Olotilojen
yhteenveto

Jos hahmoon vaikuttaa useampia kuin yksi olotila, ne kaikki lasketaan. Jos jotkin vaikutukset ovat ristiriidassa keskenään, laske niistä vain kaikkein vakavin vaikutus.


Energiaa riistetty

Hahmo saa yhden tai useampia negatiivisia tasoja, jotka voivat huventaa hänen tasojaan pysyvästi. Jos hahmolla on vähintään yhtä monta negatiivista tasoa kuin hänellä on kestonoppia, hän kuolee. Kukin negatiivinen taso tuottaa hahmolle seuraavat haitat: sakkoa –1 hyökkäysheittoihin, laistoheittoihin, taitotesteihin ja kykytesteihin sekä –1 laskennalliseen tasoon (jonka mukaan määritetään loitsujen ja loitsunomaisten kykyjen tehovoima, kestoaika, vaikeusaste ja muut yksityiskohdat). Lisäksi loitsija menettää yhden loitsun tai loitsupaikan ylimmältä langetettavissa olevalta loitsutasoltaan.


Etenemästä estetty

Kykenemätön liikkumaan eteenpäin jonkin voiman (esimerkiksi tuulen) vuoksi. Maata pitkin kulkeva etenemästä estetty olento pysähtyy paikoilleen. Lentävä etenemästä estetty olento liikkuu taaksepäin vaikutuksen kuvauksessa ilmoitetun matkan.


Haltioitunut

Haltioitunut olento on jonkin loitsu- tai yliluonnollisen vaikutuksen lumoissa. Olento seisoo tai istuu aloillaan eikä suorita muita toimintoja kuin seuraa haltioittavaa ilmiötä niin kauan kuin se kestää. Olento saa sakkoa –4 reaktioina suorittamiinsa taitotesteihin, esimerkiksi Havainnointi- ja Kuuntelu-testeihin. Haltioitunut olento saa haltioittavaa vaikutusta vastaan uuden laistoheiton jokaisesta mahdollisesta uhkasta, esimerkiksi lähestyvästä vihamielisestä olennosta. Ilmiselvä uhka, kuten se, että joku osoittaa haltioitunutta olentoa aseella tai langettaa häneen loitsun, haihduttaa vaikutuksen välittömästi. Haltioituneen olennon liittolainen voi ravistella hänet vapaaksi vaikutuksesta perustoimintona.


Heikkovointinen

Olento saa sakkoa –2 kaikkiin hyökkäysheittoihinsa, asevaurioheittoihinsa, laistoheittoihinsa, taitotesteihinsä ja kykytesteihinsä.


Huumaantunut

Olento ei pysty toimimaan normaalisti. Se ei voi suorittaa mitään toimintoja mutta ei myöskään saa sakkoa panssariluokkaansa.

Huumaannus kestää tavallisimmin 1 kierroksen.


Hädissään

Hädissään oleva olento pakenee pelkonsa lähdettä parhaan kykynsä mukaan. Jos se ei pysty pakenemaan, se voi taistella. Olento saa sakkoa –2 kaikkiin hyökkäysheittoihinsa, laistoheittoihinsa, taitotesteihinsä ja kykytesteihinsä. Se voi käyttää pakenemiseen loitsujaan ja erikoiskykyjään, ja sen on pakkokin käyttää niitä, jos muita pakokeinoja ei ole.

Hädissään on olotilana muutoin kuten säikähtänyt, mutta olennon on paettava jos mahdollista. Pakokauhuinen on vakavampi pelkotila kuin hädissään.


Häikäistynyt

Hahmo ei näe kunnolla liiallisen valon takia. Häikäistynyt olento saa sakkoa –1 hyökkäysheittoihinsa sekä Etsintä- ja Havainnointi-testeihinsä.


Jähmetetty

Jähmetetty hahmo on nauliutunut paikoilleen eikä voi liikkua tai toimia. Jähmetetyn hahmon Ketteryys- ja Voimakkuus-arvoiksi katsotaan 0 ja hän on puolustuskyvytön, mutta hän voi suorittaa luonteeltaan puhtaasti henkisiä toimintoja. Siivekäs olento, joka on jähmettämishetkellään ilmassa, ei voi räpyttää siipiään vaan putoaa. Jähmetetty uimari ei pysty uimaan ja voi siten hukkua. Jähmetetyn olennon miehittämän tilan läpi voidaan liikkua aina, onpa olento liittolainen tai ei. Jokainen jähmetetyn olennon miehittämä ruutu lasketaan kuitenkin tällöin 2 ruuduksi.


Kauhun kangistama

Hahmo on jäykistynyt pelosta eikä kykene suorittamaan mitään toimintoja. Kauhun kangistama hahmo saa panssariluokkaansa sakkoa –2 eikä saa lisätä panssariluokkaansa mahdollista Ketteryys-hyvitystään.


Kivettynyt

Kivettynyt hahmo on muutettu kiveksi, ja hänet katsotaan tajuttomaksi. Jos kivettynyt hahmo halkeaa tai rikkoutuu mutta irronneet osat ovat kiinni muussa ruumiissa silloin, kun häntä herätetään henkiin, hän ei vahingoitu mitenkään. Jos hahmon kivettyneestä ruumiista puuttuu osia, kun sitä muutetaan takaisin lihaksi, ruumis jää vastaavalla tavalla vajavaiseksi ja seurauksena on joko jonkin kestopistemäärän pysyvä menetys, pysyvä vamma tai molemmat.


Kumossa

Hahmo on pitkällään maassa. Kumossa oleva hyökkääjä saa sakkoa –4 lähitaisteluhyökkäysheittoihinsa eikä voi käyttää kantama-aseita (paitsi varsijousia). Kumossa oleva puolustautuja saa hyvitystä +4 panssariluokkaansa kantamahyökkäyksiä vastaan ja sakkoa –4 panssariluokkaansa lähitaisteluhyökkäyksiä vastaan.

Kumosta nouseminen on liikkumistoiminto, joka altistaa vapaahyökkäyksille.


Kuolemaisillaan

Kuolemaisillaan oleva hahmo on tajuton ja lähellä kuolemaa. Hänen vallitseva kestopistemääränsä on jotakin –1:n ja –9:n väliltä. Kuolemaisillaan oleva hahmo on tajuton eikä voi suorittaa mitään toimintoja. Kierroksen lopussa (alkaen siitä kierroksesta, jolloin hahmon kestopisteet hupenevat alle 0:n), hahmo heittää n% selvittääkseen, muuttuuko hänen tilansa vakaaksi. Tämän mahdollisuus on 10 %. Jos tila ei muutu vakaaksi, hahmo menettää 1 kestopisteen. Jos kuolemaisillaan olevan hahmon kestopisteet hupenevat –10:een, hän kuolee.


Kuollut

Hahmon kestopisteet hupenevat –10:een, hänen Ruumiinkuntonsa hupenee 0:aan tai jokin loitsu tai vaikutus tappaa hänet suoraan. Hahmon sielu erkanee ruumiista. Kuollut hahmo ei kostu taika- tai tavallisesta parantamisesta, mutta hänet voidaan herättää henkiin taikakeinoin. Vainajan ruumis hajoaa normaalisti, ellei sitä säilytetä taikakeinoin, mutta hänet henkiin herättävä taikuus palauttaa ruumiin (loitsusta tai esineestä riippuen) joko täysin terveeksi tai siihen tilaan, jossa se oli kuoleman tullen. Onpa hahmon tila hänen herätessään henkiin mikä tahansa, hän ei kärsi kuolonkankeudesta, mätänemisestä tai muista kuolleen ruumiin ilmiöistä.


Kuuroutunut

Hahmo ei kuule mitään. Hän saa sakkoa –4 aloitetesteihinsä ja epäonnistuu automaattisesti Kuuntelu-testeissä, ja hänellä on 20 %:n epäonnistumismahdollisuus, kun hän langettaa loitsuja, joilla on puheosatekijä. Jos hahmo on kuuroutuneena pitkään, hän tottuu näihin haittoihin ja voi kumota ne osittain.


Kykyjä riistetty

Hahmo on menettänyt pysyvästi vähintään 1 kykyarvopisteen. Riistettyjä pisteitä voidaan saada takaisin vain taikakeinoin. Hahmo, jonka Voimakkuus on 0, kaatuu maahan ja on puolustuskyvytön. Hahmo, jonka Ketteryys on 0, on jähmetetty. Hahmo, jonka Ruumiinkunto on 0, on kuollut. Hahmo, jonka Älykkyys, Viisaus tai Karisma on 0, on tajuton.


Kykyjä vaurioitettu

Hahmo on menettänyt tilapäisesti vähintään 1 kykyarvopisteen. Menetetyt pisteet palaavat takaisin 1 pisteen päivävauhtia, ellei vauriot tuottaneen vaikutuksen kuvauksessa toisin mainita. Hahmo, jonka Voimakkuus on 0, kaatuu maahan ja on puolustuskyvytön. Hahmo, jonka Ketteryys on 0, on jähmetetty. Hahmo, jonka Ruumiinkunto on 0, on kuollut. Hahmo, jonka Älykkyys, Viisaus tai Karisma on 0, on tajuton. Kykyvauriot ovat eri asia kuin kykyarvoihin laskettavat sakot, jotka poistuvat heti, kun ne aiheuttanut olotila poistuu.


Käännytetty

Onnistuneen käännytysyrityksen vaikutuksen alainen. Käännytetty epäkuollut pakenee 10 kierrosta (1 minuutin) niin nopeasti kuin suinkin pystyy. Jos se ei voi paeta, se muuttuu kauhun kangistamaksi.


Lamaantunut

Lamaantunut olento pudottaa kaiken pitelemänsä, ei voi suorittaa mitään toimintoja, saa sakkoa –2 panssariluokkaansa eikä saa lisätä panssariluokkaansa mahdollista Ketteryys-hyvitystään.


Näkymätön

Näköaistin tavoittamattomissa. Näkymätön olento saa hyvitystä +2 hyökkäysheittoihinsa näkökykyisiä vihollisia vastaan, eivätkä viholliset saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa. (Ks. Näkymättömyys osiossa Erikoiskyvyt.)


Näännyksissä

Näännyksissä oleva hahmo liikkuu puolinopeudella ja saa Voimakkuuteensa ja Ketteryyteensä sakkoa –6. Kun näännyksissä oleva hahmo viettää 1 tunnin täydessä levossa, hän muuttuu uupuneeksi. Uupunut hahmo muuttuu näännyksissä olevaksi tekemällä jotakin, mikä tekisi hänestä normaalisti uupuneen.


Pahoinvoiva

Oksennusoireista kärsivä. Pahoinvoiva olento ei voi hyökätä, langettaa loitsuja, keskittyä loitsuihin tai tehdä mitään muutakaan tarkkaavaisuutta vaativaa. Ainoa toiminto, jonka tällainen olento voi suorittaa, on yksi liikkumistoiminto vuoroa kohden.


Painissa

Liittynyt painiin tai muuhun käsikähmään yhtä tai useampaa hyökkääjää vastaan. Painissa olevan hahmon toimintovalikoima on normaalia pienempi. Hän ei uhkaa mitään ruutua eikä saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa ketään painiin liittymätöntä vihollista vastaan. Ks. Paini osiossa Erikoishyökkäykset.


Pakokauhuinen

Pakokauhuisen olennon on pudotettava kaikki pitelemänsä ja paettava pelkonsa lähdettä ja muitakin kohtaamiaan vaaroja arvottuun suuntaan suurimmalla mahdollisella nopeudella. Olento ei voi suorittaa mitään muita toimintoja. Lisäksi olento saa sakkoa –2 kaikkiin laistoheittoihinsa, taitotesteihinsä ja kykytesteihinsä. Jos pakokauhuinen olento ahdistetaan nurkkaan, siitä tulee kauhun kangistama. Pakokauhuinen olento voi käyttää pakenemiseen loitsujaan ja erikoiskykyjään, ja sen on pakkokin käyttää niitä, jos muita pakokeinoja ei ole.

Pakokauhuinen on vakavampi pelkotila kuin säikähtänyt tai hädissään.


Puolustuskyvytön

Puolustuskyvytön hahmo on joko jähmetetty, seisautettu, köytetty, nukkuva, tajuton tai muulla tavoin vihollisen armoilla.

Puolustuskyvyttömän kohteen Ketteryydeksi katsotaan 0 (muunnin –5). Lähitaisteluhyökkäyksiin puolustuskyvytöntä kohdetta vastaan lasketaan hyvitystä +4 (saman verran kuin hyökättäessä kumossa olevaa kohdetta vastaan). Kantamahyökkäyksiin puolustuskyvyttömiä kohteita vastaan ei lasketa mitään erityistä hyvitystä.

Rosvo voi suorittaa puolustuskyvytöntä kohdetta vastaan salahyökkäyksen.

Lähitaisteluasetta käyttelevä olento voi antaa puolustuskyvyttömälle vastustajalle täyskierrostoimintona armoniskun. Armoniskun voi antaa myös jousella tai varsijousella, mikäli kohde on naapuriruudussa. Armonisku osuu automaattisesti ja tuottaa kriittisen osuman. (Rosvo voi lisätä puolustuskyvyttömälle vastustajalle antamaansa armoniskuun myös ylimääräiset vauriot salahyökkäyksestä.) Jos puolustautuja selviää vaurioista hengissä, hänen täytyy onnistua Sitkeys-laistossa (VA 10 + kärsityt vauriot) tai hän kuolee.

Armoniskun antaminen altistaa vapaahyökkäyksille.

Kriittisille osumille immuuni olento ei kärsi armoniskun tuottamia kriittisiä vaurioita, eikä sen tarvitse suorittaa armoniskun jälkeen Sitkeys-laistoa välttyäkseen kuolemalta.


Ruumiiton

Vailla aineellista kehoa. Ruumiittomat olennot ovat immuuneja kaikille taikuudettomille hyökkäysmuodoille. Niitä voivat vahingoittaa vain toiset ruumiittomat olennot, +1:n tai sitä voimallisemmat taika-aseet, loitsut, loitsunomaiset vaikutukset ja yliluonnolliset vaikutukset.


Sekavoitettu

Sekavoitetun hahmon toiminta selvitetään heittämällä hänen vuoronsa alussa n%: 01–10, hyökkää sekavoitus-loitsun langettajaa vastaan lähitaistelu- tai kantama-aseella (tai liikkuu langettajaa kohti, jos hyökkääminen ei ole mahdollista); 11–20, toimii normaalisti; 21–50, ei tee muuta kuin hopottaa sekavia; 51–70, pakenee langettajan luota niin nopeasti kuin pystyy; 71–100, hyökkää lähintä olentoa vastaan (tätä määritettäessä famulus lasketaan osaksi loitsittua itseään). Sekavoitettu hahmo, joka ei kykene suorittamaan nopan osoittamaa toimintoa, ei tee muuta kuin hopottaa sekavia.

Viholliset eivät saa mitään etua hyökätessään sekavoitettua hahmoa vastaan. Jos sekavoitettua hahmoa vastaan hyökätään, hän hyökkää seuraavalla vuorollaan automaattisesti hyökkääjiään vastaan, mikäli hän on vuoronsa tullen yhä sekavoitettu. Sekavoitettu hahmo ei suorita vapaahyökkäyksiä sellaisia olentoja vastaan, joita vastaan hän ei ole ohjautunut hyökkäämään (joko viimeksi arvottuna toimintonaan tai siksi, että häntä vastaan on juuri hyökätty).


Sidonnassa

Pakotettu liikuntakyvyttömäksi (mutta ei puolustuskyvyttömäksi) painissa.


Sokaistunut

Hahmo ei näe mitään. Hän saa sakkoa –2 panssariluokkaansa, ei saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa, liikkuu puolinopeudella ja saa sakkoa –4 Etsintä-testeihin sekä useimpiin Voimakkuus- ja Ketteryys-pohjaisiin taitotesteihin. Kaikki näkökyvystä riippuvaiset toimet ja testit (kuten lukeminen ja Havainnointi-testit) epäonnistuvat automaattisesti. Kaikki viholliset ovat sokaistuneeseen hahmon kannalta täydellisessä näkösuojassa (50 %:n ohihyökkäys­mahdollisuus). Jos hahmo on sokaistuneena pitkään, hän tottuu näihin haittoihin ja voi kumota ne osittain.


Säikähtänyt

Säikähtänyt hahmo saa sakkoa –2 hyökkäysheittoihinsa, laistoheittoihinsa, taitotesteihinsä ja kykytesteihinsä.

Säikähtänyt on lievempi pelkotila kuin hädissään tai pakokauhuinen.


Tajuton

Pyörtynyt ja puolustuskyvytön. Tajuttomuus voi johtua siitä, että vallitseva kestopistemäärä on jotakin –1:stä –9:ään, tai siitä, että tainnuttavat vauriot ylittävät vallitsevan kestopistemäärän.


Takerruksissa

Hahmo on tarttunut johonkin kiinni. Takerruksissa olo vaikeuttaa liikkumista mutta ei estä sitä kokonaan, ellei takerruttava aines ole tiukasti kiinni jossakin hievahtamattomassa esineessä tai voimassa. Takerruksissa oleva olento liikkuu puolinopeudella, ei voi juosta eikä rynnäköidä ja saa sakkoa –2 kaikkiin hyökkäysheittoihinsa ja sakkoa –4 Ketteryyteensä. Jos takerruksissa oleva hahmo yrittää langettaa loitsun, hänen pitää onnistua Keskittyminen-testissä (VA 15 + loitsun taso) tai loitsu menee hukkaan.


Tokkurainen

Hahmo, joka on kärsinyt tainnuttavia vaurioita tasan vallitsevan kestopistemääränsä verran, on tokkurainen. Tokkurainen hahmo voi suorittaa kierrosta kohden joko yhden liikkumistoiminnon tai yhden perustoiminnon (muttei molempia, eikä täyskierrostoimintoja).

Hahmo, jonka vallitseva kestopistemäärä ylittää hänen tainnuttavien vaurioidensa määrän, ei ole enää tokkurainen; hahmo, jonka tainnuttavien vaurioiden määrä ylittää hänen vallitsevan kestopistemääränsä, muuttuu tajuttomaksi.


Tuulen kaatama

Kovaa puhaltava tuulet voivat kaataa olentoja, jos nämä ovat tarpeeksi pieniä. Maan pinnalla oleva olento kaatuu tuulen voimasta kumoon. Lentävä olento puolestaan kulkeutuu tuulen mukana 1n6 × 10 jalkaa taaksepäin.


Tuulen viemä

Kovaa puhaltavat tuulet voivat viedä olentoja mennessään, jos nämä ovat tarpeeksi pieniä. Tuulen viemä maan pinnalla oleva olento joutuu tuulen kaatamaksi, kierii 1n4 × 10 jalkaa taaksepäin ja kärsii jokaisesta 10 jalasta 1n4 pistettä tainnuttavia vaurioita. Tuulen viemä lentävä olento kulkeutuu tuulen mukana 2n6 × 10 jalkaa taaksepäin ja kärsii tuulen riepottelusta 2n6 pistettä tainnuttavia vaurioita.


Uupunut

Uupunut hahmo ei voi juosta eikä rynnäköidä ja saa sakkoa –2 Voimakkuuteensa ja Ketteryyteensä. Uupunut hahmo muuttuu näännyksissä olevaksi tekemällä mitä tahansa, mikä tekisi hänestä normaalisti uupuneen. Kun uupunut hahmo viettää 8 tuntia täydessä levossa, hän ei ole enää uupunut.


Vajaakuntoinen

Hahmo on vajaakuntoinen, jos hänellä on tasan 0 kestopistettä tai jos hänellä on alle 0 kestopistettä mutta hän on tilaltaan vakaa ja tajuissaan. Vajaakuntoinen hahmo voi suorittaa kierroksen aikana joko yhden liikkumis- tai yhden perustoiminnon (muttei molempia, eikä täyskierrostoimintoja). Hän liikkuu puolinopeudella.

Liikkumistoiminnon suorittaminen ei tuota uusia vammoja, mutta perustoiminto (tai mikä tahansa pelinjohtajan rasittavaksi katsoma toiminto, esimerkiksi sellaiset pikatoiminnot kuin joudutetun loitsun langetus) tuottaa toiminnon loppuunsaattamisen jälkeen 1 pisteen verran vaurioita. Jos suoritettu toiminto ei kartuttanut vajaakuntoisen hahmon kestopisteitä, hänen kestopisteensä hupenevat alle 0:n ja hän on kuolemaisillaan.

Vajaakuntoinen hahmo, jolla on alle 0 kestopistettä, saa kestopisteitä takaisin luonnollista tietä, jos häntä hoidetaan. Jos häntä ei hoideta, hänellä on joka päivä vain 10 %:n mahdollisuus alkaa saada kestopisteitä takaisin luonnollista tietä (samasta päivästä alkaen); muussa tapauksessa hän menettää 1 kestopisteen. Kun hoitajaton hahmo alkaa kartuttaa kestopisteitään luonnollista tietä, hän ei ole enää vaarassa menettää kestopisteitä (vaikka hänen vallitseva kestopistemääränsä olisikin vielä miinuksella).


Vakaa

Kuolemaisillaan ollut hahmo, jonka kestopisteet ovat lakanneet hupenemasta mutta ovat yhä miinuksella, on tilaltaan vakaa. Hahmo ei ole enää kuolemaisillaan, mutta hän on yhä tajuton. Jos hahmo on muuttunut tilaltaan vakaaksi toiselta hahmolta saamansa avun (esimerkiksi Parannus-testin tai taikaparantamisen) ansiosta, hän ei enää menetä kestopisteitä. Hänellä on joka tunti 10 %:n mahdollisuus tulla tajuihinsa ja vajaakuntoiseksi (vaikka hänen kestopisteensä ovatkin yhä miinuksella).

Jos hahmo on muuttunut tilaltaan vakaaksi omin voimin ja ilman kenenkään apua, hän on yhtä vaarassa menettää kestopisteitään. Hänellä on joka tunti 10 %:n mahdollisuus tulla tajuihinsa ja vajaakuntoiseksi. Muussa tapauksessa hän menettää 1 kestopisteen.


Valmistautumaton

Hahmo, joka ei ole toiminut taistelun aikana vielä kertaakaan, on valmistautumaton eikä pysty reagoimaan tilanteisiin vielä normaalisti. Valmistautumaton hahmo ei saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa eikä voi suorittaa vapaahyökkäyksiä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.