Taika-ampuja

Taulukko: Taika-ampuja

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

1.

+1

+2

+2

+0

Nuolen tehostus +1

2.

+2

+3

+3

+0

Kantajanuoli

3.

+3

+3

+3

+1

Nuolen tehostus +2

4.

+4

+4

+4

+1

Etsijänuoli

5.

+5

+4

+4

+1

Nuolen tehostus +3

6.

+6

+5

+5

+2

Häilynuoli

7.

+7

+5

+5

+2

Nuolen tehostus +4

8.

+8

+6

+6

+2

Nuoliparvi

9.

+9

+6

+6

+3

Nuolen tehostus +5   

10.

+10

+7

+7

+3

Surmannuoli

Kestonoppa

n8.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä taika-ampujaksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Rotu

Haltia tai puolihaltia.

Perushyökkäyshyvitys

+6.

Valtit

Aseeseen keskittyminen (lyhytjousi tai pitkäjousi), Lähiammunta, Tarkkuusammunta.

Loitsut

Kyky langettaa 1. tason oppiloitsuja.

Luokkataidot

Taika-ampujan luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Eränkäynti (Vii), Havainnointi (Vii), Kuuntelu (Vii), Käsityöläisyys (Äly), Köydenkäyttö (Ket), Piiloutuminen (Ket), Ratsastus (Ket) ja Äänetön liike (Ket).

Taitopisteitä tason noususta

4 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat taika-ampuja-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Taika-ampujalla on pätevyys kaikkiin perus- ja sota-aseisiin, kevyisiin ja keskiraskaisiin haarniskoihin sekä kilpiin.

Nuolen tehostus (Yl)

1. tasolla jokainen taikuudeton nuoli, jonka taika-ampuja asettaa jänteelle ja lähettää matkaan, muuttuu taikavoimaiseksi ja saa tehostushyvitystä +1. Toisin kuin normaalikeinoin valmistettuihin taika-aseisiin, taika-ampujan ei tarvitse kuluttaa nuoleensa kokemuspisteitä tai kultarahoja. Taikanuolet toimivat kuitenkin vain ampujan itsensä käyttäminä. Nuolten tehostushyvitys kasvaa 1. tason jälkeen +1:llä jokaisesta kahdesta taika-ampujatasosta (1. tasolla +1, 3. tasolla +2, 5. tasolla +3, 7. tasolla +4 ja 9. tasolla +5).

Kantajanuoli (Lo)

2. tasolla taika-ampuja saa kyvyn keskittää alueloitsuja nuoleen. Kun nuoli ammutaan, loitsun alueen alkupisteeksi tulee paikka, jonne nuoli päätyy – silloinkin, kun alueen keskellä voisi normaalisti olla vain langettaja. Tämän kyvyn ansiosta ampuja voi käyttää loitsun sijoittamisessa jousen kantamaa eikä loitsun omaa kantamaa. Loitsun langetus ja nuolen ampuminen vaatii yhteensä perustoiminnon. Nuoli on ammuttava samalla kierroksella kuin loitsu langetetaan tai loitsu menee hukkaan.

Etsijänuoli (Lo)

4. tasolta alkaen taika-ampuja voi ampua kerran päivässä kantamallaan sijaitsevaan, tiedossaan olevaan kohteeseen nuolen, joka kulkee kohteeseensa kulmienkin ympäri. Nuolen kulun voi pysäyttää vain kantaman täyttyminen tai este, jota ei voida kiertää. Tämä kyky mitätöi suoja- ja näkösuojamuuntimet, mutta muutoin hyökkäysheitto suoritetaan normaalisti. Tämän kyvyn käyttö on perustoiminto (ja nuolen ampuminen on osa toimintoa).

Häilynuoli (Lo)

6. tasolta alkaen taika-ampuja voi ampua kerran päivässä kantamallaan sijaitsevaan, tiedossaan olevaan kohteeseen nuolen, joka etenee suorassa linjassa ja läpäisee kaikki tiellään olevat taikuudettomat esteet. (Kaikki taikaesteet pysäyttävät nuolen.) Tämä kyky mitätöi suoja-, näkösuoja- ja jopa haarniskamuuntimet, mutta muutoin hyökkäysheitto suoritetaan normaalisti.

Tämän kyvyn käyttö on perustoiminto (ja nuolen ampuminen on osa toimintoa).

Nuoliparvi (Lo)

8. tasolta alkaen taika-ampuja voi kerran päivässä ampua tavallisten hyökkäystensä sijasta nuolen jokaiseen kantamallaan olevaan kohteeseen, kuitenkin enintään niin moneen kohteeseen kuin hänellä on taika-ampujatasoja. Kussakin hyökkäyksessä käytetään ampujan ensisijaista hyökkäyshyvitystä, ja kuhunkin viholliseen voidaan ampua vain yksi nuoli.

Surmannuoli (Lo)

10. tason taika-ampuja voi valmistaa surmannuolen, joka tappaa vaurioittamansa kohteen välittömästi, ellei tämä onnistu Sitkeys-laistossa (VA 20). Surmannuolen valmistus kestää yhden päivän, ja nuoli toimii vain sen luoneen taika-ampujan käyttämänä. Surmannuoli kestää enintään yhden vuoden, ja ampujalla voi olla niitä käytössään vain yksi kerrallaan.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.