Aave

Aaveet ovat älyllisten olentojen aineettomia jäänteitä, joita syntyy, kun olento ei syystä tai toisesta pysty asettumaan haudan lepoon.

Aave muistuttaa suuresti olentoa, joka se oli eläessään, mutta pieniä erojakin voi olla.


Aaveen luominen

"Aave" on hankittu hirviöprofiili, joka voidaan lisätä mihin tahansa eläimeen, epäsikiöön, hirviöihmisolioon, ihmisolioon, jättiläiseen, kasviin, lohikäärmeeseen tai taikaeläimeen. Aaveen perustana olevan olennon (jota kutsutaan edempänä pohjaolennoksi) Karisma-arvon on oltava vähintään 6.

Aave voi käyttää kaikkia pohjaolennon peliteknisiä ominaisuuksia ja kykyjä paitsi siltä osin kuin alla mainitaan.

Koko/tyyppi

Olennon tyypiksi tulee epäkuollut. Älä muuta olennon perushyökkäyshyvitystä, laistoja tai taitopisteitä. Olento saa ruumiiton-alatyypin. Olennon koko ei muutu.

Kestonopat

Kaikki nykyiset ja tulevat kestonopat muuttuvat n12:iksi.

Nopeus

Aaveilla on 30 jalan lentonopeus (ellei pohjaolennolla ole vielä suurempi lentonopeus), ja niiden lentoketteryys on täydellinen.

Panssariluokka

Kehopanssari on sama kuin pohjaolennolla, mutta kehopanssarilla on vaikutusta vain eteerisissä taisteluissa. Kun aave näyttäytyy (ks. alla), sen kehopanssarihyvitys on +0 mutta se saa sivuunohjaushyvitystä joko Karisma-muuntimensa verran tai +1, kumpi vain on enemmän.

Hyökkäys

Aaveella on kaikki pohjaolentonsa hyökkäykset, joskaan ruumiilliseen kosketukseen perustuvat hyökkäykset eivät tehoa muihin kuin eteerisiin olentoihin.

Täyshyökkäys

Aaveella on kaikki pohjaolentonsa hyökkäykset, joskaan ruumiilliseen kosketukseen perustuvat hyökkäykset eivät tehoa muihin kuin eteerisiin olentoihin.

Vauriot

Eteerisiä olentoja vastaan aave käyttää pohjaolennon vauriolukuja. Aave ei yleensä voi tuottaa ruumiillisia vaurioita muille kuin eteerisille olennoille, mutta se voi käyttää mahdollisia erikoishyökkäyksiään, kun se näyttäytyy (ks. alla).

Erikoishyökkäykset

Aaveella on kaikki pohjaolentonsa erikoishyökkäykset, joskaan ruumiilliseen kosketukseen perustuvat hyökkäykset eivät tehoa muihin kuin eteerisiin olentoihin. Lisäksi aave saa näyttäytyminen-kyvyn ja yhdestä kolmeen muuta erikoishyökkäystä, jotka on kuvattu alla. Laiston vaikeusaste erikoishyökkäyksiä vastaan on yhtä kuin 10 + puolet aaveen kestonoppamäärästä + aaveen Kar-muunnin, ellei toisin mainita.

Hirvittävä ulkomuoto (Yl)

Kaikki aaveen näkevät elolliset olennot 60 jalan säteellä aaveesta joutuvat suorittamaan Sitkeys-laiston. Jos ne epäonnistuvat, ne kärsivät välittömästi 1n4 pistettä Voimakkuus-vaurioita, 1n4 pistettä Ketteryys-vaurioita ja 1n4 pistettä Ruumiinkunto-vaurioita. Olento, joka onnistuu laistossa tätä vaikutusta vastaan, on immuuni kyseisen aaveen hirvittävälle ulkomuodolle 24 tuntia.

Kaukoliikuttelu (Yl)

Aave voi käyttää kaukoliikuttelua perustoimintona (langettajataso joko 12 tai sama kuin aaveen kestonoppamäärä, kumpi vain on suurempi). Kun aave on käyttänyt tätä voimaa, se voi käyttää sitä uudestaan vasta 1n4 kierroksen kuluttua.

Kuluttava kosketus (Yl)

Jos aave osuu elolliseen kohteeseen ruumiittomalla kosketus­hyökkäyksellään, se riistää 1n4 pistettä yhdestä valitsemastaan kykyarvosta. Aina kun aave onnistuu tällaisessa hyökkäyksessä, sen omat vauriot paranevat 5 pisteen edestä. Eteeristä vihollista vastaan se lisää Voimakkuus-muuntimensa, ja vain hyökkäysheittoihin. Muita kuin eteerisiä vihollisia vastaan se lisää Ketteryys-muuntimensa, ja vain hyökkäysheittoihin.

Näyttäytyminen (Yl)

Tämä kyky on jokaisella aaveella. Aaveet pitävät majaansa Eetterisfäärissä, ja koska ne ovat siellä eteerisiä olentoja, ne eivät voi vaikuttaa mihinkään aineellisessa maailmassa eikä mikään aineellisen maailman ilmiö voi vaikuttaa niihin. Kun aave näyttäytyy, se siirtyy osittain Materian sfääriin ja muuttuu siellä näkyväksi mutta ruumiittomaksi. Näyttäytyvää aavetta voivat vahingoittaa vain taika-aseet, loitsut ja toiset ruumiittomat olennot, ja silloinkin aaveella on 50 %:n mahdollisuus sivuuttaa kaikki ruumiillisesta lähteestä peräisin olevat vauriot. Näyttäytyvä aave voi kulkea kiinteiden esineiden läpi aina halutessaan, ja sen omat hyökkäykset läpäisevät vaivatta haarniskat. Näyttäytyvä aave liikkuu aina ääneti. Se voi hyökätä kosketus­hyökkäyksellään tai haamukosketusaseella (ks. alla Aaveen varusteet). Näyttäytyvä aave pysyy osittain Eetterisfäärissä, missä se ei ole ruumiiton. Näyttäytyvää aavetta vastaan voidaan hyökätä sekä Materian sfääristä että Eetterisfääristä käsin. Aaveen ruumiittomuus suojaa sitä Materian sfäärissä mutta ei Eetterisfäärissä.

Kun loitsuja langettava aave ei ole näyttäytyneenä vaan yksinomaan Eetterisfäärissä, sen loitsut eivät voi vaikuttaa Materian sfäärissä sijaitseviin kohteisiin, mutta eteerisiin kohteisiin ne vaikuttavat normaalisti. Kun loitsuja langettava aave näyttäytyy, sen loitsut vaikuttavat edelleen eteerisiin kohteisiin ja voivat vaikuttaa normaalisti myös Materian sfäärissä sijaitseviin kohteisiin, elleivät ne vaadi kosketusta. Näyttäytyvän aaveen kosketusloitsut eivät tehoa muihin kuin eteerisiin kohteisiin.

Aaveella on kaksi kotisfääriä, Materian sfääri ja Eetterisfääri. Sitä ei katsota sfäärinulkoiseksi olennoksi kummassakaan näistä sfääreistä.

Pelottava vaikerrus (Yl)

Aave voi päästää kauhistuttavan vaikerruksen perustoimintona. Kaikkien elollisten olentojen 30 jalan säteellä on onnistuttava Tahto-laistossa tai niistä tulee pakokauhuisia 2n4 kierrokseksi. Tämä on mieleen kohdistuva ääni-, mananta- ja pelkovaikutus. Olento, joka onnistuu laistossa vaikerrusta vastaan, on immuuni kyseisen aaveen vaikerrukselle 24 tuntia.

Riivaus (Yl)

Eteerinen aave voi vallata kerran kierroksessa jonkin Materian sfäärin olennon ruumiin. Tämä kyky toimii muutoin kuten taikaruukku-loitsu (langettajataso joko 10 tai aaveen kestonoppamäärä, kumpi vain on suurempi), paitsi että se ei vaadi jalokiveä. Jotta aave voisi käyttää tätä kykyä, sen on oltava näyttäytyneenä ja yritettävä liikkua kohteen tilaan (liikkuminen kohteen tilaan riivaus-kyvyn käyttämiseksi ei altista vapaahyökkäyksille). Kohde voi torjua hyökkäyksen onnistuneella Tahto-laistolla (VA 15 + aaveen Kar-muunnin). Olento, joka onnistuu laistossa, on immuuni kyseisen aaveen riivaukselle 24 tuntia, eikä aave voi liikkua tänä aikana kohteen tilaan. Jos laisto epäonnistuu, aave valtaa kohteen ruumiin.

Turmeleva kosketus (Yl)

Jos aave osuu elolliseen kohteeseen ruumiittomalla kosketus­hyökkäyksellään, se tuottaa 1n6 pistettä vaurioita. Eteeristä vihollista vastaan se lisää hyökkäys- ja vaurioheittoihin Voimakkuus-muuntimensa. Muita kuin eteerisiä vihollisia vastaan se lisää Ketteryys-muuntimensa, ja vain hyökkäysheittoihin.

Turmeleva tuijotus (Yl)

Aave voi vaurioittaa 30 jalan säteellä olevia elollisia olentoja katseellaan. Olentojen, jotka kohtaavat aaveen katseen, on onnistuttava Sitkeys-laistossa tai ne kärsivät 2n10 pistettä vaurioita ja 1n4 pistettä Karisma-vaurioita.

Erikoisominaisuudet

Aaveella on kaikki pohjaolennon erikoisominaisuudet ja lisäksi kaikki alla kuvatut ominaisuudet.

Käännytyksensieto (Po)

Aaveella on käännytyksensietoa +4.

Uudelleen muodostuminen (Yl)

Aavetta on yleensä vaikea tuhota tavanomaisessa taistelussa, sillä "tuhottu" aave muotoutuu usein uudelleen 2n4 päivän kuluessa. Kaikkein voimallisimmatkin loitsut ovat tavallisesti vain väliaikaisratkaisuja. Aave voi välttää tuhoutumisen ja palata vanhoille kummittelupaikoilleen onnistuneella tasotestillä (1n20 + aaveen kestonoppamäärä), jonka vaikeusaste on 16. Nyrkkisääntö on, että ainoa keino päästä aaveesta varmasti eroon on selvittää sen olemassaolon syy ja ratkaista ongelma, joka estää sitä lepäämästä rauhassa. Syy vaihtelee aaveesta toiseen, ja siitä perille pääseminen voi vaatia paljon tutkimustyötä.

Kyvyt

Samat kuin pohjaolennolla, paitsi että aaveella ei ole Ruumiinkunto-arvoa ja sen Karisma-arvo kasvaa +4:llä.

Taidot

Aave saa rotuhyvitystä +5 Etsintä-, Havainnointi-, Kuuntelu- ja Piiloutuminen-testeihinsä. Muilta osin samat kuin pohjaolennolla.

Esiintymisympäristö

Mikä tahansa, usein sama kuin pohjaolennolla.

Järjestäytyminen

Erakko, joukko (2­–4) tai lauma (7–12).

Haasteluokitus

Sama kuin pohjaolennolla +2.

Aarteet

Ei ole.

Hengenlaatu

Mikä tahansa.

Tasolisä

Sama kuin pohjaolennolla +5.


Aaveen varusteet

Kun aave syntyy, kaikki sen kantamat varusteet ja esineet muuttuvat yleensä samalla eteerisiksi. Lisäksi aave saa haltuunsa 2n4 esinettä, joita se piti eläessään erityisen suuressa arvossa (kunhan ne eivät ole jonkun muun hallussa). Varusteet toimivat normaalisti Eetterisfäärissä mutta kulkevat vaarattomasti aineellisten esineiden ja olentojen läpi. Näyttäytyvän aaveen ase, jossa on vähintään +1:n edestä taikatehostusta, voi haavoittaa aineellisia olentoja, mutta tällainen hyökkäys epäonnistuu 50 %:n todennäköisyydellä (aivan samoin kuin taika-aseet voivat epäonnistua aaveen vahingoittamisessa), ellei kyseessä ole haamukosketusase.

Alkuperäiset aineelliset esineet jäävät tallelle siinä missä aaveen ruumiilliset jäänteetkin. Jos joku muu ottaa alkuperäisesineen haltuunsa, eteerinen jäljennös haihtuu. Tämä menetys suututtaa aaveen poikkeuksetta, ja se yrittää palauttaa esineen alkuperäiselle sijalleen kaikin keinoin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.