Ies, vähäinen

Kiehdonta (pakotus) [kielisidonnainen, mieleen kohdistuva]

Taso

Brd 3, Tkr/Vel 4

Osatekijät

P

Langetusaika   

1 kierros                                                                     

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohde

Yksi elollinen olento, jolla on enintään 7 KN   

Kestoaika

Yksi päivä/taso tai kunnes laukaistaan (P)

Laistoheitto

Tahto mitätöi

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Vähäinen ies pakottaa olennon valintasi mukaan joko tekemään sinulle jonkin palveluksen tai pidättymään jostakin teosta tai toiminnasta. Olennolla saa olla enintään 7 kestonoppaa, ja sen on kyettävä ymmärtämään sinua. Vähäinen ies ei voi pakottaa olentoa tappamaan itseään tai ryhtymään mihinkään varmaan kuolemaan johtavaan tekoon, mutta muutoin loitsulla voidaan käskeä olentoa tekemään melkein mitä tahansa.

Vähäisen ikeen alaisen olennon on noudatettava annettuja ohjeita, kunnes tehtävä on suoritettu, riippumatta siitä, miten pitkään tämä kestää.

Jos ohjeisiin sisältyy jokin ajallisesti rajaamaton tehtävä, jota loitsittu ei voi suorittaa omin voimin päätökseen, loitsu pysyy voimassa enintään yhden päivän langettajatasoa kohden. Ovela loitsittu voi kiertää joitakin ohjeita.

Jos loitsittua estetään tottelemasta vähäistä iestä 24 tunnin ajan, se saa sakkoa –2 kaikkiin kykyarvoihinsa. Sakko kasvaa –2:lla jokaisesta tätä seuraavasta vuorokaudesta, joskin enimmäissakko on –8. Tämä vaikutus ei voi laskea mitään kykyarvoa alle 1:n. Kykyarvosakot poistuvat 24 tuntia sen jälkeen, kun loitsittu jatkaa vähäisen ikeen tottelemista.

Vähäinen ies (ja kaikki sen aiheuttamat kykyarvosakot) voidaan poistaa seuraavilla loitsuilla: ihme, kirouksen purku, lumouksen purku, rajattu toivomus ja toivomus. Taikuuden rauetus ei vaikuta vähäiseen ikeeseen.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.