Hierofantti

Taulukko: Hierofantti

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

1.

+0

+2

+0

+2

Erikoiskyky   

2.

+1

+3

+0

+3

Erikoiskyky

3.

+1

+3

+1

+3

Erikoiskyky

4.

+2

+4

+1

+4

Erikoiskyky

5.

+2

+4

+1

+4

Erikoiskyky

Kestonoppa

n8.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä hierofantiksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Taidot

Tietämys (uskonto) 15 tasoa.

Valtit

Mikä tahansa taianmuuntovaltti.

Loitsut

Kyky langettaa 7. tason jumalloitsuja.

Luokkataidot

Hierofantin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Keskittyminen (Ruk), Käsityöläisyys (Äly), Loitsutuntemus (Äly), Parannus (Vii), Tietämys (salatieto) (Äly) ja Tietämys (uskonto) (Äly).

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat hierofantti-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Hierofantit eivät saa pätevyyttä mihinkään aseeseen tai haarniskaan.

Loitsut ja langettajataso

Hierofanttina saadut tasot eivät kartuta hahmon perusluokastaan saamien loitsujen määrää, mutta ne kasautuvat silti hahmon perusloitsijatasojen kanssa, kun määritetään hänen langettajatasoaan.

Erikoiskyky

Hierofantti saa valita joka tasolla yhden seuraavista erikoiskyvyistä.

Energianherruus (Yl)

Tämä kyky on tarjolla vain hierofanteille, joilla on pappitasoja. Sen avulla hierofantti voi kanavoida positiivista tai negatiivista energiaa paljon tehokkaammin, mikä voimistaa hänen kykyään vaikuttaa epäkuolleisiin; hierofantti saa hyvitystä +4 käännytystesteihinsä ja käännytysvaurioheittoihinsa. Tämä kyky vaikuttaa vain epäkuolleisiin, vaikka hierofantti voisi käännyttää muunkinlaisia olentoja esimerkiksi jonkin valtapiirin suoman voiman ansiosta.

Henkiparannus (Yl)

Hierofantti voi käyttää parannusloitsuja niiden enimmäisvoimalla olentoihin, joilla on sama hengenlaatu kuin hierofantilla (tämä kattaa myös hierofantin itsensä). Kaikki tällaisiin olentoihin langetetut loitsut, jotka kuuluvat parannus-koulukuntahaaraan, toimivat niin kuin niihin vaikuttaisi Loitsun enimmäistys -valtti (joskaan näitä loitsuja varten ei tarvitse käyttää ylemmän tason loitsupaikkaa).

Jumalkäsivarsi (Yl)

Tämän kyvyn saanut hierofantti voi käyttää kosketusloitsuja kohteisiin, jotka ovat enintään 30 jalan päässä hänestä. Jos loitsu vaatii lähitaistelukosketushyökkäyksen, hierofantti suorittaa sen sijasta kantamakosketushyökkäyksen. Jumalkäsivarsi voidaan valita erikoiskyvyksi toisenkin kerran, jolloin kantama kasvaa 60 jalkaan.

Jumallahja (Yl)

Tämä kyky on tarjoilla vain hierofanteille, jolla on pappitasoja. Sen avulla hierofantti voi siirtää tilapäisesti yhden tai useampia epäkuolleiden käännytys -kykynsä käyttökertoja jollekin vapaaehtoiselle olennolle. (Epäkuolleita ojentava hierofantti siirtää epäkuolleiden ojennus -kyvyn käyttökertoja.) Siirto voi kestää 24 tunnista yhteen viikkoon (aika valitaan siirtohetkellä), ja niin kauan kuin siirto on voimassa, hierofantin päivittäinen käännytysyritys­kiintiö on siirrettyjen käyttökertojen verran pienempi. Vastaanottaja käännyttää epäkuolleita kuten hierofantin pappitasolla oleva pappi, mutta hän käyttää omaa Karisma-muunnintaan.

Loitsumahti

Tämä kyky korottaa hierofantin laskennallista langettajatasoa 1:llä. Laskennallista langettajatasoa käytetään, kun selvitetään langettajatasosta riippuvia loitsuvaikutuksia ja suoritetaan langettajatasotestejä. Tämä kyky voidaan valita useammin kuin kerran, jolloin korotukset kasautuvat keskenään.

Loitsunomainen kyky

Jos hierofantti valitsee tämän erikoiskyvyn, hän voi alustaa yhdelle jumalloitsupaikalleen pysyvästi jonkin jumalloitsunsa loitsunomaisena kykynä, jota hän voi käyttää kahdesti päivässä. Tämän jälkeen hierofantti ei käytä tätä loitsua langettaessaan mitään osatekijöitä – joskin loitsu, jonka langetus verottaa kokemuspisteitä, verottaa yhä saman määrän, ja loitsu, jolla on jokin kallis ainesosatekijä, verottaa kultarahojen sijasta 10 kertaa osatekijän hinnan verran kokemuspisteitä.

Normaalisti loitsu vie loitsupaikan loitsun omalta tasolta (tai ylemmältä tasolta, jos hierofantti päättää liittää valitsemaansa loitsuun pysyvästi taianmuuntovaltin). Hierofantti voi uhrata jonkin käytössään olevan ylemmän tason loitsupaikan, jolloin hän voi käyttää loitsunomaista kykyä useammin kuin kahdesti päivässä. Jos hän luopuu loitsupaikasta, joka on kolme tasoa ylempänä kuin valittu loitsu, hän voi käyttää loitsunomaista kykyä neljä kertaa päivässä, ja jos loitsupaikka on kuusi tasoa ylempänä, hän voi käyttää kykyä kuusi kertaa päivässä.

Jos tämä erikoiskyky valitaan useammin kuin kerran, se voidaan kytkeä joko samaan loitsuun kuin ensimmäiselläkin kerralla (jolloin sen käyttökertojen määrä päivässä kasvaa) tai johonkin toiseen loitsuun.

Luonnon voima (Yl)

Tämä kyky on tarjolla vain hierofanteille, joilla on druiditasoja. Sen avulla hierofantti voi siirtää tilapäisesti yhden tai useampia druidin luokkaominaisuuksiaan jollekin vapaaehtoiselle olennolle. Siirto voi kestää 24 tunnista yhteen viikkoon (aika valitaan siirtohetkellä), ja niin kauan kuin siirto on voimassa, hierofantti ei voi käyttää siirrettyä voimaansa. Hän voi siirtää minkä tahansa druidivoimansa paitsi loitsujen langetuksen ja kyvyn hankkia eläintoveri.

Druidin erähahmo-kyky voidaan siirtää osittain tai kokonaan. Hierofantti päättää, montako erähahmon käyttökertaa päivässä hän siirtää, ja pitää loput käyttökerrat itsellään. Jos hierofantti voi muuttua Hyvin pieneksi tai Valtavaksi eläimeksi, myös kyvyn vastaanottaja pystyy tähän.

Kuten loitsijuuden välitys -loitsussa, hierofantti on vastuussa jumaluudelleen kaikesta, mihin vastaanottaja käyttää siirrettyä kykyä.

Taianmuuntovaltti

Hierofantti voi halutessaan valita tässä kuvattujen erikoiskykyjen sijasta jonkin taianmuuntovaltin.

Vääräuskoisen hävitys (Yl)

Hierofantti voi käyttää negatiivista energiaa hyödyntäviä loitsuja niiden enimmäisvoimalla olentoihin, joilla on hierofanttiin nähden vastakkainen hengenlaatu. (Ks. alla olevasta taulukosta, mitkä hengenlaadut ovat keskenään vastakkaisia.) Kaikki tällaisiin olentoihin langetetut loitsut, jotka lähettävät tai kanavoivat negatiivista energiaa, toimivat niin kuin niihin vaikuttaisi Loitsun enimmäistys -valtti (joskaan näitä loitsuja varten ei tarvitse käyttää ylemmän tason loitsupaikkaa). Jos tällä kyvyllä vaikutetaan epäkuolleisiin, niiltä paranee enimmäismäärä vaurioita.

Hierofantin hengenlaatu   

Vastakkainen hengenlaatu   

Lainkuuliais-hyvä

Kaoottis-paha

Neutraali hyvä

Neutraali paha

Kaoottis-hyvä

Lainkuuliais-paha

Lainkuuliais-neutraali

Kaoottis-neutraali

Neutraali

Lainkuuliais-hyvä, kaoottis-hyvä, lainkuuliais-paha, kaoottis-paha1

Kaoottis-neutraali

Lainkuuliais-neutraali

Lainkuuliais-paha

Kaoottis-hyvä

Neutraali paha

Neutraali hyvä

Kaoottis-paha

Lainkuuliais-hyvä

  1. Neutraali hierofantti valitsee jonkin näistä hengenlaaduista vastakkaiseksi hengenlaadukseen, mitä tulee tähän erikoiskykyyn.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.