Vääjäämätön

Vääjäämättömät ovat rakentoja, joiden ainoa tarkoitus on valvoa maailmankaikkeuden lakien noudattamista.

Vääjäämättömiä on kolmea lajia, joista kukin on luotu etsimään ja rankaisemaan tietynlaisia lainrikkojia. Rangaistus on useimmiten kuolema, mutta toisinaan riittää, että lainrikkoja korvaa tekonsa vääryyttä kärsineelle osapuolelle (vääjäämätön varmistaa tämän ikeen/täyttämyksen tai kurimerkin avulla). Vääjäämätön saa ensimmäisen toimeksiantonsa heti valmistuttuaan ja keskittyy siihen täydellisesti ensi askeleestaan lähtien. Se ei anna periksi, vaikka jäljet olisivat kylmenneet ja tehtävä toivoton. Se ei piittaa mistään muusta kuin kohteestaan, joskin sen on käsketty jättää viattomat sivulliset rauhaan. Lainrikkojan auttajat ovat kuitenkin vapaata riistaa, minkä vuoksi vääjäämättömän saamat ohjeet ovat toisinaan ristiriidassa keskenään.

Vääjäämättömät uhraavat itsensä auliisti tehtävän eteen, mutta ne eivät ole itsetuhoisia. Tappion uhatessa ne yleensä vetäytyvät ja yrittävät keksiä jonkin keinon voimasuhteiden tasoittamiseksi. Ne ovat hellittämättömiä mutta kärsivällisiä vihollisia. Ne liittoutuvat muiden kanssa, jos se edistää tehtävää, mutta liittolaissuhteet ovat tavallisesti lyhytaikaisia.

Lainrikkojaa etsivät vääjäämättömät erottuvat yleensä väkijoukosta, mutta ne eivät näytä piittaavan herättämästään huomiosta. Niiden ulkomuoto vaihtelee, mutta kaikki ovat kultaisia ja hopeisia koneolentoja, joilla on lihasten paikalla rattaita ja mäntiä. Silmistä hohtelee aina kultainen valo.

Huomaa, että toisin kuin useimmilla muilla rakennoilla, vääjäämättömillä on Älykkyys-arvo ja kyky ajatella, oppia ja muistaa.

Vääjäämättömät puhuvat hornankieltä, maanyliskieltä, pätsinkieltä ja ensimmäisen kohteensa äidinkieltä.


Taistelu

Ellei vääjäämätön ole vaarassa tuhoutua, se keskittyy yksinomaan lainrikkojaan, jota sen on käsketty rangaista, ja jättää muut taisteluun osallistujat huomiotta. Se voi kyllä käydä tielleen asettuvien kimppuun mutta jatkaa matkaansa heti, kun reitti kohteen luo on taas selvä. Itsepuolustukseen se suhtautuu vakavasti: jos sitä vastaan hyökätään voimalla, jonka se katsoo kuolettavaksi, se iskee aina kuolettavasti takaisin.

Vääjäämättömän kehoaseet, kuten myös muut sen mahdollisesti käyttelemät aseet, katsotaan hengenlaadultaan lainkuuliaisiksi, kun selvitetään niiden kykyä sivuuttaa vauriovähennys.

Äkkiparaneminen (Po)

Vääjäämättömän kärsimät vauriot paranevat joka kierroksella lajin tietolaatikossa ilmoitetun määrän niin kauan kuin vääjämättömällä on vähintään 1 kestopiste. Kaoottisten aseiden tuottamat vauriot eivät kuitenkaan parane tällä tavoin.


Koljarut

Koko/tyyppi

Keskikokoinen rakento (lainkuuliainen, sfäärinulkoinen)

Kestonoppia

13n10+20 (91 kp)

Aloite

+1

Nopeus

Vannepanssarissa 20 j (4 ruutua); perusnopeus 30 j

Panssariluokka

27 (+1 Ket, +10 kehopanssari, +6 vannepanssari), kosketus 11, valmistautumaton 26         

Perushyökkäys/paini

+9/+11

Hyökkäys

Vampyyrikosketus +11 lähitaistelukosketus (5n6) tai voivutussäde +10 kantamakosketus (kuten loitsu) tai pitkämiekka +2 +13 lähitaistelu (1n8+5/19–20) tai isku +11 lähitaistelu (1n6+3)

Täyshyökkäys

Vampyyrikosketus +11/+6 lähitaistelukosketus (5n6) tai voivutussäde +10 kantamakosketus (kuten loitsu) tai pitkämiekka +2, +13/+8 lähitaistelu (1n8+5/19–20) tai isku +11/+6 lähitaistelu (1n6+3)

Tila/ulottuma

5 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Voivutussäde, loitsunomaiset kyvyt, vampyyrikosketus

Erikoisominaisuudet   

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 10/kaoottinen, pimeänäkö 60 j, äkkiparaneminen 5, hämäränäkö, loitsunsieto 22

Laistot

Sitk +6, Ref +7, Tahto +7

Kyvyt

Vma 14, Ket 13, Ruk Ø, Äly 10, Vii 17, Kar 16

Taidot

Aikeen aavistus +12, Diplomatia +5, Eränkäynti +3 (jälkiä seurattaessa +5), Etsintä +5, Havainnointi +11, Kuuntelu +11, Naamioituminen +12, Tiedonkeruu +12

Valtit

Loitsunomaisen kyvyn joudutus (salaisvaikutus), Salamarefleksit, Suuri sitkeys, Taistelulangetus, Valppaus

Esiintymisympäristö

Hengenlaadultaan lainkuuliainen sfääri

Järjestäytyminen

Erakko

Haasteluokitus

12

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina lainkuuliais-neutraali

Kehittyminen

14–22 KN (Keskikokoinen); 23–39 KN (Iso)

Tasolisä

Koljarutit rankaisevat valapattoja ja sopimusten rikkojia.

Ennen kuin koljarut lähtee etsimään pahantekijää, se ottaa rikotusta sopimuksesta tai valasta mahdollisimman tarkan selon. Sitä eivät kiinnosta ne, jotka rikkovat sopimuksia vahingossa tai vastoin tahtoaan – vain tahalliset petokset loukkaavat periaatetta, jota koljarut on tehty puolustamaan. Jos kyseessä on ollut kirjallinen sopimus, koljarutilla on yleensä siitä jäljennös mukanaan.

Koljarutit ovat vääjäämättömistä puheliaimpia ja noudattavat hyviä tapoja; ne esimerkiksi tervehtivät kohteliaasti ennen kuin käyvät varsinaiseen asiaan. Ne voivat tekeytyä valeasun avulla lähes millaiseksi ihmisolioksi tahansa, mikä helpottaa kohteen saamista satimeen.

Taistelu

Koljarut on muiden vääjäämättömien tapaan kärsivällinen ja tarkkailee kohdettaan edeltäkäsin. Se selvittää väärintekijän kyvyt ja puolustautumis­keinot ennen kuin käy taisteluun. Se myös lopettaa taistelun mahdollisimman lyhyeen ja välttää turhaa verenvuodatusta, joskaan se ei viivytä tai vaaranna tehtäväänsä viattomia suojellakseen.

Koljarut hiipii yleensä kohteen lähelle näkymättömyyden tai valeasun turvin ja tuhoaa sen vampyyrikosketus-kyvyllään ennen kuin se ehtii tehdä mitään. Koljarut käyttää tätä kykyä sumeilematta myös liittolaisiinsa, jos se tarvitsee lisää voimia tehtävänsä täyttämiseen.

Koljarutin kehoaseet, kuten myös muut sen mahdollisesti käyttelemät aseet, katsotaan hengenlaadultaan lainkuuliaisiksi, kun selvitetään niiden kykyä sivuuttaa vauriovähennys.

Voivutussäde (Yl)

Koljarut voi ampua mustia voivutussäteitä 200 jalan säteellä oleviin kohteisiin. Vaikutus vastaa täysin voivutus-loitsua (langettajataso 13).

Loitsunomaiset kyvyt

Aina halutessaan – ihmisolion seisautus (VA 16), kammo (VA 17), näkymättömyys, olennon paikannus, salaisvaikutus (VA 16), valeasu, valheentunnistus (VA 17); 1/päivä – hirviön seisautus (VA 17), kurimerkki; 1/viikko – ies/täyttämys. Langettajataso 13. Laistojen vaikeusasteet ovat Karisma-pohjaisia.

Vampyyrikosketus (Yl)

Koljarutin lähitaistelukosketushyökkäys vie kohteeltaan elinvoimaa kuten vampyyrikosketus-loitsu (langettajataso 13).

Taidot

Koljarut saa rotuhyvitystä +4 Aikeen aavistus-, Naamioituminen- ja Tiedonkeruu-testeihinsä.


Marut

Koko/tyyppi

Iso rakento (lainkuuliainen, sfäärinulkoinen)

Kestonoppia

15n10+30 (112 kp)

Aloite

+1

Nopeus

Ritarihaarniskassa 30 j (6 ruutua); perusnopeus 40 j

Panssariluokka

34 (–1 koko, +1 Ket, +16 kehopanssari, +8 ritarihaarniska), kosketus 10, valmistautumaton 33   

Perushyökkäys/paini

+11/+27

Hyökkäys

Nyrkki +22 lähitaistelu (2n6+12 plus 3n6 ääni tai 3n6 sähkö)

Täyshyökkäys

2 nyrkkiä +22 lähitaistelu (2n6+12 plus 3n6 ääni tai 3n6 sähkö)

Tila/ulottuma

10 j/10 j

Erikoishyökkäykset

Ukkosen ja salaman nyrkit, loitsunomaiset kyvyt

Erikoisominaisuudet   

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 15/kaoottinen, pimeänäkö 60 j, äkkiparaneminen 10, hämäränäkö, loitsunsieto 25

Laistot

Sitk +7, Ref +6, Tahto +8

Kyvyt

Vma 35, Ket 13, Ruk Ø, Äly 12, Vii 17, Kar 18

Taidot

Aikeen aavistus +12, Diplomatia +6, Eränkäynti +3 (jälkiä seurattaessa +5), Etsintä +10, Havainnointi +16, Keskittyminen +13, Kuuntelu +16, Tietämys (uskonto) +10

Valtit

Harjaantunut puskeminen, Kykyyn keskittyminen (nyrkit), Paiskausisku, Suuri sitkeys, Taistelulangetus, Väkihyökkäys

Esiintymisympäristö

Hengenlaadultaan lainkuuliainen sfääri

Järjestäytyminen

Erakko

Haasteluokitus

15

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina lainkuuliais-neutraali

Kehittyminen

16–28 KN (Iso); 29–45 KN (Valtava)

Tasolisä

Marut rankaisee niitä, jotka yrittävät vapautua kuolemasta.

Marutin kohteeksi voi joutua kuka tahansa, joka pidentää elämäänsä luonnottomin keinoin tai muutoin huijaa kuolemaa. Ne, jotka herättävät olentoja kuolleista taikakeinoin, eivät ole marutin huomion arvoisia, elleivät ne tee niin toistuvasti tai valtavalle joukolle.

Kun marut saa tietää kohteensa, se lähtee sen perään vakain askelin pysähtymättä koskaan lepäämään.

Taistelu

Kun marut löytää kohteensa, se tuo tullessaan kuoleman, jota olento on vältellyt. Niitä, jotka häpäisevät kuoleman manantataikuudella, se saattaa rangaista ikeellä, kurimerkillä tai molemmilla, jotta ne toimisivat jatkossa kunnioittavammin.

Yleensä marut sulkee ensin pakoreitit voimaseinämällä ja siirtyy sitten lähitaisteluetäisyydelle singoten samalla salamaketjun. Lähitaistelussa se takoo jättimäisillä nyrkeillään ja käyttää surmanpiiriä, jos kohteella on useita auttajia. Loitsijaviholliset se pitää kurissa väkevä taikuuden rauetus -vaikutuksilla, ja jos osa vihollisista pakenee, se ottaa ne kiinni ulottuvuusoven tai olennon paikannuksen avulla.

Marutin kehoaseet, kuten myös muut sen mahdollisesti käyttelemät aseet, katsotaan hengenlaadultaan lainkuuliaisiksi, kun selvitetään niiden kykyä sivuuttaa vauriovähennys.

Ukkosen ja salaman nyrkit (Yl)

Aina kun Marut osuu kohteeseensa vasemmalla nyrkillään, nyrkistä kuuluu kova ukkosenjyrähdys, joka tuottaa kohteelle ylimääräiset 3n6 pistettä äänivaurioita ja kuurouttaa sen 2n6 kierrokseksi (Sitkeys VA 31 mitätöi kuuroutumisen). Kun se osuu kohteeseensa oikealla nyrkillään, se saa aikaan sähköiskun, joka tuottaa kohteelle ylimääräiset 3n6 pistettä sähkövaurioita, ja salamanvälähdyksen, joka sokaisee kohteen 2n6 kierrokseksi (Sitkeys VA 31 mitätöi sokaistumisen). Laistojen vaikeusasteet ovat Voimakkuus-pohjaisia, ja niihin on laskettu mukaan marutin Kykyyn keskittyminen -valtti.

Loitsunomaiset kyvyt 

Aina halutessaan – kammo (VA 18), olennon paikannus, ryhmittäinen lievien haavojen aiheutus (VA 19), taivaskävely, tosinäkö, ulottuvuusovi, väkevä komento (VA 19), väkevä taikuuden rauetus; 1/päivä – kurimerkki, salamaketju (VA 20), surmanpiiri (VA 20), voimaseinämä; 1/viikko – ies/täyttämys, maanjäristys (VA 22), sfäärinvaihto (VA 21). Langettajataso 14. Laistojen vaikeusasteet ovat Karisma-pohjaisia.

Taidot

Marut saa rotuhyvitystä +4 Havainnointi-, Keskittyminen- ja Kuuntelu-testeihinsä.


Zelekut

Koko/tyyppi

Iso rakento (lainkuuliainen, sfäärinulkoinen)

Kestonoppia

8n10+30 (74 kp)

Aloite

+0

Nopeus

Ratsun levyhaarniskassa 35 j (7 ruutua), lento ratsun levyhaarniskassa 40 j (8 ruutua) (keskiverto); perusnopeus 50 j, lento 60 j (keskiverto)

Panssariluokka

27 (–1 koko, +10 kehopanssari, +8 ratsun levyhaarniska), kosketus 9, valmistautumaton 27   

Perushyökkäys/paini

+6/+15

Hyökkäys

Piikkiketju +10 lähitaistelu (2n6+5 plus 1n6 sähkö)

Täyshyökkäys

2 piikkiketjua +10 lähitaistelu (2n6+5 plus 1n6 sähkö)

Tila/ulottuma

10 j/10 j

Erikoishyökkäykset

Loitsunomaiset kyvyt

Erikoisominaisuudet   

Rakennon tyyppipiirteet, vauriovähennys 10/kaoottinen, pimeänäkö 60 j, äkkiparaneminen 5, hämäränäkö, loitsunsieto 20

Laistot

Sitk +4, Ref +2, Tahto +5

Kyvyt

Vma 21, Ket 11, Ruk Ø, Äly 10, Vii 17, Kar 15

Taidot

Aikeen aavistus +12, Diplomatia +4, Eränkäynti +3 (jälkiä seurattaessa +5), Etsintä +9, Havainnointi +9, Kuuntelu +9

Valtit

Hyökkäys ohiratsastuksesta, Ratsuväenrynnäkkö, Suuri sitkeys

Esiintymisympäristö

Hengenlaadultaan lainkuuliainen sfääri

Järjestäytyminen

Erakko

Haasteluokitus

9

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina lainkuuliais-neutraali

Kehittyminen

9–16 KN (Iso); 17–24 KN (Valtava)

Tasolisä

+7

Zelekutit etsivät käsiinsä olentoja, jotka ovat estäneet oikeuden toteutumisen – etenkin niitä, jotka pakoilevat saamaansa rangaistusta. Zelekutit ovat taitavia jäljittäjiä ja löytävät karkulaisen piilosta kuin piilosta.

Zelekut voi näyttää aluksi vaarattomalta, mutta taistelussa sen kyynärvarsista ponnahtaa esiin kaksi piikkiketjua. Halutessaan se voi myös avata selästään kullanväriset metallisiivet. Ketjujen ja siipien esiin tuominen on ilmaistoiminto, samoin niiden sisään vetäminen.

Taistelu

Kun zelekut on löytänyt karkulaisen, se sulkee todennäköisimmät pakoreitit nopeutensa ja loitsunomaisten kykyjensä turvin. Tämän jälkeen se muuttaa kaikki karkulaisen puolustajat liikuntakyvyttömiksi ja suojaa mahdolliset sivustakatsojat parhaansa mukaan. Lopuksi se vangitsee karkulaisen piikkiketjuillaan ja tarvittaessa kampittaa sen tai riisuu sen aseista.

Zelekutin kehoaseet, kuten myös muut sen mahdollisesti käyttelemät aseet, katsotaan hengenlaadultaan lainkuuliaisiksi, kun selvitetään niiden kykyä sivuuttaa vauriovähennys.

Loitsunomaiset kyvyt  

Aina halutessaan – ihmisolion seisautus (VA 15), kammo (VA 16), olennon paikannus, selväkuulo/selvänäkö, taikuuden rauetus, tosinäkö, ulottuvuusankkuri; 3/päivä – hirviön seisautus (VA 17), kurimerkki; 1/viikko – vähäinen ies (VA 16). Langettajataso 8. Laistojen vaikeusasteet ovat Karisma-pohjaisia.

Taidot

Zelekut saa rotuhyvitystä +4 Aikeen aavistus- ja Etsintä-testeihinsä.

Valtit

Kentaurimaisen ruumiinrakenteensa ansiosta zelekut voi valita valtteja niin kuin sillä olisi Ratsain taistelu -valtti.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.