Taikaesineiden
perusteet

Taikaesineet jaetaan seuraaviin ryhmiin: haarniskat ja kilvet, aseet, ihme-esineet, loitsukääröt, taikasauvat, taikasormukset, taikajuomat, vaajat ja taikavaltikat. Näiden ohella on kirottuja ja älyllisiä taikaesineitä. Lisäksi on muutamia niin harvinaisia ja voimallisia esineitä, että niiden katsotaan muodostavan oman ryhmänsä, jota kutsutaan ikiluomiksi. Ikiluomat jaotellaan edelleen vähäisiin (erittäin harvinaisia mutta ei lajissaan ainutlaatuisia esineitä) ja voimallisiin (näistä kukin on ainoa laatuaan ja suunnattoman väkevä).

Haarniskat ja kilvet

Taikahaarniskat ja taikakilvet antavat pitäjälleen taikakeinoin tehostettua suojaa. Osa niistä auttaa käyttäjäänsä muutenkin kuin korottamalla hänen panssariluokkaansa.

Aseet

Taika-aseilla voi olla erilaisia taistelussa hyödyllisiä voimia, ja ne antavat miltei aina hyvitystä käyttelijänsä hyökkäys- ja vaurioheittoihin.

Taikajuomat

Taikajuoma on jonkin loitsunomaisen vaikutuksen sisältävä eliksiiri, joka vaikuttaa vain juojaansa.

Taikasormukset

Taikasormus on sormessa pidettävä metallirengas, jossa on jokin loitsun kaltainen voima ja joka vaikuttaa pitäjäänsä usein jatkuvasti. Hahmo voi pitää enintään kahta sormusta kerrallaan.

Taikavaltikat

Taikavaltikka on tavallisen hallitsijansauvan näköinen esine, jonka sisältämä voima ei vastaa mitään tunnettua loitsua.

Loitsukääröt

Loitsukäärö on loitsu, joka on kirjoitettu taikakeinoin paperille tai pergamentille myöhempää käyttöä varten.

Vaajat

Vaajassa on joukko erilaisia (mutta usein toisiaan tukevia) loitsuvaikutuksia. Käyttämättömässä vaajassa on 50 latausta, ja jokainen sen käyttökerta kuluttaa niistä vähintään yhden.

Taikasauvat

Taikasauva on lyhyt keppi, johon on siirretty kyky langettaa jokin tietty loitsu. Käyttämättömässä sauvassa on 50 latausta. Jokainen käyttökerta kuluttaa niistä yhden.

Ihme-esineet

Tähän ryhmään kuuluu taikakoruja, taikatyökaluja, taikakirjoja, taikavaatteita ja paljon muuta.

Taikaesineet ja taikuuden paljastus

Kun taikuuden paljastus tunnistaa taikaesineen edustaman taikuuden koulukunnan, koulukunta määräytyy loitsukääröissä, taikasauvoissa ja taikajuomissa esineeseen istutetun loitsun mukaan ja muissa esineissä valmistuksen ennakkoehdoksi ilmoitetun loitsun mukaan. Koulukunnat ja taikuusaurojen voimakkuudet on ilmoitettu kunkin esineen kuvauksessa.

Jos valmistuksen ennakkoehdoksi on ilmoitettu useampia kuin yksi loitsu, käytä koulukunnan määrityksessä sitä loitsua, jonka taso on korkein. Jos ennakkoehtoihin ei kuulu yhtään loitsua, käytä seuraavia ohjenuoria:

Esineen luonne

Koulukunta 

Haarniskat ja varjelevat esineet

Estäntä

Aseet ja muut hyökkäystarkoituksiin valmistetut esineet   

Lietsonta

Hyvitystä kykyarvoon, taitotesteihin tms.

Muutanta


Taikaesineiden käyttö

Jotta taikaesinettä voitaisiin käyttää, se täytyy aktivoida, joskin aktivointi voi olla niinkin yksinkertainen toimitus kuin sormuksen pujottaminen sormeen. Jotkin esineet ovat jatkuvasti voimassa sen jälkeen, kun ne on puettu ylle (näitä esineitä kutsutaan jatkuvatoimisiksi). Taikaesineen käyttö on useimmiten perustoiminto, joka ei altista ilmaishyökkäyksille. Loitsunviimeistelyesineitä kohdellaan kuitenkin taistelussa kuten loitsuja, joten niiden käyttö altistaa ilmaishyökkäyksille.

Taikaesineen aktivointi on perustoiminto, ellei esineen kuvauksessa toisin mainita. Jos kuitenkin kyseessä on esine, joka tuottaa jotakin loitsua vastaavan voiman, aktivointiaika on aina sama kuin kyseisen loitsun langetusaika, ellei esineen kuvauksessa toisin mainita.

Alla on kuvattu ne neljä tapaa, joilla taikaesineitä voidaan aktivoida.

Loitsunviimeistely

Tätä aktivointikeinoa käytetään loitsukääröihin. Loitsukäärö on käytännössä vähää vaille loppuun saatettu loitsu. Alustustyö on tehty käärön käyttäjän puolesta, joten hän ei tarvitse alustusaikaa kuten normaalissa loitsujen langetuksessa. Hänen tarvitsee suorittaa vain loitsun langetuksen loppuvaihe (viimeiset eleet, sanat jne.). Jotta hahmo voisi käyttää loitsunviimeistelyesinettä turvallisesti, hänen on kuuluttava oikeaan luokkaan ja oltava siinä niin korkealla tasolla, että hän voisi langettaa loitsun muutoinkin. Muussa tapauksessa on mahdollista, että hän tekee virheen. Loitsunviimeistelyesineen aktivointi on perustoiminto, joka altistaa ilmaishyökkäyksille siinä missä loitsujen langetuskin.

Loitsunlaukaisu

Loitsunlaukaisuaktivointi muistuttaa loitsunviimeistelyä mutta on vieläkin yksinkertaisempaa. Mitään eleitä tai loitsun loppuunsaattamista ei tarvita – riittää, että esineen käyttäjällä on vaaditut tiedot esineeseen istutetusta loitsusta ja että hän lausuu yhden sanan. Loitsunlaukaisuesinettä osaavat käyttää kaikki hahmot, joiden luokan loitsuluettelossa on kyseinen loitsu. (Tämä kattaa myös hahmot, jotka eivät vielä osaa langettaa luokkansa loitsuja, kuten 3. tason paladiinit.) Käyttäjän on kuitenkin selvitettävä, mikä loitsu esineeseen on istutettu, ennen kuin hän voi käyttää esinettä. Loitsunlaukaisuesineen aktivointi on perustoiminto, joka ei altista ilmaishyökkäyksille.

Käskysana

Jos taikaesineen kuvauksesta tai esineen luonteesta ei ole pääteltävissä mitään aktivointitapaa, voit olettaa, että aktivointiin tarvitaan käskysana. Käskysana-aktivointi tarkoittaa, että esine aktivoituu, kun hahmo lausuu tarvittavan sanan. Hän ei tarvitse mitään muuta tietoa esineestä.

Käskysana voi olla jokin kielestä valittu tavallinen sana, joskin tällöin esineen haltija saattaa aktivoida esineen vahingossa kesken keskustelun. Tavallisemmin käskysana on keksitty sana, jonkin ikivanhan kielen sana tai jokin yleisestä käytöstä poistunut ilmaus. Käskysanaesineen aktivointi on perustoiminto, joka ei altista ilmaishyökkäyksille.

Toisinaan käskysana on kirjoitettu esineeseen sellaisenaan, toisinaan se on piilotettu esineen koristekuviointiin. On myös esineitä, joissa on pelkkä vihje oikeasta käskysanasta.

Tietämys (salatieto)- ja Tietämys (historia) -taidot voivat olla hyödyksi käskysanan etsimisessä tai siitä annettujen vihjeiden tulkitsemisessa. Sanan keksiminen oikopäätä vaatii onnistuneen testin VA 30:tä vastaan. Jos tämä testi epäonnistuu, onnistuminen toisessa testissä (VA 25) voi antaa jonkin johtolangan tapaisen.

Sekä tunnistus- että taianerittely-loitsut paljastavat esineen käskysanan.

Käytöstä aktivoituva

Tällaisen esineen aktivointiin riittää, että hahmo käyttää sitä jotenkin. Taikajuoma juodaan, miekkaa heilautetaan, kilpi kohotetaan suojaksi iskuilta, linssin läpi katsotaan, tomua sirotellaan, sormus pujotetaan sormeen ja hattu pannaan päähän. Käytöstä aktivoituminen on yleensä tapahtuma, joka ei kaipaa selityksiä.

Monet käytöstä aktivoituvat esineet ovat sellaisia, jotka hahmo pukee ylleen. Jatkuvatoimiset esineet ovat lähes aina ylle puettavia, mutta joillekin harvoille jatkuvatoimisille esineille riittää, että ne ovat hahmon hallussa (kosketuksissa häneen). Toisaalta on sellaisiakin ylle puettavia esineitä, jotka on aktivoitava erikseen. Tämä aktivointi saattaa vaatia käskysanan, mutta yleensä riittää, että hahmo toivoo hiljaa mielessään aktivointia tapahtuvaksi. Käskysanan tarpeesta ilmoitetaan esineen kuvauksessa.

Ellei toisin mainita, käytöstä aktivoituvan taikaesineen aktivointi on perustoiminto tai se ei ole toiminto lainkaan. Aktivointi ei altista ilmaishyökkäyksille, ellei sitten esineen hyödyntäminen vaadi jotakin erillistä toimintoa, joka altistaa ilmaishyökkäykselle (kuten liikkumista taikasaappailla pois uhatusta ruudusta). Jos esinettä on käytettävä hetki ennen kuin taikavaikutus astuu voimaan, aktivointi on perustoiminto. Jos esine aktivoituu samalla hetkellä kuin sitä aletaan käyttää, aktivointi ei ole toiminto lainkaan.

Käytöstä aktivoituminen ei tarkoita, että esineen kyvyt selviävät käyttäjälle aina automaattisesti. Hänen on ensin tiedettävä (tai arvattava) ne ja sitten käytettävä esinettä aktivoidakseen ne. (Toki on myös esineitä, jotka tuottavat hyötynsä käyttäjän tiedoista riippumatta, kuten taikajuoma juotaessa tai miekka iskettäessä.)


Taikaesineiden koko

Kun hahmo löytää jonkin taikavaatteen tai taikakorun, esineen koko ei yleensä ole ongelma. Monet taikavaatteet on tehty helposti sovitettaviksi, tai sitten ne sovittuvat käyttäjänsä ylle taikakeinoin. Hahmon koon ei tulisi olla este tällaisten taikaesineiden käytölle.

Tästä säännöstä on joitakin harvoja poikkeuksia, kuten esineet, joita voivat käyttää vain tietyt rodut.

Haarniskojen ja aseiden koko

Löydetyt haarniskat ja aseet, jotka on arvottu nopalla, ovat 30 %:n todennäköisyydellä Pieniä (01–30), 60 %:n todennäköisyydellä Keskikokoisia (31–90) ja 10 %:n todennäköisyydellä jotakin muuta kokoa (91–100).


Ylle puettavat taikaesineet

Monet taikaesineet toimivat tai hyödyttävät käyttäjäänsä vain silloin, kun ne puetaan ylle. Olento, jolla on ihmisolion muotoinen ruumis, voi pitää yhtä aikaa yllään enintään kahtatoista taikaesinettä. Jokaisen näistä esineistä on sijaittava eri kehopaikassa.

Ihmisolion muotoinen olento voi pukea ylleen yhden taikaesineen kustakin alla olevasta ryhmästä. Jokainen ryhmä vastaa yhtä kehopaikkaa.

Hahmo voi toki kantaa tai pitää hallussaan niin paljon samaan ryhmään kuuluvia esineitä kuin haluaa, mutta sellaisilla esineillä, jotka hahmolla on edellä lueteltujen lisäksi, ei ole mitään vaikutusta.

Joitakin esineitä voidaan pitää yllä tai kantaa siten, etteivät ne vie kehopaikkaa. Tällaisesta ominaisuudesta mainitaan esineen kuvauksessa.


Laistoheitot taikaesineiden voimia vastaan

Taikaesineet tuottavat usein loitsuja ja loitsunomaisia vaikutuksia. Kun suoritat laistoheiton taikaesineen tuottamaa loitsua tai loitsunomaista vaikutusta vastaan, laiston vaikeusaste on 10 + loitsun tai vaikutuksen taso + kyseisen tason loitsujen langettamiseen vähintään vaadittavan kykyarvon kykymuunnin.

Vaajat ovat poikkeus tästä säännöstä: laistoheiton VA määräytyy niin kuin vaajan käyttelijä olisi langettanut loitsun itse.

Laistoheittojen vaikeusasteet on yleensä ilmoitettu esineiden kuvauksissa, etenkin silloin, kun vaikutuksella ei ole suoraa loitsuvastinetta (jolloin sen tasoa on vaikea selvittää nopeasti).


Taikaesineiden vaurioittaminen

Taikaesineen tarvitsee suorittaa laistoheittoja vain silloin, kun se ei ole kenenkään hallussa, kun se on jonkin vaikutuksen nimenomaisena kohteena tai kun sen haltija saa oman laistoheittonsa tulokseksi puhtaan 1:n. Taikaesineen tulisi aina saada laistoheitto sellaisia loitsuja vastaan, jotka voivat tuottaa sille vaurioita – myös silloin, kun vastaava taikuudeton esine ei voisi laistaa loitsun hyökkäystä. Taikaesineet käyttävät kaikissa laistoissa samaa laistoheittohyvitystä, onpa laiston tyyppi mikä hyvänsä (Sitkeys, Refleksi tai Tahto). Taikaesineen laistoheittohyvitys on yhtä kuin 2 + puolet esineen langettajatasosta (pyöristetään alaspäin). Ainoa poikkeus tästä ovat älylliset taikaesineet, jotka suorittavat Tahto-laistoja oman Viisaus-arvonsa mukaisesti.

Jos aseella, haarniskalla tai kilvellä on vain tehostushyvitys eikä muita kykyjä, langettajataso on kolme kertaa tehostushyvityksen verran. Jos esineellä on sekä tehostushyvitys että jokin erikoiskyky, langettajataso on joko hyvityksen tai erikoiskyvyn mukainen, kumpi vain on suurempi.

Ellei toisin mainita, taikaesineet kärsivät vaurioita siten kuin vastaavat taikuudettomat esineet. Vaurioitunut taikaesine toimii normaalisti, mutta jos se tuhoutuu kokonaan, kaikki sen taikavoimat katoavat.


Taikaesineiden korjaaminen

Taikaesineet voivat kärsiä seikkailun aikana vaurioita. Taikaesineen korjaaminen Käsityöläisyys-taidon avulla ei maksa sen enempää kuin vastaavan taikuudettoman esineen korjaaminen. Vaurioituneita (mutta ei kokonaan tuhoutuneita) taikaesineitä voidaan korjata myös ehjäksiteko-loitsulla.


Älylliset esineet

Joillakin taikaesineillä, etenkin aseilla, on oma äly. Vain pysyvät taikaesineet (eivätkä siis sellaiset, joilla on latauksia tai vain yksi käyttökerta) voivat olla älyllisiä. (Toisin sanoen esimerkiksi loitsukääröt, taikasauvat ja taikajuomat eivät ole koskaan älyllisiä.)

Nyrkkisääntö on, että vain alle 1 % taikaesineistä on älyllisiä.


Kirotut esineet

Esine voi olla kirottu – joko vialliseksi valmistettu tai jonkin ulkopuolisen voiman turmelema. Osa kirotuista esineistä on vaarallisia käyttäjälleen, mutta loput ovat jokseenkin normaaleja esineitä, joiden käyttöä vaikeuttaa jokin pikkupuute, hankala käyttövaatimus tai arvaamattomuus. Nopalla arvotuista esineistä 5 % on kirottuja.


Lataukset, annokset ja käyttökerrat

Monien esineiden (etenkin taikasauvojen ja vaajojen) voimat riippuvat siitä, montako latausta ne sisältävät. Latauksellisissa esineissä on tavallisesti enintään 50 latausta. Jos esine löydetään arvotusta aarteesta, selvitä sen jäljellä olevien latausten lukumäärä heittämällä n% ja jakamalla tulos 2:lla (pyöristä alaspäin, vähimmäistulos 1). Jos esineen latausten enimmäismäärä on jokin muu kuin 50, valitse latausten jäljellä oleva määrä arpomalla.

Esineiden kuvauksissa ilmoitetut hinnat koskevat aina täyteen ladattuja esineitä. (Uusi esine on aina täyteen ladattu.) Jos esine muuttuu latausten loputtua arvottomaksi (kuten käy lähes kaikille latauksellisille esineille), osittain käytetyn esineen hinta alenee samassa suhteessa kuin sen lataukset hupenevat. Jos esineestä on hyötyä muutenkin kuin lataustensa ansiosta, vain osa esineen arvosta perustuu jäljellä olevien latausten määrään.


Taikaesineiden kuvaukset

Taulukko: Taikaesineiden arpominen nopalla

Vähäinen   

Keskiverto   

Voimallinen   

Esine

01–04

01–10

01–10

Haarniska tai kilpi   

05–09

11–20

11–20

Ase

10–44

21–30

21–25

Taikajuoma

45–46

31–40

26–35

Sormus

41–50

36–45

Valtikka

47–81

51–65

46–55

Loitsukäärö

66–68

56–75

Vaaja

82–91

69–83

76–80

Taikasauva

92–100

84–100

81–100

Ihme-esine

Kukin taikaesinetyyppi kuvataan ensin yleisesti, minkä jälkeen ovat vuorossa tyyppiin kuuluvien yksittäisten esineiden kuvaukset.

Taikaesinetyypin yleisessä kuvauksessa kerrotaan mahdollisista aktivointitavoista, esineiden tuottamisesta arpomalla ja muistakin tyypin ominaisuuksista. Kuvauksessa voidaan mainita myös tyypin keskivertoedustajan panssariluokka, lujuus, kestopisteet ja murtamisen vaikeusaste. Ilmoitettu panssariluokka perustuu siihen oletukseen, että esine ei ole kenenkään hallussa. Siihen sisältyy sakkoa –5 esineen Ketteryydestä, jonka katsotaan olevan 0. Jos esine on jonkin olennon hallussa, käytä –5:n sijasta olennon Ketteryys-muunninta.

Esineet, jotka ovat pelkkiä loitsujen varastointivälineitä, on kuvattu vain hyvin lyhyesti. Tarvittavat tarkemmat yksityiskohdat ovat luettavissa loitsujen kuvauksista, joskin esineen tyyppi (taikasauva, loitsukäärö, taikajuoma tms.) voi vaikuttaa loitsun käyttötapaan. Tällaisten esineiden kohdalla on oletettu, että loitsu langetetaan alimmalla tasolla, jolla se on mahdollista langettaa.

Kaikista muista esineistä on paljon yksityiskohtaisemmat kuvaukset. Kuvausten lopussa on luettelo, johon on koottu alla olevat tiedot:

Aura

Taikuuden paljastus -loitsu paljastaa yleensä taikaesineen edustaman taikuuden koulukunnan ja esineen huokuman auran voimakkuuden. Tiedot koulukunnasta ja aurasta (sikäli kuin esineellä on sellaiset) mainitaan luettelossa ensimmäiseksi. Ks. lisätietoa taikuuden paljastus -loitsun kuvauksesta.

Langettajataso

Luettelon seuraava kohta kertoo esineen langettajatason, joka antaa osviittaa esineen voimakkuudesta. Langettajataso määrää esineen laistoheittohyvityksen, kantaman ja muut tasosidonnaiset voimat. Se määrää myös rauetustestin vaikeusasteen, kun esineeseen kohdistetaan taikuuden rauetus -loitsu tai vastaava vaikutus. Langettajataso ilmoitetaan muodossa "LT x", jossa "LT" on langettajatason lyhenne ja "x" on luku, joka kertoo langettajatason.

Taikajuoman, loitsukäärön tai taikasauvan valmistaja voi asettaa esineen langettajatasoksi minkä tahansa, kunhan se on riittävän korkea esineeseen istutetun loitsun langettamiseen mutta ei korkeampi kuin hänen oma langettajatasonsa. Muissa taikaesineissä valmistaja voi asettaa langettajatason vapaasti. Alin mahdollinen langettajataso on kuitenkin aina se, joka tarvitaan valmistuksen ennakkoehtojen täyttämiseen.

Valmistuksen ennakkoehdot

Jotta hahmo voisi valmistaa taikaesineen, hänen on täytettävä tietyt ehdot. Hänellä on oltava esimerkiksi jokin valtti tai loitsu, hänen on oltava vähintään tietyllä tasolla tai hänen on edustettava jotakin hengenlaatua, rotua tai lajia. Valmistuksen ennakkoehdot ilmoitetaan luettelossa heti esineen langettajatason jälkeen.

Hahmo täyttää loitsuennakkoehdon, jos hänellä on vaadittu loitsu alustettuna (tai hän osaa vaaditun loitsun, mikäli hän on taikuri tai bardi) tai hänellä on jokin loitsunviimeistelyesine, loitsunlaukaisu­esine tai loitsunomainen kyky, joka tuottaa tarvittavan loitsuvaikutuksen. Jos ennakkoehdon täyttämiseen käytetään loitsunviimeistelyesinettä tai loitsunlaukaisuesinettä, valmistajan on käytettävä tällaisesta esineestä yksi lataus jokaisena valmistukseen kuluvana päivänä.

Esineen valmistukseen voi osallistua useampia kuin yksi hahmo, jolloin kukin osallistuja täyttää vähintään yhden ennakkoehdon. Joissakin tapauksissa yhteistyö voi olla jopa välttämätöntä.

Jos kaksi tai useampia hahmoja valmistaa esineen yhteistyössä, heidän on sovittava keskenään, kenet katsotaan esineen valmistajaksi, kun selvitetään vaikutuksia, joissa valmistajan taso on tiedettävä. Valmistajaksi valittu hahmo maksaa esineen valmistamisen vaatiman KoP-hinnan.

Ennakkoehtoihin kuuluu tavallisimmin yksi valtti ja vähintään yksi loitsu (tai loitsun sijasta jokin muu ehto).

Kun luettelon kahden viimeisen loitsun välissä on sana "tai", ennakkoehtoihin kuuluvat jompikumpi kahdesta viimeisestä loitsusta ja kaikki muut ennen niitä mainitut loitsut.

Markkinahinta

Sanan "Markkinahinta" jälkeen ilmoitettava kultaraha-arvo kertoo hinnan, joka esineen ostajan täytyy varautua maksamaan. Esineentekovaltilla valmistettavissa olevan esineen markkinahinta on yleensä yhtä kuin perusmarkkinahinta plus mahdollinen maksullisista loitsuosatekijöistä (aines tai KoP) muodostettu lisähinta.

Valmistushinta

Sanan "Valmistushinta" jälkeen ilmoitetaan, paljonko esineen valmistaminen maksaa kultarahoina ja kokemuspisteinä. Tämä tieto annetaan vain esineistä, joilla on maksullisia loitsuosatekijöitä (aines- tai KoP-osatekijöitä) jotka korottavat esineen markkinahintaa perusmarkkinahinnasta. Ilmoitettu valmistushinta sisältää perusmarkkinahinnasta johdetun perusvalmistushinnan ja mahdollisen loitsuosatekijöistä muodostetun lisähinnan.

Esineillä, joilla ei ole perusmarkkinahintaa korottavia osatekijöitä, ei ole "Valmistushinta"-merkintää, koska niiden markkinahinta ja perusmarkkinahinta ovat samat. Valmistushinta on tällöin ½ ilmoitetusta markkinahinnasta kultarahoina ja 1/25 markkinahinnasta kokemuspisteinä.

Paino

Monen ihme-esineen kuvauksen lopussa ilmoitetaan esineen paino. Jos painoa ei ole ilmoitettu, esine ei paina niin paljon, että sitä kannattaisi mainita (esimerkiksi hahmon kuormituksen kannalta).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.