Lohikäärmeoppilas

Taulukko: Lohikäärmeoppilas

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

Muuta   

Lisä-
loitsut
   

1.

+0

+2

+0

+2

Kehopanssarilisä (+1)

1

2.

+1

+3

+0

+3

Kykyarvokorotus (Vma +2), kynnet ja puraisu

1

3.

+2

+3

+1

+3

Henkäysase (2n8)

0

4.

+3

+4

+1

+4

Kykyarvokorotus (Vma +2), kehopanssarilisä (+2)   

1

5.

+3

+4

+1

+4

Sokkoaisti 30 j

1

6.

+4

+5

+2

+5

Kykyarvokorotus (Ruk +2)

1

7.

+5

+5

+2

+5

Henkäysase (4n8), kehopanssarilisä (+3)

0

8.

+6

+6

+2

+6

Kykyarvokorotus (Äly +2)

1

9.

+6

+6

+3

+6

Siivet

1

10.

+7

+7

+3

+7

Sokkoaisti 60 j, lohikäärmeeksi ylentymys

0

Kestonoppa

n12.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä lohikäärmeoppilaaksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Rotu

Mikä tahansa ei-lohikäärme (ei voi olla ennestään puolilohikäärme).

Taidot

Tietämys (salatieto) 8 tasoa.

Kielet

Lohikäärmekieli.

Loitsujen langetus

Kyky langettaa loitsuja ilman alustusta.

Muuta

Pelaaja valitsee esivanhemmakseen jonkin lohikäärmeiden alalajin, kun hän saa ensimmäisen tasonsa tässä erikoisluokassa.

Luokkataidot

Lohikäärmeoppilaan luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Ammatti (Vii), Diplomatia (Kar), Etsintä (Äly), Havainnointi (Vii), Kahlekuninkuus (Ket), Keskittyminen (Ruk), Kuuntelu (Vii), Kielenpuhunta ( – ), Käsityöläisyys (Äly), Loitsutuntemus (Äly), Tiedonkeruu (Kar) ja Tietämys (kaikki taidot, kukin valittava erikseen) (Äly).

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat lohikäärmeoppilas-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Lohikäärmeoppilas ei saa pätevyyttä mihinkään aseeseen tai haarniskaan.

Lisäloitsut

Kun lohikäärmeoppilaan tasot karttuvat, hän saa lisäloitsuja taulukossa Lohikäärmeoppilas ilmoitetulla tavalla ikään kuin korkeasta kykyarvosta. Lisäloitsu voidaan lisätä mille tahansa loitsutasolle, jolta lohikäärmeoppilas kykenee langettamaan loitsuja.

Jos hahmolla on useampia kuin yksi loitsijaluokka, hänen on päätettävä aina lisäloitsun saadessaan, mihin luokkaan hän sen lisää. Kun lisäloitsun luokka on päätetty, sitä ei voida enää vaihtaa.

Kehopanssarilisä (Po)

1., 4. ja 7. tasolla lohikäärmeoppilas saa lisäystä aiempaan kehopanssarihyvitykseensä taulukossa Lohikäärmeoppilas ilmoitetulla tavalla (luvut ovat kullekin tasolle mennessä kertyneitä kokonaislisiä). Mitä paksummaksi lohikäärmeoppilaan nahka muuttuu, sitä enemmän hän alkaa muistuttaa ulkomuodoltaan lohikäärme-esivanhempaansa. Jos hänellä ei ole ennestään kehopanssaria, hänen alkuperäiseksi kehopanssarihyvityksekseen katsotaan +0.

Kynnet ja puraisu (Po)

2. tasolla lohikäärmeoppilas saa kynsi- ja puraisuhyökkäykset, ellei hänellä ole niitä jo ennestään. Käytä joko alla näkyviä arvoja tai lohikäärmeoppilaan aiempia kynsi- ja puraisuvaurioita, kummat vain ovat suuremmat.

Koko

Puraisuvauriot   

Kynsivauriot   

Pieni

1n4

1n3

Keskikokoinen   

1n6

1n4

Iso

1n8

1n6

Lohikäärmeoppilaalla katsotaan olevan pätevyys näihin hyökkäyksiin. Kun lohikäärmeoppilas suorittaa täyshyökkäyksen, hän käyttää puraisuhyökkäyksissä täyttä perushyökkäyshyvitystään mutta saa kynsihyökkäyksiinsä sakkoa –5. Sarjahyökkäys-valtti vähentää tämän sakon –2:een.

Kykyarvokorotus (Po)

Kun lohikäärmeoppilas saa uusia tasoja, hänen kykyarvonsa korottuvat taulukossa Lohikäärmeoppilas ilmoitetulla tavalla.

Nämä korotukset kasautuvat keskenään, ja ne lisätään hahmon arvoihin niin kuin hän olisi saanut ne normaalin tasojen karttumisen myötä.

Henkäysase (Yl)

3. tasolla lohikäärmeoppilas saa vähäisen henkäysaseen. Aseen tyyppi ja muoto riippuvat siitä lohikäärmeiden alalajista, jonka verta hahmolla on suonissaan. Onpa alalaji mikä hyvänsä, henkäysase tuottaa 2n8 pistettä taulukossa ilmoitetun tyypin energiavaurioita.

Lohikäärmeen alalaji1

Henkäysase

Musta

Happojuova

Punainen

Tulikeila

Sininen

Salamajuova

Valkoinen

Kylmyyskeila

Vihreä

Syövyttävä kaasukeila (happo)

Hopea

Kylmyyskeila

Kulta

Tulikeila

Kupari

Happojuova

Pronssi

Salamajuova

Vaski

Tulijuova

  1. Esivanhemmiksi kelpaavat muunkinlaiset alalajit, jos sellaisia vain on olemassa.

7. tasolla vauriot kasvavat 4n8:aan, ja kun hahmo saavuttaa 10. tasolla lohikäärmeeksi ylentymyksen, ne kasvavat enimmäismääräänsä eli 6n8:aan. Henkäysasetta voidaan käyttää vauriomäärästä riippumatta vain kerran päivässä. Sitä koskevat samat säännöt kuin lohikäärmeiden henkäysaseita, paitsi seuraavilta osin:

Henkäysaseen vaikeusaste on 10 + lohikäärmeoppilaan luokkataso + Ruk-muunnin.

Juovanmuotoinen henkäysase on 5 jalkaa korkea, 5 jalkaa leveä ja 60 jalkaa pitkä. Keilanmuotoinen henkäysase on 30 jalkaa pitkä.

Sokkoaisti (Po)

5. tasolla lohikäärmeoppilas saa sokkoaistin, jonka kantama on 30 jalkaa. Tällöin hän voi havaita muilla aisteillaan sellaista, mitä hän ei näe. Hän huomaa ja paikantaa kaikki sokkoaistin kantamalla olevat olennot tarvitsematta Havainnointi- tai Kuuntelu-testejä, kunhan hänellä on vaikutuslinja aistittavaan olentoon.

Kaikki viholliset, joita lohikäärmeoppilas ei näe, ovat hänen kannaltaan yhä täydellisessä näkösuojassa, ja hänellä on edelleen normaalit ohihyökkäysmahdollisuudet, kun hän hyökkää näkösuojassa olevia vihollisia vastaan. Lisäksi huono näkyvyys vaikeuttaa hänen liikkumistaan normaaliin tapaan. Sokkoaististaan huolimatta hän ei saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa, kun häntä vastaan hyökkää olento, jota hän ei näe. 10. tasolla tämän kyvyn kantama kasvaa 60 jalkaan.

Siivet (Po)

9. tasolla lohikäärmeoppilaalle kasvaa lohikäärmeensiivet. Tämän jälkeen hän voi lentää nopeudella, joka on sama kuin hänen perusnopeutensa maalla. Hänen lentoketteryytensä on keskiverto.

Lohikäärmeeksi ylentymys

10. tasolla lohikäärmeoppilas saa puolilohikäärme-hirviöprofiilin. Hänen henkäysaseensa vahvistuu täyteen voimaansa (ks. yllä), ja hän saa +4 Voimakkuuteensa ja +2 Karismaansa. Hänen kehopanssarilisänsä kasvaa +4:ään, ja hän saa hämäränäön, pimeänäön 60 jalkaan asti, immuuniuden nukutus- ja jähmetysvaikutuksille sekä immuuniuden henkäysaseensa käyttämälle energiatyypille. 


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.