Arkkimaagi

Taulukko: Arkkimaagi

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta

Päivittäinen loitsukiintiö/osattuja loitsuja

1.

+0

+0

+0

+2

Arkkitaika

+1 taso jossakin aiemmassa oppiloitsijaluokassa

2.

+1

+0

+0

+3

Arkkitaika

+1 taso jossakin aiemmassa oppiloitsijaluokassa   

3.

+1

+1

+1

+3

Arkkitaika

+1 taso jossakin aiemmassa oppiloitsijaluokassa

4.

+2

+1

+1

+4

Arkkitaika

+1 taso jossakin aiemmassa oppiloitsijaluokassa

5.

+2

+1

+1

+4

Arkkitaika   

+1 taso jossakin aiemmassa oppiloitsijaluokassa   

Kestonoppa

n4.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä arkkimaagiksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Taidot

Loitsutuntemus 15 tasoa, Tietämys (salatieto) 15 tasoa.

Valtit

Taitoon keskittyminen (Loitsutuntemus), Vahva koulukunta kahdessa taikuuden koulukunnassa.

Loitsut

Pystyy langettamaan 7. tason oppiloitsuja, osaa vähintään 5. tason loitsuja vähintään viidestä koulukunnasta.

Luokkataidot

Arkkimaagin luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Ammatti (Vii), Etsintä (Äly), Keskittyminen (Ruk), Käsityöläisyys (alkemisti) (Äly), Loitsutuntemus (Äly) ja Tietämys (kaikki taidot, kukin valittava erikseen) (Äly).

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat arkkimaagi-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Arkkimaagit eivät saa pätevyyttä mihinkään aseeseen tai haarniskaan.

Päivittäinen loitsukiintiö/osattuja loitsuja

Kun hahmo saa uuden arkkimaagitason, hänen päivittäinen loitsukiintiönsä (ja mahdollinen osattujen loitsujen määränsä) karttuu niin kuin hän olisi saanut uuden tason myös siinä oppiloitsijaluokassa, jossa hän pystyi langettamaan 7. tason loitsuja ennen arkkimaagiksi ryhtymistään. Hän ei kuitenkaan saa mitään muita uusia hyötyjä kyseisestä luokasta. Jos hahmolla oli useampia kuin yksi oppiloitsijaluokka, jossa hän pystyi langettamaan 7. tason loitsuja ennen arkkimaagiksi ryhtymistään, hänen on päätettävä aina uuden arkkimaagitason saadessaan, minkä luokan päivittäistä loitsukiintiötä hän kartuttaa.

Arkkitaika

Arkkimaagi voi valita yhden alla luetelluista erikoiskyvyistä aina, kun hän luopuu pysyvästi yhdestä loitsupaikastaan (hän ei voi luopua sellaisesta loitsupaikasta, joka on ylemmältä tasolta kuin hänen ylin langetettavissa oleva loitsutasonsa). Kunkin arkkitaian kuvauksessa kerrotaan, minkä tason loitsupaikan kyky vähintään vaatii.

Arkkimaagi voi halutessaan luopua myös loitsupaikasta, joka on vaadittua ylemmältä tasolta.

Elementtiherruus

Arkkimaagi voi muuttaa oppiloitsua langetushetkellä siten, että se hyödyntää jotakin toista energiatyyppiä kuin normaalisti. Hän voi muuttaa vain loitsuja, joilla on happo-, kylmyys-, tuli-, sähkö- tai ääni-lisämäärite. Loitsun langetusaika pysyy ennallaan. Langettaja päättää loitsun energiatyypin muuttamisesta ja valitsee uuden energiatyypin, kun hän aloittaa loitsun langetuksen. Tämä arkkitaika verottaa pysyvästi yhden 8. tason loitsupaikan.

Loihtokäsivarsi (Yl)

Arkkimaagi voi käyttää loitsuja, joiden kantama on "Kosketus", enintään 30 jalan päässä olevaan kohteeseen. Hänen on onnistuttava tällöin kantamakosketushyökkäyksessä. Loihtokäsivarsi voidaan valita erikoiskyvyksi toisenkin kerran, jolloin kantama kasvaa 60 jalkaan. Tämä arkkitaika verottaa pysyvästi yhden 7. tason loitsupaikan.

Loihtotuli (Yl)

Arkkimaagi voi muuttaa minkä tahansa alustamansa oppiloitsun energian loihtotuleksi, joka on puhtaasta taikaenergiasta syntynyt tulenlieska. Lieskalla iskeminen on kantamakosketus­hyökkäys, jolla on pitkä kantama (400 jalkaa + 40 jalkaa/arkkimaagitaso), ja se tuottaa 1n6 pistettä vaurioita arkkimaagitasoa kohden ja lisäksi 1n6 pistettä vaurioita vaikutuksen luomiseen käytetyn loitsun tasoa kohden. Tämä arkkitaika verottaa pysyvästi yhden 9. tason loitsupaikan.

Loitsumahti

Arkkimaagin langettajataso kohoaa +1:llä (vain silloin, kun selvitetään tasosidonnaisia loitsuvaikutuksia, kuten vaurionoppien määrää tai kantamaa, ja suoritetaan langettajataso­testejä). Tämä arkkitaika verottaa pysyvästi yhden 5. tason loitsupaikan.

Loitsunomainen kyky

Jos arkkimaagi valitsee tämän arkkitaian, hän voi luopua jostakin oppiloitsupaikastaan (muusta kuin siitä, jonka hän käyttää oppiakseen tämän tai minkä tahansa muun arkkitaian) ja alustaa sen tilalle pysyvästi yhden oppiloitsuistaan loitsunomaisena kykynä. Hän voi käyttää tätä loitsunomaista kykyä kahdesti päivässä. Arkkimaagi ei käytä loitsua langettaessaan mitään osatekijöitä – joskin loitsu, jonka langetus maksaa kokemuspisteitä, maksaa yhä saman määrän, ja loitsu, jolla on jokin kallis ainesosatekijä, vie kultarahojen sijasta 10 kertaa ainesosatekijän hinnan verran kokemuspisteitä. Tämä arkkitaika verottaa pysyvästi yhden 5. tason loitsupaikan.

Yleensä loitsunomainen kyky vie pysyvästi alustetun loitsun oman tason loitsupaikan, joskin arkkimaagi voi halutessaan tehdä loitsunomaisen kyvyn taianmuuntovaltilla muunnellusta loitsusta, jolloin loitsupaikan taso on sen verran korkeampi kuin taianmuuntovaltti vaatii.

Arkkimaagi voi käyttää loitsunomaista kykyään tavallista useammin, jos hän uhraa jonkin käytettävissään olevan, vaadittua ylemmän tason loitsupaikan. Jos hän luopuu loitsupaikasta, joka on kolme tasoa ylempänä kuin pysyvästi alustettu loitsu, hän voi käyttää loitsunomaista kykyä neljä kertaa päivässä, ja jos loitsupaikka on kuusi tasoa ylempänä, hän voi käyttää kykyä kuusi kertaa päivässä.

Jos loitsunomainen kyky valitaan arkkitaiaksi useammin kuin kerran, se voidaan kytkeä joko samaan loitsuun kuin ensimmäiselläkin kerralla (jolloin kyvyn käyttökertojen määrä päivässä kasvaa) tai johonkin toiseen loitsuun.

Muodonherruus

Arkkimaagi voi muotoilla alue- ja ilmiöloitsuja, joilla on jokin seuraavista muodoista: huoku, keila, leviämä, lieriö tai purkaus. Muotoilu tarkoittaa, että loitsun alueen tai ilmiön sisäpuolelle luodaan tiloja, joissa loitsu ei vaikuta. Tällaisten tilojen vähimmäiskoko on yksi 5 × 5 × 5 j:n kuutio. Lisäksi arkkimaagin langettamien, muovattavissa olevien loitsujen pienin ulottuvuusmitta on 5 jalkaa eikä 10 jalkaa. Tämä arkkitaika verottaa pysyvästi yhden 6. tason loitsupaikan.

Torjuntaloitsumestaruus

Kun arkkimaagi langettaa torjuntaloitsun, torjuttu loitsu kääntyy takaisin langettajaansa kohti niin kuin se olisi käännytetty loitsunkääntö-loitsulla kokonaan. Jos loitsuun ei voida vaikuttaa loitsunkäännöllä, se vain tulee torjutuksi. Tämä arkkitaika verottaa pysyvästi yhden 7. tason loitsupaikan.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.