Käsityöläisyys
(Äly)

Käsityöläisyys on Ammatin, Esiintymisen ja Tietämyksen tapaan joukko erillisiä taitoja. Voit hankkia useita eri Käsityöläisyys-taitoja, joilla kullakin on oma tasonsa ja joista jokainen hankitaan erikseen.

Käsityöläisyys-taito on tarkoitettu konkreettisten esineiden luomiseen. Jos toiminnan tuloksena ei synny mitään käsinkosketeltavaa, siihen on luultavasti parempi soveltaa Ammatti-taitoa.

Testi

Voit harjoittaa käsityöammattiasi ja hankkia kunnollisen elannon: ansaitset jokaisesta täydestä työviikosta kultarahamäärän, joka on noin puolet testin tuloksesta. Osaat käyttää ammattisi työkaluja, selviydyt sen päivittäisistä tehtävistä, pystyt ohjaamaan taitoon perehtymättömiä apulaisia ja tiedät, miten työssä useimmin vastaan tulevat ongelmat ratkaistaan. (Taitoon perehtymättömät työläiset ja apulaiset ansaitsevat keskimäärin 1 hopearahan päivässä.)

Käsityöläisyys-taidon perustarkoitus on kuitenkin antaa sinulle mahdollisuus valmistaa käsityöammatin alaan kuuluvia esineitä. Testin vaikeusaste riippuu valmistettavan esineen monimutkaisuudesta. Vaikeusaste, testin tulos ja esineen markkinahinta määräävät, miten kauan esineen valmistus kestää. Markkinahinta määrää myös esineen raaka-aineiden hinnan.

Valmistus-loitsulla voidaan joissakin tapauksissa tuottaa Käsityöläisyys-testin tulokset suorittamatta itse testiä. Kun teet valmistuksen avulla esineitä, jotka vaativat suurta käsityötaitoa, joudut kuitenkin suorittamaan asiaankuuluvan Käsityöläisyys-testin.

Kun langetat rautapuu-loitsun ja onnistut puutöihin liittyvässä Käsityöläisyys-testissä, voit valmistaa lujuudeltaan teräksen veroisia puuesineitä.

Kun langetat suppea luomus -loitsun, sinun on onnistuttava asiaankuuluvassa Käsityöläisyys-testissä, jos haluat luoda monimutkaisen esineen.

Työ käy sitä helpommin, mitä paremmat työkalut sinulla on. Jos käytössäsi on improvisoidut työkalut, testiin lasketaan olosuhdesakkoa –2. Käsityöläisen valiotyökaluista saat testiin olosuhdehyvitystä +2.

Esineen raaka-aineiden hinta ja valmistusaika lasketaan seuraavasti:

  1. Selvitä valmiin esineen markkinahinta. Muunna se hopearahoiksi (1 kr = 10 hr).

  2. Etsi vaikeusaste alla olevasta taulukosta.

  3. Hanki esineen raaka-aineet, joiden hinta on kolmasosa valmiin esineen markkinahinnasta.

  4. Suorita asiaankuuluva Käsityöläisyys-testi, joka edustaa yhden viikon työtä. Jos testi onnistuu, kerro testin tulos sen vaikeusasteella. Jos tulos × vaikeusaste on vähintään yhtä suuri kuin valmiin esineen markkinahinta hopearahoina, olet saanut esineen valmiiksi. (Jos tulos × vaikeusaste on vähintään kaksi kertaa valmiin esineen markkinahinta hopearahoina, suoritat työn puolessa normaaliajasta, ja jos se on vähintään kolminkertainen, selviydyt kolmasosassa normaaliajasta. Jos kerroin on vielä suurempi, aika vähenee kertoimen mukaisessa suhteessa.) Jos tulos × vaikeusaste on pienempi kuin hinta, se edustaa työn edistymistä kyseisellä viikolla. Kirjaa tulos muistiin ja suorita seuraavalla viikolla uusi Käsityöläisyys-testi. Edistyt viikko viikolta, kunnes kokonaistuloksesi on vähintään suuri kuin esineen markkinahinta hopearahoina.

Jos epäonnistut testissä enintään 4:llä, työ ei edisty kyseisellä viikolla.

Jos epäonnistut vähintään 5:llä, pilaat puolet raaka-aineista ja joudut maksamaan puolet alkuperäisestä raaka-aineiden hinnasta uudelleen.

Päivittäinen edistyminen

Voit suorittaa testejä halutessasi päivittäin etkä viikoittain. Tällöin edistymisesi (testin tulos × VA) mitataan pronssirahoina eikä hopearahoina.

Valioesineiden valmistus

Voit valmistaa myös valioesineen – aseen, haarniskan, kilven tai työkalun, joka on niin laadukasta työtä, että se tuottaa käyttäjälleen hyvitystä vaikka ei olekaan taikaesine. Kun teet valioesinettä, valmistat valio-osatekijän niin kuin se olisi varsinaisesta esineestä erillinen esine. Valio-osatekijällä on oma "valmiin esineen markkinahintansa" (aseilla 300 kr, haarniskoilla ja kilvillä 150 kr) ja Käsityöläisyys-testinsä (VA 20). Valioesine on valmis, kun sekä varsinainen esine että sen valio-osatekijä ovat valmiit. Huomautus: Valio-osatekijän raaka-aineiden hinta lasketaan samalla tavoin kuin varsinaisen esineen raaka-aineiden hinta (kolmasosa valmiin esineen markkinahinnasta).

Esineiden korjaus

Nyrkkisääntö on, että voit korjata esineen testillä, jonka vaikeusaste on sama kuin esineen valmistamisella oli aikoinaan. Esineen korjaamisen hinta on viidesosa valmiin esineen markkinahinnasta.

Kun käytät Käsityöläisyys-taitoa esineen valmistamiseen, testin vaikeusaste selviää usein alla olevasta taulukosta:

Esine

Käsityöläisyys-taito   

VA

Happoa

Alkemisti1

15

Alkemistintulta, savukeppi tai taulatikku

Alkemisti1

20

Aurinkotikku, takerrutuspussi, ukkoskivi tai vastamyrkkyä

Alkemisti1

25

Haarniska tai kilpi

Haarniskaseppä

10 + PL-hyvitys

Pitkäjousi tai lyhytjousi

Jousentekijä

12

Yhdistelmäpitkäjousi tai yhdistelmälyhytjousi

Jousentekijä

15

Yhdistelmäpitkäjousi tai yhdistelmälyhytjousi, korkea voimakkuuslukema

Jousentekijä

15 + (2 × lukema)   

Varsijousi

Aseseppä

15

Peruslähitaistelu- tai perusheittoase

Aseseppä

12

Sotalähitaistelu- tai sotaheittoase

Aseseppä

15

Erikoislähitaistelu- tai erikoisheittoase

Aseseppä

18

Mekaaninen ansa

Ansantekijä

Vaihtelee2

Hyvin yksinkertainen esine (puulusikka)

Vaihtelee

5

Tavanomainen esine (rautakattila)

Vaihtelee

10

Korkealaatuinen esine (soittokello)

Vaihtelee

15

Monimutkainen tai huippulaatuinen esine (lukko)   

Vaihtelee

20

  1. Sinun on oltava loitsija ennen kuin voit valmistaa minkään näistä esineistä.

  2. Ansojen valmistusta varten on omat sääntönsä.

Toiminto

Ei käytetä toimintona. Käsityöläisyys-testi suoritetaan joko päivittäin tai viikoittain (ks. yllä).

Uusi yritys

Uudet yritykset ovat mahdollisia, mutta aina kun epäonnistut testissä vähintään 5:llä, pilaat puolet raaka-aineista ja joudut maksamaan uudestaan puolet alkuperäisestä raaka-aineiden hinnasta.

Muuta

Kääpiöt saavat rotuhyvitystä +2 kiveen tai metalliin liittyviin Käsityöläisyys-testeihin, koska he osaavat käsitellä näitä aineita taitavasti.

Maahiset saavat rotuhyvitystä +2 Käsityöläisyys (alkemisti) -testeihin, koska heillä on tarkka hajuaisti.

Kun valmistat esinettä, voit lisätä testin ilmoitettuun vaikeusasteeseen vapaaehtoisesti +10. Tällöin voit valmistaa esineen tavallista nopeammin (koska työn etenemisvauhti on yhtä kuin korottamasi VA × Käsityöläisyys-testisi tulos). Sinun on päätettävä vaikeusasteen korottamisesta aina ennen kuin suoritat viikoittaisen tai päivittäisen testisi.

Jotta voisit valmistaa esineen Käsityöläisyys (alkemisti) -taidon avulla, sinulla on oltava käytössäsi alkemistin välineet ja sinun on oltava loitsija. Jos työskentelet kaupungissa, voit hankkia välineet osana esineen raaka-aineiden hintaa, mutta muualla alkemistin välineitä saattaa olla vaikea tai jopa mahdoton hankkia. Alkemistin välineet tuottavat olosuhdehyvitystä +2 jokaiseen Käsityöläisyys (alkemisti) -testiin, koska saat niiden myötä parhaat mahdolliset työkalut, mutta ne eivät vaikuta raaka-aineiden hintaan.

Myötävaikutus

Jos sinulla on vähintään 5 tasoa jossakin Käsityöläisyys-taidossa, saat hyvitystä +2 Arvon arviointi -testeihin, jotka koskevat kyseisen Käsityöläisyys-taidon avulla tehtyjä esineitä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.