Luokkayhdistelmä-
hahmot

Aina kun hahmo nousee uudelle tasolle, hänellä on mahdollisuus hankkia jokin uusi luokka. Näin tehdessään hänestä tulee luokkayhdistelmähahmo, jonka kyvyt eri luokista lasketaan yhteen, kun selvitetään hänen kokonaiskykyjään. Luokkayhdistelmä tekee hahmosta monipuolisemman mutta hidastaa hänen syventymistään yksittäisiin luokkiin.

Luokka- ja taso-ominaisuudet

Perussääntö on, että kun selvitetään luokkayhdistelmähahmon kykyjä, hänen kaikkien luokkiensa kyvyt lasketaan yhteen.

Taso

"Hahmotaso" on hahmon kaikkien luokkien tasojen summa. Hahmotasoa käytetään sen selvittämiseen, milloin hahmo saa uusia valtteja ja kykyarvokorotuksia.

"Luokkataso" on hahmon taso jossakin yksittäisessä luokassa. Jos hahmon kaikki tasot ovat samasta luokasta, hänen hahmotasonsa ja luokkatasonsa ovat samat.

Kestopisteet

Hahmo saa kestopisteitä jokaisesta luokastaan, jossa hänen luokkatasonsa nousee, ja lisää uudet kestopisteet aiempaan kokonaismääräänsä.

Perushyökkäyshyvitys

Hahmon perushyökkäyshyvitys selvitetään laskemalla yhteen eri luokista saadut perushyökkäyshyvitykset. Jos yhteenlaskun summa on vähintään +6, hahmo saa useampia kuin yhden hyökkäyksen.

Laistoheitot

Eri luokista saadut peruslaistohyvitykset lasketaan yhteen.

Taidot

Jos jokin luokkayhdistelmähahmon taito on luokkataito yhdessäkin hänen luokassaan, taidon enimmäistaso määräytyy hänen hahmotasonsa mukaan (3 + hahmotaso).

Jos jokin luokkayhdistelmähahmon taito ei ole luokkataito yhdessäkään hänen luokassaan, taidon enimmäistaso on puolet hänen luokkataitojensa enimmäistasosta.

Hahmo saa nelinkertaiset 1. tason taitopisteet vain pelin alussa valitsemastaan ensimmäisestä luokasta. Jos hän hankkii myöhemmin jonkin uuden luokan, hän saa sen luokan 1. tasolta vain normaalit yksinkertaiset taitopisteet.

Luokkaominaisuudet

Luokkayhdistelmähahmo saa kaikkien luokkiensa kaikki luokkaominaisuudet, mutta hänen on myös noudatettava kaikkien luokkiensa kaikkia erityisrajoituksia. (Poikkeus: Jos hahmo hankkii barbaari-luokan, hänestä ei tule luku- ja kirjoitustaidotonta.)

Epäkuolleiden käännytys on kyky, joka on sekä papeilla että kokeneilla paladiineilla. Jos paladiini/papin paladiinitaso on vähintään 4, hänen käännytystesteissä käytettävä tasonsa on pappitaso plus paladiinitaso miinus 3.

Aavistusväistö on kyky, joka on sekä barbaareilla että kokeneilla rosvoilla. Kun barbaari/rosvo on saamassa aavistusväistön toisen kerran (toisesta luokastaan), hän saa sen sijasta harjaantuneen aavistusväistön, ellei hänellä ole sitä jo ennestään. Hänen barbaari- ja rosvotasonsa kasautuvat keskenään, kun selvitetään rosvotasoa, jolla hyökkääjän on oltava voidakseen koukata hänet.

Sekä velhoilla että taikureilla on kyky hankkia famulus. Taikuri/velho laskee taikuri- ja velhotasonsa yhteen, kun hän selvittää famuluksensa kehopanssarihyvitystä, Älykkyys-arvoa ja erikoiskykyjä.

Valtit

Luokkayhdistelmähahmo saa valtteja hahmotasonsa eikä yksittäisten luokkatasojensa perusteella.

Kykyarvojen korottuminen

Luokkayhdistelmähahmo saa kykyarvokorotuksia hahmotasonsa eikä yksittäisten luokkatasojensa perusteella.

Loitsut

Luokkayhdistelmähahmo saa loitsuja kaikista loitsijaluokistaan, ja kullakin luokalla on erillinen loitsuluettelo. Jos loitsun vaikutus määräytyy langettajan luokkatason mukaan, pelaajan on pidettävä lukua siitä, minkä luokan loitsuluettelosta hahmo langettaa loitsun.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.