Golem

Golemit ovat taikakeinoin luotuja palvelijoita – älykkyydettömiä mutta erittäin vahvoja. Golemin valmistus vaatii väkevää magiaa ja elementtivoimia.

Golemin käyttövoimana on Maan elementtisfääristä kotoisin oleva henki. Kun golem luodaan, henki sidotaan keinotekoiseen ruumiiseen vastoin tahtoaan ja pakotetaan tottelemaan golemin valmistajaa.


Taistelu

Golemit ovat taistelussa sitkeitä ja uskomattoman voimakkaita. Koska ne ovat älykkyydettömiä, ne eivät tee mitään ilman valmistajansa käskyä. Ne tottelevat ohjeita pilkuntarkasti eivätkä pysty laatimaan strategioita tai taktiikoita. Ne taistelevat tunteettomasti, joten niitä ei voida ärsyttää hyökkäämään.

Valmistaja voi käskeä golemia, jos se on 60 jalan säteellä hänestä ja kuulee hänen äänensä. Jos golemia ei käsketä, se noudattaa yleensä edellistä käskyä, joskin se iskee takaisin, kun sen kimppuun hyökätään. Golemin valmistaja voi panna golemin suorittamaan jotakin yksinkertaista tehtävää siksi aikaa, kun ei ole itse läsnä. Valmistaja voi myös käskeä golemia tottelemaan jotakuta muuta (joka puolestaan voi luovuttaa golemin hallinnan eteenpäin jne.), mutta valmistaja voi aina palauttaa luomuksensa määräysvaltaansa yhdellä käskyllä.

Immuunius taikuudelle (Po)

Golemit ovat immuuneja useimmille taika- ja yliluonnollisille vaikutuksille. Poikkeukset on lueteltu alla.

Valmistus

Alempana ilmoitetuissa golemien valmistushinnoissa ovat mukana sekä golemin ruumiin kustannukset että aineet, jotka tuhoutuvat valmistuksen aikana tai muuttuvat pysyvästi osaksi golemia. Golemin valmistus on pohjimmiltaan varsin samanlainen toimitus kuin minkä tahansa taikaesineen valmistaminen. Golemin ruumiissa on kuitenkin kalliita erikoisaineita, jotka voivat vaatia ylimääräisiä valmisteluja. Valmistaja voi joko rakentaa ruumiin itse tai palkata työhön jonkun muun. Rakentajalta vaaditaan jokin golemin alalajista riippuva taito.

Golemin valmistuminen vaatii, että valmistaja uhraa valmistushintaan kuuluvat kokemuspisteet ja langettaa vaadittavat loitsut valmistuksen viimeisenä päivänä.

Valmistajan on langetettava loitsut itse, mutta ne voivat olla peräisin ulkoisista lähteistä, esimerkiksi loitsukääröistä.

Golemin taikaesineominaisuudet (langettajataso, vaadittavat valtit ja loitsut, markkinahinta, valmistushinta) ilmoitetaan golemin kuvauksen lopussa.

Huomautus: Kehittyneen golemin (golemin, jolla on enemmän kestonoppia kuin tietolaatikossa kuvatulla tyypillisellä yksilöllä) markkinahinta kasvaa 5 000 kr:lla jokaisesta ylimääräisestä kestonopasta, ja 50 000 kr:lla, jos olennon kokoluokka kasvaa. Kehittyneen golemin valmistushinnan kokemuspisteosuus on 1/25 kehittyneen golemin markkinahinnasta (ennen kuin markkinahintaan on laskettu mukaan golemin kuvauksessa ilmoitettujen erikoisaineiden hinta).


Kivigolem


Kivigolem

Suurkivigolem

Koko/tyyppi

Iso rakento

Valtava rakento

Kestonoppia

14n10+30 (107 kp)

42n10+40 (271 kp)

Aloite

–1

–2

Nopeus

20 j (4 ruutua)

20 j (4 ruutua)

Panssariluokka

26 (–1 koko, –1 Ket, +18 kehopanssari), kosketus 8,    valmistautumaton 26

27 (–2 koko, –2 Ket, +21 kehopanssari), kosketus 6,    valmistautumaton 27

Perushyökkäys/paini   

+10/+23

+31/+52

Hyökkäys

Isku +18 lähitaistelu (2n10+9)

Isku +42 lähitaistelu (4n8+13)

Täyshyökkäys

2 iskua +18 lähitaistelu (2n10+9)

2 iskua +42 lähitaistelu (4n8+13)

Tila/ulottuma

10 j/10 j

15 j/15 j

Erikoishyökkäykset

Hidastus

Hidastus

Erikoisominaisuudet

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 10/adamantiini, pimeänäkö 60 j, immuunius taikuudelle, hämäränäkö

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 10/adamantiini, pimeänäkö 60 j, immuunius taikuudelle, hämäränäkö

Laistot

Sitk +4, Ref +3, Tahto +4

Sitk +14, Ref +12, Tahto +14

Kyvyt

Vma 29, Ket 9, Ruk Ø, Äly Ø, Vii 11, Kar 1

Vma 37, Ket 7, Ruk Ø, Äly Ø, Vii 11, Kar 1

Taidot

Valtit

Esiintymisympäristö

Mikä tahansa

Mikä tahansa

Järjestäytyminen

Erakko tai joukko (2–4)

Erakko tai joukko (2–4)

Haasteluokitus

11

16

Aarteet

Ei ole

Ei ole

Hengenlaatu

Aina neutraali

Aina neutraali

Kehittyminen

15–21 KN (Iso); 22–42 (Valtava)

Tasolisä

Tällä olennolla on kivestä tehty ihmisoliomainen ruumis, joka on 9 jalkaa pitkä ja painaa noin 2 000 naulaa. Ruumis on usein koristeltu valmistajan mielen mukaan – se voi näyttää haarniskoidulta, jolloin sen rintapanssarissa on kenties jokin symboli, tai sen raajoissa voi olla kaiverruksia.

Taistelu

Kivigolem on vaarallinen vastustaja, koska se on erittäin vahva ja sitä on vaikea haavoittaa.

Hidastus (Yl)

Kivigolem voi käyttää hidastus-vaikutusta (vastaa samannimistä loitsua) ilmaistoimintona kerran 2 kierroksessa. Vaikutuksen kantama on 10 jalkaa ja kestoaika 7 kierrosta, ja sen mitätöinti vaati Tahto-laiston (VA 17). Laiston vaikeusaste on Ruumiinkunto-pohjainen.

Immuunius taikuudelle (Po)    

Kivigolem on immuuni kaikille loitsuille ja loitsunomaisille kyvyille, joihin loitsunsieto pätee. Lisäksi eräät loitsut ja vaikutukset tehoavat kivigolemiin tavallisuudesta poikkeavasti:

Kivi liejuksi -loitsu hidastaa kivigolemia kuten hidastus-loitsu 2n6 kierrokseksi (ei laistoheittoa), kun taas lieju kiveksi palauttaa kaikki golemin menettämät kestopisteet.

Kivi lihaksi -loitsu ei muuta kivigolemia lihaksi, mutta se mitätöi golemin vauriovähennyksen ja immuuniuden taikuudelle 1 täydeksi kierrokseksi.

Valmistus

Kivigolemin ruumis veistetään yhdestä kovasta kivilohkareesta (esimerkiksi graniitista), joka painaa vähintään 3 000 naulaa. Kiven on oltava poikkeuksellisen virheetöntä, ja se maksaa 5 000 kr. Ruumiin valmistus vaatii joko Käsityöläisyys (kuvanveistäjä) -testin (VA 17) tai Käsityöläisyys (kivenhakkaaja) -testin (VA 17).

LT 14; Rakennon valmistus, hidastus, ies/täyttämys, lamautuksen tunnusmerkki, taianestokenttä, langettajan on oltava vähintään 14. tasolla; Markkinahinta 90 000 kr; Valmistushinta 50 000 kr + 3 400 KoP.

Suurkivigolem

Suurkivigolem on 18 jalkaa pitkä ja painaa noin 32 000 naulaa. Se muistuttaa muilta osin tavallista kivigolemia, mutta vaikeusaste Tahto-laistoissa sen hidastus-kykyä vastaan on 31. LT 14; Rakennon valmistus, ies/täyttämys, hidastus, lamautuksen tunnusmerkki, taianestokenttä, langettajan on oltava vähintään 14. tasolla; Markkinahinta 196 000 kr; Valmistushinta 105 000 kr + 7 640 KoP.


Lihagolem

Koko/tyyppi

Iso rakento

Kestonoppia

9n10+30 (79 kp)

Aloite

–1

Nopeus

30 j (6 ruutua)

Panssariluokka

18 (–1 koko, –1 Ket, +10 kehopanssari), kosketus 8, valmistautumaton 18   

Perushyökkäys/paini   

+6/+15

Hyökkäys

Isku +10 lähitaistelu (2n8+5)

Täyshyökkäys

2 iskua +10 lähitaistelu (2n8+5)

Tila/ulottuma

10 j/10 j

Erikoishyökkäykset

Raivohulluus

Erikoisominaisuudet

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 5/adamantiini, pimeänäkö 60 j, immuunius taikuudelle, hämäränäkö

Laistot

Sitk +3, Ref +2, Tahto +3

Kyvyt

Vma 21, Ket 9, Ruk Ø, Äly Ø, Vii 11, Kar 1

Taidot

Valtit

Esiintymisympäristö

Mikä tahansa

Järjestäytyminen

Erakko tai joukko (2–4)

Haasteluokitus

7

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina neutraali

Kehittyminen

10–18 KN (Iso); 19–27 KN (Valtava)

Tasolisä

Lihagolem on kaamea ilmestys, sillä se on kursittu kokoon ihmis­olioiden varastetuista ruumiinosista. Luonnolliset eläimet eivät suostu jäljittämään lihagolemia muutoin kuin pakotettuina. Lihagolemilla on sellaiset vaatteet kuin sen valmistaja haluaa, tavallisimmin pelkät resuiset housut. Sillä ei ole varusteita eikä aseita. Se on 8 jalkaa pitkä ja painaa lähes 500 naulaa.

Lihagolem ei osaa puhua, joskin se voi päästellä äänekkäitä urahduksia. Se etenee kömpelöin ja jäykin askelin, aivan kuin se ei hallitsisi liikkeitään kunnolla.

Taistelu

Raivohulluus (Po)

Kun lihagolem käy taisteluun, on kierros kierrokselta 1 %:lla kasautuva mahdollisuus, että golemin sisällä oleva elementaalihenki pääsee vapaaksi ja golem muuttuu raivohulluksi. Hallitsematon lihagolem alkaa riehua silmittömästi: se hyökkää lähimmän elollisen olennon kimppuun tai, jos olentoja ei ole sen ulottumalla, murskaa jonkin itseään pienemmän esineen ja lähtee sitten kylvämään lisää tuhoa. Jos golemin valmistaja on 60 jalan säteellä, hän voi palauttaa sen hallintaansa puhumalla sille tiukkaan ja vakuuttavaan sävyyn, mikä vaatii Karisma-testin (VA 19). Golemin on oltava 1 minuutti täysin toimettomana ennen kuin raivohulluuden mahdollisuus palaa 0 %:iin.

Immuunius taikuudelle (Po) 

Lihagolem on immuuni kaikille loitsuille ja loitsunomaisille kyvyille, joihin loitsunsieto pätee. Lisäksi eräät loitsut ja vaikutukset tehoavat lihagolemiin tavallisuudesta poikkeavasti:

Taikahyökkäys, joka tuottaa kylmyys- tai tulivaurioita, hidastaa lihagolemia kuten hidastus-loitsu 2n6 kierrokseksi (ei laistoheittoa).

Taikahyökkäys, joka tuottaa sähkövaurioita, lakkauttaa mahdolliset hidastus-vaikutukset ja parantaa golemilta 1 pisteen verran vaurioita jokaisesta 3 pisteestä, jotka hyökkäys normaalisti tuottaisi. Jos sähkö parantaa golemin vaurioita yli normaalin täyden kestopistemäärän, olento saa ylimääräiset pisteet tilapäisinä kestopisteinä. Esimerkiksi salamanisku parantaa lihagolemilta 3 pistettä vaurioita, mikäli hyökkäys olisi normaalisti tuottanut 11 pistettä vaurioita. Lihagolem ei saa laistoheittoa sähkövaurioita tuottavia taikahyökkäyksiä vastaan.

Valmistus

Lihagolemin osat on otettava tavallisista ihmisolioiden ruumiista, jotka eivät ole mädäntyneet merkittävästi. Kokoaminen vaatii vähintään kuusi ruumista – yhden kutakin raajaa varten, yhden ylävartaloa ja päätä varten ja yhden aivoja varten. Toisinaan ruumiita voidaan tarvita enemmänkin. Valmistukseen vaaditaan myös 500 kr:n arvosta erikoisvoiteita ja siteitä. Huomaa, että lihagolemin valmistus vaatii paha-lisämääritteellä varustetun loitsun langetuksen.

Ruumiin kokoaminen vaatii joko Käsityöläisyys (nahkuri) -testin (VA 13) tai Parannus-testin (VA 13).

LT 8; Rakennon valmistus, häränvoima, ies/täyttämys, rajattu toivomus, vainajien elävöitys, langettajan on oltava vähintään 8. tasolla; Markkinahinta 20 000 kr; Valmistushinta 10 500 kr + 780 KoP.


Rautagolem

Koko/tyyppi

Iso rakento

Kestonoppia

18n10+30 (129 kp)

Aloite

–1

Nopeus

20 j (4 ruutua)

Panssariluokka

30 (–1 koko, –1 Ket, +22 kehopanssari), kosketus 8, valmistautumaton 30   

Perushyökkäys/paini   

+12/+28

Hyökkäys

Isku +23 lähitaistelu (2n10+11)

Täyshyökkäys

2 iskua +23 lähitaistelu (2n10+11)

Tila/ulottuma

10 j/10 j

Erikoishyökkäykset

Henkäysase

Erikoisominaisuudet

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 15/adamantiini, pimeänäkö 60 j, immuunius taikuudelle, hämäränäkö

Laistot

Sitk +6, Ref +5, Tahto +6

Kyvyt

Vma 33, Ket 9, Ruk Ø, Äly Ø, Vii 11, Kar 1

Taidot

Valtit

Esiintymisympäristö

Mikä tahansa

Järjestäytyminen

Erakko tai joukko (2–4)

Haasteluokitus

13

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina neutraali

Kehittyminen

19–24 KN (Iso); 25–54 KN (Valtava)

Tasolisä

Tällä golemilla on raudasta tehty ihmisoliomainen ruumis. Siitä on voitu tehdä minkänäköinen tahansa, joskin sillä on lähes aina jonkinlainen haarniska. Rautagolemin piirteet ovat paljon sileämmät kuin kivigolemin. Joillakin rautagolemeilla on lyhytmiekka toisessa kädessään. Rautagolem on noin 12 jalkaa pitkä ja painaa noin 5 000 naulaa. Se ei osaa puhua eikä tuottaa ääniä suullaan, eikä sillä ole ympäristöstään erottuvaa hajua. Se liikkuu raskain mutta vakain askelin. Jokainen askel tärisyttää lattiaa, ellei se ole poikkeuksellisen paksu ja vahva.

Taistelu

Henkäysase (Yl)

10 × 10 × 10 j:n kuutio, myrkkykaasupilvi, joka kestää 1 kierroksen, ilmaistoimintona kerran 1n4+1 kierroksessa; ensivauriot 1n4 Ruk, jälkivauriot 3n4 Ruk, Sitkeys VA 19 mitätöi. Laiston vaikeusaste on Ruumiinkunto-pohjainen.

Immuunius taikuudelle (Po)  

Rautagolem on immuuni kaikille loitsuille ja loitsunomaisille kyvyille, joihin loitsunsieto pätee. Lisäksi eräät loitsut ja vaikutukset tehoavat rautagolemiin tavallisuudesta poikkeavasti:

Taikahyökkäys, joka tuottaa sähkövaurioita, hidastaa rautagolemia kuten hidastus-loitsu 3 kierrokseksi (ei laistoheittoa).

Taikahyökkäys, joka tuottaa tulivaurioita, lakkauttaa mahdolliset hidastus-vaikutukset ja parantaa golemilta 1 pisteen verran vaurioita jokaisesta 3 pisteestä, jotka hyökkäys normaalisti tuottaisi. Jos tuli parantaa golemin vaurioita yli normaalin täyden kestopistemäärän, olento saa ylimääräiset pisteet tilapäisinä kestopisteinä. Esimerkiksi tulipallo parantaa rautagolemilta 6 pistettä vaurioita, mikäli hyökkäys olisi normaalisti tuottanut 18 pistettä vaurioita. Rautagolem ei saa laistoheittoa tulivaikutuksia vastaan.

Ruostutushyökkäykset, kuten ruostehirviön iskut ja ruostekoura-loitsu, vaikuttavat rautagolemiin normaaliin tapaan.

Valmistus

Rautagolemin ruumiiseen tarvitaan 5 000 naulaa puhdasta rautaa, jonka sulatuksessa käytetyt harvinaiset tinktuurat ja uutteet maksavat vähintään 10 000 kr. Ruumiin kokoaminen vaatii joko Käsityöläisyys (haarniskaseppä) -testin (VA 20) tai Käsityöläisyys (aseseppä) -testin (VA 20).

LT 16; Rakennon valmistus, ies/täyttämys, myrkkypilvi, rajattu toivomus, langettajan on oltava vähintään 16. tasolla; Markkinahinta 150 000 kr; Valmistushinta 80 000 kr + 5 600 KoP.


Savigolem

Koko/tyyppi

Iso rakento

Kestonoppia

11n10+30 (90 kp)

Aloite

–1

Nopeus

20 j (4 ruutua)

Panssariluokka

22 (–1 koko, –1 Ket, +14 kehopanssari), kosketus 8, valmistautumaton 22   

Perushyökkäys/paini   

+8/+19

Hyökkäys

Isku +14 lähitaistelu (2n10+7 plus kirottu haava)

Täyshyökkäys

2 iskua +14 lähitaistelu (2n10+7 plus kirottu haava)

Tila/ulottuma

10 j/10 j

Erikoishyökkäykset

Raivohulluus, kirottu haava

Erikoisominaisuudet

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 10/adamantiini ja ruhjonta, pimeänäkö 60 j, nopeutus, immuunius taikuudelle, hämäränäkö

Laistot

Sitk +3, Ref +2, Tahto +3

Kyvyt

Vma 25, Ket 9, Ruk Ø, Äly Ø, Vii 11, Kar 1

Taidot

Valtit

Esiintymisympäristö

Mikä tahansa

Järjestäytyminen

Erakko tai joukko (2–4)

Haasteluokitus

10

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina neutraali

Kehittyminen

12–18 KN (Iso); 19–33 KN (Valtava)

Tasolisä

Tällä golemilla on savesta valmistettu ihmisoliomainen ruumis. Sillä ei ole muuta vaatetusta kuin metallista tai jäykästä nahasta tehty lannevaate.

Savigolem ei pysty puhumaan eikä ylipäätään tuottamaan ääniä suullaan. Se liikkuu hitain ja kömpelöin askelin. Se painaa noin 600 naulaa.

Taistelu

Raivohulluus (Po) 

Kun savigolem käy taisteluun, on kierros kierrokselta 1 %:lla kasautuva mahdollisuus, että golemin sisällä oleva elementaalihenki pääsee vapaaksi ja golem muuttuu raivohulluksi. Hallitsematon golem alkaa riehua silmittömästi: se hyökkää lähimmän elollisen olennon kimppuun tai, jos olentoja ei ole ulottumalla, murskaa jonkin itseään pienemmän esineen ja lähtee sitten kylvämään lisää tuhoa. Raivohullun savigolemin rauhoittamiseen ei tunneta keinoa.

Kirottu haava (Po)

Savigolemin tuottamat vauriot eivät parane luonnollisen paranemisen myötä, ja ne vastustavat parannusloitsuja. Hahmon, joka yrittää langettaa loihdinta (parannus) -loitsun savigolemin vaurioittamaan olentoon, on onnistuttava langettajatasotestissä (VA 26) tai loitsulla ei ole vaikutusta.

Immuunius taikuudelle (Po)   

Savigolem on immuuni kaikille loitsuille ja loitsunomaisille kyvyille, joihin loitsunsieto pätee. Lisäksi eräät loitsut ja vaikutukset tehoavat savigolemiin tavallisuudesta poikkeavasti:

Maansiirto-loitsu työntää savigolemia 120 jalkaa taaksepäin ja tuottaa sille 3n12 pistettä vaurioita.

Hajautus-loitsu hidastaa savigolemia 1n6 kierrokseksi kuten hidastus-loitsu ja tuottaa 1n12 pistettä vaurioita.

Maanjäristys-loitsu, joka langetetaan suoraan savigolemiin, estää golemia liikkumasta seuraavalla vuorollaan ja tuottaa 5n10 pistettä vaurioita.

Savigolem ei saa laistoheittoa näitä vaikutuksia vastaan.

Kaikki savigolemia vastaan suoritetut taikahyökkäykset, jotka tuottavat happovaurioita, parantavat golemilta 1 pisteen verran vaurioita jokaisesta 3 pisteestä, jotka ne normaalisti tuottaisivat. Jos happo parantaa golemin vaurioita yli normaalin täyden kestopistemäärän, se saa ylimääräiset pisteet tilapäisinä kestopisteinä. Esimerkiksi mustan lohikäärmeen henkäysase parantaa savigolemilta 7 pistettä vaurioita, jos hyökkäys olisi normaalisti tuottanut 22 pistettä vaurioita. Savigolem ei saa laistoheittoa happovaurioita tuottavia taikahyökkäyksiä vastaan.

Nopeutus (Yl)

Kun savigolem on ollut taistelussa vähintään 1 kierroksen, se voi nopeuttaa liikkeitään kerran päivässä ilmaistoimintona. Vaikutus kestää 3 kierrosta ja vastaa kaikilta muilta osin nopeutus-loitsua.

Valmistus

Savigolemin ruumis on muovattava yhdestä savimöykystä, joka painaa vähintään 1 000 naulaa ja jonka käsittelyyn on käytetty 1 500 kr:n arvosta harvinaisia öljyjä ja jauheita. Ruumiin valmistus vaatii joko Käsityöläisyys (kuvanveistäjä) -testin (VA 15) tai Käsityöläisyys (savenvalaja) -testin (VA 15).

LT 11; Rakennon valmistus, esineiden elävöitys, jumalyhteys, ylösnousemus, langettajan on oltava vähintään 11. tasolla; Markkinahinta 40 000 kr; Valmistushinta 21 500 kr + 1 540 KoP.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.