Ansat

Ansatyypit

Ansa voi olla joko mekaaninen ansa tai taika-ansa. Mekaanisia ansoja ovat ansakuopat, nuoliansat, putoavat kivenlohkareet, vedellä täyttyvät huoneet, kieppuvat terät ja kaikki muutkin ansaviritelmät, joiden toiminta vaatii jonkin mekanismin. Hahmo voi rakentaa mekaanisen ansan itse, jos hän onnistuu Käsityöläisyys (ansantekijä) -taidon käytössä (ks. alla Ansojen suunnittelu ja myös Käsityöläisyys-taidon kuvaus).

Taika-ansat jaotellaan tarkemmin taikaesineansoihin ja loitsuansoihin. Taikaesineansa käynnistää aktivoituessaan loitsuvaikutuksen aivan kuten sauva, valtikka, sormus tai jokin muu taikaesine. Taikaesineansan rakentaminen vaatii Ihme-esineiden valmistus -valtin (ks. alla Ansojen suunnittelu ja myös valtin kuvaus).

Loitsuansa on yksinkertaisesti loitsu, jota käytetään ansana. Loitsuansan valmistaminen vaatii tarvittavan loitsun (tai loitsujen) langettamiseen kykenevän hahmon, joka on yleensä joko ansan valmistaja itse tai tehtävään palkattu EPH-loitsija.

Mekaaniset ansat

Luolastoissa on usein hengenvaarallisia mekaanisia (eli taikuudettomia) ansoja. Ansan tärkeimmät ominaisuudet ovat sen sijainti, laukeamisehdot, se, miten vaikea ansaa on havaita ennen kuin se laukeaa, se, miten paljon vaurioita ansa tuottaa, ja se, saako hahmo laistoheiton ansan vaikutusten lieventämiseksi. Sellainen ansa, joka hyökkää nuolilla, leikkuuterillä tai muuntyyppisillä aseilla, suorittaa normaalin hyökkäysheiton, johon lisätään ansan rakentajan määrittämä hyökkäyshyvitys.

Jos hahmo onnistuu Etsintä-testissä, jonka vaikeusaste on 20, hän huomaa yksinkertaisen mekaanisen ansan ennen kuin se laukeaa. (Tällaisia yksinkertaisia ansoja ovat jalkanarut, lattian poikki viritetyn langan laukaisemat ansat ja isokokoiset tekeleet, kuten ansakuopat.)

Jos hahmolla on ansojen etsintä -luokkaominaisuus ja hän onnistuu Etsintä-testissä, jonka vaikeusaste on vähintään 21, hän huomaa taitavasti kätketyn tai monimutkaisen mekaanisen ansan ennen kuin se laukeaa. Ansan tekee monimutkaiseksi sen laukaisumekanismi, johon voi kuulua lattiakytkimiä, oveen yhdistettyjä laitteita, painon tai ilmavirran muutosten havaitsimia, värähtelyntunnistimia tai muita harvinaisia laukaisimia.

Taika-ansat

Vaarallisia ansoja voidaan luoda myös monen taikavaikutuksen avulla. Ellei loitsun tai taikaesineen kuvauksessa toisin mainita, taika-ansoja koskevat seuraavat säännöt:


Ansan elementit

Kaikilla ansoilla, niin mekaanisilla kuin taika-ansoillakin, on seuraavat elementit: laukaisin, uudelleenviritys, Etsinnän ja Laitteen purkamisen vaikeusasteet, hyökkäyshyvitys tai laistoheitto (tai vaikutusviive), vauriot/vaikutus sekä haasteluokitus. Ansoilla voi olla myös valinnaisia elementtejä, kuten myrkky tai ohitusmekanismi. Ansan elementit on kuvailtu tarkemmin alla.

Laukaisin

Ansan laukaisintyyppi määrää, millä keinoin ansa laukeaa.

Sijainti

Sijaintilaukaisimella varustettu ansa laukeaa, kun joku seisoo tietyssä ruudussa.

Etäisyys

Etäisyyslaukaisin aktivoi ansan, kun jokin olento liikkuu riittävän lähelle ansaa. Etäisyyslaukaisin poikkeaa sijaintilaukaisimesta siten, että olennon ei tarvitse seistä jossakin tietyssä ruudussa. Lentävä olento voi laukaista etäisyyslaukaisimella varustetun ansan mutta ei sijaintilaukaisimella varustettua ansaa. Mekaaniset etäisyyslaukaisimet aistivat erittäin herkästi vähäisimmänkin ilmanliikkeen. Tämän vuoksi ne ovat käyttökelpoisia vain hautaholveissa ja muissa sellaisissa paikoissa, joissa ilma on poikkeuksellisen seisovaa.

Taikaesineansojen yleisin etäisyyslaukaisin on hälytys-loitsu. Etäisyyslaukaisimen hälytys poikkeaa normaalisti langetetusta hälytyksestä siten, että sen alue voidaan määrittää juuri ansan vartioiman alueen kokoiseksi.

Joillakin taikaesineansoilla on etäisyyslaukaisin, joka aktivoituu vain silloin, kun ansan lähelle tulee tietynlaisia olentoja. Esimerkiksi hyvyyden paljastus -loitsua voidaan käyttää pahan alttarin etäisyyslaukaisimena, jolloin ansa laukeaa vain, kun jokin hengenlaadultaan hyvä olento tulee riittävän lähelle.

Ääni

Äänilaukaisin aktivoi taika-ansan, kun se havaitsee minkä tahansa äänen. Äänilaukaisin toimii korvan tavoin, ja se saa Kuuntelu-testeihinsä hyvitystä +15. Laukaisimen toiminta voidaan estää onnistuneella Äänetön liike -testillä, taikakeinoin tuotetulla hiljaisuudella tai muilla kuuloa huijaavilla vaikutuksilla. Äänilaukaisinansan valmistuksen yhteydessä on langetettava selväkuulo.

Silmä

Silmälaukaisinta käytetään taika-ansoissa. Se toimii oikean silmän tavoin ja laukaisee ansan aina, kun se "näkee" jotakin. Silmälaukaisimella varustetun ansan rakentamisen yhteydessä on langetettava joko loihtosilmä, selvänäkö tai tosinäkö. Silmälaukaisimen kantama ja sen saama Havainnointi-hyvitys riippuvat valitusta loitsusta siten kuin alla olevasta taulukosta näkyy.

Loitsu

Silmälaukaisimen kantama

Havainnointi-hyvitys   

loihtosilmä   

Näkölinja (rajaton kantama)   

+20

selvänäkö

Yksi ennalta valittu paikka

+15

tosinäkö

Näkölinja (enintään 120 j)

+30

Jos ansan halutaan "näkevän" pimeässä, on joko valittava loitsuksi tosinäkö tai lisättävä ansaan myös pimeänäkö. (Pimeänäkö rajoittaa silmälaukaisimen kantaman pimeässä 60 jalkaan.) Jos näkymättömyys, naamioituminen tai harhantaloitsu voi hämätä ansan rakentamisen yhteydessä langetettua loitsua, se voi hämätä myös silmälaukaisinta.

Kosketus

Kosketuslaukaisin aktivoi ansan, kun sitä kosketetaan. Se on laukaisintyypeistä yksinkertaisimpia. Se voi olla kiinni vaurioita tuottavassa ansamekanismissa, mutta se voi sijaita myös jossakin kauempana. Taikaesineansaan voidaan rakentaa kosketuslaukaisin käyttämällä hälytys-loitsua, jonka alue on rajattu kattamaan vain itse laukaisin.

Ajastettu

Ajastettu laukaisin aktivoi ansan aina, kun jokin määräaika kuluu umpeen.

Loitsu

Kaikilla loitsuansoilla on tällainen laukaisin. Loitsulaukaisimella varustetun ansan laukeamisehdot on selitetty loitsun kuvauksessa.

Uudelleenviritys

Uudelleenviritys-elementti on yhtä kuin ne ehdot, joiden täyttyessä ansa on valmis laukeamaan uudestaan.

Ei uudelleenviritystä

Ansaa ei voida laukaista useammin kuin kerran, jos sitä ei rakenneta alusta pitäen uudelleen. Loitsuansoja ei voida virittää uudelleen.

Korjaten

Ansa täytyy korjata, jotta sen saisi toimimaan uudestaan.

Käsin

Ansan uudelleenviritys vaatii, että joku panee ansan osat takaisin paikoilleen. Tämä on useimpien mekaanisten ansojen uudelleenvirityskeino.

Automaattinen

Ansa virittyy uudelleen itsestään, joko heti tai tietyn ajan kuluttua.

Mekaanisten ansojen korjaaminen ja uudelleenviritys

Mekaanisen ansan korjaaminen vaatii Käsityöläisyys (ansantekijä) -testin, jonka vaikeusaste on sama kuin ansan rakentamisen vaikeusaste. Korjaamisessa tarvittavien raaka-aineiden hinta on viidesosa ansan alkuperäisestä markkinahinnasta. Kun selvität, miten kauan ansan korjaaminen kestää, tee samat laskelmat kuin ansaa rakennettaessa mutta käytä markkinahinnan sijasta korjaamiseen tarvittavien raaka-aineiden hintaa.

Ansan uudelleenviritys kestää yleensä vain noin minuutin. Jos ansalla on jokin tavallista vaikeampi uudelleenviritysmenetelmä, viritykseen vaadittavaa aikaa ja työmäärää lisätään tarvittavassa määrin.

Ohitus (valinnainen elementti)

Jos ansan rakentaja haluaa kulkea ansan ohitse sen jälkeen, kun se on rakennettu tai asetettu paikalleen, hänen kannattaa rakentaa siihen ohitusmekanismi eli keino purkaa ansa väliaikaisesti. Ohitusta käytetään yleensä vain mekaanisissa ansoissa. Loitsuansojen loitsuissa on yleensä jo valmiiksi keino, jolla langettaja voi ohittaa ne.

Lukko

Jos ohitusmekanismina on lukko, ansa ohitetaan avaamalla se, mikä vaatii Tiirikointi-testin (VA 30).

Piilokytkin

Piilokytkimen löytäminen vaatii Etsintä-testin (VA 25).

Kätketty lukko

Kätketyssä lukossa yhdistyvät kaksi edellä kuvattua ominaisuutta. Kätketyn lukon löytäminen vaatii Etsintä-testin (VA 25) ja avaaminen Tiirikointi-testin (VA 30).

Etsinnän ja Laitteen purkamisen vaikeusasteet

Mekaanisissa ansoissa Etsinnän ja Laitteen purkamisen vaikeusasteista päättää ansan rakentaja. Taika-ansoissa nämä vaikeusasteet määräytyvät sen mukaan, mikä on korkein ansassa käytetty loitsutaso.

Mekaaninen ansa

Sekä Etsintä- että Laitteen purkaminen -testien perusvaikeusaste on 20. Näiden vaikeusasteiden korottaminen tai laskeminen vaikuttaa ansan perushintaan (ks. taulukko Mekaanisten ansojen hintamuuntimet) ja mahdollisesti myös haasteluokitukseen (ks. taulukko Mekaanisten ansojen HL-muuntimet).

Taika-ansa

Sekä Etsintä- että Laitteen purkaminen -testien vaikeusaste on yhtä kuin 25 + korkein ansassa käytetty loitsutaso. Taika-ansaan voi yrittää Etsintä- tai Laitteen purkaminen -testiä vain hahmo, jolla on ansojen etsintä -luokkaominaisuus. Näiden testien vaikeusasteet eivät vaikuta ansan hintaan eivätkä haasteluokitukseen.

Hyökkäyshyvitys/laistoheiton VA

Yleensä ansa joko suorittaa hyökkäysheiton tai pakottaa kohteensa suorittamaan laistoheiton. On myös ansoja, jotka käyttävät joko molempia näistä keinoista tai eivät kumpaakaan (ks. alla Osuu aina).

Ansakuopat

Ansakuoppa on peitetty tai avonainen kuoppa, johon hahmo voi pudota ja kärsiä siten vaurioita. Ansakuoppa ei suorita hyökkäysheittoa, vaan se voidaan välttää onnistuneella Refleksi-laistolla (ansan rakentaja määrää vaikeusasteen). Tähän ryhmään kuuluu myös muita laistosta riippuvaisia mekaanisia ansoja.

Luolastojen ansakuopilla on kolme perustyyppiä: avonainen kuoppa, peitetty kuoppa ja kuilu. Niihin putoamiselta voidaan välttyä käyttämällä harkitusti Kiipeily-taitoa, Loikkaus-taitoa tai erilaisia taikakeinoja.

Avonainen ansakuoppa lähinnä estää tunkeilijoita kulkemasta johonkin suuntaan, joskin se voi olla turmioksi pimeässä kulkeville hahmoille. Se myös hankaloittaa lähistöllään käytäviä lähitaisteluja.

Peitetty ansakuoppa on paljon vaarallisempi. Sen voi huomata Etsintä-testillä (VA 20), mutta vain, jos hahmo tutkii ansan sisältävän alueen huolellisesti ennen kuin astuu sille. Hahmo, joka ei huomaa peitettyä ansakuoppaa, saa silti yrittää Refleksi-laistoa (VA 20) välttyäkseen putoamasta siihen. Jos hän kuitenkin juoksee tai liikkuu muutoin varomattomasti, hän ei saa laistoheittoa vaan putoaa automaattisesti.

Ansakuopan peittona voi olla esimerkiksi roskia (olkia, lehtiä, risuja, ruoantähteitä), iso matto tai luukku, joka on naamioitu tavallisen lattiankohdan näköiseksi. Luukku aukeaa yleensä vain, jos sen päällä on tarpeeksi painoa (yleensä noin 50–80 naulaa). Erityisen pirullinen ansantekijä voi rakentaa luukun, joka ponnahtaa jousen avulla takaisin kiinni. Jos luukku menee tällöin vielä lukkoon, kuoppaan pudonnut hahmo on todellisessa satimessa. Jousitoimisen lattialuukun avaaminen (sikäli kuin hahmo yltää siihen) on yhtä vaikeaa kuin oven, ja sen auki pitely vaatii Voimakkuus-testin (VA 13).

Ansakuopan pohjalla on usein jotakin ikävämpääkin kuin vain kova lattia. Ansantekijä voi sijoittaa sinne piikkejä, hirviöitä, vettä, happoa tai jopa laavaa. Kuopan pohjalla olevat piikit tuottavat vaurioita kuten tikarit, joilla on hyökkäyshyvitystä +10 ja vauriohyvitystä +1 jokaisesta pudotusta 10 jalasta (kuitenkin enintään +5). Hahmo kärsii piikkien tuottamat vauriot varsinaisten putoamisvaurioiden lisäksi.

Joissakin ansakuopissa elää hirviöitä. Kuopan pohjalla voi olla mikä tahansa sinne mahtuva hirviö – kenties luolaston suunnittelija on pannut sen sinne, kenties se on pudonnut itsekin eikä pääse pois.

Ansakuopan pohjalla saattaa olla myös jokin apuansa. Se voi olla yhtä hyvin mekaaninen ansa kuin taika-ansakin, ja se aktivoituu putoavasta uhrista. Se on usein tavallista vaarallisempi, sillä hahmo on jo ennestään vahingoittunut eikä ehdi mitenkään valmistautua uuteen iskuun.

Kantamahyökkäysansat

Kantamahyökkäysansa ampuu laukaisijaansa kohti nuolia, heittonuolia, keihäitä tai vastaavia aseita. Ansan hyökkäyshyvityksestä päättää ansan rakentaja. Kantamahyökkäysansa voidaan rakentaa jäljittelemään yhdistelmäjousta, jolla on korkea voimakkuuslukema, jolloin ansan tuottamiin vaurioihin lasketaan hyvitystä tämän voimakkuuslukeman verran.

Lähitaisteluhyökkäysansat

Lähitaisteluhyökkäysansassa on esimerkiksi seinästä ponnahtavia teriä tai katosta putoavia kivenlohkareita. Näidenkin ansojen hyökkäyshyvityksestä päättää ansan rakentaja.

Vauriot/vaikutus

Ansan vaikutus on yhtä kuin se, mitä ansan laukaisijoille tapahtuu. Yleensä laukeaminen tuottaa vaurioita tai jonkin loitsuvaikutuksen, mutta ansoilla voi olla muitakin seurauksia.

Ansakuopat 

Ansakuoppaan putoaminen tuottaa 1n6 pistettä vaurioita jokaista pudottua 10:tä jalkaa kohden.

Kantamahyökkäysansat 

Kantamahyökkäysansa tuottaa saman verran vaurioita kuin sen ammukset tuottavat normaalistikin. Jos ansalla on korkea voimakkuuslukema, vaurioihin lisätään lukeman verran hyvitystä.

Lähitaisteluhyökkäysansat 

Tällainen ansa tuottaa saman verran vaurioita kuin lähitaisteluase, jota se "käyttelee". Jos ase on putoava kivenlohkare, voit määrätä sen tuottamaan niin paljon ruhjontavaurioita kuin haluat, mutta muista, että ansan uudelleenvirittäjä joutuu nostamaan kiven takaisin paikoilleen.

Lähitaisteluhyökkäysansassa voi olla sisäänrakennettu hyvitys vaurioheittoihin, ikään kuin ansalla olisi korkea Voimakkuus-arvo.

Loitsuansat

Loitsuansa tuottaa jonkin loitsun vaikutuksen. Jos tämä loitsu sallii laistoheiton, laiston vaikeusaste määräytyy kuten tavallisissakin loitsuissa: 10 + loitsun taso + langettajan asiaankuuluva kykymuunnin.

Taikaesineansat

Taikaesineansa tuottaa siihen rakennusvaiheessa istutetun loitsun vaikutuksen siten kuin ansan kuvauksessa kerrotaan. Jos taikaesineansan loitsu sallii laistoheiton, vaikeusaste on 10 + loitsun taso × 1½. Jotkin loitsut eivät salli laistoa vaan suorittavat hyökkäysheiton.

Erikoisuudet

Ansoilla voi olla muunkinlaisia vaikutuksia; esimerkiksi vesiansa hukuttaa ja myrkkyansa tuottaa kykyvaurioita. Laistoheitot ja vauriot riippuvat tällöin esimerkiksi myrkyn laadusta tai ansan rakentajan päätöksistä.

Ansojen muut ominaisuudet

Joissakin ansoissa on ylimääräisiä ominaisuuksia, jotka voivat tehdä ansasta huomattavasti tavallista kuolettavamman. Alla on kuvattu yleisimmät tällaiset ominaisuudet.

Alkemistinen esine

Mekaanisiin ansoihin voidaan asentaa alkemistisia esineitä tai muita vastaavia aineita tai laitteita, kuten takerrutuspussi, alkemistintulta tai ukkoskivi. Jotkin tällaiset esineet jäljittelevät loitsuvaikutuksia. Loitsuvaikutusta jäljittelevä esine korottaa ansan haasteluokitusta siten kuin taulukossa Mekaanisten ansojen HL-muuntimet näkyy.

Kaasu

Kaasuansa päästää ilmaan myrkkyä, jota on vaarallista hengittää. Kaasua sisältävillä ansoilla on yleensä Osuu aina- ja vaikutusviive-ominaisuudet (ks. alla).

Kosketushyökkäys

Tällainen ansa tarvitsee osuakseen vain onnistuneen kosketushyökkäyksen (joko lähitaistelukosketus- tai kantamakosketushyökkäyksen).

Kuopan pohja

Jos ansakuopan pohjalla on jotakin muuta kuin piikkejä, kuopan pohjaa on parasta käsitellä erillisenä ansana (ks. alla Useita ansoja). Tällä erillisellä ansalla on sijaintilaukaisin, joka aktivoituu mistä tahansa kovasta kosketuksesta, esimerkiksi putoavasta hahmosta.

Kuoppapiikit

Ansakuopan pohjalla olevat piikit katsotaan tikareiksi, joista kullakin on hyökkäyshyvitystä +10. Kukin piikki saa vauriohyvitystä +1 jokaisesta kuopan syvyyden 10 jalasta (kuitenkin enintään +5). Jokainen kuoppaan putoava hahmo altistuu 1n4 piikin hyökkäykselle. Kuoppapiikit eivät kasvata ansan vauriokeskiarvoa (ks. alla Vauriokeskiarvo).

Myrkky

Myrkkyä sisältävät ansat ovat kuolettavampia kuin vastaavat myrkyttömät ansat, joten niillä on myös korkeampi HL. Myrkyn vaikutus haasteluokitukseen selviää taulukosta Mekaanisten ansojen HL-muuntimet. Ansoihin voidaan käyttää vain haava-, kosketus- tai hengitettäviä myrkkyjä; nieltävät myrkyt eivät kelpaa. Osa ansoista tuottaa vain myrkyn aiheuttamat vauriot, toiset ansat tuottavat vaurioita myös kantama- tai lähitaisteluhyökkäyksellä.

Neste

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki hukkumisvaaran aiheuttavat ansat. Nestettä sisältävillä ansoilla on yleensä osuu aina- ja vaikutusviive-ominaisuudet (ks. alla).

Osuu aina

Kun kokonainen luolastohuoneen seinä sortuu hahmon päälle, nopeista reflekseistä ei ole apua, koska seinä ei voi mitenkään osua harhaan. Osuu aina -ansalla ei ole hyökkäyshyvitystä eikä sen vaikutuksia voida välttää laistoheitolla, mutta sillä on vaikutusviive (ks. alla). Useimmat nestettä tai kaasua sisältävät ansat ovat tätä tyyppiä.

Useita kohteita

Tällä ominaisuudella varustettu ansa voi vaikuttaa useampaan kuin yhteen hahmoon.

Vaikutusviive

Vaikutusviive on se aika, joka kuluu ansan laukeamisesta siihen, kun se tuottaa vaurioita. Osuu aina -ansoilla on aina vaikutusviive.


Esimerkkiansoja

Mekaanisten ansojen kuvauksissa mainitut hinnat ovat ansojen markkinahintoja, taika-ansojen kuvauksissa mainitut hinnat puolestaan valmistushintoja. Taikaesineansojen ja loitsuansojen kuvauksissa ilmoitetaan ansan vaikutuksen tuottavan loitsun langettajataso ja langettajan luokka. Muiden ansoissa (esimerkiksi laukaisimissa) käytettyjen loitsujen kohdalla oletetaan, että langettajataso on alin mahdollinen.

HL 1:n ansoja

Heilahtava kivenlohkare

HL 1; mekaaninen; kosketuslaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +5 lähitaistelu (4n6, kivenlohkare); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 500 kr.

Heittonuoliparvi

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +10 kantama (1n4+1, heittonuoli); useita kohteita (ampuu 1n4+1 heittonuolta kuhunkin kohteeseen kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 14; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 500 kr.

Keihäsansa

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +12 kantama (1n8, keihäs); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Huomautus: Enimmäiskantama 200 j, kohde valitaan arpomalla kaikista keihään reitillä olijoista. Markkinahinta: 1 200 kr.

Käytävän poikki viritetty leikkaava teräslanka

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; ei uudelleenviritystä; Hyök +10 lähitaistelu (2n6, teräslanka); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 22; Laitteen purkamisen VA 15. Markkinahinta: 400 kr.

Laskuporttiansa

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +10 lähitaistelu (3n6); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Huomautus: Vauriot koskevat vain laskuportin alla olevia. Laskuportti tukkii kulkureitin. Markkinahinta: 1 400 kr.

Myrkkyneula-ansa

HL 1; mekaaninen; kosketuslaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +8 kantama (1 plus viherveriöljy-myrkky); Etsinnän VA 22; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 1 300 kr.

Myrkyllinen heittonuoliansa

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +8 kantama (1n4 plus myrkky, heittonuoli); myrkky (verijuuri, vastustus VA 12:n Sitkeys-laistolla, 0/1n4 Ruk plus 1n3 Vii); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 700 kr.

Naamioitu ansakuoppa

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen Refleksi-laistolla (VA 20); syvyys 10 j (1n6, putoamis); Etsinnän VA 24; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 1 800 kr.

Niittoteräansa

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; Hyök +8 lähitaistelu (1n8); Etsinnän VA 21; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 1 700 kr.

Perusnuoliansa

HL 1; mekaaninen; etäisyyslaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +10 kantama (1n6, nuoli); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 2 000 kr.

Seinästä ponnahtavat terät

HL 1; mekaaninen; kosketuslaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; ohitus piilokytkimestä (Etsinnän VA 25); Hyök +10 lähitaistelu (2n4, viikate); Etsinnän VA 22; Laitteen purkamisen VA 22. Markkinahinta: 2 500 kr.

Syvempi ansakuoppa

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; ohitus piilokytkimestä (Etsinnän VA 25); putoamasta välttyminen Refleksi-laistolla (VA 15); syvyys 20 j (2n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 23. Markkinahinta: 1 300 kr.

Vyöryvä kivi

HL 1; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +10 lähitaistelu (2n6, kivi); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 22. Markkinahinta: 1 400 kr.

HL 2:n ansoja

Ansakuoppa

HL 2; mekaaninen, sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 40 j (4n6, putoamis); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 2 000 kr.

Heittokeihäsansa

HL 2; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +16 kantama (1n6+4, heittokeihäs); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 4 800 kr.

Iso verkkopyydys

HL 2; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +5 lähitaistelu (ks. huomautus); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 25. Huomautus: Kaikki hahmot 10 × 10 jalan alueella joutuvat painiin verkon (Vma 18) kanssa, jos he epäonnistuvat VA 14:n Refleksi-laistossa. Markkinahinta: 3 000 kr.

Kampittava piikkiketju

HL 2; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; useita ansoja (kampitus ja lähitaisteluhyökkäys); Hyök +15 lähitaistelukosketus (kampitus), Hyök +15 lähitaistelu (2n4+2, piikkiketju); Etsinnän VA 15; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 3 800 kr. Huomautus: Tämä ansa on todellisuudessa yksi HL 1:n ansa, joka kampittaa, ja toinen HL 1:n ansa, joka hyökkää piikkiketjulla. Jos kampitushyökkäys onnistuu, piikkiketjun hyökkäykseen lasketaan hyvitystä +4, koska vihollinen on kumossa.

Korventavat kädet -ansa

HL 2; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (korventavat kädet, 1. tason velho, 1n4 tuli, vaurioiden puolitus VA 11:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 26; Laitteen purkamisen VA 26. Valmistushinta: 500 kr, 40 KoP.

Lievien haavojen aiheutus -ansa

HL 2; taikaesine; kosketuslaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (lievien haavojen aiheutus, 1. tason pappi, 1n8+1, vaurioiden puolitus VA 11:n Tahto-laistolla); Etsinnän VA 26; Laitteen purkamisen VA 26. Valmistushinta: 500 kr, 40 KoP.

Lippaallinen ruskohometta

HL 2; mekaaninen; kosketuslaukaisin (lippaan avaaminen); automaattinen uudelleenviritys; 5 j:n kylmyysaura (3n6, kylmyys, tainnuttavia); Etsinnän VA 22; Laitteen purkamisen VA 16. Markkinahinta: 3 000 kr.

Myrkkyneula-ansa 

HL 2; mekaaninen; kosketuslaukaisin; uudelleenviritys korjaten; ohitus lukosta (Tiirikoinnin VA 30); Hyök +17 lähitaistelu (1 plus myrkky, neula); myrkky (sinivihma, vastustus VA 14:n Sitkeys-laistolla [vain myrkyn osalta], 1 Ruk/tajuttomuus); Etsinnän VA 22; Laitteen purkamisen VA 17. Markkinahinta: 4 720 kr.

Naamioitu ansakuoppa 

HL 2; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 20 j (2n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 24; Laitteen purkamisen VA 19. Markkinahinta: 3 400 kr.

Piikkipohjainen ansakuoppa

HL 2; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 20 j (2n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, kustakin 1n4+2); Etsinnän VA 18; Laitteen purkamisen VA 15. Markkinahinta: 1 600 kr.

Taitavasti naamioitu ansakuoppa

HL 2; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 10 j (1n6, putoamis); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 4 400 kr.

Tiiliä katosta

HL 2; mekaaninen; kosketuslaukaisin; uudelleenviritys korjaten; Hyök +12 lähitaistelu (2n6, tiiliä); useita kohteita (kaikki kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 2 400 kr.

HL 3:n ansoja

Ansakuoppa 

HL 3; mekaaninen, sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 60 j (6n6, putoamis); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 3 000 kr.

Happonuoli-ansa

HL 3; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; Hyök +2 kantamakosketus; loitsuvaikutus (happonuoli, 3. tason velho, 2n4 happo 2 kierroksen ajan); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 27. Valmistushinta: 3 000 kr, 240 KoP.

Katosta heilahtava terä

HL 3; mekaaninen; ajastettu laukaisin; automaattinen uudelleenviritys; Hyök +15 lähitaistelu (1n12+8/×3, kahden käden kirves); Etsinnän VA 15; Laitteen purkamisen VA 27. Markkinahinta: 14 100 kr.

Kivenlohkareita katosta

HL 3; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; Hyök +10 lähitaistelu (4n6, kivenlohkareita); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 5 400 kr.

Korventavat kädet -ansa 

HL 3; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (korventavat kädet, 5. tason velho, 5n4 tuli, vaurioiden puolitus VA 11:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 26; Laitteen purkamisen VA 26. Valmistushinta: 2 500 kr, 200 KoP.

Myrkkynuoliansa

HL 3; mekaaninen; kosketuslaukaisin; uudelleenviritys käsin; ohitus lukosta (Tiirikoinnin VA 30); Hyök +12 kantama (1n8 plus myrkky, nuoli); myrkky (Ison hirviöskorpionin myrkky, vastustus VA 14:n Sitkeys-laistolla, 1n4 Ruk/1n4 Ruk); Etsinnän VA 19; Laitteen purkamisen VA 15. Markkinahinta: 2 900 kr.

Naamioitu ansakuoppa­

HL 3; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 30 j (3n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä ruudussa); Etsinnän VA 24; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 4 800 kr.

Neulasuihku

HL 3; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +20 kantama (2n4); Etsinnän VA 22; Laitteen purkamisen VA 22. Markkinahinta: 5 400 kr.

Piikkipohjainen ansakuoppa 

HL 3; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 20 j (2n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, jokaisesta 1n4+2); Etsinnän VA 21; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 3 600 kr.

Pitkitetty kiro-ansa

HL 3; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hyvyyden paljastus); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (pitkitetty kiro, 3. tason pappi, VA 13:n Tahto-laisto mitätöi); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 27. Valmistushinta: 3 500 kr, 280 KoP.

Kalmohisen kosketus -ansa

HL 3; taikaesine; kosketuslaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (kalmohisen kosketus, 3. tason velho, VA 13:n Sitkeys-laisto mitätöi); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 27. Valmistushinta: 3 000 kr, 240 KoP.

Tuliansa

HL 3; loitsu; loitsulaukaisin; ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (tuliansa, 3. tason druidi, 1n4+3 tuli, vaurioiden puolitus VA 13: Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 27. Valmistushinta: 85 kr mahdollisen EPH-loitsijan palkkaamiseen.

HL 4:n ansoja

Ansakuoppa­

HL 4; mekaaninen, sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 80 j (8n6, putoamis); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 4 000 kr.

Kirouksen julistus -ansa

HL 4; taikaesine; kosketuslaukaisin (kaaoksen paljastus); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (kirouksen julistus, 5. tason pappi, VA 14:n Tahto-laisto mitätöi); Etsinnän VA 28; Laitteen purkamisen VA 28. Valmistushinta: 8 000 kr, 640 KoP.

Leveä piikkipohjainen ansakuoppa

HL 4; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 20 j (2n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, jokaisesta 1n4+2); Etsinnän VA 18; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 7 200 kr.

Mustekäärmemerkki -ansa

HL 4; loitsu; loitsulaukaisin; ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (mustekäärmemerkki, 5. tason velho, VA 14:n Refleksi-laisto mitätöi); Etsinnän VA 28; Laitteen purkamisen VA 28. Valmistushinta: 650 kr mahdollisen EPH-loitsijan palkkaamiseen.

Myrkyllinen heittonuoliansa 

HL 4; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +15 kantama (1n4+4 plus myrkky, heittonuoli); useita kohteita (1 heittonuoli/kohde 10 × 10 j:n alueella); myrkky (Pienen hirviötuhatjalkaisen myrkky, vastustus VA 10:n Sitkeys-laistolla, 1n2 Ket/1n2 Ket); Etsinnän VA 21; Laitteen purkamisen VA 22. Markkinahinta: 12 090 kr.

Naamioitu ansakuoppa   

HL 4; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 40 j (4n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 17. Markkinahinta: 6 800 kr.

Piikkipohjainen ansakuoppa­

HL 4; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 60 j (6n6, putoamis); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, jokaisesta 1n4+5); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 4 000 kr.

Salamanisku -ansa

HL 4; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (salamanisku, 5. tason velho, 5n6 sähkö, vaurioiden puolitus VA 14:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 28; Laitteen purkamisen VA 28. Valmistushinta: 7 500 kr, 600 KoP.

Seinästä ponnahtava viikate

HL 4; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; Hyök +20 lähitaistelu (2n4+8/×4, viikate); Etsinnän VA 21; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 17 200 kr.

Sortuva pylväs

HL 4; mekaaninen; kosketuslaukaisin (kiinni ansassa); ei uudelleenviritystä; Hyök +15 lähitaistelu (6n6, kivenlohkareita); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 24. Markkinahinta: 8 800 kr.

Vartiokuvio (räjähtävä kuvio)

HL 4; loitsu; loitsulaukaisin; ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (vartiokuvio [räjähtävä kuvio], 5. tason pappi, 2n8 happo, vaurioiden puolitus VA 14:n Refleksi-laistolla); useita kohteita (kaikki kohteet 5 j:n säteellä); Etsinnän VA 28; Laitteen purkamisen VA 28. Valmistushinta: 350 kr mahdollisen EPH-loitsijan palkkaamiseen.

Vedellä täyttyvä huone

HL 4; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); osuu aina; vaikutusviive (5 kierrosta); nestettä; Etsinnän VA 17; Laitteen purkamisen VA 23. Markkinahinta: 11 200 kr.

HL 5:n ansoja

Ansakuoppa   

HL 5; mekaaninen, sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 100 j (10n6, putoamis); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 5 000 kr.

Heittonuoliparvi 

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +18 kantama (1n4+1, heittonuoli); useita kohteita (1n8 heittonuolta/kohde 10 × 10 j:n alueella); Etsinnän VA 19; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 18 000 kr.

Houretappaja-ansa

HL 5; taikaesine; etäisyyslaukaisin (koko huoneen kattava hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (houretappaja, 7. tason velho, harhaksi tunnistaminen VA 16:n Tahto-laistolla ja VA 16:n Sitkeys-laisto rajoittaa); Etsinnän VA 29; Laitteen purkamisen VA 29. Valmistushinta: 14 000 kr, 1 120 KoP.

Kosketusmyrkyllä sivelty ovenkahva

HL 5; mekaaninen; kosketuslaukaisin (kiinni ansassa); uudelleenviritys käsin; myrkky (nitharit, vastustus VA 13:n Sitkeys-laistolla, 0/3n6 Ruk); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 19. Markkinahinta: 9 650 kr.

Liikkuva pyövelipatsas

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; ohitus piilokytkimestä (Etsinnän VA 25); Hyök +16 lähitaistelu (1n12+8/×3, kahden käden kirves); useita kohteita (hyökkää molemmilla käsillään); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 22 500 kr.

Myrkylliset seinäpiikit

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +16 lähitaistelu (1n8+4 plus myrkky, piikki); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); myrkky (Keskikokoisen hirviöhämähäkin myrkky, vastustus VA 12:n Sitkeys-laistolla, 1n4 Vma/1n4 Vma); Etsinnän VA 17; Laitteen purkamisen VA 21. Markkinahinta: 12 650 kr.

Naamioitu ansakuoppa  

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 50 j (5n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 17. Markkinahinta: 8 500 kr.

Piikkipohjainen ansakuoppa   

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 25:n Refleksi-laistolla; syvyys 40 j (4n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, jokaisesta 1n4+4); Etsinnän VA 21; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 13 500 kr.

Piikkipohjainen ansakuoppa (syvyys 80 j)

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 80 j (8n6, putoamis), kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä, jokaisesta 1n4+5); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 5 000 kr.

Putoava kivenlohkare

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +15 lähitaistelu (6n6); useita kohteita (iskee kaikkia hahmoja kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 15 000 kr.

Tuliansa 

HL 5; loitsu; loitsulaukaisin; ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (tuliansa, 7. tason velho, 1n4+7 tuli, vaurioiden puolitus VA 16:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 29; Laitteen purkamisen VA 29. Valmistushinta: 305 kr mahdollisen EPH-loitsijan palkkaamiseen.

Tulipallo-ansa

HL 5; taikaesine; kosketuslaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (tulipallo, 8. tason velho, 8n6 tuli, vaurioiden puolitus VA 14:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 28; Laitteen purkamisen VA 28. Valmistushinta: 12 000 kr, 960 KoP.

Tulviva huone

HL 5; mekaaninen; etäisyyslaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; hyökkäysheittoa ei tarvita (ks. huomautus); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 25. Huomautus: Huone täyttyy nesteellä 4 kierroksessa. Markkinahinta: 17 500 kr.

Ungolipölyä sisältävä kaasuansa

HL 5; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; kaasua; useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); osuu aina; vaikutusviive (2 kierrosta); myrkky (ungolipölyä, vastustus VA 15:n Sitkeys-laistolla, 1 Kar/1n6 Kar plus 1 Kar-riisto); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 16. Markkinahinta: 9 000 kr.

HL 6:n ansoja

Keihäsparvi

HL 6; mekaaninen; etäisyyslaukaisin; uudelleenviritys korjaten; Hyök +21 kantama (1n8, keihäs); useita kohteita (1n6 keihästä/kohde 10 × 10 j:n alueella); Etsinnän VA 26; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 31 200 kr.

Leveä ansakuoppa

HL 6; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 25:n Refleksi-laistolla; syvyys 40 j (4n6, putoamis); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n alueella); Etsinnän VA 26; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 28 200 kr.

Liekkipatsas-ansa

HL 6; taikaesine; etäisyyslaukaisin (taikuuden paljastus); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (liekkipatsas, 9. tason pappi, 9n6 tuli, vaurioiden puolitus VA 17:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 30; Laitteen purkamisen VA 30. Valmistushinta: 22 750 kr, 1 820 KoP.

Piikikkäitä kivenlohkareita katosta

HL 6; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; Hyök +20 lähitaistelu (6n6, piikit); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10  j:n alueella); Etsinnän VA 24; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 21 600 kr.

Piikkipohjainen ansakuoppa (syvyys 100 j)

HL 6; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 100 j (10n6, putoamis); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, jokaisesta 1n4+5); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 6 000 kr.

Pyörivät myrkkyterät

HL 6; mekaaninen; ajastettu laukaisin; automaattinen uudelleenviritys; ohitus kätketystä lukosta (Etsinnän VA 25, Tiirikoinnin VA 30); Hyök +10 lähitaistelu (1n4+4/19–20 plus myrkky, tikari); myrkky (purppuramadon myrkky, vastustus VA 24:n Sitkeys-laistolla, 1n6 Vma/2n6 Vma); useita kohteita (yksi kohde kolmessa ennalta valitussa 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 30 200 kr.

Salamanisku-ansa

HL 6; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (salamanisku, 10. tason velho, 10n6 sähkö, vaurioiden puolitus VA 14:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 28; Laitteen purkamisen VA 28. Valmistushinta: 15 000 kr, 1 200 KoP.

Siipiliskonuoliansa

HL 6; mekaaninen; etäisyyslaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +14 kantama (1n8 plus myrkky, nuoli); myrkky (siipiliskon myrkky, vastustus VA 17:n Sitkeys-laistolla, 2n6 Ruk/2n6 Ruk); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 16. Markkinahinta: 17 400 kr.

Sortuvaksi rakennettu seinä

HL 6; mekaaninen; etäisyyslaukaisin; ei uudelleenviritystä; Hyök +20 lähitaistelu (8n6, kivenlohkareita); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n alueella); Etsinnän VA 14; Laitteen purkamisen VA 16. Markkinahinta: 15 000 kr.

Supistuva huone

HL 6; mekaaninen; ajastettu laukaisin; automaattinen uudelleenviritys; ohitus piilokytkimestä (Etsinnän VA 25); seinät liikkuvat yhteen (12n6, murskaus); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); osuu aina; vaikutusviive (4 kierrosta); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 22. Markkinahinta: 25 200 kr.

Vartiokuvio (räjähtävä kuvio) 

HL 6; loitsu; loitsulaukaisin; ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (vartiokuvio [räjähtävä kuvio], 16. tason pappi, 8n8 ääni, vaurioiden puolitus VA 14:n Refleksi-laistolla); useita kohteita (kaikki kohteet 5 j:n säteellä); Etsinnän VA 28; Laitteen purkamisen VA 28. Valmistushinta: 680 kr mahdollisen EPH-loitsijan palkkaamiseen.

HL 7:n ansoja

Happousva-ansa

HL 7; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (happousva, 11. tason velho, 2n6/kierros happo 11 kierroksen ajan); Etsinnän VA 31; Laitteen purkamisen VA 31. Valmistushinta: 33 000 kr, 2 640 KoP.

Hirviön esiinloihdinta VI -ansa

HL 7; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (hirviön esiinloihdinta VI, 11. tason velho), Etsinnän VA 31; Laitteen purkamisen VA 31. Valmistushinta: 3 300 kr, 264 KoP.

Lohikäärmeensapella sivelty lukko

HL 7; mekaaninen; kosketuslaukaisin (kiinni ansassa); ei uudelleenviritystä; myrkky (lohikäärmeensappi, vastustus VA 26:n Sitkeys-laistolla, 3n6 Vma); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 16. Markkinahinta: 11 300 kr.

Miekkamuuri-ansa

HL 7; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (miekkamuuri, 11. tason pappi, 11n6 viilto, vaurioiden puolitus VA 19:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 31; Laitteen purkamisen VA 31. Valmistushinta: 33 000 kr, 2 640 KoP.

Mustat lonkerot -ansa

HL 7; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (mustat lonkerot, 7. tason velho, 1n4+7 lonkeroa, Hyök +7 lähitaistelu [1n6+4, lonkero]); useita kohteita (enintään kuusi lonkeroa/kohde kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 29; Laitteen purkamisen VA 29. Valmistushinta: 1 400 kr, 112 KoP.

Poltettua othuria sisältävä kaasuansa

HL 7; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; kaasua; useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); osuu aina; vaikutusviive (3 kierrosta); myrkky (poltetun othurin huuruja, vastustus VA 18:n Sitkeys-laistolla, 1 Ruk-riisto/3n6 Ruk); Etsinnän VA 21; Laitteen purkamisen VA 21. Markkinahinta: 17 500 kr.

Salamaketju-ansa

HL 7; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (salamaketju, 11. tason velho, 11n6 sähkö kohteelle, joka on lähimpänä laukaisinalueen keskustaa, plus 5n6 sähkö enintään 11 toissijaiselle kohteelle, vaurioiden puolitus VA 19:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 31; Laitteen purkamisen VA 31. Valmistushinta: 33 000 kr, 2 640 KoP.

Taitavasti naamioitu ansakuoppa 

HL 7; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; putoamasta välttyminen VA 25:n Refleksi-laistolla; syvyys 70 j (7n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 24 500 kr.

Vedellä täyttyvä huone 

HL 7; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); osuu aina; vaikutusviive (3 kierrosta); vettä; Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 21 000 kr.

Viherveriöljyllä sivelty heittonuoliparvi

HL 7; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +18 kantama (1n4+1 plus myrkky, heittonuoli); myrkky (viherveriöljy, vastustus VA 13:n Sitkeys-laistolla, 1 Ruk/1n2 Ruk); useita kohteita (1n8 heittonuolta/kohde 10 × 10 j:n alueella); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 33 000 kr.

HL 8:n ansoja

Happonuoli-ansa 

HL 8; taikaesine; silmälaukaisin (tosinäkö); automaattinen uudelleenviritys; useita ansoja (kaksi samanaikaisesti laukeavaa happonuoli-ansaa); Hyök +9 kantamakosketus ja +9 kantamakosketus; loitsuvaikutus (happonuoli, 18. tason velho, 2n4 happovaurioita 7 kierroksen ajan); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 27. Valmistushinta: 83 500 kr, 4 680 KoP. Huomautus: Tämä ansa on todellisuudessa kaksi HL 6:n happonuoli-ansaa, jotka laukeavat samanaikaisesti ja käyttävät samaa laukaisinta ja uudelleenviritintä.

Hulluussumua sisältävä kaasuansa

HL 8; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; kaasua; osuu aina; vaikutusviive (1 kierros); myrkky (hulluussumua, vastustus VA 15:n Sitkeys-laistolla, 1n4 Vii/2n6 Vii); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 23 900 kr.

Hävitys-ansa

HL 8; taikaesine; kosketuslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (hävitys, 13. tason pappi, 10n6 vaurioita VA 20:n Sitkeys-laistolla); Etsinnän VA 32; Laitteen purkamisen VA 32. Valmistushinta: 45 500 kr, 3 640 KoP.

Kaaossana-ansa

HL 8; taikaesine; etäisyyslaukaisin (lain paljastus); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (kaaossana, 13. tason pappi); Etsinnän VA 32; Laitteen purkamisen VA 32. Valmistushinta: 46 000 kr, 3 680 KoP.

Kirjosuihku-ansa

HL 8; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (kirjosuihku, 13. tason velho, VA 20:n Refleksi-, Sitkeys- tai Tahto-laisto vaikutuksesta riippuen); Etsinnän VA 32; Laitteen purkamisen VA 32. Valmistushinta: 45 500 kr, 3 640 KoP.

Käänteispainovoima-ansa

HL 8; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys, alue 10 j); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (käänteispainovoima, 13. tason velho, 6n6 putoamis [osuttaessa 60 j korkean huoneen kattoon], sitten 6n6 putoamis [pudottaessa 60 j:n matka lattialle, kun loitsu päättyy], vaurioilta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 32; Laitteen purkamisen VA 32. Valmistushinta: 45 500 kr, 3 640 KoP.

Lamauttava mahtisana -ansa

HL 8; taikaesine; kosketuslaukaisin; ei uudelleenviritystä; loitsuvaikutus (lamauttava mahtisana, 13. tason velho), Etsinnän VA 32; Laitteen purkamisen VA 32. Valmistushinta: 4 550 kr, 364 KoP.

Maanjäristys-ansa

HL 8; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (maanjäristys, 13. tason pappi, säde 65 j, maastotyypistä riippuen joko VA 15:n tai VA 20:n Refleksi-laisto); Etsinnän VA 32; Laitteen purkamisen VA 32. Valmistushinta: 45 500 kr, 3 640 KoP.

Seinästä ponnahtava surmanlehtiviikate

HL 8; mekaaninen; kosketuslaukaisin; uudelleenviritys käsin; Hyök +16 lähitaistelu (2n4+8 plus myrkky, viikate); myrkky (surmanlehti, vastustus VA 20:n Sitkeys-laistolla, 1n6 Ruk/2n6 Ruk); Etsinnän VA 24; Laitteen purkamisen VA 19. Markkinahinta: 31 400 kr.

Taitavasti naamioitu ansakuoppa­

HL 8; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 100 j (10n6, putoamis); Etsinnän VA 27; Laitteen purkamisen VA 18. Markkinahinta: 16 000 kr.

HL 9:n ansoja

Kekälepilvi-ansa

HL 9; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (kekälepilvi, 15. tason velho, 4n6/kierros 15 kierroksen ajan, vaurioiden puolitus VA 22:n Refleksi-laistolla); Etsinnän VA 33; Laitteen purkamisen VA 33. Valmistushinta: 60 000 kr, 4 800 KoP.

Kosketusmyrkyllä sivelty vetolaatikon kahva

HL 9; mekaaninen; kosketuslaukaisin (kiinni ansassa); uudelleenviritys käsin; myrkky (mustalootusuute, vastustus VA 20:n Sitkeys-laistolla, 3n6 Ruk/3n6 Ruk); Etsinnän VA 18; Laitteen purkamisen VA 26. Markkinahinta: 21 600 kr.

Leveä ansakuoppa 

HL 9; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; putoamasta välttyminen VA 25:n Refleksi-laistolla; syvyys 100 j (10n6, putoamis); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n alueella); Etsinnän VA 25; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 40 500 kr.

Leveä myrkkypiikkipohjainen ansakuoppa

HL 9; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; ohitus kätketystä lukosta (Etsinnän VA 25, Tiirikoinnin VA 30); putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 70 j (7n6, putoamis); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n alueella); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, jokaisesta 1n4+5 plus myrkky); myrkky (jättiläisampiaisen myrkky, vastustus VA 14:n Sitkeys-laistolla, 1n6 Ket/1n6 Ket); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 11 910 kr.

Putoava katto

HL 9; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys korjaten; katto putoaa alas (12n6, murskaus); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); osuu aina; vaikutusviive (1 kierros); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 16. Markkinahinta: 12 600 kr.

HL 10:n ansoja

Energianriisto-ansa

HL 10; taikaesine; silmälaukaisin (tosinäkö); automaattinen uudelleenviritys; Hyök +8 kantamakosketus; loitsuvaikutus (energianriisto, 17. tason velho, 2n4 negatiivista tasoa 24 tunniksi, VA 23:n Sitkeys-laisto mitätöi); Etsinnän VA 34; Laitteen purkamisen VA 34. Valmistushinta: 124 000 kr, 7 920 KoP.

Murskaava ansaseinä

HL 10; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; hyökkäysheittoa ei tarvita (18n6, murskaus); Etsinnän VA 20; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 25 000 kr.

Murskaava huone

HL 10; mekaaninen; sijaintilaukaisin; automaattinen uudelleenviritys; seinät liikkuvat yhteen (16n6, murskaus); useita kohteita (kaikki kohteet 10 × 10 j:n huoneessa); osuu aina; vaikutusviive (2 kierrosta); Etsinnän VA 22; Laitteen purkamisen VA 20. Markkinahinta: 29 000 kr.

Myrkkypiikkipohjainen ansakuoppa

HL 10; mekaaninen; sijaintilaukaisin; uudelleenviritys käsin; ohitus kätketystä lukosta (Etsinnän VA 25, Tiirikoinnin VA 30); putoamasta välttyminen VA 20:n Refleksi-laistolla; syvyys 50 j (5n6, putoamis); useita kohteita (lähimmät kohteet kahdessa vierekkäisessä 5 j:n ruudussa); kuoppapiikit (Hyök +10 lähitaistelu, 1n4 piikkiä/kohde, jokaisesta 1n4+5 plus myrkky); myrkky (purppuramadon myrkky, vastustus VA 24:n Sitkeys-laistolla, 1n6 Vma/2n6 Vma); Etsinnän VA 16; Laitteen purkamisen VA 25. Markkinahinta: 19 700 kr.

Tuonenhuuto-ansa

HL 10; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; loitsuvaikutus (tuonenhuuto, 17. tason velho, VA 23:n Sitkeys-laisto mitätöi); useita kohteita (enintään 17 olentoa); Etsinnän VA 34; Laitteen purkamisen VA 34. Valmistushinta: 76 500 kr, 6 120 KoP.

Voimahäkki- ja hirviön esiinloihdinta VII -ansa

HL 10; taikaesine; etäisyyslaukaisin (hälytys); automaattinen uudelleenviritys; useita ansoja (yksi voimahäkki-ansa ja yksi hirviön esiinloihdinta VII -ansa, joka loihtii esiin luupirun); loitsuvaikutus (voimahäkki, 13. tason velho), loitsuvaikutus (hirviön esiinloihdinta VII, 13. tason velho, luupiru); Etsinnän VA 32; Laitteen purkamisen VA 32. Valmistushinta: 241 000 kr, 7 280 KoP. Huomautus: Tämä ansa on todellisuudessa yksi HL 8:n ansa, joka luo voimahäkin, ja toinen HL 8:n ansa, joka loihtii samalle alueelle luupirun. Jos molemmat loitsut onnistuvat, luupiru ilmaantuu voimahäkin sisälle. Nämä vaikutukset ovat toisistaan riippumattomia.


Ansojen suunnittelu

Mekaaniset ansat

Mekaanisen ansan haasteluokitus selviää näin: valitse ne ominaisuudet, jotka haluat ansaan, ja lisää niistä aiheutuvat muuntimet ansan perushaasteluokitukseen (ks. alla taulukko Mekaanisten ansojen HL-muuntimet). Ansan haasteluokitus vaikuttaa Käsityöläisyys (ansantekijä) -testin vaikeusasteeseen, kun hahmo yrittää rakentaa ansan.

Taika-ansat

Taika-ansan haasteluokitus määritetään kuten mekaanisen ansankin: päätä, mitä ominaisuuksia haluat ansaan, ja lisää sitten ominaisuuksien aiheuttamat muuntimet perushaasteluokitukseen (ks. alla taulukko Taika-ansojen HL-muuntimet). Jos pelaajahahmo haluaa suunnitella ja rakentaa taika-ansan, hänellä täytyy olla Ihme-esineiden valmistus -valtti. Lisäksi hänen on kyettävä langettamaan ansan vaatima loitsu tai loitsut (tai sitten hänen on palkattava EPH langettamaan ne puolestaan).

Ansan haasteluokitus

Kun lasket ansan haasteluokitusta, lisää ansatyypin perushaasteluokitukseen kaikki HL-muuntimet (ks. alla olevat taulukot).

Mekaaninen ansa 

Mekaanisen ansan perushaasteluokitus on 0. Jos lopullinen HL on 0 tai sen alle, lisää ominaisuuksia, kunnes saat haasteluokitukseksi vähintään 1.

Taulukko: Mekaanisten ansojen HL-muuntimet

Ominaisuus

HL-muunnin

Etsinnän VA

15 tai alle

–1

25–29

+1

30 tai yli

+2

Laitteen purkamisen VA

15 tai alle

–1

25–29

+1

30 tai yli

+2

Refleksi-laiston VA (ansakuoppa tai muu laistosta riippuvainen ansa)   

15 tai alle

–1

16–24

25–29

+1

30 tai yli

+2

Hyökkäyshyvitys (lähitaistelu- tai kantamahyökkäysansa)

+0 tai alle

–2

+1:stä +5:een

–1

+6:sta +14:ään

+15:stä +19:ään

+1

+20:stä +24:ään

+2

Vauriot/vaikutus

Vauriokeskiarvo

+1/7 pistettä1

Muut yksityiskohdat

Alkemistinen esine

Jäljiteltävän loitsun taso

Kosketushyökkäys

+1

Kuoppapiikit

+1

Myrkky

   Hulluussumu

+4

   Ison skorpionin myrkky

+3

   Jättiläisampiaisen myrkky

+3

   Keskikokoisen hämähäkin myrkky

+2

   Lohikäärmeensappi

+6

   Malyssijuuritahna

+3

   Mustakyyn myrkky

+1

   Mustalootusuute

+8

   Nitharit

+4

   Pienen tuhatjalkaisen myrkky

+1

   Poltetun othurin huuruja

+6

   Purppuramadon myrkky

+4

   Sassoneruohosakka

+3

   Siipiliskon myrkky

+5

   Sinivihma

+1

   Surmanlehti

+5

   Terinavijuuri

+5

   Ungolipöly

+3

   Varjouute

+3

   Verijuuri

+1

   Viherveriöljy

+1

Neste

+5

Useita kohteita

+1 (tai 0, jos osuu aina)

Vaikutusviive 1 kierros

+3

Vaikutusviive 2 kierrosta

+2

Vaikutusviive 3 kierrosta

+1

Vaikutusviive 4+ kierrosta

–1

  1. Pyöristetään lähimpään 7:llä jaolliseen lukuun (jos vauriokeskiarvo on tasan kahden luvun välissä, pyöristä ylöspäin).

Taika-ansa 

Loitsuansojen ja taikaesineansojen perushaasteluokitus on 1. Haasteluokitukseen vaikuttaa korkein ansassa käytetty loitsutaso (ks. taulukko Taika-ansojen HL-muuntimet).

Taulukko: Taika-ansojen HL-muuntimet

Ominaisuus   

HL-muunnin

Korkein
loitsutaso

+ loitsutaso TAI +1 jokaista kierroskohtaisen vauriokeskiarvon 7:ää pistettä kohden1

  1. Ks. huomautus taulukon Mekaanisten ansojen HL-muuntimet lopussa.

Vauriokeskiarvo

Jos ansa (joko mekaaninen tai taika-ansa) tuottaa kestopistevaurioita, laske osuman tuottamien vaurioiden keskiarvo ja pyöristä saamasi tulos lähimpään 7:llä jaolliseen lukuun. Pyöristetty tulos vaikuttaa ansan haasteluokitukseen yllä olevien taulukoiden mukaisesti. Myrkkyjen ja kuoppapiikkien tuottamia vaurioita ei lasketa mukaan vauriokeskiarvoon, mutta korkean voimakkuuslukeman tuottamat vauriot ja ensimmäisen hyökkäyksen jälkeisten muiden hyökkäysten tuottamat vauriot lasketaan.

Taika-ansojen haasteluokitukseen vaikuttaa vain yksi muunnin – joko vauriokeskiarvo tai korkein ansassa käytetty loitsutaso, kumpi vain on suurempi.

Useita ansoja

Jos ansa on todellisuudessa kaksi tai useampia yhteen kytkettyjä ansoja, jotka vaikuttavat suunnilleen samaan alueeseen, selvitä kunkin ansan haasteluokitus erikseen.

Toisistaan riippuvaiset ansat

Jos ansan toiminta riippuu siitä, tehoaako hahmoon ensin jokin muu ansa (eli jos hahmo onnistuu väistämään ensimmäisen ansan, hän välttyy kokonaan myös toiselta ansalta), kutakin tällaista toisistaan riippuvaista ansaa käsitellään omana tapauksenaan.

Toisistaan riippumattomat ansat

Jos kaksi tai useampia ansoja toimii toisistaan riippumatta (eli mikään niistä ei vaadi lauetakseen, että jokin toinen ansa tehoaa hahmoon ensin), laske näiden toisistaan riippumattomien ansojen haasteluokitusten pohjalta niiden yhteinen kohtaamistaso niin kuin ne olisivat hirviöitä. Tuloksena syntyvä kohtaamistaso on ansojen yhteinen haasteluokitus.

Mekaanisen ansan hinta

Mekaanisen ansan perushinta on 1 000 kr. Lisää perushintaan muuntimia taulukosta Mekaanisten ansojen hintamuuntimet sen mukaan, mitä ominaisuuksia haluat ansaan. Näin saat mukautetun perushinnan.

Ansan lopullinen hinta on yhtä kuin (mukautettu perushinta × haasteluokitus) + lisähinta. Mekaanisen ansan vähimmäishinta on (HL × 100) kr.

Kun olet kertonut mukautetun perushinnan haasteluokituksella, lisää tulokseen lisähinta eli ansassa mahdollisesti olevien alkemististen esineiden tai myrkkyjen hinta. Jos ansassa on tällaisten ominaisuuksien lisäksi automaattinen uudelleenviritys, myrkyn tai alkemistisen esineen hinta on kerrottava 20:llä, jotta ansassa olisi riittävästi annoksia lukuisiin käyttökertoihin.

Useita ansoja

Jos ansa on todellisuudessa kaksi tai useampia samaan alueeseen vaikuttavia ansoja, määritä kunkin ansan lopullinen hinta erikseen ja laske sitten hinnat yhteen. Tämä pätee sekä toisistaan riippuvaisiin että toisistaan riippumattomiin ansoihin (ks. yllä).

Taulukko: Mekaanisten ansojen hintamuuntimet

Ominaisuus

Hintamuunnin

Laukaisintyyppi

Sijainti

Etäisyys

+1 000 kr

Kosketus

Kosketus (kiinni ansassa)

–100 kr

Ajastettu

+1 000 kr

Uudelleenviritystyyppi

Ei uudelleenviritystä

–500 kr

Korjaten

–200 kr

Käsin

Automaattinen

+500 kr (tai 0, jos ansassa on ajastettu laukaisin)   

Ohitustyyppi

Lukko

+100 kr (Tiirikoinnin VA 30)

Piilokytkin

+200 kr (Etsinnän VA 25)

Kätketty lukko

+300 kr (Etsinnän VA 25, Tiirikoinnin VA 30)

Etsinnän VA

19 tai alle

–100 kr × (20 – VA)

20

21 tai yli

+200 kr × (VA – 20)

Laitteen purkamisen VA

19 tai alle

–100 kr × (20 – VA)

20

21 tai yli

+200 kr × (VA – 20)

Refleksi-laiston VA (ansakuoppa tai muu laistosta riippuvainen ansa)

19 tai alle

–100 kr × (20 – VA)

20

21 tai yli

+300 kr × (VA – 20)

Hyökkäyshyvitys (lähitaistelu- tai kantamahyökkäysansa)

+9 tai alle

–100 kr × (10 – hyvitys)

+10

+11 tai yli

+200 kr × (hyvitys – 10)

Vauriohyvitys

Korkea voimakkuuslukema   
(kantamahyökkäysansa)

+100 kr × hyvitys (enintään +4)

Korkea Voimakkuus-arvo (lähitaisteluhyökkäysansa)

+100 kr × hyvitys (enintään +8)

Muut yksityiskohdat

Osuu aina

+1 000 kr

Myrkky

Myrkyn hinta1

Alkemistinen esine

Esineen hinta1

  1. Kerro hinta 20:llä, jos ansassa on automaattinen uudelleenviritys.

Taikaesineansan hinta

Taikaesineansan rakentaminen kuluttaa sekä kultarahoja että kokemuspisteitä, ja lisäksi tarvitaan loitsijan palveluksia. Taulukkoon Taikaesineansojen hintamuuntimet on koottu taikaesineansojen hintatiedot. Jos ansa käyttää useampaa kuin yhtä loitsua (esimerkiksi varsinaisen loitsuvaikutuksen tuottamiseen ja lisäksi ääni- tai silmälaukaisimeen), rakentajan on maksettava niistä kaikista (paitsi hälytyksestä, joka on ilmainen, ellei sen langettajaksi pidä hankkia EPH-loitsijaa; ks. alla).

Taulukosta Taikaesineansojen hintamuuntimet johdetut ansahinnat perustuvat siihen oletukseen, että ansan rakentaja langettaa tarvittavat loitsut itse (tai joku toinen pelaajahahmo langettaa loitsut ilmaiseksi). Jos langettajaksi pitää palkata EPH-loitsija, palkkakustannukset lisätään oletushintaan.

Taikaesineansan valmistus kestää yhden päivän jokaista ansan hinnan 500 kr:aa kohden.

Taulukko: Taikaesineansojen hintamuuntimet

Ominaisuus

Hintamuunnin

Hälytys-loitsu laukaisimessa

Kertakäyttöansa

Jokainen ansassa käytetty loitsu   

+50 kr × langettajataso × loitsutaso, +4 KoP × langettajataso × loitsutaso

Ainesosatekijät

+ Kaikkien ainesosatekijöiden hinta

KoP-osatekijät

+ KoP-osatekijät yhteensä × 5 kr

Automaattinen uudelleenviritys -ansa

Jokainen ansassa käytetty loitsu

+500 kr × langettajataso × loitsutaso,   
+40 KoP × langettajataso × loitsutaso

Ainesosatekijät

+ Kaikkien ainesosatekijöiden hinta × 100 kr   

KoP-osatekijät

+ KoP-osatekijät yhteensä × 500 kr

Loitsuansan hinta

Loitsuansalla on hinta vain, jos ansan rakentajan pitää palkata EPH-loitsija tarvittavan loitsun langettajaksi.

Käsityöläisyyden vaikeusasteet mekaanisissa ansoissa

Kun tiedät ansan haasteluokituksen, laske Käsityöläisyys (ansantekijä) -testin vaikeusaste alla olevan taulukon avulla.

Ansan HL

Käsityöläisyys (ansantekijä) -testin perus-VA

1–3

20

4–6

25

7–10

30

Lisäominaisuudet   

Käsityöläisyys (ansantekijä) -testin VA-muunnin   

Etäisyyslaukaisin

+5

Automaattinen uudelleenviritys

+5

Testien suorittaminen

Kun haluat selvittää, miten hahmo edistyy ansanrakennuksessaan viikon aikana, suorita hänelle Käsityöläisyys (ansantekijä) -testi. Ks. Käsityöläisyys-taidon kuvauksesta lisätietoa Käsityöläisyys-testeistä ja niihin vaikuttavista olosuhteista.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.