Taianestokenttä

Estäntä

Taso

Pap 8, Taikuus 6, Tkr/Vel 6, Varjelus 6

Osatekijät

P, E, A/JK

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

10 j

Alue

Säteeltään 10 j:n huoku, jonka keskellä on langettaja

Kestoaika

10 min/taso (P)

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ks. teksti                                                                      

Ympärillesi muodostuu näkymätön suojamuuri, joka liikkuu myötäsi. Useimmat taikavaikutukset, kuten loitsut, loitsunomaiset kyvyt, yliluonnolliset kyvyt ja taikaesineiden tuottamat vaikutukset, eivät kykene läpäisemään tätä muuria. Lisäksi mitkään loitsunlangetus­kyvyt, loitsunomaiset tai yliluonnolliset kyvyt, taikaesineet tai taikavaikutukset eivät toimi kentän alueella.

Taianestokenttä tukahduttaa kaikki alueellaan käytetyt, sille tuodut tai sille langetetut loitsut ja taikavaikutukset mutta ei raueta niitä. Taianestokentän alueella kulutettu aika verottaa tukahdutetun loitsun kestoaikaa.

Kun kenttään saapuu ruumiittomia epäkuolleita tai minkä tahansa tyyppisiä esiinloihdittuja olentoja, ne katoavat. Jos kenttä siirtyy muualle, ne ilmestyvät takaisin katoamiskohtaansa. Kadonneena vietetty aika verottaa olentoa ylläpitävän loihdinnan kestoaikaa normaalisti. Jos langetat taianestokentän loitsunsiedolla varustetun olennon miehittämään tilaan, sinun on onnistuttava langettajataso­testissä (1n20 + langettajataso) olennon loitsunsietoa vastaan, jotta saisit olennon katoamaan. (Taianestokenttä ei tehoa silmän­räpäyksellisten loihdintavaikutusten ilmiöihin, koska itse loihdintavaikutus ei ole enää voimassa vaan jäljellä on vain sen tulos.)

Normaalit olennot voivat liikkua kenttään, samoin normaalit kantama-aseiden ammukset. Vaikka taikamiekka ei toimi taika-aseena kentän alueella, se on siellä yhä miekka (tarkemmin sanottuna valiomiekka). Kenttä ei vaikuta golemeihin tai muihin rakentoihin, joihin on käytetty taikuutta valmistusvaiheessa mutta jotka tulevat sen jälkeen toimeen taikuudetta (ellei niitä ole loihdittu esiin, missä tapauksessa niitä käsitellään kuten muitakin esiinloihdittuja olentoja). Samaten kenttä ei tehoa elementaaleihin, ruumiillisiin epäkuolleisiin eikä vierasolioihin, ellei niitä ole loihdittu esiin. Kenttä voi kuitenkin mitätöidä väliaikaisesti tällaisten olentojen loitsunomaiset ja yliluonnolliset kyvyt. Kenttää ei voida poistaa taikuuden rauetuksella, mutta maagin osittelulla se on mahdollista.

Jos samassa tilassa on kaksi tai useampia taianestokenttiä, ne eivät vaikuta toisiinsa millään tavoin. Taianestokenttä ei tehoa joihinkin loitsuihin, esimerkiksi voimaseinämään, kirjokupuun ja kirjoseinämään (ks. näiden loitsujen kuvaukset). Ikiluomiin ja jumaluuksiin tällainen kuolevaisten taikuus ei vaikuta.

Jos olento on suurempi kuin kentän kattama alue, kenttä ei vaikuta olennon niihin osiin, jotka jäävät kentän ulkopuolelle.

Oppiloitsun ainesosatekijä

Hyppysellinen rautajauhetta tai -rouhetta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.