Etsintä (Äly)

Testi

Sinun on oltava yleensä 10 jalan säteellä tutkimastasi kohteesta. Alla olevassa taulukossa on lueteltu Etsintä-taidon tavallisimpia käyttötarkoituksia ja niiden vaikeusasteet.

Etsinnän vaikeusasteita

Tehtävä

Etsinnän VA

Etsit jotakin esinettä arkusta, joka on täynnä tavaraa

10

Havaitset tyypillisen salaoven tai yksinkertaisen ansan   

20

Löydät vaikean taikuudettoman ansan (vain rosvot)1

21 tai yli

Löydät taika-ansan (vain rosvot)1

25 + ansaan käytetyn loitsun taso   

Havaitset taitavasti piilotetun salaoven

30

Löydät jalanjäljen

Vaihtelee2

  1. Kaikki kääpiöt (muutkin kuin rosvot) voivat löytää Etsinnän avulla kiveen tai kivestä tehtyjä ansoja.

  2. Onnistunut Etsintä-testi voi paljastaa jalanjäljen tai muun vastaavan todisteen olennon kulusta, mutta testin avulla ei ole mahdollista jäljittää ketään. Jäljittämisen vaikeusasteet on ilmoitettu Jäljitys-valtin yhteydessä.

Toiminto

5 × 5 jalan alueen tai 5 kuutiojalan tutkiminen on täyskierrostoiminto.

Muuta

Haltiat saavat Etsintä-testeihinsä rotuhyvitystä +2 ja puolihaltiat rotuhyvitystä +1. Haltia (mutta ei puolihaltia), joka tulee 5 jalan säteelle salaovesta tai piilotetusta ovesta, saa aina suorittaa Etsintä-testin oven löytämiseksi.

Jos sinulla on Tutkijanluonto-valtti, saat Etsintä-testeihisi hyvitystä +2.

Rosvo voi löytää onnistuneella Etsintä-testillä taika-ansan, joka on luotu kaukosiirtokehä-, räjähtävät riimut-, tuliansa-, tunnusmerkki- tai vartiokuvio-loitsulla, ja purkaa sen onnistuneella Laitteen purkaminen -testillä. Jalkanaru-loitsu voidaan paikantaa Etsintä-testillä, jonka vaikeusaste on 23. Piikkikasvit- ja piikkikivet-loitsuilla luodut taika-ansat voidaan havaita Etsintä-testillä, mutta niitä ei voida purkaa Laitteen purkaminen -testillä. Ks. lisätietoa loitsujen kuvauksista.

Jos kaksi tai useampia voimassa olevia estäntäloitsuja on vähintään 24 tuntia 10 jalan säteellä toisistaan, ne tuottavat hädin tuskin havaittavia energiaväreitä. Väreiden ansiosta saat hyvitystä +4 Etsintä-testeihin, joita suoritat tällaisten estäntäloitsujen paikantamiseksi.

Myötävaikutukset

Rajoitukset

Kuka tahansa voi löytää Etsintä-taidon avulla ansoja, joiden vaikeusaste on enintään 20, mutta vain rosvo voi löytää Etsinnällä ansoja, joiden vaikeusaste on tätä korkeampi. (Poikkeus: Pappi saa ansanlöytö-loitsulla väliaikaisen kyvyn käyttää Etsintä-taitoa niin kuin hän olisi rosvo.)

Kaikki kääpiöt (muutkin kuin rosvot) voivat löytää Etsintä-taidolla hankaliakin ansoja (eli sellaisia, joiden vaikeusaste on yli 20), jos ne on tehty kiveen tai kivestä. Kääpiö saa tällaiseen Etsintä-testiin rotuhyvitystä +2 kivivaisto-kykynsä ansiosta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.