Tietämys (Äly)

Vain perehtyneille

Tietämys on Ammatin, Esiintymisen ja Käsityöläisyyden tapaan joukko erillisiä taitoja. Yksittäinen Tietämys-taito edustaa perehtymistä johonkin oppialaan, perimätietoon tai kenties jopa tieteeseen.

Tyypillisiä perehtymiskohteita ovat:

Testi

Kun vastaat tietämysalaasi kuuluvaan kysymykseen, testin vaikeusaste on joko 10 (erittäin helpot kysymykset), 15 (yksinkertaiset kysymykset) tai 20–30 (vaikeat kysymykset).

Voit käyttää Tietämystä usein hirviöiden tunnistamiseen ja niiden erikoisvoimien ja heikkouksien selvittämiseen. Tällaisten testien vaikeusaste on yleensä 10 + hirviön kestonoppamäärä. Jos onnistut testissä, muistat hirviöstä jonkin hyödyllisen tiedon.

Muistat yhden ylimääräisen hyödyllisen tiedon jokaisesta 5 pisteestä, joilla testisi tulos ylittää testin vaikeusasteen.

Toiminto

Ei ole yleensä toiminto. Tietämys-testi vaatii harvoin toimintoa – asian vain joko tietää tai ei.

Uusi yritys

Uudet yritykset eivät ole mahdollisia. Testi edustaa kulloistakin tietomäärääsi, etkä saa lisämiettimisellä tietoosi mitään sellaista, mitä et tiennyt jo ennestään.

Myötävaikutukset

Perehtymättömät

Perehtymättömän Tietämys-testi on käytännössä yhtä kuin Älykkyys-testi. Perehtymätön voi olla selvillä vain yleisesti tiedossa olevista asioista (vaikeusaste enintään 10).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.