Taikaesineiden
valmistus

Taikaesineiden valmistukseen vaaditaan erityisiä esineentekovaltteja. Valmistukseen kuluu aikaa, rahaa ja valmistajan elinvoimaa (jota mitataan kokemuspisteinä).

Huomaa, että jokaisen esineen kuvauksessa ilmoitetaan tietyt ennakkoehdot, jotka hahmon on täytettävä ennen kuin hän voi valmistaa esineen. Nämä ehdot ovat yleensä loitsuja, jotka hahmon on kyettävä langettamaan (tosin hän voi tuottaa loitsut myös taikaesineiden tai muiden loitsijoiden avulla).

Eri esinetyyppien valmistuksesta kerrotaan tarkemmin alempana, mutta tärkeimmät valmistushintaan vaikuttavat tekijät ovat usein valmistajan langettajataso ja esineeseen istutettavan loitsun (tai loitsujen) taso. Valmistaja voi luoda esineen, joka toimii hänen omaansa alemmalla langettajatasolla, mutta ei koskaan alemmalla kuin mikä on alin vaadittu taso loitsun langettamiseksi. Jos valmistaja käyttää taianmuuntovaltteja, hän voi istuttaa esineeseen loitsuja, joiden loitsutaso on normaalia korkeampi.

Kun lasket taikaesineen valmistushintaa, selvitä ensin sen perusvalmistushinta, joka jakautuu kahteen osaan, kultarahaosuuteen ja kokemuspisteosuuteen:

Jos taikaesine tehdään valioesineestä (kuten haarniskat, kilvet ja aseet), valioesineen hinta lisätään:

Jotkin esineet langettavat loitsuja, joilla on maksullinen ainesosatekijä, KoP-maksu tai molemmat. Tällöin esineen lopulliset hinnat lasketaan seuraavasti:

Taikaesineen valmistaja tarvitsee kohtalaisen rauhallisen, mukavan ja hyvin valaistun työtilan. Jos paikka kelpaa loitsujen alustamiseen, se kelpaa myös esineiden valmistamiseen. Esineen valmistukseen kuluu yksi päivä jokaista esineen perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden, ja vähimmäisvalmistusaika on yksi päivä. Poikkeus tästä säännöstä ovat taikajuomat, joiden valmistus kestää aina vain yhden päivän. Valmistaja kuluttaa vaaditut kultarahat ja kokemuspisteet valmistuksen alkamishetkellä.

Valmistaja työskentelee 8 tuntia päivässä. Hän ei voi jouduttaa etenemistään tekemällä tätä pitempiä työpäiviä. Työpäivien ei kuitenkaan tarvitse olla perättäisiä, ja muun ajan päivästä valmistaja voi käyttää siten kuin parhaaksi katsoo.

Hahmo voi valmistaa vain yhtä esinettä kerrallaan. Jos hän alkaa valmistaa uutta esinettä, kaikki aiemmin työn alla olleeseen esineeseen käytetyt ainekset ja kokemuspisteet menevät hukkaan.

Ikiluomien valmistuksen salaisuudet ovat ammoin unohtuneet.

Taulukko: Taikaesineiden valmistushinnan määräytyminen

Taikaesine

Valtti

Lisähinta valioesineestä

Lisähinta loitsuosatekijöistä2

Perusvalmistushinta 
(kultarahaosuus)4

Perusmarkkinahinta   

Maksullinen ainesosatekijä

KoP-
maksu
3 

Haarniska

Taika-aseiden ja
taikahaarniskojen   
valmistus

Valiohaarniska

Maksu (yleensä   
maksuton) × 50

Maksu (yleensä   
maksuton) × 5 kr × 50

½ perusmarkkina-
hinnasta

Perusmarkkinahinta taulukossa Taikahaarniskat ja taikakilvet

Kilpi

Taika-aseiden ja
taikahaarniskojen
valmistus

Valiokilpi

Maksu (yleensä maksuton) × 50

Maksu (yleensä maksuton) × 5 kr × 50

½ perusmarkkina-
hinnasta

Perusmarkkinahinta taulukossa Taikahaarniskat ja taikakilvet

Ase

Taika-aseiden ja
taikahaarniskojen
valmistus

Valioase

Maksu (yleensä maksuton) × 50

Maksu (yleensä maksuton) × 5 kr × 50

½ perusmarkkina-
hinnasta

Perusmarkkinahinta taulukossa Taika-aseet

Taikajuoma

Taikajuomien
keitto

Maksu
(yleensä maksuton)

Maksu
(yleensä maksuton)

25 × loitsun taso × langettajataso

50 × loitsun taso × langettajataso

Sormus

Sormusten
taonta

Maksu × 50

Maksu × 5 kr × 50

½ perusmarkkina-
hinnasta

Poikkeus, ks. alla taulukko Taikaesineiden 
markkinahintojen
arviointi

Taikavaltikka 

Taikavaltikoiden
valmistus

1

Maksu (usein maksuton) × 50

Maksu (usein maksuton) × 50

½ perusmarkkina-
hinnasta

Poikkeus, ks. alla taulukko Taikaesineiden
markkinahintojen
arviointi

Loitsukäärö

Loitsukääröjen kirjoitus

Maksu
(yleensä maksuton)   

Maksu
(yleensä maksuton)

12,5 × loitsun taso × langettajataso

25 × loitsun taso × langettajataso

Vaaja

Vaajojen
valmistus

Valiotaistelusauva 

Maksu × 50 ÷
loitsun aktivointiin vaadittujen latausten lukumäärä

Maksu × 5 kr × 50 ÷ loitsun aktivointiin vaadittujen latausten lukumäärä

Ks. alla Vaajojen
valmistaminen

Ks. alla Vaajojen
valmistaminen

Taikasauva

Taikasauvojen valmistus

Maksu × 50

Maksu × 5 kr × 50

375 × loitsun taso × langettajataso

750 × loitsun taso × langettajataso

Ihme-esine

Ihme-esineiden valmistus

5

Maksu (yleensä maksuton) × 50

Maksu (yleensä maksuton) × 5 kr × 50

½ perusmarkkina-
hinnasta

Poikkeus, ks. alla taulukko Taikaesineiden
markkinahintojen
arviointi

 1. Aseiksi kelpaavien taikavaltikoiden markkinahintaan on lisättävä valioaseen hinta.

 2. Lisähinta vaaditaan vain sellaisista maksullisen ainesosatekijän tai KoP-maksun vaativista
  loitsuista, jotka aktivoituvat esinettä käytettäessä. Hintaa ei vaadita, jos loitsu on
  esineen valmistuksen ennakkoehtona mutta ei aktivoidu esinettä käytettäessä.

 3. Jos vaaja aktivoi loitsun, jolla on KoP-maksu, vaajan valmistushintaan lisätään tämä KoP-maksu viisinkertaisena.

 4. Esineen perusvalmistushinnan kokemuspisteosuus on 1/25 perusmarkkinahinnasta.

 5. Joistakin ihme-esineistä on hyötyä myös valioesineinä.

Esineen lopullinen valmistushinta on perusvalmistushinnan ja mahdollisten lisähintojen summa.

Taikaesineiden markkinahinnat

Kun kehittelet uudenlaisia taikaesineitä ja mietit niiden markkinahintaa, joudut ottamaan huomioon monia tekijöitä. Helpointa on käyttää uuden esineen hinnoittelussa esikuvana jotakin ennestään hinnoiteltua esinettä. Voit myös käyttää apunasi taulukkoon Taikaesineiden markkinahintojen arviointi koottuja laskukaavoja.

Taulukko: Taikaesineiden markkinahintojen arviointi

Vaikutus

Perusmarkkinahinta

Esimerkki

Asehyvitys (tehostus)

Hyvitys potenssiin kaksi × 2 000 kr

Pitkämiekka +1

Haarniskahyvitys (tehostus)

Hyvitys potenssiin kaksi × 1 000 kr

Rengaspanssari +1

Kehopanssarihyvitys (tehostus)   

Hyvitys potenssiin kaksi × 2 000 kr

Panssariamuletti +1

Kykyhyvitys (tehostus)

Hyvitys potenssiin kaksi × 1 000 kr

Ketteryyshansikkaat +2

Laistohyvitys (sieto)

Hyvitys potenssiin kaksi × 1 000 kr

Sietoviitta +5

Laistohyvitys (muu)2

Hyvitys potenssiin kaksi × 2 000 kr

Onnenkivi

Lisäloitsu

Loitsun taso1 potenssiin kaksi × 1 000 kr   

Väkihelmi

Loitsunsieto

10 000 kr jokaisesta pisteestä yli LS 12:n;
aina vähintään LS 13

Loitsunsietoviitta

PL-hyvitys (sivuunohjaus)   

Hyvitys potenssiin kaksi × 2 000 kr

Suojelussormus +3

PL-hyvitys (muu)2

Hyvitys potenssiin kaksi × 2 500 kr

Ioun-kivi, roosanvärinen prisma

Taitohyvitys (osaamis)

Hyvitys potenssiin kaksi × 100 kr

Haltiasuvun viitta

Loitsuvaikutus

Perusmarkkinahinta

Esimerkki

Yksi käyttökerta, loitsunviimeistelyesine

Loitsun taso1 × langettajataso × 25 kr

Nopeutus-loitsukäärö

Yksi käyttökerta, käytöstä aktivoituva esine

Loitsun taso1 × langettajataso × 50 kr

Lievien haavojen hoito
-taikajuoma

50 latausta, loitsunlaukaisuesine   

Loitsun taso1 × langettajataso × 750 kr

Tulipallo-taikasauva

Käskysanaesine

Loitsun taso1 × langettajataso × 1 800 kr

Veijarinviitta

Käytöstä aktivoituva tai jatkuvatoiminen esine

Loitsun taso1 × langettajataso × 2 000 kr3   

Paljastava lyhty

Muuta

Muutos perusmarkkinahintaan   

Esimerkki

Päivittäinen käyttökertakiintiö

Jaa perusmarkkinahinta luvulla, joka on
5 ÷ päivittäisten käyttökertojen määrä

Kaukosiirtosaappaat

Epätavallinen kehopaikka4

Kerro perusmarkkinahinta 1,5:llä

Kaukosiirtokypärä

Ei vie kehopaikkaa5

Kerro perusmarkkinahinta 2:lla

Ioun-kivi

Vie kehopaikan
ja useita erilaisia kykyjä

Kerro kalleimman kyvyn jälkeisten kykyjen hinnat 1,5:llä

Säkenöivä kypärä

Latauksellinen
(50 latausta)

Perusmarkkinahinta on ½ vastaavan käyttökerroiltaan rajoittamattoman esineen perusmarkkinahinnasta

Jaaransormus

Lisähintatekijä

Lisähinta

Esimerkki

Haarniska, kilpi tai ase

Valioesineen hinta varusteluettelossa

Yhdistelmäpitkäjousi +1

Loitsulla on maksullinen ainesosatekijä

Maksu kerrottuna latausten määrällä6

Kivinahka-taikasauva

Loitsulla on KoP-maksu   

5 kr per 1 KoP kerrottuna latausten määrällä6   

Kolmen toivomuksen sormus   

 1. 0-tason loitsun arvoksi katsotaan puolet 1. tason loitsusta.

 2. Esimerkiksi onni-, ennaltanäkemis-, pyhyys- tai epäpyhyyshyvitys.

 3. Jos jokin jatkuvatoimisen esineen vaikutus perustuu loitsuun, jonka kestoaika mitataan kierroksissa, kerro esineen perusmarkkinahinta 4:llä. Jos loitsun kestoaika on 1 minuutti/taso, kerro perusmarkkinahinta 2:lla, ja jos kestoaika on 10 minuuttia/taso, kerro perusmarkkinahinta 1,5:llä. Jos loitsun kestoaika on vähintään 24 tuntia, jaa perusmarkkinahinta 2:lla.

 4. Ks. alla Kehopaikkojen sukulaisuudet.

 5. Jos esine ei vie kehopaikkaa, sen hinta kaksinkertaistuu.

 6. Jos esineessä ei ole latauksia vaan se on jatkuvatoiminen tai käyttökerroiltaan rajoittamaton, laske sen lisähinta niin kuin sillä olisi 100 latausta. Jos esineellä on jokin päivittäinen käyttökertakiintiö, laske sen lisähinta niin kuin sillä olisi 50 latausta.

Esineen lopullinen markkinahinta on perusmarkkinahinnan ja mahdollisten lisähintojen summa.

Useita samankaltaisia kykyjä

Jos esineellä, joka ei vie kehopaikkaa, on useita keskenään samankaltaisia kykyjä (kuten esimerkiksi estäntävaajan loitsunomaiset voimat), laske esineen perusmarkkinahinta seuraavasti: Laske kalleimman kyvyn perus­markkinahinta ja lisää siihen seuraavaksi kalleimman kyvyn hinnasta 75 % ja mahdollisten muiden kykyjen hinnoista puolet.

Useita erilaisia kykyjä

Esimerkiksi hyökkäysheittohyvitys (tai laistoheittohyvitys) ja loitsunomainen voima eivät ole keskenään samankaltaisia kykyjä, joten niiden perusmarkkinahinnat lasketaan suoraan yhteen, kun selvitetään koko esineen perusmarkkina­hintaa.

Jos esine vie lisäksi kehopaikan, kalleimman kyvyn jälkeisten kykyjen perusmarkkinahinta kerrotaan 1,5:llä. Hinnankorotus johtuu siitä, että esineen käyttäjä saa useita erilaisia kykyjä, vaikka joutuu kuluttamaan niitä varten vain yhden kehopaikan.

0-tason loitsut

Kun loitsutasoja kerrotaan perusmarkkinahintojen selvittämiseksi, 0-tason loitsu katsotaan ½ tasoksi.

Muut näkökohdat

Kun olet saanut selville perusmarkkinahinnan, alenna sitä vielä, jos esineeseen pätee jompikumpi seuraavista:

Esineen käyttö edellyttää taitoa

Eräät esineet vaativat käyttäjältään jonkin taidon. Tämän tekijän tulisi alentaa perusmarkkinahintaa noin 10 %.

Esineen käyttö edellyttää tiettyä luokkaa tai hengenlaatua

Tämä rajoitus on vielä ankarampi kuin taitovaatimus, joten se alentaa perusmarkkinahintaa 30 %.

Taikaesineen kuvauksessa ilmoitettu markkinahinta (langettajatason jälkeen mainittava kultarahamäärä) on yleensä kaksi kertaa esineen valmistushinta.

Koska eri hahmoluokat saavat joitakin loitsuja käyttöönsä eri tasoilla, saman loitsuvaikutusesineen valmistushinta voi vaihdella luokasta toiseen. Esimerkiksi taikuuden rauetus on druidille 4. tason loitsu, joten taikuuden rauetus -taikasauvan valmistus maksaa hänelle 10 500 kr (loitsutaso 4 × langettajataso 7 × 375 kr). Velholle taikuuden rauetus on 3. tason loitsu, joten sauvan valmistus maksaa hänelle 5 625 kr (loitsutaso 3 × langettajataso 5 × 375 kr). Taikurille taikuuden rauetus on niin ikään 3. tason loitsu, mutta hän saa sen käyttöönsä vasta 6. tasolla, joten sauvan valmistus maksaa hänelle 6 750 kr (loitsutaso 3 × langettajataso 6 × 375 kr).

Esineen markkinahinta on silti aina vain kaksi kertaa sen, mitä alimman mahdollisen tason langettaja joutuu maksamaan esineen valmistamisesta – riippumatta siitä, kuka esineen todellisuudessa valmistaa. Niinpä taikuuden rauetus -taikasauvan markkinahinta on aina 11 250 kr (2 × velhon valmistushinta 5 625 kr).

Kaikki esineet eivät noudata taulukossa Taikaesineiden markkinahintojen arviointi annettuja laskukaavoja tarkasti, koska kaavojen avulla ei voida tuoda esiin kaikkia esineiden välisiä eroja. Taikaesineen hintaa voidaan muutella sen todellista arvoa vastaavaksi; kaavat tarjoavat vain lähtökohdan.

Loitsukääröille ilmoitetut markkinahinnat perustuvat siihen oletukseen, että niiden valmistaja on velho tai pappi aina kun se on mahdollista. Taikasauvat ja taikajuomat noudattavat laskukaavoja tarkalleen. Vaajat noudattavat niitä melko tarkasti, mutta muut esineet vaativat ainakin joitakin omia päätöksiä.

Valioesineet

Valioesineet ovat poikkeuksellisen taiten tehtyjä esineitä. Ne ovat kalliita, mutta niiden korkea laatu hyödyttää käyttäjää. Ne eivät ole millään tavoin taikavoimaisia, mutta vain valioesineistä voidaan valmistaa taikahaarniskoja, -kilpiä ja -aseita. (Muut esineet kuin haarniskat, kilvet ja aseet voivat valioesineitä, mutta se ei ole välttämätöntä.)

Taikahaarniskojen ja taikakilpien valmistaminen

Taikahaarniskan tai taikakilven valmistukseen tarvitaan lämmönlähde sekä työkalut raudan, puun tai nahan työstämiseen. Lisäksi tarvitaan raaka-aineita, ennen kaikkea tietysti haarniska/kilpi tai sen osat. Työvälineiden ja raaka-aineiden kustannukset sisältyvät esineen perusvalmistus­hintaan, joka on puolet perusmarkkinahinnasta. Taikaesineeksi muutettavan haarniskan tai kilven on oltava valioesine, ja lopullinen markkinahinta lasketaan lisäämällä valioesineen hinta perusmarkkinahintaan.

Taikahaarniskojen ja taikakilpien valmistuksella on yksi erityinen ennakkoehto: Valmistajalla on oltava langettajatasoja vähintään kolme kertaa esineen tehostushyvityksen verran. Jos esineellä on sekä tehostushyvitys että jokin erikoiskyky, valmistajan on täytettävä näiden kahden ominaisuuden langettajatasovaatimuksista korkeampi.

Taikahaarniskalla tai taikakilvellä on oltava tehostushyvitystä vähintään +1, jotta sillä voisi olla taulukossa Haarniskojen erikoiskyvyt tai taulukossa Kilpien erikoiskyvyt mainittuja kykyjä.

Jos esineen valmistamisen ennakkoehtoihin kuuluu loitsuja, valmistajalla on oltava ne alustettuina (tai hänen on osattava ne, jos hän on taikuri tai bardi), hänellä on oltava käytettävissään niiden vaatimat ainesosatekijät tai kanavoijat, ja hänen on maksettava niiden mahdolliset KoP-maksut. Esineen työstäminen laukaisee alustetut loitsut, minkä vuoksi ne eivät ole käytettävissä normaaliin langetukseen minään sellaisena päivänä, jona esineen valmistus on käynnissä. (Toisin sanoen näiden loitsujen miehittämät loitsupaikat poistuvat valmistajan käytöstä niin kuin loitsut olisi langetettu.)

Taikahaarniskojen ja taikakilpien valmistuksella voi olla muitakin kuin loitsunlangetukseen liittyviä ennakkoehtoja. Ks. lisätietoa haarniskojen ja kilpien kuvauksista.

Taikahaarniskan tai taikakilven valmistaminen kestää yhden päivän jokaista esineen perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus.

Taika-aseiden valmistaminen

Taika-aseen valmistukseen tarvitaan lämmönlähde ja raudan, puun tai nahan työstämiseen kelpaavat työkalut. Lisäksi tarvitaan raaka-aineita, ennen kaikkea tietysti itse ase tai sen osat. Taika-ase voidaan valmistaa vain valioaseesta, ja esineen lopullinen markkinahinta lasketaan lisäämällä valioaseen hinta perusmarkkinahintaan. Työvälineiden ja raaka-aineiden kustannukset sisältyvät esineen perusvalmistus­hintaan, joka on puolet taulukossa Taika-aseet ilmoitetusta tehostushyvityksen mukaisesta perusmarkkinahinnasta.

Taika-aseiden valmistuksella on yksi erityinen ennakkoehto: Valmistajalla on oltava langettajatasoja vähintään kolme kertaa aseen tehostushyvityksen verran. Jos aseella on sekä tehostushyvitys että jokin erikoiskyky, valmistajan on täytettävä näiden kahden ominaisuuden langettajatasovaatimuksista korkeampi.

Taika-aseella on oltava tehostushyvitystä vähintään +1, jotta sillä voisi olla taulukossa Lähitaisteluaseiden erikoiskyvyt tai taulukossa Kantama-aseiden erikoiskyvyt mainittuja kykyjä.

Jos aseen valmistamisen ennakkoehtoihin kuuluu loitsuja, valmistajalla on oltava ne alustettuina (tai hänen on osattava ne, jos hän on taikuri tai bardi), mutta hänellä ei tarvitse olla käytettävissään mitään niiden vaatimia ainesosatekijöitä tai kanavoijia eikä hänen tarvitse maksaa niiden mahdollisia KoP-maksuja. Aseen työstäminen laukaisee alustetut loitsut, minkä vuoksi ne eivät ole käytettävissä normaaliin langetukseen minään sellaisena päivänä, jona aseen valmistus on käynnissä. (Toisin sanoen näiden loitsujen miehittämät loitsupaikat poistuvat valmistajan käytöstä niin kuin loitsut olisi langetettu.)

Valmistajan on päätettävä valmistuksen aikana, tuottaako ase valoa taikuutensa sivuvaikutuksena. Tämä päätös ei vaikuta aseen hintaan eikä valmistusaikaan, mutta kun ase on valmis, päätöstä ei voida enää perua.

Kaksipäisten taika-aseiden valmistus katsotaan kahden eri aseen valmistukseksi, kun selvitetään aseen valmistushintaa, valmistusaikaa ja erikoiskykyjä.

Aseiden valmistuksella voi olla muitakin kuin loitsunlangetukseen liittyviä ennakkoehtoja. Ks. lisätietoa aseiden kuvauksista.

Taika-aseen valmistaminen kestää yhden päivän jokaista aseen perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus.

Taikajuomien valmistaminen

Taikajuoman valmistukseen tarvitaan tasainen työtaso, ainakin muutama nesteensekoitusastia, lämmönlähde keitoksen kiehuttamista varten sekä raaka-aineet. Työvälineiden ja raaka-aineiden hinnat sisältyvät taikajuoman perusvalmistushintaan (25 kr × loitsun taso × langettajataso).

Kaikkien taikajuoman valmistuksessa käytettyjen työvälineiden ja raaka-aineiden on oltava uusia ja käyttämättömiä. Hahmon on maksettava täysi hinta jokaisesta valmistamastaan taikajuomasta. (Toisin sanoen hän ei hyödy siitä, että valmistaa monta juomaa kerralla.)

Taikajuoman juoja on sekä taikajuomaan istutetun loitsun langettaja että sen kohde, joten esimerkiksi toverin varjelu -loitsusta ei voida valmistaa taikajuomaa. Jos loitsun kantama on "oma olemus", loitsusta ei voida valmistaa taikajuomaa.

Valmistajalla on oltava taikajuomaan istutettava loitsu alustettuna (tai hänen on osattava se, jos hän on taikuri tai bardi), ja hänellä on oltava loitsun mahdollisesti vaatimat ainesosatekijät ja kanavoijat.

Jos taikajuomaan istutettavan loitsun langetus vaatii KoP-maksun, valmistaja maksaa sen valmistusta aloittaessaan, perusvalmistus­hinnan kokemuspisteosuuden lisäksi. Istutettavan loitsun ainesosatekijät tuhoutuvat valmistuksen alkaessa mutta kanavoijat eivät. (Valmistuksessa käytettyä kanavoijaa voidaan siis käyttää myöhemmin uudelleen.) Taikajuoman valmistaminen laukaisee istutusta varten alustetun loitsun, minkä vuoksi hahmo ei voi langettaa sitä ennen kuin hän on levännyt ja saanut loitsukiintiönsä taas täyteen. (Toisin sanoen tämän loitsun miehittämä loitsupaikka poistuu valmistajan käytöstä niin kuin loitsu olisi langetettu.)

Taikajuoman valmistus kestää yhden päivän.

Vaadittava esineentekovaltti

Taikajuomien keitto.

Taulukko: Taikajuomien perusmarkkinahinnat (valmistajan luokan mukaan)

Loitsun taso

Dru, Pap, Vel

Tkr

Brd

Pal, Sam1

0

25 kr

25 kr

25 kr

1.

50 kr

50 kr

100 kr

100 kr

2.

300 kr

400 kr

400 kr

400 kr

3.

750 kr

900 kr

1 050 kr

750 kr

 1. Langettajataso on puolet luokkatasosta.

Hinnat perustuvat siihen oletukseen, että taikajuoman langettajataso on alin mahdollinen.


Taulukko: Taikajuomien perusvalmistushinnat (valmistajan luokan mukaan)

Loitsun taso   

Dru, Pap, Vel   

Tkr

Brd

Pal, Sam1

0

12 kr 5 hr +1 KoP   

12 kr 5 hr +1 KoP   

12 kr 5 hr +1 KoP   

1.

25 kr +2 KoP

25 kr +2 KoP

50 kr +4 KoP

50 kr +4 KoP

2.

150 kr +12 KoP

200 kr +16 KoP

200 kr +16 KoP

200 kr +16 KoP

3.

375 kr +30 KoP

450 kr +36 KoP

525 kr +42 KoP

375 kr +30 KoP   

 1. Langettajataso on puolet luokkatasosta.

Hinnat perustuvat siihen oletukseen, että taikajuoman langettajataso on alin mahdollinen.

Taikasormusten valmistaminen

Taikasormuksen valmistukseen tarvitaan jonkinlainen ahjo ja lisäksi raaka-aineita, ennen kaikkea tietysti itse sormus tai sen osat. Työvälineiden ja raaka-aineiden hinta sisältyy sormuksen perusvalmistushintaan. Taikasormusten markkinahinnan muodostumisesta on vaikea rakentaa laskukaavoja. Kun suunnittelet uudenlaisia sormuksia, perehdy taulukkoon Taikaesineiden markkinahintojen arviointi ja käytä esikuvina muiden sormusten kuvauksissa ilmoitettuja hintoja. Sormuksen valmistushinta on yleensä puolet sormuksen markkinahinnasta.

Jos sormukseen istutettavalla loitsulla on maksullinen ainesosatekijä, se lisätään perusvalmistushintaan 50-kertaisena. Jos loitsulla on KoP-maksu, se lisätään niin ikään 50-kertaisena sekä perusvalmistushinnan kultarahaosuuteen (1 KoP = 5 kr) että kokemuspisteosuuteen. Näitä lisähintoja ei tarvitse maksaa sellaisista loitsuista, jotka ovat vain sormuksen valmistamisen ennakkoehtoja. Sormuksen työstäminen laukaisee valmistusta varten alustetut loitsut, minkä vuoksi ne eivät ole käytettävissä normaaliin langetukseen minään sellaisena päivänä, jona sormuksen valmistus on käynnissä. (Toisin sanoen näiden loitsujen miehittämät loitsupaikat poistuvat valmistajan käytöstä niin kuin loitsut olisi langetettu.)

Sormusten valmistuksella voi olla muitakin kuin loitsunlangetukseen liittyviä ennakkoehtoja. Ks. lisätietoa sormusten kuvauksista.

Sormuksen valmistaminen kestää yhden päivän jokaista sormuksen perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Sormusten taonta.

Taikavaltikoiden valmistaminen

Taikavaltikan valmistukseen tarvitaan raaka-aineita, ennen kaikkea tietysti valtikka-aihio tai valtikan osat. Raaka-aineiden hinta sisältyy valtikan perusvalmistushintaan. Valtikan markkinahinnan muodostamisesta on vaikea rakentaa laskukaavoja. Kun suunnittelet uudenlaisia valtikoita, perehdy taulukkoon Taikaesineiden markkinahintojen arviointi ja käytä esikuvina muiden valtikoiden kuvauksissa ilmoitettuja markkinahintoja. Valtikan valmistushinta on aina puolet kuvauksessa ilmoitetusta markkinahinnasta.

Jos valtikan valmistamisen ennakkoehtoihin kuuluu loitsuja, valmistajalla on oltava ne alustettuina (tai hänen on osattava ne, jos hän on taikuri tai bardi), mutta hänellä ei tarvitse olla mitään niiden vaatimia ainesosatekijöitä tai kanavoijia eikä hänen tarvitse maksaa niiden mahdollisia KoP-maksuja. Valtikan työstäminen laukaisee alustetut loitsut, minkä vuoksi ne eivät ole käytettävissä normaaliin langetukseen minään sellaisena päivänä, jona valtikan valmistus on käynnissä. (Toisin sanoen näiden loitsujen miehittämät loitsupaikat poistuvat valmistajan käytöstä niin kuin loitsut olisi langetettu.)

Taikavaltikoiden valmistuksella voi olla muitakin kuin loitsunlangetukseen liittyviä ennakkoehtoja. Ks. lisätietoa valtikoiden kuvauksista.

Taikavaltikan valmistaminen kestää yhden päivän jokaista valtikan perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Taikavaltikoiden valmistus.

Loitsukääröjen valmistaminen

Loitsukäärön valmistukseen tarvitaan ensiluokkaiset kirjoitustarpeet, joiden hinta sisältyy loitsukäärön perusvalmistushintaan (12,5 kr × loitsun taso × langettajataso).

Kaikkien kirjoitusvälineiden ja -alustojen on oltava uusia ja käyttämättömiä. Hahmon on maksettava loitsukäärön kirjoittamisesta aina täysi hinta riippumatta siitä, monestiko hän on kirjoittanut saman loitsun kääröihin aiemmin.

Valmistajalla on oltava loitsukääröön istutettava loitsu alustettuna (tai hänen on osattava se, jos hän on taikuri tai bardi), ja hänellä on oltava loitsun mahdollisesti vaatimat ainesosatekijät tai kanavoijat. Jos istutettavalla loitsulla on KoP-maksu, valmistaja maksaa sen työtä aloittaessaan, perusvalmistushinnan kokemuspisteosuuden lisäksi. Istutettavan loitsun ainesosatekijät tuhoutuvat valmistuksen alussa mutta kanavoijat eivät. (Valmistuksessa käytettyä kanavoijaa voidaan siis käyttää myöhemmin uudelleen.) Käärön kirjoittaminen laukaisee valmistusta varten alustetun loitsun, minkä vuoksi hahmo ei voi langettaa sitä ennen kuin hän on levännyt ja saanut loitsukiintiönsä taas täyteen. (Toisin sanoen tämän loitsun miehittämä loitsupaikka poistuu valmistajan käytöstä niin kuin loitsu olisi langetettu.)

Loitsukäärön valmistaminen kestää yhden päivän jokaista käärön perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Loitsukääröjen kirjoitus.

Taulukko: Loitsukääröjen perusmarkkinahinnat (valmistajan luokan mukaan)

Loitsun taso

Dru, Pap, Vel

Tkr

Brd

Pal, Sam1

0

12 kr 5 hr

12 kr 5 hr

12 kr 5 hr

1.

25 kr

25 kr

50 kr

50 kr

2.

150 kr

200 kr

200 kr

200 kr

3.

375 kr

450 kr

525 kr

375 kr

4.

700 kr

800 kr

1 000 kr

700 kr

5.

1 125 kr

1 250 kr

1 625 kr

6.

1 650 kr

1 800 kr

2 400 kr

7.

2 275 kr

2 450 kr

8.

3 000 kr

3 200 kr

9.

3 825 kr

4 050 kr

 1. Langettajataso on puolet luokkatasosta.

Hinnat perustuvat siihen oletukseen, että loitsukäärön langettajataso on alin mahdollinen.


Taulukko: Loitsukääröjen perusvalmistushinnat (valmistajan luokan mukaan)

Loitsun taso   

Dru, Pap, Vel

Tkr

Brd

Pal, Sam1

0

6 kr 2 hr 5 pr +1 KoP

6 kr 2 hr 5 pr +1 KoP   

6 kr 2 hr 5 pr +1 KoP   

1.

12 kr 5 hr +1 KoP

12 kr 5 hr +1 KoP

25 kr +1 KoP

25 kr +2 KoP

2.

75 kr +6 KoP

100 kr +8 KoP

100 kr +8 KoP

100 kr +8 KoP

3.

187 kr 5 hr +15 KoP

225 kr +18 KoP

262 kr 5 hr +21 KoP

187 kr 5 hr +15 KoP   

4.

350 kr +28 KoP

400 kr +32 KoP

500 kr +40 KoP

350 kr +28 KoP   

5.

562 kr 5 hr +45 KoP

625 kr +50 KoP

812 kr 5 hr +65 KoP

6.

826 kr +66 KoP

900 kr +72 KoP

1 200 kr +96 KoP

7.

1 135 kr 5 hr +91 KoP

1 225 kr +98 KoP

8.

1 500 kr +120 KoP

1 600 kr +128 KoP

9.

1 912 kr 5 hr +153 KoP   

2 025 kr +162 KoP

 1. Langettajataso on puolet luokkatasosta.

Hinnat perustuvat siihen oletukseen, että loitsukäärön langettajataso on alin mahdollinen.

Vaajojen valmistaminen

Vaajan valmistamiseen tarvitaan raaka-aineita, ennen kaikkea tietysti vaaja-aihio tai vaajan osat.

Raaka-aineiden hinta sisältyy vaajan perusvalmistushintaan, joka on 375 kr × vaajan korkeimmalla tasolla olevan loitsun taso × langettajataso, plus 75 % seuraavaksi kalleimman kyvyn hinnasta (281,25 kr × loitsun taso × langettajataso), plus puolet mahdollisten muiden kykyjen hinnoista (187,5 kr × loitsun taso × langettajataso). Uusi vaaja on aina täyteen ladattu (50 latausta).

Haluttaessa loitsu voidaan istuttaa vaajaan puolella normaalihinnasta, mutta tällöin kyseisen loitsun aktivointi verottaa vaajasta 2 latausta. Kaikkien vaajassa olevien loitsujen langettajatason on oltava sama, ja sen on oltava aina vähintään 8 riippumatta siitä, minkä tason loitsuja vaajassa on.

Valmistajalla on oltava vaajaan istutettavat loitsut alustettuina (tai hänen on osattava ne, jos hän on taikuri tai bardi), ja hänellä on oltava istutettavien loitsujen mahdollisesti vaatimat kanavoijat. Lisäksi hänen on maksettava loitsujen mahdollisista maksullisista ainesosatekijöistä ja KoP-maksuista koituva lisähinta (× 50 ÷ loitsun yhden käyttökerran verottamien latausten määrä). KoP-maksuista koituva lisähinta maksetaan sekä kultarahoina (1 KoP = 5 kr) että kokemuspisteinä (perusvalmistushinnan kokemuspiste­osuuden lisäksi). Loitsujen ainesosatekijät tuhoutuvat valmistuksen alussa mutta kanavoijat eivät. (Valmistuksessa käytettyä kanavoijaa voidaan siis käyttää myöhemmin uudelleen.) Vaajan työstäminen laukaisee alustetut loitsut, minkä vuoksi ne eivät ole käytettävissä normaaliin langetukseen minään sellaisena päivänä, jona vaajan valmistus on käynnissä. (Toisin sanoen näiden loitsujen miehittämät loitsupaikat poistuvat valmistajan käytöstä niin kuin loitsut olisi langetettu.)

Vaajojen valmistuksella voi olla muitakin kuin loitsunlangetukseen liittyviä ennakkoehtoja. Ks. lisätietoa vaajojen kuvauksista.

Vaajan valmistus kestää yhden päivän jokaista vaajan perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Vaajojen valmistus.

Taikasauvojen valmistaminen

Taikasauvan valmistamiseen tarvitaan pieni määrä raaka-aineita, ennen kaikkea tietysti sauva-aihio tai sauvan osat. Raaka-aineiden hinta sisältyy sauvan perusvalmistushintaan (375 kr × loitsun taso × langettajataso). Uusi sauva on aina täyteen ladattu (50 latausta).

Valmistajalla on on oltava sauvaan istutettava loitsu alustettuna (tai hänen on osattava se, jos hän on taikuri tai bardi), ja hänellä on oltava sen mahdollisesti vaatimat kanavoijat. Jos loitsulla on maksullinen ainesosatekijä, hänen on hankittava se 50 kertaan, kerran jokaista latausta kohden. Jos loitsulla on KoP-maksu, hänen on maksettava se valmistuksen alussa 50 kertaan sekä kultarahoina (1 KoP = 5 kr) että kokemuspisteinä. Istutettavan loitsun ainesosatekijät tuhoutuvat valmistuksen alussa mutta kanavoijat eivät. (Valmistuksessa käytettyä kanavoijaa voidaan siis käyttää myöhemmin uudelleen.) Sauvan työstäminen laukaisee istutettavan loitsun, minkä vuoksi se ei ole käytettävissä normaaliin langetukseen minään sellaisena päivänä, jona esineen valmistus on käynnissä. (Toisin sanoen tämän loitsun miehittämä loitsupaikka poistuu valmistajan käytöstä niin kuin loitsu olisi langetettu.)

Taikasauvan valmistaminen kestää yhden päivän jokaista sauvan perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Taikasauvojen valmistus.

Taulukko: Taikasauvojen perusmarkkinahinnat (valmistajan luokan mukaan)

Loitsun taso

Dru, Pap, Vel

Tkr

Brd

Pal, Sam1

0

375 kr

375 kr

375 kr

1.

750 kr

750 kr

1 500 kr

1 500 kr

2.

4 500 kr

6 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

3.

11 250 kr

13 500 kr

15 750 kr

11 250 kr

4.

21 000 kr

24 000 kr

30 000 kr

21 000 kr

 1. Langettajataso on puolet luokkatasosta.

Hinnat perustuvat siihen oletukseen, että sauvan langettajataso on alin mahdollinen.


Taulukko: Taikasauvojen perusvalmistushinnat (valmistajan luokan mukaan)

Loitsun taso   

Dru, Pap, Vel

Tkr

Brd

Pal, Sam1

0

187 kr 5 hr +15 KoP

187 kr 5 hr +15 KoP

187 kr 5 hr +15 KoP

1.

375 kr +30 KoP

375 kr +30 KoP

750 kr +60 KoP

750 kr +60 KoP

2.

2 250 kr +180 KoP

3 000 kr +240 KoP

3 000 kr +240 KoP

3 000 kr +240 KoP

3.

5 625 kr +450 KoP

6 750 kr +540 KoP

7 875 kr +630 KoP

5 625 kr +450 KoP

4.

10 500 kr +840 KoP   

12 000 kr +960 KoP   

15 000 kr +1 200 KoP   

10 500 kr +840 KoP   

 1. Langettajataso on puolet luokkatasosta.

Hinnat perustuvat siihen oletukseen, että sauvan langettajataso on alin mahdollinen.

Ihme-esineiden valmistaminen

Jotta hahmo voisi valmistaa ihme-esineen, hän tarvitsee yleensä jonkinlaiset työvälineet. Lisäksi hän tarvitsee raaka-aineita, ennen kaikkea tietysti itse esineen tai sen osat. Työvälineiden ja raaka-aineiden hinta sisältyy esineen perusvalmistushintaan. Ihme-esineiden markkinahinnan muodostamisesta on vaikea muodostaa laskukaavoja. Kun suunnittelet uudenlaisia valtikoita, perehdy taulukkoon Taikaesineiden markkinahintojen arviointi ja käytä esikuvina muiden esineiden kuvauksissa ilmoitettuja hintoja. Ihme-esineen valmistushinta on aina puolet ilmoitetusta markkinahinnasta.

Jos esineen valmistamisen ennakkoehtoihin kuuluu loitsuja, valmistajalla on oltava ne alustettuina (tai hänen on osattava ne, jos hän on taikuri tai bardi), mutta hänellä ei tarvitse olla mitään loitsujen vaatimia ainesosatekijöitä tai kanavoijia eikä hänen tarvitse maksaa loitsujen mahdollisia KoP-maksuja. Esineen työstäminen laukaisee alustetut loitsut, joten ne eivät ole käytettävissä normaaliin langetukseen minään sellaisena päivänä, jona esineen valmistus on käynnissä. (Toisin sanoen näiden loitsujen miehittämät loitsupaikat poistuvat valmistajan käytöstä niin kuin loitsut olisi langetettu.)

Ihme-esineiden valmistuksella voi olla muitakin kuin loitsunlangetukseen liittyviä ennakkoehtoja. Ks. lisätietoa esineiden kuvauksista.

Ihme-esineen valmistus kestää yhden päivän jokaista esineen perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaadittava esineentekovaltti

Ihme-esineiden valmistus.

Älyllisten esineiden valmistaminen

Jotta hahmo voisi valmistaa älyllisen esineen, hänen langettajatasonsa on oltava vähintään 15. Valmistusaika ja -hinta määritetään normaalien esineenvalmistussääntöjen mukaan. Taulukossa Esineen Älykkyys, Viisaus, Karisma ja voimat mainitut perusmarkkinahinnan muuntimet vaikuttavat esineen valmistusaikaan ja perusvalmistushintaan. Esineellä on sama hengenlaatu kuin valmistajallaan. Arvo esineen muut ominaisuudet nopalla Älylliset esineet -osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Uusien kykyjen lisääminen

Valmistaja voi lisätä taikaesineeseen uusia taikakykyjä kuten haluaa. Lisäämisen hinta lasketaan niin kuin kyky lisättäisiin taikuudettomaan esineeseen, joskaan valmistajan ei tarvitse maksaa samasta ominaisuudesta kahteen kertaan. Niinpä esimerkiksi pitkämiekka +1 voidaan muuttaa mestaava pitkämiekka +2:ksi summalla, joka on yhtä kuin mestaava pitkämiekka +2:n valmistushinta miinus pitkämiekka +1:n valmistushinta.

Jos esine vie jonkin kehopaikan, sen jokainen lisäkyky maksaa 50 % enemmän kuin normaalisti. Jos esimerkiksi hahmo lisää suojelussormus +2:een näkymättömyys-kyvyn, lisäämisen hinta on yhtä kuin näkymättömyyssormuksen valmistushinta kerrottuna 1,5:llä.

Kehopaikkojen sukulaisuudet

Jokaisella kehopaikalla eli ruumiinosalla on yksi tai useampia sukulaisuuksia. Sukulaisuudella tarkoitetaan sitä vaikutuskohdetta, joka kyseiseen kehopaikkaan pantavalla ihme-esineellä yleensä on. Sukulaisuudet ovat laajoja ja hieman epämääräisiäkin luonnehdintoja, jotta niillä voitaisiin kattaa ihme-esineiden koko kirjo.

Voit käyttää alla olevassa taulukossa ilmoitettuja sukulaisuuksia ohjenuorana, kun päätät, millä tavoin vaikuttavia ihme-esineitä sallit pelaajien valmistaa millekin kehopaikalle. Toisaalta kun suunnittelet omia esineitäsi, saat sukulaisuuksista osviittaa siihen, millainen tavara tai vaatekappale esineestä pitäisi tehdä.

Joillakin kehopaikoilla on eri sukulaisuuksia erilaisille esineille (esimerkiksi hansikkaat ja taisteluhansikkaat vievät saman kehopaikan mutta niillä on eri sukulaisuudet).

Jos ihme-esine ei ole kehopaikkansa sukulaisuuden mukainen, sen tulisi maksaa 50 % enemmän kuin sukulaisuuden mukaisten esineiden.

Taulukko: Kehopaikkojen sukulaisuudet

Kehopaikka

Sukulaisuus

Otsapanta, kypärä

Henkisten kykyjen kehitys, kantamahyökkäykset   

Hattu

Vuorovaikutus

Filakteerio (otsarasia)

Rohkeus, hengenlaatu

Linssit, lasit

Näkökyky

Viitta

Muuttuminen, suojelu

Amuletti, medaljonki, riipus, viittaneula, käädyt, skarabee      

Suojelu, arvostelukyky

Kaapu

Useita vaikutuksia

Paita

Ruumiillisten kykyjen kehitys   

Liivit, kasukka

Luokkakykyjen kehitys

Rannesuojukset

Taistelu

Rannerenkaat

Liittolaiset

Hansikkaat

Nopeus

Taisteluhansikkaat

Tuhovoima

Vyö

Ruumiillisten kykyjen kehitys

Saappaat

Liikkuminen


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.