Viritetty
kuvajainen

Harhanta (joukkoharha)

Taso

Brd 6, Tkr/Vel 6

Ilmiö

Joukkoharha, jonka on mahduttava 20 × 20 × 20 j:n kuutioon + yhteen 10 × 10 × 10 j:n kuutioon/taso (M)

Kestoaika   

Pysyvä kunnes laukaistaan, sitten 1 kierros/taso

Tämä loitsu toimii muutoin kuten mykkä kuvajainen, mutta sen joukkoharha aktivoituu jonkin ehdon täyttyessä. Joukkoharhaan voi sisältyä näkö-, haju-, lämpö- ja kuuloaistimuksia, mukaan lukien ymmärrettävää puhetta.

Asetat aktivointiehdon (joka voi olla myös jokin ääneen lausuttu sana) loitsua langettaessasi. Harhan laukaiseva tapahtuma voi olla niin yleinen ja väljästi määritelty tai harvinainen ja tarkasti määritelty kuin haluat, mutta ehdon täyttymisen on oltava havaittavissa kuulo-, kosketus-, haju- tai näköaistin avulla. Ehto ei voi perustua ominaisuuksiin, jotka eivät ole tavallisesti havaittavissa aistein, esimerkiksi hengenlaatuun. (Ks. taikasuu-loitsusta lisätietoa tällaisista ehdoista.)

Ainesosatekijä

Lampaanvillatuppo ja 25 kr:n arvosta jadetomua.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.