Taumaturgi

Taulukko: Taumaturgi

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Päivittäinen loitsukiintiö

1.

+0

+0

+0

+2

Suosiollinen apuri

+1 taso jossakin aiemmassa loitsijaluokassa

2.

+1

+0

+0

+3

Esiinloihdinnan tehostus   

+1 taso jossakin aiemmassa loitsijaluokassa   

3.

+1

+1

+1

+3

Esiinloihdinnan pitkitys

+1 taso jossakin aiemmassa loitsijaluokassa

4.

+2

+1

+1

+4

Varmuusvaraloihdinta

+1 taso jossakin aiemmassa loitsijaluokassa

5.

+2

+1

+1

+4

Sfääriaisapari

+1 taso jossakin aiemmassa loitsijaluokassa

Kestonoppa

n4.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä taumaturgiksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Valtit

Vahva koulukunta (loihdinta).

Loitsut

Kyky langettaa vähäinen sfääriapuri.

Luokkataidot

Taumaturgin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Aikeen aavistus (Vii), Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Keskittyminen (Ruk), Kielenpuhunta ( – ), Käsityöläisyys (Äly), Loitsutuntemus (Äly), Tietämys (sfäärit) (Äly) ja Tietämys (uskonto) (Äly).

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat taumaturgi-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Taumaturgit eivät saa pätevyyttä mihinkään aseeseen tai haarniskaan.

Päivittäinen loitsukiintiö

Kun hahmo saa uuden taumaturgitason, hänen päivittäinen loitsukiintiönsä karttuu niin kuin hän olisi saanut uuden tason myös siinä loitsijaluokassa, johon hän kuului ennen taumaturgiksi ryhtymistään. Hän ei kuitenkaan saa mitään muita hyötyjä kyseisestä luokasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hän lisää saamansa taumaturgitason aiemman loitsijaluokkansa tasoon ja määrittää päivittäisen loitsukiintiönsä ja langettajatasonsa sen mukaan.

Jos hahmolla oli useampia kuin yksi loitsijaluokka ennen taumaturgiksi ryhtymistään, hänen on päätettävä aina uuden taumaturgitason saadessaan, minkä luokan loitsukiintiötä hän kartuttaa.

Suosiollinen apuri

Kun taumaturgi langettaa sfääriapuri-loitsun (tämä koskee myös vähäinen- ja väkevä-versioita), hän suorittaa Diplomatia-testin taivutellakseen olennon auttamaan tavallista pienempää korvausta vastaan. Jos taumaturgin Diplomatia-testi muuttaa olennon asenteen avuliaaksi, olento vaatii avustaan vain 50 % normaalikorvauksesta, kunhan tehtävä ei ole vastoin sen luontoa.

Taumaturgin suosiollinen apuri -luokkaominaisuus toimii vain, kun sfääriapurin ja taumaturgin hengenlaaduissa on vähintään yksi yhteinen tekijä.

Taumaturgilla voi olla vain yksi tällainen apuri kerrallaan, mutta hän voi hieroa kauppaa muiden sfääriapurien kanssa normaaliin tapaan.

Esiinloihdinnan tehostus

2. tasolla taumaturgi saa Esiinloihdinnan tehostus -valtin.

Esiinloihdinnan pitkitys

3. tasolta alkaen kaikkien taumaturgin langettamien, esiinloihdinta-koulukuntahaaraan kuuluvien loitsujen kestoaika on kaksinkertainen niin kuin niihin olisi käytetty Loitsun pitkitys -valttia. Esiinloihdintaloitsujen tasot eivät kuitenkaan muutu. Tämä kyky kasautuu Loitsun pitkitys -valtin vaikutuksen kanssa, tosin Loitsun pitkityksen käyttö korottaa loitsun tasoa.

Varmuusvaraloihdinta

4. tasolta alkaen taumaturgi voi alustaa jonkin esiinloihdinta- tai sfääriintuontiloitsun etukäteen ja määrittää sen astumaan voimaan, kun asetetut ehdot täyttyvät. Tämä kyky toimii kuten varmuusvara-loitsu, myös siltä osin, että taumaturgin on langetettava esiinloihdinta- tai sfääriintuontiloitsu edeltäkäsin. Loitsu astuu voimaan välittömästi ehtojen täyttyessä.

Loitsun voimaanastumisehtojen on oltava selvästi määritellyt, joskaan niiden ei tarvitse olla mitenkään yksityiskohtaiset. Jos ehdot ovat monimutkaiset tai hankalasti muotoillut, voimaanastuminen voi epäonnistua. Loihdintaloitsu astuu voimaan aina, kun asetetut ehdot täyttyvät, riippumatta siitä, haluaako taumaturgi sitä vai ei, joskin useimmat loihdintaloitsut voidaan pyörtää normaalisti. Taumaturgilla voi olla odottamassa vain yksi varmuusvaraloihdinta kerrallaan.

Sfääriaisapari

5. tasolta alkaen taumaturgi voi tuoda jonkin olennon aisaparikseen minkä tahansa sfääriapuri-loitsun avulla. Olento palvelee taumaturgia hyvin ja uskollisesti niin kauan kuin taumaturgi edistää jotakin olennolle tärkeää asiaa.

Sfääriaisaparin kutsuminen vaatii, että taumaturgi langettaa jonkin sfääriapuri-loitsun ja maksaa sen normaalin KoP-maksun. Tämän lisäksi tarvitaan uhrilahja, jonka suuruus on 1 000 kr × olennon kestonoppamäärä. Uhrilahjan hinnan alentamiseen tai poistamiseen ei voida käyttää suosiollinen apuri -luokkaominaisuutta. Sfääriaisaparilla ei voi olla enempää kestonoppia kuin taumaturgilla, ja sen LHT voi olla enintään taumaturgin hahmotaso –2.

Taumaturgilla voi olla vain yksi sfääriaisapari kerrallaan, mutta hän voi tehdä sopimuksia muiden sfääriintuotujen olentojen kanssa normaaliin tapaan. Sfääriaisapari korvaa taumaturgin aiemman aisaparin, jos taumaturgilla on ollut sellainen Johtajuus-valttinsa ansiosta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.