Taikuuden rauetus

Estäntä

Taso

Brd 3, Dru 4, Pal 3, Pap 3, Taikuus 3, Tkr/Vel 3

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                          

Kantama

Keskipitkä (100 j + 10 j/taso)

Kohde tai alue   

Yksi loitsija, olento tai esine; tai säteeltään 20 j:n purkaus   

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde

Taikuuden rauetuksella voidaan lakkauttaa olentoon tai esineeseen langetettuja loitsuja, tukahduttaa väliaikaisesti jonkin taikaesineen taikavoimat, lakkauttaa tietyllä alueella vaikuttavia loitsuja (tai ainakin niiden vaikutuksia) tai torjua jonkun toisen loitsijan loitsu. Rauetettu loitsu lakkaa niin kuin sen kestoaika olisi päättynyt. On myös loitsuja, joita ei voida kumota taikuuden rauetuksella (asiasta mainitaan näiden loitsujen kuvauksissa). Taikuuden rauetus voi rauettaa (joskaan ei torjua) loitsunomaisia vaikutuksia samaan tapaan kuin loitsujakin.

Huomautus: Kestoajaltaan silmänräpäyksellisen loitsun vaikutusta ei voida rauettaa, koska taikavaikutus ehtii aina päättyä ennen kuin taikuuden rauetus astuu voimaan.

Taikuuden rauetuksella on kolme vaihtoehtoista käyttötapaa: kohteellinen rauetus, aluerauetus ja torjuntaloitsu.

Kohteellinen rauetus

Taikuuden rauetus kohdistetaan yhteen esineeseen, olentoon tai loitsuun. Jos kohteena on olento tai esine, suoritat yhden rauetustestin (1n20 + langettajatasosi, kuitenkin enintään +10) jokaista kohteeseen vaikuttavaa loitsua vastaan. Rauetustestien vaikeusaste on 11 + loitsun langettajataso. Jos onnistut jossakin testissä, kyseinen loitsu raukeaa; jos epäonnistut, kyseinen loitsu jää voimaan.

Jos kohteena on olento tai esine, joka on voimassa olevan loitsun ilmiö (esimerkiksi hirviön esiinloihdinnan paikalle loihtima hirviö), rauetustesti suoritetaan ilmiön aikaansaanutta loitsua vastaan.

Jos kohteena oleva esine on taikaesine, rauetustesti suoritetaan esineen langettajatasoa vastaan. Jos testi onnistuu, kaikki esineen taikavoimat tukahtuvat 1n4 kierrokseksi, minkä jälkeen ne palaavat ennalleen. Tukahdutettu esine on tämän aikaa taikuudeton. Ulottuvuuksien väliset yhdysaukot (kuten pohjaton säkki) sulkeutuvat väliaikaisesti. Taikaesineen fyysiset ominaisuudet eivät muutu; tukahdutettu taikamiekka on yhä miekka (tarkemmin sanottuna valiomiekka). Ikiluomiin ja jumaluuksiin tällainen kuolevaisten taikuus ei vaikuta.

Onnistut rauetustestissä automaattisesti kaikkia itse langettamiasi loitsuja vastaan.

Aluerauetus

Kun taikuuden rauetusta käytetään näin, se vaikuttaa kaikkeen 20 jalan säteellä.

Jos alueella on olentoja, joihin vaikuttaa yksi tai useampia loitsuja, suoritat kunkin olennon kohdalla rauetustestin sitä loitsua vastaan, jolla on korkein langettajataso. Jos tämä testi epäonnistuu, suoritat lisää rauetustestejä edeten toiseksi korkeimman langettajatason loitsusta matalimpaan, kunnes rauetat loitsuista yhden (minkä jälkeen taikuuden rauetus on kyseisen olennon osalta käytetty) tai kunnes epäonnistut kaikissa testeissäsi. Loitsu ei vaikuta olennon taikaesineisiin.

Jos alueella on esineitä, joihin vaikuttaa yksi tai useampia loitsuja, rauetustestit suoritetaan samoin kuin olentojen kohdalla. Aluerauetus ei vaikuta taikaesineisiin.

Voit yrittää rauetustestiä kaikkiin sellaisiin alue- ja ilmiöloitsuihin, joiden alkupiste on taikuuden rauetuksen alueella.

Voit yrittää rauetustestiä kaikkiin loitsuihin, joiden alue on limittäin taikuuden rauetuksen alueen kanssa, mutta tällaiset loitsut raukeavat vain limittäin olevalta osaltaan.

Jos taikuuden rauetuksen alueella on esine tai olento, joka on jonkin loitsun ilmiö (esimerkiksi hirviön esiinloihdinnan paikalle tuoma hirviö), siihen kohdistettuja loitsuja voidaan rauettaa normaalisti; lisäksi rauetustestillä voidaan lopettaa kyseisen ilmiön aikaansaanut loitsu (jolloin esine tai olento palaa sinne, mistä tuli).

Jos suoritat rauetustestin itse langettamaasi loitsua vastaan, onnistut halutessasi automaattisesti.

Torjuntaloitsu

Kun taikuuden rauetusta käytetään näin, loitsu kohdistetaan johonkuhun loitsijaan ja langetetaan torjuntaloitsuna. Aidosta torjuntaloitsusta poiketen taikuuden rauetus voi kuitenkin epäonnistua; toisen loitsijan loitsun torjuminen vaatii onnistuneen rauetustestin (ks. yllä).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.