Käärme

Käärmeet eivät yleensä käyttäydy hyökkäävästi. Jos niitä uhataan, ne pakenevat.

Taidot

Käärmeet saavat rotuhyvitystä +4 Havainnointi-, Kuuntelu- ja Piiloutuminen-testeihinsä ja rotuhyvitystä +8 Kiipeily- ja Tasapainoilu-testeihinsä. Käärme voi aina valita Kiipeily-testeissään 10:n, vaikka sitä uhattaisiin tai häirittäisiin. Se käyttää Kiipeily-testeissään joko Voimakkuus-muunnintaan tai Ketteryys-muunnintaan, kumpi vain on suurempi. Käärme saa rotuhyvitystä +8 kaikkiin Uinti-testeihin, joilla se yrittää suorittaa jonkin erikoistoiminnon tai selviytyä vaaroista. Se voi aina valita Uinti-testissä 10:n, silloinkin, kun sitä häiritään tai uhataan. Se voi käyttää uidessaan myös juoksemistoimintoa, kunhan se ui suorassa linjassa.


Kuristajakäärme


Kuristajakäärme

Jättiläiskuristajakäärme

Koko/tyyppi

Keskikokoinen eläin

Valtava eläin

Kestonoppia

3n8+6 (19 kp)

11n8+14 (63 kp)

Aloite

+7

+3

Nopeus

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j, uinti 20 j

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j, uinti 20 j

Panssariluokka

15 (+3 Ket, +2 kehopanssari),
kosketus 13, valmistautumaton 12

15 (–2 koko, +3 Ket, +4 kehopanssari), kosketus 11, valmistautumaton 12

Perushyökkäys/paini   

+2/+5

+8/+23

Hyökkäys

Puraisu +5 lähitaistelu (1n3+4)

Puraisu +13 lähitaistelu (1n8+10)

Täyshyökkäys

Puraisu +5 lähitaistelu (1n3+4)

Puraisu +13 lähitaistelu (1n8+10)

Tila/ulottuma

5 j/5 j

15 j/10 j

Erikoishyökkäykset

Puserrus 1n3+4, harjaantunut tarttuminen

Puserrus 1n8+10, harjaantunut tarttuminen

Erikoisominaisuudet

Vainu

Vainu

Laistot

Sitk +4, Ref +6, Tahto +2

Sitk +8, Ref +10, Tahto +4

Kyvyt

Vma 17Ket 17Ruk 13Äly 1Vii 12Kar 2         

Vma 25Ket 17Ruk 13Äly 1Vii 12Kar 2         

Taidot

Havainnointi +7, Kiipeily +14, Kuuntelu +7, Piiloutuminen +10, Tasapainoilu +11, Uinti +11

Havainnointi +9, Kiipeily +17, Kuuntelu +9, Piiloutuminen +10, Tasapainoilu +11, Uinti +16

Valtit

Kestokyky, Nopea aloite, Valppaus

Jaksavuus, Kestokyky, Taitoon keskittyminen (Piiloutuminen), Valppaus

Esiintymisympäristö

Lämpimät metsät

Lämpimät metsät

Järjestäytyminen

Erakko

Erakko

Haasteluokitus

2

5

Kehittyminen

4–5 KN (Keskikokoinen); 6–10 KN (Iso)

12–16 KN (Valtava); 17–33 KN (Suunnaton)

Tasolisä

Kuristajakäärmeet eivät yleensä käyttäydy hyökkäävästi vaan pakenevat uhkaajiaan. Ne kyllä metsästävät syödäkseen mutta eivät yritä hankkia ateriaksi olentoa, joka on liian iso puserrettavaksi.

Taistelu

Kuristajakäärme saalistaa tarttumalla riistaan kiinni kidallaan ja pusertamalla sitä sitten voimakkaalla ruumiillaan.

Puserrus (Po)

Kuristajakäärme voi tuottaa 1n3+4 pistettä vaurioita aina, kun se voittaa käynnistämänsä painitestin.

Harjaantunut tarttuminen (Po)

Jotta kuristajakäärme voisi käyttää tätä kykyä, sen on osuttava puraisuhyökkäyksellään. Tämän jälkeen se voi yrittää aloittaa painin ilmaistoimintona altistumatta vapaahyökkäykselle. Jos se voittaa painitestin, se saa painiotteen ja voi saman tien pusertaa.

Jättiläiskuristajakäärme

Jättiläiskuristajakäärmeet käyttäytyvät hyökkäävämmin kuin pienemmät sukulaisensa, etupäässä siksi, että ne tarvitsevat enemmän ruokaa henkensä pitimiksi.


Myrkkykäärme


Myrkkykäärme, Hyvin pieni

Myrkkykäärme, Pieni

Koko/tyyppi

Hyvin pieni eläin

Pieni eläin

Kestonoppia

¼ n8 (1 kp)

1n8 (4 kp)

Aloite

+7

+7

Nopeus

15 j (3 ruutua), kiipeäminen 15 j, uinti 15 j

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j, uinti 20 j

Panssariluokka

17 (+2 koko, +3 Ket, +2 kehopanssari), kosketus 15, valmistautumaton 14

17 (+1 koko, +3 Ket, +3 kehopanssari), kosketus 14, valmistautumaton 14

Perushyökkäys/paini   

+0/–11

+0/–6

Hyökkäys

Puraisu +5 lähitaistelu (1 plus myrkky)

Puraisu +4 lähitaistelu (1n2–2 plus myrkky)

Täyshyökkäys

Puraisu +5 lähitaistelu (1 plus myrkky)

Puraisu +4 lähitaistelu (1n2–2 plus myrkky)

Tila/ulottuma

2½ j/0 j

5 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Myrkky

Myrkky

Erikoisominaisuudet   

Vainu

Vainu

Laistot

Sitk +2, Ref +5, Tahto +1

Sitk +2, Ref +5, Tahto +1

Kyvyt

Vma 4Ket 17Ruk 11Äly 1Vii 12Kar 2            

Vma 6Ket 17Ruk 11Äly 1Vii 12Kar 2            

Taidot

Havainnointi +6, Kiipeily +11, Kuuntelu +6, Piiloutuminen +15, Tasapainoilu +11, Uinti +5

Havainnointi +7, Kiipeily +11, Kuuntelu +7, Piiloutuminen +11, Tasapainoilu +11, Uinti +6

Valtit

AsetaituruusL, Nopea aloite

AsetaituruusL, Nopea aloite

Esiintymisympäristö

Lauhkeat suot

Lauhkeat suot

Järjestäytyminen

Erakko

Erakko

Haasteluokitus

1/3

½

Kehittyminen

TasolisäMyrkkykäärme, Keskikokoinen

Myrkkykäärme, Iso

Myrkkykäärme, Valtava

Koko/tyyppi

Keskikokoinen eläin

Iso eläin

Valtava eläin

Kestonoppia

2n8 (9 kp)

3n8 (13 kp)

6n8+6 (33 kp)

Aloite

+3

+7

+6

Nopeus

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j, uinti 20 j

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j, uinti 20 j

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j, uinti 20 j

Panssariluokka

16 (+3 Ket, +3 kehopanssari), kosketus 13, valmistautumaton 13

15 (–1 koko, +3 Ket, +3 kehopanssari), kosketus 12, valmistautumaton 12

15 (–2 koko, +2 Ket, +5 kehopanssari), kosketus 10, valmistautumaton 15

Perushyökkäys/paini   

+1/+0

+2/+6

+4/+15

Hyökkäys

Puraisu +4 lähitaistelu
(1n4–1 plus myrkky)

Puraisu +4 lähitaistelu
(1n4 plus myrkky)

Puraisu +6 lähitaistelu
(1n6+4 plus myrkky)

Täyshyökkäys

Puraisu +4 lähitaistelu
(1n4–1 plus myrkky)

Puraisu +4 lähitaistelu
(1n4 plus myrkky)

Puraisu +6 lähitaistelu
(1n6+4 plus myrkky)

Tila/ulottuma

5 j/5 j

10 j/5 j

15 j/10 j

Erikoishyökkäykset

Myrkky

Myrkky

Myrkky

Erikoisominaisuudet   

Vainu

Vainu

Vainu

Laistot

Sitk +3, Ref +6, Tahto +1

Sitk +3, Ref +6, Tahto +2

Sitk +6, Ref +7, Tahto +3

Kyvyt

Vma 8Ket 17Ruk 11Äly 1Vii 12,   
Kar 2

Vma 10Ket 17Ruk 11Äly 1Vii 12,    
Kar 2

Vma 16Ket 15Ruk 13Äly 1Vii 12,    
Kar 2

Taidot

Havainnointi +5, Kiipeily +11, Kuuntelu +5, Piiloutuminen +12, Tasapainoilu +11, Uinti +7

Havainnointi +6, Kiipeily +11, Kuuntelu +5, Piiloutuminen +8, Tasapainoilu +11, Uinti +8

Havainnointi +7, Kiipeily +11, Kuuntelu +7, Piiloutuminen +3, Tasapainoilu +10, Uinti +11

Valtit

Asetaituruus

Asetaituruus, Nopea aloite

Aseeseen keskittyminen (puraisu), Juoksu, Nopea aloite

Esiintymisympäristö

Lauhkeat suot

Lauhkeat suot

Lauhkeat suot

Järjestäytyminen

Erakko

Erakko

Erakko

Haasteluokitus

1

2

3

Kehittyminen

7–18 KN (Valtava)

Tasolisä

Myrkkykäärmeiden koko vaihtelee suuresti. Ne eivät käyttäydy kovin hyökkäävästi, mutta niillä on tapana puraista ennen kuin ne yrittävät pakoon.

Taistelu

Myrkkykäärmeet käyttävät myrkkyhampaitaan sekä saalistamiseen että puolustautumiseen.

Myrkky (Po)

Myrkkykäärmeen puraisun ensi- ja jälkivauriot ovat 1n6 Ruk. Laiston vaikeusaste riippuu käärmeen koosta (ks. taulukko alla). Laistojen vaikeusasteet ovat Ruumiinkunto-pohjaisia.

Myrkkykäärmeen myrkky

Koko

Sitk VA

Hyvin pieni

10

Pieni

10

Keskikokoinen   

11

Iso

11

Valtava

14


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.