Eläintenkäsittely
(Kar)

Vain perehtyneille

Testi

Testin vaikeusaste riippuu siitä, mitä yrität tehdä.

Eläintenkäsittelyn vaikeusasteet

Tehtävä

Eläintenkäsittelyn VA   

Eläimen ohjaus

10

Eläimen suostuttelu

25

Koulutus työhön: Esiintyminen

15

Koulutus työhön: Metsästys

20

Koulutus työhön: Raskas työ

15

Koulutus työhön: Ratsastus

15

Koulutus työhön: Taisteleminen

20

Koulutus työhön: Taistelussa ratsastus   

20

Koulutus työhön: Vartiointi

20

Tempun opettaminen: Esiinny

15

Tempun opettaminen: Etsi

15

Tempun opettaminen: Hiiop

15

Tempun opettaminen: Irti

15

Tempun opettaminen: Jäljitä

20

Tempun opettaminen: Kimppuun

20

Tempun opettaminen: Nouda

15

Tempun opettaminen: Paikka

15

Tempun opettaminen: Puolusta

20

Tempun opettaminen: Seuraa

15

Tempun opettaminen: Tule

15

Tempun opettaminen: Vahdi

20

Villieläimen kasvatus

15 + eläimen KN-määrä

Eläimen ohjaus

Käsket eläintä suorittamaan jonkin tehtävän tai tempun, jonka se osaa jo ennestään. Jos eläin on haavoittunut tai kärsinyt tainnuttavia vaurioita tai kykyvaurioita, vaikeusaste kohoaa 2:lla. Jos testisi onnistuu, eläin suorittaa tehtävän tai tempun seuraavana toimintonaan.

Eläimen suostuttelu

Eläimen suostuttelu tarkoittaa, että se pannaan suorittamaan tehtävä tai temppu, jota se ei osaa ennestään mutta johon se on fyysisesti kykenevä. Suostutteluksi lasketaan myös se, että eläin pannaan suorittamaan pikamarssi tai kiiruhtamaan pitempään kuin 1 tunnin ajan nukkumisten välillä. Jos eläin on haavoittunut tai kärsinyt tainnuttavia vaurioita tai kykyvaurioita, vaikeusaste kohoaa 2:lla. Jos testisi onnistuu, eläin suorittaa tehtävän tai tempun seuraavana toimintonaan.

Tempun opettaminen

Voit opettaa eläimelle uuden tempun, jos käytät työhön yhden viikon ja onnistut Eläintenkäsittely-testissä ilmoitettua vaikeusastetta vastaan. Eläin, jonka Älykkyys-arvo on 1, voi oppia enintään kolme temppua. Eläin, jonka Älykkyys-arvo on 2, voi oppia enintään kuusi temppua. Alla on lueteltu joitakin temppuja (ja niiden vaikeusasteet), mutta muunkinlaiset temput ovat mahdollisia.

Esiinny (VA 15): Eläin suorittaa joukon yksinkertaisia temppuja, esimerkiksi istuu, kierii, karjuu tai haukkuu.

Etsi (VA 15): Eläin liikkuu osoitetulle alueelle ja etsii sieltä mitä tahansa ilmiselvästi elollista tai elävöitettyä.

Hiiop (VA 15): Eläin vetää tai työntää keskiraskasta tai raskasta taakkaa.

Irti (VA 15): Eläin vetäytyy tilanteesta kauemmas tai irtautuu taistelusta. Jos eläin ei osaa tätä temppua, se jatkaa taistelua, kunnes sen on paettava (vamman, pelkovaikutuksen tai vastaavan takia) tai sen vihollinen kukistuu.

Jäljitä (VA 20): Eläin lähtee jäljittämään sille annettua hajua. (Tämä vaatii, että eläimellä on vainu-kyky.)

Kimppuun (VA 20): Eläin hyökkää vihollisilta vaikuttavien olentojen kimppuun. Voit myös osoittaa jonkin tietyn olennon, jota vastaan haluat eläimen hyökkäävän, jolloin se tottelee sinua parhaansa mukaan. Tavallisesti eläin suostuu hyökkäämään vain ihmisolioita, hirviöihmisolioita, jättiläisiä ja toisia eläimiä vastaan. Jos haluat opettaa eläimen hyökkäämään mitä tahansa olentoja (myös sellaisia luonnonvastaisia olentoja kuin epäkuolleita ja epäsikiöitä) vastaan, tämä katsotaan kahdeksi eri tempuksi.

Nouda (VA 15): Eläin noutaa sinulle jotakin. Ellet osoita mitään esinettä, eläin hakee sinulle umpimähkään jonkin esineen.

Paikka (VA 15): Eläin pysyttelee paikoillaan ja odottaa paluutasi. Se ei ahdistele ohi kulkevia olentoja mutta puolustautuu silti tarpeen vaatiessa.

Puolusta (VA 20): Eläin puolustaa sinua (tai on valmiina puolustamaan, jos mikään ei välittömästi uhkaa sinua), vaikka et erikseen käskisi sen tehdä niin. Voit myös käskeä eläintä puolustamaan jotakuta toista.

Seuraa (VA 15): Eläin seuraa kannoillasi sellaisiinkin paikkoihin, joihin se ei tavallisesti menisi.

Tule (VA 15): Eläin tulee luoksesi silloinkin, kun se ei tavallisesti tulisi.

Vahdi (VA 20): Eläin pysyttelee paikoillaan ja estää muita olentoja tulemasta lähelle.

Eläimen koulutus työhön

Sen sijaan, että opettaisit yksittäisiä temppuja, voit kouluttaa eläimen kattavammin johonkin työhön. Käytännössä opetat sille tällöin joukon temppuja, joista on apua jossakin tehtävässä, esimerkiksi vartioinnissa tai metsästyksessä. Eläimen on täytettävä kaikkien työhön kuuluvien temppujen normaalit vaatimukset. Jos työhön kuuluu enemmän kuin kolme temppua, eläimen Älykkyys-arvon on oltava 2.

Eläin voidaan kouluttaa vain yhteen työhön, joskin sille voidaan opettaa lisäksi yksittäisiä temppuja, kunhan se pystyy oppimaan niitä. Eläimen koulutus työhön vaatii vähemmän testejä kuin temppujen opettaminen yksitellen, mutta kukin temppu vaatii silti viikon opetusaikaa.

Esiintyminen (VA 15): Esiintymään koulutettu eläin osaa temput "esiinny", "nouda", "paikka", "seuraa" ja "tule". Eläimen koulutus kestää viisi viikkoa.

Metsästys (VA 20): Metsästykseen koulutettu eläin osaa temput "etsi", "irti", "jäljitä", "kimppuun", "nouda" ja "seuraa". Eläimen koulutus kestää kuusi viikkoa.

Raskas työ (VA 15): Raskaaseen työhön koulutettu eläin osaa temput "hiiop" ja "tule". Eläimen koulutus kestää kaksi viikkoa.

Ratsastus (VA 15): Ratsastajan kantamiseen koulutettu eläin osaa temput "paikka", "seuraa" ja "tule". Eläimen koulutus kestää kolme viikkoa.

Taisteleminen (VA 20): Taistelemaan koulutettu eläin osaa temput "irti", "kimppuun" ja "paikka". Eläimen koulutus kestää kolme viikkoa.

Taistelussa ratsastus (VA 20): Eläin, joka on koulutettu kantamaan ratsastajaa taistelussa, osaa temput "irti", "kimppuun", "puolusta", "seuraa", "tule" ja "vahdi". Eläimen koulutus kestää kuusi viikkoa. Jos eläin on jo ennestään koulutettu ratsastukseen, voit "uudelleen­kouluttaa" sen taistelussa ratsastukseen, jos käytät koulutukseen kolme viikkoa ja onnistut Eläintenkäsittely-testissä (VA 20). Kun eläimen työ vaihtuu, vanha työ ja vanhat temput väistyvät kokonaan. Sotahevoset, sotaponit ja ratsastuskoirat on jo valmiiksi opetettu kantamaan ratsastajaansa taistelussa, joten niitä ei tarvitse enää kouluttaa tähän työhön.

Vartiointi (VA 20): Vartioimaan koulutettu eläin osaa temput "irti", "kimppuun", "puolusta" ja "vahdi". Eläimen koulutus kestää neljä viikkoa.

Villieläimen kasvatus

Villieläimen kasvatus tarkoittaa, että se opetetaan pienestä pitäen kesyksi. Kouluttaja voi kasvattaa yhtä aikaa enintään kolmea samaan lajiin kuuluvaa olentoa.

Eläimelle voidaan opettaa temppuja samalla kun sitä kasvatetaan, mutta se voidaan myös kasvattaa ensin kesyksi ja harjaannuttaa temppuihin vasta sen jälkeen.

Toiminto

Vaihtelee. Eläimen ohjaus on liikkumistoiminto ja suostuttelu täyskierrostoiminto. (Druidit ja samoojat voivat ohjata eläintovereitaan ilmaistoimintona ja suostutella niitä liikkumistoimintona.) Jos tehtävälle on ilmoitettu yllä jokin viikkomäärä, sinun on työskenneltävä puolet ilmoitetusta ajasta (3 tuntia päivässä jokaista käsiteltävää eläintä kohden) ennen kuin yrität Eläintenkäsittely-testiä. Jos testi epäonnistuu, yrityksesi opettaa, kouluttaa tai kasvattaa eläintä epäonnistuu eikä sinun tarvitse työskennellä jäljelle jäävää aikaa. Jos testi onnistuu, sinun on työskenneltävä jäljelle jäävä aika, jotta saisit saatettua opetuksen, koulutuksen tai kasvatuksen loppuun. Jos yritykseesi tulee tauko tai et saata sitä loppuun, se epäonnistuu automaattisesti.

Uusi yritys

Uudet yritykset ovat mahdollisia, paitsi villieläintä kasvatettaessa.

Muuta

Voit käyttää tätä taitoa myös olentoon, jonka Älykkyys-arvo on 1 tai 2 mutta joka ei ole eläin, joskin testin vaikeusaste kohoaa tällöin 5:llä. Tällaisilla olennoilla on samanlaiset temppukiintiöt kuin eläimillä.

Druidit ja samoojat saavat olosuhdehyvitystä +4 eläintoveriinsa liittyviin Eläintenkäsittely-testeihin.

Lisäksi druidien ja samoojien eläintoverit osaavat yhden tai useampia lisätemppuja, jotka eivät verota niiden normaalia temppukiintiötä ja joiden opettaminen ei vaadi aikaa eikä Eläintenkäsittely-testiä.

Jos sinulla on Eläinymmärrys-valtti, saat Eläintenkäsittely-testeihisi hyvitystä +2.

Myötävaikutus

Jos sinulla on vähintään 5 tasoa Eläintenkäsittelyssä, saat hyvitystä +2 Ratsastus-testeihisi ja eläinystävyys-testeihisi.

Perehtymättömät

Jos sinulla ei ole yhtään tasoa Eläintenkäsittelyssä, voit yrittää ohjata ja suostutella kotieläimiä Karisma-testillä, mutta et voi opettaa, kouluttaa etkä kasvattaa niitä. Druidi tai samooja, jolla ei ole yhtään tasoa Eläintenkäsittelyssä, voi lisäksi yrittää ohjata ja suostutella Karisma-testillä eläintoveriaan, mutta hän ei voi opettaa, kouluttaa eikä kasvattaa tällä tavoin muita villieläimiä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.