Henkimaailman ase

Lietsonta [voima]

Taso

Pap 2, Sota 2

Osatekijät

P, E, JK

Langetusaika   

perustoiminto

Kantama

Keskipitkä (100 j + 10 j/taso)                                       

Ilmiö

Voimasta muovattu taika-ase   

Kestoaika   

1 kierros/taso (P)

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Pätee

Haluamaasi paikkaan kantaman sisällä ilmestyy silkasta voimasta muovattu ase, joka tuottaa aina osuessaan 1n8 pistettä voimavaurioita +1 pisteen kolmea langettajatasoa kohden (15. tasolta alkaen kuitenkin aina +5). Ase on jumaluutesi suosiman tai sinulle muutoin merkityksellisen aseen muotoinen (ks. alla), ja sillä on sama uhka-alue ja kriittisyyskerroin kuin vastaavalla oikealla aseella. Se iskee osoittamaasi vihollista, aloittaen yhdellä hyökkäyksellä loitsun langetuskierroksella ja jatkaen seuraavilla kierroksilla aina sinun vuorollasi. Voit suorittaa vapaasti muita toimintoja sillä aikaa, kun se hyökkäilee.

Ase käyttää hyökkäys­hyvityksenään sinun perus­hyökkäys­hyvitystäsi (jolloin se saa ensimmäistä kierrosta seuraavilla kierroksilla mahdollisesti useita hyökkäyksiä kierrosta kohden) + sinun Viisaus-muunnintasi. Se iskee kuten loitsu eikä kuten ase, minkä ansiosta se voi vaurioittaa esimerkiksi olentoja, joilla on vauriovähennystä. Se on voimavaikutus, joten se voi iskeä ruumiittomia olentoja ilman ruumiittomuuteen normaalisti liittyvää ohihyökkäysmahdollisuutta. Ase iskee aina omasta suunnastasi. Se ei voi saada koukkaushyvitystä tai auttaa taisteluun osallistujaa saamaan sellaista. Valttisi tai taistelutoimintosi eivät vaikuta aseeseen. Jos ase liikkuu loitsun kantaman ulkopuolelle tai katoaa näkyvistäsi tai jos sinä lakkaat ohjailemasta sitä, se palaa luoksesi ja jää paikoilleen leijumaan.

Voit käyttää kullakin ensimmäistä kierrosta seuraavalla kierroksella liikkumistoiminnon suunnataksesi aseen uuteen kohteeseen. Ellet tee näin, ase hyökkää edellisen kierroksen kohdettaan vastaan. Jokaisella kierroksella, jolla ase vaihtaa kohdettaan, se saa vain yhden hyökkäyksen. Uudelleensuuntausta seuraavilla kierroksilla ase voi suorittaa kohdetta vastaan useita hyökkäyksiä, jos perus­hyökkäys­hyvityksesi sen sallii. Vaikka henkimaailman ase olisi kantama-ase, hyökkäyksissä käytetään loitsun kantamaa eikä aseen normaalia kantamaporrasta, ja kohteiden vaihtaminen on tällöinkin liikkumistoiminto.

Henkimaailman asetta vastaan ei voida hyökätä eikä sitä voida vahingoittaa aineellisilla hyökkäyksillä, mutta taikuuden rauetus, hajautus, tuhonkuula ja kumoojavaltikka tehoavat siihen. Henki­maailman aseen PL kosketushyökkäyksiä vastaan on 12 (10 + kokohyvitys siitä, että se on Hyvin pieni esine).

Jos aseen kohteena olevalla olennolla on loitsunsietoa, suoritat sitä vastaan langettajatasotestin (1n20 + langettajataso), kun henki­maailman ase iskee olentoa ensimmäisen kerran. Jos loitsunsieto kumoaa iskun, loitsu raukeaa. Ellei kumoa, ase vaikuttaa kyseiseen olentoon normaalisti ja täydellä voimallaan loitsun koko kestoajan.

Loitsun luoma ase on usein voimasta muovautunut jäljennös jumaluutesi käyttämästä aseesta. Pappi, jolla ei ole omaa jumaluutta, saa omaa hengenlaatuaan edustavan aseen. Neutraali pappi, jolla ei ole omaa jumaluutta, voi luoda mitä tahansa hengenlaatua edustavan henkimaailman aseen, kunhan hän toimii tuolloin ainakin suurin piirtein kyseisen hengenlaadun mukaisesti. Hengenlaatuja edustavat seuraavat aseet:

Hyvyys

Sotavasara

Kaaos

Sotakirves

Laki

Pitkämiekka

Pahuus

Varsta


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.