Taikapiiri
pahuutta vastaan

Estäntä [hyvä]

Taso

Hyvyys 3, Pal 3, Pap 3, Tkr/Vel 3

Osatekijät

P, E, A/JK

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Kosketus                                                                      

Alue

Säteeltään 10 j:n huoku, jonka keskellä on kosketettu olento   

Kestoaika   

10 min/taso

Laistoheitto

Tahto mitätöi (vaaraton)

Loitsunsieto

Ei; ks. teksti

Jokainen loitsun alueella oleva olento saa osakseen kaikki suoja pahuudelta -loitsun vaikutukset, ja esiinloihditut olennot, jotka eivät ole hengenlaadultaan hyviä, pysähtyvät jo alueen rajalle. Kun haluat pitää tällaisen olennon poissa loitsun alueelta, sinun on voitettava sen mahdollinen loitsunsieto (kuten suojan pahuudelta kolmannessa vaikutustavassa). Jos et voita esiinloihditun olennon loitsunsietoa, se pääsee loitsun alueelle ja voi koskettaa vapaasti kaikkia siellä olevia olentoja, mutta sivuunohjaus- ja sietohyvitykset sekä suoja valtaukselta ja mielenhallinnalta vaikuttavat aina vihollisten loitsunsiedosta riippumatta.

Voit valita tästä loitsusta langetushetkellä myös vaihtoehtoisen version, jossa taikapiiri pahuutta vastaan on sisäänsä sitova eikä hylkivä voima. Tällöin piiri vangitsee sisäänsä yhden sfääriintuodun olennon (esimerkiksi vähäinen sfäärivanki-, sfäärivanki- tai väkevä sfäärivanki -loitsun kohteen), joka ei ole hengenlaadultaan hyvä, enintään 24 tunniksi langettajatasoasi kohden. Sfääriintuontiloitsu on langetettava 1 kierroksen kuluessa taikapiirin langettamisesta. Olento ei voi ylittää piirin rajoja. Jos sfääriintuotava olento ei mahdu loitsun alueelle, loitsu toimii kuten normaali suoja pahuudelta -loitsu mutta vaikuttaa vain kyseiseen olentoon.

Taikapiiri ei ole ansana järin pitävä. Jos langetuksen yhteydessä maahan siroteltu hopeajauheympyrä rikotaan, loitsun vaikutus päättyy välittömästi. Vangittu olento ei voi tehdä sen enempää suoraan kuin epäsuorastikaan mitään, mikä sotkisi ympyrää, mutta muut olennot voivat sotkea ympyrän vapaasti. Jos sfääriintuodulla olennolla on loitsunsietoa, se voi koetella ansaa kerran vuorokaudessa. Ellet onnistu tällöin voittamaan olennon loitsunsietoa, olento pääsee vapaaksi ja tuhoaa piirin.

Lisäksi olento, joka kykenee ulottuvuus­matkaamiseen (astraaliheijastus, eteerisyys, kaukosiirto, portti, sfäärinvaihto, ulottuvuusovi, varjotaival, väikyntä ja vastaavat kyvyt) voi poistua piiristä kykynsä avulla milloin tahansa. Voit estää olentoa pakenemasta ulottuvuudenulkoisin keinoin langettamalla siihen ulottuvuusankkurin, mutta loitsu on langetettava ennen kuin piiriin ilmestynyt olento ehtii toimia. Onnistuneesti langetetun ulottuvuus­ankkurin vaikutus kestää yhtä pitkään kuin taikapiirinkin.

Olennolla ei ole ulottumaa taikapiirin ulkopuolelle, mutta piiri ei estä sitä suorittamasta kantamahyökkäyksiä (kantama-asein, loitsuin, taikakyvyin tms.). Olento voi hyökätä kaikkia sellaisia kohteita vastaan, joihin sen kantamahyökkäykset yltävät, paitsi itse piiriä vastaan.

Voit kuitenkin tehdä taikapiiristä pitävämmän lisäämällä sen ympärille erillisen symbolikehän (kaksiulotteisen kuvion, jolla on rikkumattomat rajat ja jota on lujitettu lukuisin taikamerkein). Symbolikehä piirretään käsin, ja työ kestää 10 minuuttia ja vaatii Loitsutuntemus-testin (VA 20). Et saa tämän testin tulosta tietoosi. Jos testi epäonnistuu, symbolikehä on tehoton. Jos sinulla ei ole pakottavaa tarvetta saada symbolikehää valmiiksi määräajassa, voit valita testissä 10:n. Tällöinkin työ kestää 10 täyttä minuuttia. Jos aikaa on rajattomasti ja käytät työhön 3 tuntia 20 minuuttia, voit valita testissä 20:n.

Jos onnistut symbolikehän piirtämisessä, voit langettaa piiriin ulottuvuusankkurin jo sfääriintuontiloitsun langettamista edeltävällä kierroksella. Ulottuvuusankkuri sitoo tällöin kaikki sfääriintuodut olennot taikapiirin sisään 24 tunniksi langettajatasoasi kohden. Olento ei voi vapautua symbolikehällä varustetusta taikapiiristä loitsun­siedollaan, eivätkä mitkään sen kyvyt tai hyökkäykset voi ylittää piirin rajoja. Jos olento yrittää murtautua ansasta Karisma-testillä (ks. vähäinen sfäärivanki -loitsu), testin vaikeusaste kohoaa 5:llä. Olento vapautuu välittömästi, jos symbolikehää sotketaan millään tavoin, vaikka vain niin, että sen päälle asetetaan oljenkorsi. (Mutta kuten yllä mainittiin, olento itse ei voi sotkea symbolikehää sen enempää suoraan kuin epäsuorastikaan.)

Tämän loitsun vaikutukset eivät kasaudu suoja pahuudelta -loitsun vaikutusten kanssa.

Oppiloitsun ainesosatekijä

Pieni määrä hopeajauhetta, joka ripotellaan suojattavan olennon ympärille säteeltään 3 jalan ympyräksi.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.