille hahmoille sopivat haarniskat ja kilvet kaksi kertaa enemmän.

Taulukko: Haarniskat ja kilvet

Haarniska/kilpi

Hinta   

Haarniska- tai kilpihyvitys   

Ket-hyvitys
enintään
       

Haarniskan
testisakko
    

Oppiloitsujen epäonnistumis-
mahdollisuus
      

Nopeus

Paino1   

(30 j)   

(20 j)   

Kevyet haarniskat

Asetakki

5 kr

1

8

0

5 %

30 j

20 j

10 n

Nahkahaarniska

10 kr

2

6

0

10 %

30 j

20 j

15 n

Raudoitettu nahkahaarniska   

25 kr

3

5

–1

15 %

30 j

20 j

20 n

Rengaspaita

100 kr

4

4

–2

20 %

30 j

20 j

25 n

Keskiraskaat haarniskat

Vuotahaarniska

15 kr

3

4

–3

20 %

20 j

15 j

25 n

Suomuspanssari

50 kr

4

3

–4

25 %

20 j

15 j

30 n

Rengaspanssari

150 kr

5

2

–5

30 %

20 j

15 j

40 n

Rintapanssari

200 kr

5

3

–4

25 %

20 j

15 j

30 n

Raskaat haarniskat

Liuskapanssari

200 kr

6

0

–7

40 %

20 j2

15 j2

45 n

Vannepanssari

250 kr

6

1

–6

35 %

20 j2

15 j2

35 n

Levyhaarniska

600 kr

7

0

–7

40 %

20 j2

15 j2

50 n

Ritarihaarniska

1 500 kr   

8

1

–6

35 %

20 j2

15 j2

50 n

Kilvet

Kupurakilpi

15 kr

1

–1

5 %

5 n

Puukilpi, kevyt

3 kr

1

–1

5 %

5 n

Teräskilpi, kevyt

9 kr

1

–1

5 %

6 n

Puukilpi, raskas

7 kr

2

–2

15 %

10 n

Teräskilpi, raskas

20 kr

2

–2

15 %

15 n

Tornikilpi

30 kr

43

2

–10

50 %

45 n

Lisävarukset

Haarniskapiikit

+50 kr

+10 n

Lukkotaisteluhansikas

8 kr

Ks. kuvaus

4

+5 n

Kilpipiikit

+10 kr

+5 n

  1. Ilmoitetut painot ovat Keskikokoisille hahmoille sopivien haarniskojen painoja. Pienille hahmoille sopivat haarniskat painavat puolet vähemmän ja Isoille hahmoille sopivat haarniskat kaksi kertaa enemmän.

  2. Kun juokset raskaassa haarniskassa, liikut vain kolme kertaa nopeutesi verran etkä neljää.

  3. Vaihtoehtoisesti voit saada tornikilvestä täydellisen suojan.

  4. Käsi ei ole vapaana loitsujen langetusta varten.


Haarniskojen ja kilpien kuvaukset

Alla esitellään ne erikoishyödyt ja lisävarukset, joita taulukossa Haarniskat ja kilvet mainituilla haarniskoilla ja kilvillä on.

Haarniskapiikit

Voit lisätä haarniskaasi piikkejä, joiden avulla tuotat onnistuneella painihyökkäyksellä ylimääräisiä pistovaurioita (ks. taulukko Aseet osiossa Aseet). Haarniskapiikit katsotaan sota-aseeksi. Jos sinulla ei ole pätevyyttä niihin, saat sakkoa –4 painitesteihisi, kun yrität käyttää niitä. Voit suorittaa piikeillä myös tavallisen lähitaisteluhyökkäyksen (tai heikomman käden hyökkäyksen), jolloin ne katsotaan kevyeksi aseeksi. (Et voi suorittaa hyökkäystä haarniskapiikeillä, jos olet jo suorittanut hyökkäyksen jollakin toisella heikomman käden aseella, ja sama pätee toisinpäin.)

Haarniskan mahdollinen tehostushyvitys ei lisää piikkien tehoa, mutta piikit voidaan muuttaa erikseen taika-aseeksi kuten mikä tahansa ase.

Kilpipiikit

Kun kilpeen lisätään piikit, siitä tulee sota-ase ja pistoase, joka tuottaa kilpilyöntiin lisää vaurioita niin kuin kilpi olisi suunniteltu yhtä kokoluokkaa suuremmalle olennolle. Piikkejä ei voida lisätä tornikilpeen tai kupurakilpeen. Muilta osin hyökkäys piikkikilvellä suoritetaan aivan kuten tavallinen kilpilyönti.

Piikkikilven mahdollinen tehostushyvitys ei lisää sillä suoritetun kilpilyönnin tehoa, mutta piikkikilvestä voidaan tehdä erikseen taika-ase kuten mistä tahansa aseesta.

Kupurakilpi

Tämä pieni metallikilpi kiinnitetään remmein kyynärvarteen. Kun pidät sitä, voit käyttää sakoitta jousia ja varsijousia. Voit käytellä kilpikädelläsi myös muita aseita (riippumatta siitä, käytteletkö kilpikädellä heikomman käden asetta vai onko heikompi kätesi apuna pitelemässä kahden käden asetta), mutta tällöin saat hyökkäysheittoisi sakkoa –1. Tämä sakko kasautuu niiden sakkojen kanssa, joita mahdollisesti saat heikommalla kädellä taistelusta tai kahdella aseella taistelusta. Lisäksi aseen käyttö kilpikädellä tarkoittaa sitä, että menetät kupurakilven PL-hyvityksen loppukierroksen ajaksi.

Et voi suorittaa kupurakilvellä kilpilyöntiä.

Levyhaarniska

Tähän haarniskaan kuuluu taisteluhansikkaat.

Liuskapanssari

Tähän haarniskaan kuuluu taisteluhansikkaat.

Lukkotaisteluhansikas

Tässä taisteluhansikkaassa on pienet ketjut ja hakaset, joihin hansikkaan pitäjä voi kiinnittää aseen niin, ettei se tipahda helposti. Hansikas tuottaa hyvitystä +10 kaikkiin taistelussa suoritettuihin heittoihin aseestariisunnalta välttymiseksi. Aseen kiinnitys tai irrotus on täyskierrostoiminto, joka altistaa vapaahyökkäyksille.

Taulukossa ilmoitettu hinta koskee yhtä hansikasta, ei paria. Taulukossa ilmoitettu paino lasketaan taakkaasi vain, jos pidät rintapanssaria tai jotakin kevyttä haarniskaa tai sinulla ei ole haarniskaa lainkaan. Muussa tapauksessa lukkotaisteluhansikas vain korvaa toisen niistä taisteluhansikkaista, jotka sinulla on automaattisesti osana haarniskaasi.

Kun taisteluhansikkaassa on ase lukittuna, et voi käyttää hansikkaan sisällä olevaa kättä loitsujen langetukseen etkä taitoihin. (Voit silti langettaa loitsuja, joissa on eleosatekijä, kunhan toinen kätesi on vapaa.)

Kuten tavallinenkin taisteluhansikas, lukkotaisteluhansikas tuottaa aseettomalla iskulla tainnuttavien vaurioiden sijasta kuolettavia vaurioita.

Puu- tai teräskilpi, kevyt

Kevyt kilpi kiinnitetään remmeillä kyynärvarteen ja siihen tartutaan kouralla. Kilpi painaa niin vähän, että hahmo voi kantaa samalla kädellä muitakin esineitä, joskaan hän ei voi käyttää sillä aseita.

Puu vai teräs

Puu- ja teräskilvet suojaavat käyttäjäänsä yhtä hyvin mutta reagoivat eri tavoin erikoishyökkäyksiin, kuten joihinkin loitsuihin.

Kilpilyöntihyökkäykset

Kevyellä puu- tai teräskilvellä voi lyödä vihollista, jolloin kilpi katsotaan heikomman käden aseeksi. Kilpien tuottamat vauriot on ilmoitettu taulukossa Aseet osiossa Aseet. Kun kevyttä kilpeä käytetään lyömiseen, se on sota-ase ja ruhjonta-ase. Se katsotaan kevyeksi aseeksi, kun selvitetään hyökkäysheittoihin laskettavia sakkoja. Jos käytät kilpeäsi aseena, menetät sen tuottaman PL-hyvityksen seuraavaan toimintoosi asti (tavallisimmin seuraavaan kierrokseen asti). Kilven mahdollinen tehostushyvitys ei lisää kilpilyönnin tehoa, mutta kilvestä on mahdollista tehdä erikseen taika-ase.

Puu- tai teräskilpi, raskas

Raskas kilpi kiinnitetään remmeillä kyynärvarteen ja siihen tartutaan kouralla. Kilpi on niin painava, ettei hahmo voi käyttää kilpikättään mihinkään muuhun.

Puu vai teräs

Puu- ja teräskilvet suojaavat käyttäjäänsä yhtä hyvin mutta reagoivat eri tavoin erikoishyökkäyksiin, kuten joihinkin loitsuihin.

Kilpilyöntihyökkäykset

Raskaalla puu- tai teräskilvellä voi lyödä vihollista, jolloin kilpi katsotaan heikomman käden aseeksi. Kilpien tuottamat vauriot on ilmoitettu taulukossa Aseet osiossa Aseet. Kun raskasta kilpeä käytetään lyömiseen, se on sota-ase ja ruhjonta-ase. Se katsotaan yhden käden aseeksi, kun selvitetään hyökkäysheittoihin laskettavia sakkoja. Jos käytät kilpeäsi aseena, menetät sen tuottaman PL-hyvityksen seuraavaan toimintoosi asti (tavallisimmin seuraavaan kierrokseen asti). Kilven mahdollinen tehostushyvitys ei lisää kilpilyönnin tehoa, mutta kilvestä on mahdollista tehdä erikseen taika-ase.

Rengaspaita

Hahmo saa rengaspaidan mukana teräslakin.

Rengaspanssari

Tähän haarniskaan kuuluu taisteluhansikkaat.

Rintapanssari

Tähän haarniskaan kuuluu kypärä ja säärensuojukset.

Ritarihaarniska

Tähän haarniskaan kuuluu taisteluhansikkaat, raskaat nahkasaappaat, silmikkokypärä ja paksut pehmikkeet, joita pidetään haarniskan alla. Jokainen ritarihaarniska on sovitettava omistajansa mittojen mukaiseksi mestarihaarniskasepän avulla. Saaliiksi saatu ritarihaarniska voidaan muokata uudelle omistajalle sopivaksi 200–800 (2n4×100) kultarahalla.

Suomuspanssari

Tähän haarniskaan kuuluu taisteluhansikkaat.

Tornikilpi

Tämä valtava puukilpi on melkein kantajansa mittainen. Useimmissa tilanteissa se tuottaa ilmoitetun kilpihyvityksen panssariluokkaasi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää sitä täydellisenä suojana, joskin sinun on luovuttava tällöin kaikista hyökkäyksistäsi. Kilpi ei kuitenkaan anna suojaa kohteellisilta loitsuilta, vaan loitsija voi langettaa loitsun sinuun valitsemalla kohteekseen pitelemäsi kilven. Et voi suorittaa tornikilvellä kilpilyöntiä etkä käyttää kilpikättäsi mihinkään muuhun.

Kun käytät tornikilpeä taistelussa, saat kilven painavuuden takia hyökkäysheittoihisi sakkoa –2.

Vannepanssari

Tähän haarniskaan kuuluu taisteluhansikkaat.


Valiohaarniskat ja valiokilvet

Haarniskoista ja kilvistä voidaan ostaa tai valmistaa valioversioita siinä missä aseistakin. Valioversiot toimivat muutoin kuten normaaliversiot, mutta niiden aiheuttama haarniskan testisakko pienenee 1:llä.

Valiohaarniska tai -kilpi maksaa 150 kr enemmän kuin vastaava normaali haarniska tai kilpi.

Haarniskan tai kilven valiolaatuisuus ei tuota koskaan hyvitystä hyökkäys- tai vaurioheittoihin, kun esinettä käytetään aseena.

Kaikkien taikahaarniskojen ja taikakilpien katsotaan olevan valiolaatuisia.

Valiolaatuisuutta ei voida lisätä haarniskaan tai kilpeen sen valmistuksen jälkeen, vaan se on tehtävä alun perinkin valioesineeksi.


Poikkeusolentojen haarniskat

Poikkeuksellisen suurten ja pienten olentojen haarniskoilla ja kilvillä – samoin muiden kuin ihmisolioiden haarniskoilla ja kilvillä – on eri hinnat ja painot kuin yllä taulukossa Haarniskat ja kilvet. Alla olevasta taulukosta selviää, millainen kerroin haarniskan hintaan ja painoon kulloinkin lisätään.

Koko

Ihmisolio

Ei ihmisolio

Hinta   

Paino    

Hinta   

Paino   

Hyvin pieni tai pienempi1   

×½

×1/10

×1

×1/10

Pieni

×1

×½

×2

×½

Keskikokoinen

×1

×1

×2

×1

Iso

×2

×2

×4

×2

Valtava

×4

×5

×8

×5

Suunnaton

×8

×8

×16

×8

Giganttinen

×16

×12

×32

×12

  1. Puolita haarniskahyvitys.


Haarniskan pukeminen ja riisuminen

Haarniskan pukemiseen vaadittava aika riippuu haarniskan tyypistä; ks. alla taulukko Haarniskan pukeminen.

Pukeminen

Tämä sarake kertoo, miten kauan hahmolta kestää pukeutua haarniskaan. (Yksi minuutti on 10 kierrosta.) Kilven kiinnittäminen käsivarteen vaatii vain yhden liikkumistoiminnon.

Pukeminen hätäisesti

Tämä sarake kertoo, miten kauan hahmolta kestää pukeutua haarniskaan, kun hän tekee sen hätäisesti. Tällä tavoin puetun haarniskan testisakko ja haarniskahyvitys ovat 1 pisteen verran huonommat kuin normaalisti.

Riisuminen

Tämä sarake kertoo, miten kauan haarniskan riisuminen kestää. Kilven riisuminen (eli sen irrottaminen käsivarresta ja pudottaminen) on pelkkä liikkumistoiminto.

Taulukko: Haarniskan pukeminen

Haarniskatyyppi

Pukeminen

Pukeminen hätäisesti   

Riisuminen

Kilpi (mikä tahansa)

liikkumistoiminto   

liikkumistoiminto   

Asetakki, nahkahaarniska, vuotahaarniska, raudoitettu nahkahaarniska tai rengaspaita

1 minuutti

5 kierrosta

1 minuutti1

Rintapanssari, suomuspanssari, rengaspanssari, vannepanssari
tai liuskapanssari

4 minuuttia1

1 minuutti

1 minuutti1

Levyhaarniska tai ritarihaarniska   

4 minuuttia2

4 minuuttia1

1n4+1 minuuttia1

  1. Jos hahmolla on avustaja, puolita tämä aika. Yksi hahmo, joka ei tee mitään muuta, voi avustaa yhtä tai kahta naapuriruudussaan olevaa hahmoa. Jos kaksi hahmoa pukeutuu haarniskaan yhtä aikaa, he eivät voi auttaa toisiaan.

  2. Hahmo tarvitsee avustajan voidakseen pukeutua tähän haarniskaan kunnolla. Ilman avustajaa siihen voidaan pukeutua vain hätäisesti.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.