Hämäys (Kar)

Testi

Kun suoritat Hämäys-testin, kohteesi kilpailee sinua vastaan Aikeen aavistus -testillä. Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä erilaisista hämäyksistä ja siitä, miten ne vaikuttavat kohteen Aikeen aavistus -testin muuntimeen.

Esimerkkejä hämäyksistä

Esimerkkitilanne

Aikeen
aavistuksen   
muunnin

Kohde haluaa uskoa sinua.

–5

Hämäys on uskottava, eikä kohde juuri välitä asiasta.

+0

Hämäys on hiukan epäuskottava tai se asettaa kohteen lievään vaaraan.

+5

Hämäys on hyvin epäuskottava tai se asettaa kohteen huomattavaan vaaraan.

+10

Hämäys on niin päätön, että sitä on lähes mahdoton uskoa.   

+20

Tilanteella on suuri vaikutus hämäyksen onnistumiseen. Testiä voi vaikeuttaa kaksi eri seikkaa: joko hämäystä on vaikea uskoa, tai sitten kohteelta pyydettävä teko on vastoin sen etuja, perusluontoa, luonnetta, määräyksiä tms. Tarvittaessa voit erotella toisistaan sellaiset hämäykset, jotka epäonnistuvat koska kohde ei usko niihin, ja sellaiset hämäykset, jotka epäonnistuvat koska ne vaativat kohteeltaan liikaa. Jos esimerkiksi kohde saa hyvitystä +10 Aikeen aavistus -testiinsä, koska hämäys vaatii häntä asettumaan huomattavaan vaaraan (ks. yllä), ja hän voittaa kilpaillun testin enintään 10 pisteellä, hän ei varsinaisesti näe hämäyksen läpi vaan kieltäytyy vain tekemästä pyydettyä. Jos kohde voittaa testin vähintään 11 pisteellä, hän näkee hämäyksen läpi.

Onnistunut Hämäys-testi tarkoittaa, että kohde toimii toivomallasi tavalla ainakin hetken (tavallisimmin enintään 1 kierroksen) tai uskoo jotakin, mitä haluat hänen uskovan. Hämäys on kuitenkin eri asia kuin salaisvaikutus-loitsu.

Hämäys vaatii sinun ja kohteesi vuorovaikutusta. Et voi hämätä olentoa, joka ei tiedä sinusta.

Valehyökkäys taistelussa

Hämäyksen avulla voidaan suorittaa myös valehyökkäys. Sen tarkoitus on harhauttaa vihollista lähitaistelussa, jotta tämän olisi vaikeampi väistää seuraavaa oikeaa hyökkäystä. Kun yrität valehyökkäystä, suoritat Hämäys-testin, jota vastaan kohteesi kilpailee Aikeen aavistus -testillä. Normaalien muuntimien lisäksi kohde voi lisätä heittoon myös perushyökkäyshyvityksensä.

Jos Hämäys-testisi tulos on suurempi kuin tämän tavallisesta poikkeavan Aikeen aavistus -testin tulos, kohteesi ei saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa seuraavassa lähitaisteluhyökkäyksessä, jonka suoritat sitä vastaan. Sinun on suoritettava tämä hyökkäys viimeistään seuraavalla vuorollasi.

Kun suoritat valehyökkäyksiä muita kuin ihmisolioita vastaan, saat Hämäys-testiisi sakkoa –4, koska vieraiden olentojen kehonkieltä on hankalampi tulkita. Jos olennon Älykkyys on eläimen tasolla (1 tai 2), sen harhauttaminen on vielä vaikeampaa ja saat testiisi sakkoa –8. Älykkyydetöntä olentoa vastaan ei voida suorittaa valehyökkäyksiä.

Valehyökkäys ei altista ilmaishyökkäyksille.

Huomion kääntäminen toisaalle piiloutumista varten

Voit käyttää Hämäys-taitoa apuna piiloutumisessa. Jos onnistut Hämäys-testissä, kiinnität sinusta tietoisten olentojen huomion toisaalle niin pitkäksi aikaa, että ehdit yrittää Piiloutuminen-testiä. Tämä Hämäyksen käyttötarkoitus ei altista ilmaishyökkäyksille.

Salaviestin välittäminen

Hämäys-taidon avulla voidaan välittää viesti toiselle hahmolle niin, etteivät muut ymmärrä sitä. Yksinkertaisen viestin lähettämisen vaikeusaste on 15. Kun viesti on monimutkainen – varsinkin sellainen, joka sisältää uutta tietoa – vaikeusaste on 20. Jos epäonnistut testissä enintään 4 pisteellä, viesti ei mene lainkaan perille. Jos epäonnistut vähintään 5 pisteellä, kohde ymmärtää viestin jollakin tavoin väärin. Kaikki sivustakuulijat voivat yrittää ymmärtää viestisi suorittamalla Aikeen aavistus -testin, jota vastaan kilpailet alkuperäisen Hämäys-testisi tuloksella (ks. Aikeen aavistus).

Toiminto

Vaihtelee. Kun Hämäys-testi suoritetaan osana muuta vuorovaikutusta, se kestää vähintään 1 kierroksen (ja on vähintään täyskierrostoiminto), mutta se voi kestää paljon kauemminkin, jos yrität jotakin monimutkaista. Kun Hämäys-testi suoritetaan valehyökkäyksen tekemiseksi taistelussa tai huomion kääntämiseksi toisaalle piiloutumista varten, se on perustoiminto. Kun Hämäys-testi suoritetaan salaviestin välittämiseksi, se ei vaadi toimintoa vaan on osa normaalia keskustelua.

Uusi yritys

Vaihtelee. Jos Hämäys-testi epäonnistuu normaalin vuorovaikutuksen yhteydessä, kohde muuttuu yleensä niin epäluuloiseksi, ettet voi yrittää uutta testiä samoissa olosuhteissa. Jos kyseessä on Hämäys-testi valehyökkäyksen suorittamiseksi taistelussa, voit yrittää sitä uudelleen. Myös salaviestin välittämistä voi yrittää uudelleen, joskin vain kerran kierroksessa. Kaikissa uusissa yrityksissä on sama väärinymmärryksen vaara kuin ensimmäisessäkin.

Muuta

Samooja saa hyvitystä Hämäys-testeihinsä, kun hän käyttää tätä taitoa mielivihollisiaan vastaan.

Käärmefamuluksen isäntä saa Hämäys-testeihinsä hyvitystä +3.

Jos sinulla on Vakuuttavuus-valtti, saat Hämäys-testeihisi hyvitystä +2.

Myötävaikutus

Jos sinulla on vähintään 5 tasoa Hämäyksessä, saat hyvitystä +2 Diplomatia-, Kovistelu- ja Silmänkääntö-testeihisi, samoin Naamioituminen-testeihin, joita suoritat silloin, kun tiedät itseäsi tarkkailtavan ja yrität esittää valehahmoasi uskottavasti.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.