Taikaesineen käyttö
(Kar)

Vain perehtyneille

Tämän taidon avulla voidaan aktivoida taikaesineitä.

Testi

Jos onnistut testissä, voit käyttää taikaesinettä, jota et muutoin osaisi käyttää. Pystyt käyttämään sitä niin kuin sinulla olisi jonkin toisen luokan loitsunlangetuskyvyt tai luokkaominaisuudet tai niin kuin edustaisit jotakin toista rotua tai hengenlaatua.

Suoritat Taikaesineen käyttö -testin aina, kun käytät aktivointia vaativaa taikaesinettä (esimerkiksi taikasauvaa), joka on sinulle vieras. Jos käytät tätä taitoa jäljitelläksesi hengenlaatua tai jotakin muuta ominaisuutta yhtäjaksoisesti pitkän ajan, sinun on suoritettava vaadittu Taikaesineen käyttö -testi kerran tunnissa.

Jäljiteltävä ominaisuus on valittava tietoisesti – sinun on siis tiedettävä, mitä sinun täytyy jäljitellä, kun suoritat Taikaesineen käyttö -testin tähän tarkoitukseen. Taikaesineen käyttö -testiä vaativien tehtävien vaikeusasteet on koottu alla olevaan taulukkoon:

Taikaesineen käytön vaikeusasteet

Tehtävä

Taikaesineen käytön VA

Aktivointi umpimähkään

25

Kirjoitetun loitsun tulkitseminen

25 + loitsutaso

Loitsukäärön käyttö

20 + langettajataso

Taikasauvan käyttö

20

Luokkaominaisuuden jäljittely

20

Kykyarvon jäljittely

Ks. teksti

Rodun jäljittely

25

Hengenlaadun jäljittely

30

Aktivointi umpimähkään

Osa taikaesineistä täytyy aktivoida tiettyjen sanojen, ajatusten tai tekojen avulla. Voit yrittää aktivoida tällaisen esineen, vaikka et käyttäisi aktivoivaa sanaa, ajatusta tai tekoa etkä edes tietäisi sitä. Onnistuminen testissä kuitenkin vaatii, että suoritat jonkin vastaavan toimenpiteen – puhut, heiluttelet esinettä tai yrität saada sen aktivoitua muulla tavoin. Saat Taikaesineen käyttö -testiisi hyvitystä +2, jos olet aktivoinut kyseisen esineen vähintään kerran aiemminkin. Jos epäonnistut enintään 9:llä, et onnistu aktivoimaan esinettä. Jos epäonnistut vähintään 10:llä, kärsit haaverin. Haaveri tarkoittaa, että esineestä kyllä vapautuu taikaenergiaa mutta se ei vaikuta niin kuin halusit. Tyypillisessä haaverissa esine vaikuttaa väärään kohteeseen tai siitä purkautuu hallitsematonta taikaenergiaa, joka tuottaa sinulle 2n6 pistettä vaurioita. Tämä haaverivaara on olemassa sen haaverivaaran lisäksi, jolle altistut aina kun langetat loitsukääröstä loitsun, jonka langettajatasovaatimusta et täytä.

Kirjoitetun loitsun tulkitseminen

Tämä käyttötapa toimii muutoin kuten Loitsutuntemus-taidon yhteydessä kuvattu kirjoitetun loitsun tulkitseminen, mutta testin vaikeusaste on 5 pistettä korkeampi. Kirjoitetun loitsun tulkitseminen vaatii 1 minuutin keskittymisen.

Kykyarvon jäljittely

Jotta voisit langettaa loitsun loitsukääröstä, sinulla on oltava tarpeeksi korkea arvo vaadittavassa kyvyssä (velhonloitsuissa tämä kyky on Älykkyys, jumalloitsuissa Viisaus ja taikurin- ja bardinloitsuissa Karisma). Jos yrität jäljitellä tarpeeksi korkeaa kykyarvoa Taikaesineen käyttö -testin avulla (kyky valikoituu sen mukaan, mitä luokkaa yrität jäljitellä), saamasi arvo on yhtä kuin testisi tulos miinus 15. Sinun ei tarvitse suorittaa tätä testiä, jos sinulla on jo ennestään tarpeeksi korkea arvo vaadittavassa kyvyssä.

Hengenlaadun jäljittely

Taikaesineellä voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia, jotka riippuvat käyttäjän hengenlaadusta. Taikaesineen käyttö -taidon avulla voit käyttää tällaista esinettä niin kuin sinulla olisi sopiva hengenlaatu. Voit jäljitellä vain yhtä hengenlaatua kerrallaan.

Luokkaominaisuuden jäljittely

Joidenkin taikaesineiden aktivointi vaatii jonkin luokkaominaisuden käyttöä. Tällöin "tasosi" luokassa, jota jäljittelet, on yhtä kuin Taikaesineen käyttö -testisi tulos miinus 20. Tämän taidon avulla ei voida varsinaisesti käyttää toisten luokkien luokkaominaisuuksia – se vain mahdollistaa taikaesineiden aktivoinnin niin kuin sinulla olisi tarvittava luokkaominaisuus. Jos luokalla, jonka ominaisuutta jäljittelet, on jokin hengenlaatuvaatimus, sinun on täytettävä se joko rehellisin keinoin tai jäljittelemällä vaadittavaa hengenlaatua erillisellä Taikaesineen käyttö -testillä (ks. yllä).

Rodun jäljittely

Jotkin taikesineet toimivat (tai toimivat tavallista paremmin) vain tietyn rodun edustajien käyttäminä. Tämän taidon avulla voit käyttää tällaista esinettä niin kuin olisit vaadittavan rodun edustaja. Voit jäljitellä vain yhtä rotua kerrallaan.

Loitsukäärön käyttö

Jos aiot langettaa loitsun loitsukääröstä, sinun on ensin tulkittava se (ks. yllä). Jotta voisit tämän jälkeen langettaa loitsun, sen on yleensä oltava oman luokkasi loitsuluettelossa. Taikaesineen käytön avulla voit käyttää loitsukääröä niin kuin kuuluisit luokkaan, jonka loitsuluettelossa käärön loitsu on. Testin vaikeusaste on 20 + käärön sisältämän loitsun langettajataso. Lisäksi loitsun langetus kääröstä vaatii tarpeeksi korkean arvon (10 + loitsun taso) asiaankuuluvassa kyvyssä. Jos sinulla ei ole tarpeeksi korkeaa arvoa tässä kyvyssä, sinun on jäljiteltävä vaadittavaa kykyarvoa erillisellä Taikaesineen käyttö -testillä (ks. yllä).

Taikasauvan käyttö

Jotta voisit käyttää taikasauvaa, sen sisältämän loitsun on yleensä oltava oman luokkasi loitsuluettelossa. Taikaesineen käytön avulla voit käyttää sauvaa niin kuin sen loitsu kuuluisi luokkasi loitsuluetteloon.

Taidon tätä käyttötapaa voidaan soveltaa myös muihin loitsunlaukaisuesineisiin, kuten vaajoihin.

Toiminto

Ei ole toiminto. Taikaesineen käyttö -testi suoritetaan osana sitä toimintoa, jonka taikaesineen aktivointi yleensäkin vaatii (sikäli kuin vaatii).

Uusi yritys

Uudet yritykset ovat mahdollisia, mutta jos heität kerrankin puhtaan 1:n, kun yrität aktivoida jotakin esinettä, ja testi epäonnistuu, et voi yrittää aktivoida kyseistä esinettä uudestaan 24 tuntiin.

Muuta

Et voi valita 10:tä, kun käytät tätä taitoa.

Et voi avustaa toisia Taikaesineen käyttö -testeissä. Vain esineen käyttäjä itse voi yrittää testiä.

Jos sinulla on Taikuudenlahjat-valtti, saat Taikaesineen käyttö -testeihisi hyvitystä +2.

Myötävaikutukset


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.