Kilpikääpiö

Taulukko: Kilpikääpiö

Taso   

Perushyökkäys-
hyvitys
                 

Sitk-
laisto   

Ref-
laisto   

Tahto-   
laisto

PL-
hyvitys
   

Muuta

1.

+1

+2

+0

+2

+1

Puolustusasento 1/päivä

2.

+2

+3

+0

+3

+1

Aavistusväistö

3.

+3

+3

+1

+3

+1

Puolustusasento 2/päivä

4.

+4

+4

+1

+4

+2

Ansavaisto +1

5.

+5

+4

+1

+4

+2

Puolustusasento 3/päivä

6.

+6

+5

+2

+5

+2

Vauriovähennys 3/–, harjaantunut aavistusväistö   

7.

+7

+5

+2

+5

+3

Puolustusasento 4/päivä

8.

+8

+6

+2

+6

+3

Liikkuva puolustus, ansavaisto +2

9.

+9

+6

+3

+6

+3

Puolustusasento 5/päivä

10.

+10

+7

+3

+7

+4

Vauriovähennys 6/–

Kestonoppa

n12.

Vaatimukset

Ennen kuin hahmo voi ryhtyä kilpikääpiöksi, hänen on täytettävä kaikki seuraavat ehdot.

Rotu

Kääpiö.

Hengenlaatu

Mikä tahansa lainkuuliainen.

Perushyökkäyshyvitys

+7.

Valtit

Jaksavuus, Kestokyky, Väistely.

Luokkataidot

Kilpikääpiön luokkataidot (ja niiden avainkyvyt) ovat Aikeen aavistus (Vii), Havainnointi (Vii), Kuuntelu (Vii) ja Käsityöläisyys (Äly).

Taitopisteitä tason noususta

2 + Äly-muunnin.

Luokkaominaisuudet

Kaikki seuraavat ovat kilpikääpiö-erikoisluokan luokkaominaisuuksia.

PL-hyvitys (Po)

1. tason kilpikääpiö saa panssariluokkaansa väistelyhyvitystä +1. Hyvitys kasvaa tasojen karttumisen myötä, kunnes se on 10. tasolla +4.

Ase- ja haarniskapätevyydet

Kilpikääpiöllä on pätevyys kaikkiin perus- ja sota-aseisiin sekä kaikentyyppisiin haarniskoihin ja kaikkiin kilpiin.

Puolustusasento

Kun kilpikääpiö asettuu puolustusasentoon, hän saa lisää voimia ja kestävyyttä mutta ei voi liikkua puolustamaltaan paikalta. Hän saa hyvitystä +2 Voimakkuuteensa, hyvitystä +4 Ruumiinkuntoonsa, sietohyvitystä +2 kaikkiin laistoihinsa ja väistelyhyvitystä +4 panssariluokkaansa. Ruumiinkunto-arvon korotus kartuttaa kilpikääpiön kestopisteitä 2 pisteellä tasoa kohden, mutta nämä ylimääräiset kestopisteet katoavat puolustusasennon päättyessä ja Ruumiinkunto-arvon laskiessa normaaliksi. Nämä kestopisteet eivät hupene aina ensimmäisinä "päältä pois" niin kuin tilapäiset kestopisteet.

Puolustusasennossa ollessaan kilpikääpiö ei voi käyttää taitoja eikä kykyjä, jotka vaativat häneltä liikkumista paikaltaan. Puolustusasento on voimassa kierrosmäärän, joka on yhteensä 3 + hahmon (puolustusasennon korottama) Ruumiinkunto-muunnin. Kilpikääpiö voi halutessaan poistua puolustusasennosta ennen kierrosmäärän täyttymistä. Puolustusasennon päätyttyä kilpikääpiö on niin hengästyksissä, että hän saa sakkoa –2 Voimakkuuteensa koko käynnissä olevan kohtaamisen loppuun asti.

Kilpikääpiö voi käyttää puolustusasentoaan vain tasonsa salliman määrän kertoja päivässä (ks. yllä taulukko Kilpikääpiö). Puolustusasentoon asettuminen ei vie lainkaan aikaa, mutta kilpikääpiö voi tehdä niin vain oman toimintonsa aikana.

Aavistusväistö (Po)

2. tasolta alkaen kilpikääpiö saa lisätä mahdollisen Ketteryys-hyvityksensä panssariluokkaansa, vaikka hän olisi valmistautumaton tai häntä iskisi näkymätön hyökkääjä. (Hän ei saa lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkansa, jos hän on liikuntakyvytön.)

Jos hahmolla on jo ennestään aavistusväistö jostakin toisesta luokasta, hän saa 2. tasolla automaattisesti harjaantuneen aavistusväistön (ks. alla).

Ansavaisto (Po)

4. tasolta alkaen kilpikääpiö saa hyvitystä +1 Refleksi-laistoihin, joita hän suorittaa ansojen välttämiseksi, ja väistelyhyvitystä +1 panssariluokkaansa ansojen suorittamia hyökkäyksiä vastaan. 8. tasolla nämä hyvitykset nousevat +2:een. Nämä hyvitykset kasautuvat muista luokista saatujen ansavaisto-hyvitysten kanssa.

Vauriovähennys (Po)

6. tasolla kilpikääpiö alkaa saada vauriovähennystä. Vähennä 3 pistettä kilpikääpiön kärsimistä vaurioista aina, kun hänelle tuotetaan vaurioita aseella tai kehoasehyökkäyksellä. 10. tasolla vauriovähennykseksi tulee 6/–. Vauriovähennys voi vähentää vauriot 0:aan mutta ei alle 0:n.

Harjaantunut aavistusväistö (Po)

6. tasolta alkaen kilpikääpiötä ei voida enää koukata. Tämän puolustautumiskeinon ansiosta rosvot eivät voi suorittaa salahyökkäystä koukkauksen avulla kilpikääpiötä vastaan.

Poikkeus tästä säännöstä on se, että rosvo, jolla on vähintään neljä tasoa enemmän kuin kilpikääpiöllä, voi koukata hänet (ja siten suorittaa häntä vastaan salahyökkäyksen).

Jos hahmolla on aavistusväistö (ks. yllä) jostakin toisestakin luokasta, hän saa siinäkin luokassa harjaantuneen aavistusväistön. Tällöin tasot niistä luokista, jotka suovat edustajilleen aavistusväistön, kasautuvat, kun selvitetään tasoa, jolla rosvon on vähintään oltava voidakseen koukata hahmon.

Liikkuva puolustus (Po)

8. tasolta alkaen kilpikääpiö voi vaihdella paikkaa puolustusasennossa ollessaan. Kun hän on puolustusasennossa, hän voi ottaa yhden 5 jalan askeleen kierroksessa menettämättä asennon tuomia hyötyjä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.