Pappi

Taulukko: Pappi

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Päivittäinen loitsukiintiö1

0  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

+0

+2

+0

+2

Epäkuolleiden
käännytys tai ojennus
   

3

1+1 

2.

+1 

+3

+0

+3

4

2+1 

3.

+2

+3

+1 

+3

4

2+1 

1+1 

4.

+3

+4

+1 

+4

5

3+1 

2+1 

5.

+3

+4

+1 

+4

5

3+1 

2+1 

1+1 

6.

+4

+5

+2

+5

5

3+1 

3+1 

2+1 

7.

+5

+5

+2

+5

6

4+1 

3+1 

2+1 

1+1 

8.

+6/+1 

+6

+2

+6

6

4+1 

3+1 

3+1 

2+1 

9.

+6/+1 

+6

+3

+6

6

4+1 

4+1 

3+1 

2+1 

1+1 

10.

+7/+2

+7

+3

+7

6

4+1 

4+1 

3+1 

3+1 

2+1 

11.

+8/+3

+7

+3

+7

6

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

2+1 

1+1 

12.

+9/+4

+8

+4

+8

6

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

3+1 

2+1 

13.

+9/+4

+8

+4

+8

6

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

2+1 

1+1 

14.

+10/+5

+9

+4

+9

6

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

3+1 

2+1 

15.

+11/+6/+1 

+9

+5

+9

6

5+1 

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

2+1 

1+1 

16.

+12/+7/+2

+10

+5

+10

6

5+1 

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

3+1 

2+1 

17.

+12/+7/+2

+10

+5

+10

6

5+1 

5+1 

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

2+1 

1+1 

18.

+13/+8/+3

+11

+6

+11

6

5+1 

5+1 

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

3+1 

2+1 

19.

+14/+9/+4

+11

+6

+11

6

5+1 

5+1 

5+1 

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

3+1 

3+1 

20.

+15/+10/+5

+12

+6

+12

6

5+1 

5+1 

5+1 

5+1 

5+1 

4+1 

4+1 

4+1 

4+1 

  1. Taulukossa ilmoitettujen 1.–9. tason loitsukiintiöiden lisäksi pappi saa käyttää päivässä yhden valtapiiriloitsun kultakin loitsutasolta (1. tasolta alkaen). Merkintä "+1" edustaa taulukossa tätä valtapiiriloitsua. Valtapiiriloitsu lisätään papin päivittäiseen loitsukiintiöön riippumatta siitä, saako hän myös lisäloitsuja korkeasta Viisaus-arvosta.

Hengenlaatu

Papin hengenlaadun on oltava enintään yhden askeleen päässä hänen jumaluutensa hengenlaadusta (toisin sanoen se voi olla yhden askeleen päässä joko akselilla lainkuuliainen–kaoottinen tai hyvä–paha mutta ei molemmilla). Pappi ei voi olla täysin neutraali, ellei hänen jumaluutensakin hengenlaatu ole ainakin osaksi neutraali.

Kestonoppa

n8.

Luokkataidot

Papin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Keskittyminen (Ruk), Käsityöläisyys (Äly), Loitsutuntemus (Äly), Parannus (Vii), Tietämys (historia) (Äly), Tietämys (salatieto) (Äly), Tietämys (sfäärit) (Äly) ja Tietämys (uskonto) (Äly).

Valtapiirit ja luokkataidot

Jos pappi valitsee Eläinten tai Kasvien valtapiirin, hän lisää yllä olevaan pappien luokkataitojen luetteloon taidon Tietämys (luonto) (Äly). Jos pappi valitsee Juonikkuuden valtapiirin, hän lisää luetteloon taidot Hämäys (Kar), Naamioituminen (Kar) ja Piiloutuminen (Ket). Jos pappi valitsee Matkaamisen valtapiirin, hän lisää luetteloon taidon Eränkäynti (Vii). Jos pappi valitsee Tiedon valtapiirin, hän lisää luetteloon kaikki Tietämys (Äly) -taidot. Ks. lisätietoa kohdasta Jumaluus, valtapiirit ja valtapiiriloitsut.

Taitopisteitä 1. tasolla

(2 + Äly-muunnin) ×4.

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat papin luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Papeilla on pätevyys kaikkiin perusaseisiin, kaikentyyppisiin haarniskoihin (kevyisiin, keskiraskaisiin ja raskaisiin) ja kilpiin (paitsi tornikilpiin).

Jos pappi valitsee Sodan valtapiirin, hän saa lisävalttina Aseeseen keskittymisen, joka koskee hänen jumaluutensa asetta. Jos jumaluuden ase on sota-ase, pappi saa lisävalttina myös Sota-asepätevyyden.

Aura (Po)

Hyvää, kaoottista, lainkuuliaista tai pahaa jumaluutta palvovalla papilla on voimakas aura, joka on hänen jumaluutensa hengenlaadun mukainen (ks. lisätietoa pahuuden paljastus -loitsun kuvauksesta). Myös papeilla, jotka eivät palvo mitään jumaluutta mutta valitsevat Hyvyyden, Kaaoksen, Lain tai Pahuuden valtapiirin, on voimakas aura, joka on valitun valtapiirin hengenlaadun mukainen.

Loitsut

Pappi langettaa jumalloitsuja, jotka hän valitsee papinloitsujen luettelosta. Hänen hengenlaatunsa voi kuitenkin estää häntä langettamasta loitsuja, jotka ovat vastoin hänen moraalikäsityksiään tai maailmankatsomustaan; ks. alla Hyvät, kaoottiset, lainkuuliaiset ja pahat loitsut. Papin on valittava ja alustettava loitsunsa etukäteen (ks. alla).

Jotta pappi voisi alustaa ja langettaa loitsun, hänen Viisaus-arvonsa on oltava vähintään 10 + loitsun taso. Laistoheitoissa papin langettamia loitsuja vastaan vaikeusaste on 10 + loitsun taso + papin Viisaus-muunnin.

Kuten muutkin loitsijat, papit voivat langettaa kultakin loitsutasoltaan vain tietyn määrän loitsuja päivässä. Papin päivittäinen loitsukiintiö selviää taulukosta Pappi. Lisäksi pappi saa kiintiöönsä lisäloitsuja, jos hänellä on korkea Viisaus-arvo. Pappi saa myös yhden valtapiiriloitsun kultakin langetettavissa olevalta loitsutasoltaan, 1. tasolta alkaen. Kun pappi alustaa loitsun valtapiiriloitsupaikalle, loitsun on oltava peräisin hänen jommastakummasta valtapiiristään (ks. alla Jumaluus, valtapiirit ja valtapiiriloitsut).

Papin täytyy mietiskellä tai rukoilla, jotta hän saisi loitsunsa. Hänen on valittava päivästä jokin vakioajankohta, jolloin hän käyttää 1 tunnin hiljaiseen mietiskelyyn tai rukoilemiseen ja saa sen jälkeen päivittäisen loitsukiintiönsä verran loitsuja. Se, miten pitkän ajan pappi viettää tätä ennen levossa, ei vaikuta hänen kykyynsä alustaa loitsuja. Pappi voi alustaa ja langettaa minkä tahansa loitsun papinloitsujen luettelosta, kunhan hän pystyy langettamaan kyseisen tason loitsuja, mutta hänen on valittava päivittäisen mietiskelytuokionsa aikana, mitä loitsuja hän alustaa.

Jumaluus, valtapiirit ja valtapiiriloitsut

Papin jumaluus vaikuttaa hänen hengenlaatuunsa, maailmankatsomukseensa, siihen, millaista taikuutta hän voi käyttää, ja siihen, miten muut häneen suhtautuvat. Pappi valitsee kaksi valtapiiriä niistä valtapiireistä, joita hänen jumaluutensa edustaa. Pappi voi valita hengenlaatuvaltapiirejä (Hyvyys, Kaaos, Laki ja Pahuus) vain, jos hänen hengenlaatunsa käy yksiin valtapiirin kanssa.

Vaikka pappi ei palvoisi mitään jumaluutta, hän valitsee silti kaksi valtapiiriä, jotka edustavat hänen hengellisiä taipumuksiaan ja kykyjään. Hengenlaatuvaltapiirejä koskeva rajoitus pätee tällöinkin.

Pappi saa kummastakin valtapiiristään yhden valtapiiriloitsun jokaiselta langetettavissa olevalta loitsutasoltaan (1. tasolta alkaen) ja lisäksi yhden suodun voiman. Pappi saa molempien valtapiiriensä suomat voimat.

Papilla on täten käytettävissään kaksi valtapiiriloitsua kultakin loitsutasolta, ja hän alustaa niistä joka päivä jommankumman valtapiiriloitsupaikalleen. Jos valtapiiriloitsu ei ole papinloitsujen luettelossa, pappi voi alustaa sen vain valtapiiriloitsupaikalle.

Korvaava langetus

Hyvä pappi (tai neutraali pappi, joka palvoo hyvää jumaluutta) voi kanavoida itseensä varastoitunutta loitsuenergiaa sellaisiin parannusloitsuihin, joita hän ei ole alustanut etukäteen. Pappi voi "hukata" minkä tahansa alustamansa loitsun, joka ei ole valtapiiriloitsu, ja langettaa sen sijasta minkä tahansa enintään samaa loitsutasoa olevan hoito-loitsun (hoito-loitsu on mikä tahansa loitsu, jonka nimessä on sana "hoito").

Paha pappi (tai neutraali pappi, joka palvoo pahaa jumaluutta) ei muunna alustamiaan loitsuja hoito-loitsuiksi vaan aiheutus-loitsuiksi (aiheutus-loitsu on loitsu, jonka nimessä on sana "aiheutus").

Pappi, joka ei ole sen enempää hyvä kuin pahakaan ja jonka jumaluus ei ole hyvä eikä paha, voi muuntaa loitsujaan joko hoito-loitsuiksi tai aiheutus-loitsuiksi (pelaaja valitsee). Kun pelaaja on valintansa tehnyt, sitä ei voida enää perua. Tämä päätös määrää myös sen, käännyttääkö vai ojentaako pappi epäkuolleita.

Hyvät, kaoottiset, lainkuuliaiset ja pahat loitsut

Pappi ei voi langettaa loitsuja, joiden hengenlaatu on päinvastainen kuin hänellä tai hänen mahdollisella jumaluudellaan. Tiettyä hengenlaatua edustavat loitsut on merkitty loitsukuvauksissa lisämääritteillä "hyvä", "kaoottinen", "lainkuuliainen" ja "paha".

Epäkuolleiden käännytys tai ojennus (Yl)

Kaikilla papeilla hengenlaatuun katsomatta on kyky vaikuttaa epäkuolleisiin olentoihin kanavoimalla uskontonsa voimaa pyhän (tai epäpyhän) tunnusmerkkinsä kautta (ks. Epäkuolleiden käännytys tai ojennus osiossa Erikoishyökkäykset).

Hyvä pappi (tai neutraali pappi, joka palvoo hyvää jumaluutta) voi käännyttää tai tuhota epäkuolleita.

Paha pappi (tai neutraali pappi, joka palvoo pahaa jumaluutta) voi puolestaan ojentaa tai ohjailla epäkuolleita.

Neutraalin papin, joka palvoo neutraalia jumaluutta, on valittava, toimiiko hänen käännytyskykynsä kuten hyvillä papeilla vai kuten pahoilla papeilla. Kun tämä valinta on kerran tehty, sitä ei voida enää perua. Tämä päätös määrää myös sen, voiko pappi langettaa korvaavasti hoito- vai aiheutus-loitsuja.

Käännytysyritysten enimmäismäärä päivässä on 3 + papin Karisma-muunnin. Pappi, jolla on vähintään 5 tasoa taidossa Tietämys (uskonto), saa hyvitystä +2 käännytystesteihinsä epäkuolleita vastaan.

Lisäkielet

Papin lisäkielivaihtoehdot ovat maanyliskieli, hornankieli ja pätsinkieli (toisin sanoen hyvien, kaoottis-pahojen ja lainkuuliais-pahojen vierasolioiden kielet). Hahmo saa nämä vaihtoehdot niiden lisäkielivaihtoehtojen lisäksi, jotka hänellä on rotunsa ansiosta.

Entiset papit

Jos pappi toimii räikeästi vastoin jumalansa asettamaa käytössäännöstöä, hän menettää kaikki loitsunsa ja luokkaominaisuutensa (paitsi haarniska- ja kilpipätevyytensä ja pätevyytensä perusaseisiin). Hän ei voi kartuttaa tämän jälkeen pappitasojaan ennen kuin hän sovittaa tekonsa (ks. sovitus-loitsun kuvaus).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.