Kuoleman
tunnusmerkki

Mananta [surma]

Taso

Pap 8, Tkr/Vel 8   

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

10 minuuttia

Kantama

0 j; ks. teksti

Ilmiö

Yksi riimu

Kestoaika   

Ks. teksti                                                                      

Laistoheitto

Sitkeys mitätöi

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Kuoleman tunnusmerkki kirjoittaa haluamaasi alustaan väkevän mahtiriimun. Kun tämä riimu laukaistaan, se surmaa 60 jalan säteeltä (katsotaan purkaukseksi) yhden tai useampia olentoja, joiden yhteen laskettu vallitseva kestopistemäärä on enintään 150. Kuoleman tunnusmerkki vaikuttaa ensimmäiseksi riimua lähimpänä oleviin olentoihin ja ohittaa sellaiset olennot, joilla on niin paljon kestopisteitä, ettei loitsu voi vaikuttaa niihin. Kun riimu laukaistaan, se alkaa hehkua ja aktivoituu 10 minuutiksi langettajatasoa kohden tai kunnes se on vaikuttanut olentoihin 150 kestopisteen edestä, kumpi vain tapahtuu ensin. Kaikki olennot, jotka liikkuvat alueelle kuoleman tunnusmerkin ollessa aktivoituna, altistuvat sen vaikutukselle riippumatta siitä, olivatko ne alueella riimun lauetessa. Olennon on suoritettava laistoheitto riimua vastaan vain kerran alueella ollessaan, mutta jos se poistuu alueelta ja palaa sitten takaisin riimun ollessa yhä aktivoituna, sen on suoritettava uusi laisto.

Ennen kuin kuoleman tunnusmerkki laukaistaan, se on lepotilassa (joskin se on nähtävissä ja luettavissa 60 jalan etäisyydelle asti). Toimiakseen kuoleman tunnusmerkki on aina sijoitettava näkyvälle ja silmäänpistävälle paikalle. Riimun piilottaminen tekee kuoleman tunnusmerkistä tehottoman, mutta kun näköeste poistetaan, riimu toimii jälleen normaalisti.

Perusversiossaan kuoleman tunnusmerkki laukeaa aina, kun jokin olento tekee vähintään yhden asian seuraavista (valitset langetushetkellä, minkä tai mitkä): katsoo riimua, lukee riimun, koskettaa riimua, kulkee riimun ohi tai liikkuu riimulla merkityn kulkuaukon läpi. Onpa valittu laukaisukeino (tai -keinot) mikä hyvänsä, olento, joka on yli 60 jalan päässä kuoleman tunnusmerkistä, ei voi laukaista sitä (vaikka se täyttäisi yhden tai useampia laukaisuehtoja, esimerkiksi lukisi riimun). Kuoleman tunnusmerkin laukaisuehtoja ei voida muuttaa enää sen jälkeen, kun loitsu on langetettu.

Tämän loitsun yhteydessä riimun "lukeminen" tarkoittaa mitä tahansa yritystä tarkastella sitä, tunnistaa se tai hahmottaa sen merkitys. Jos kuoleman tunnusmerkki yritetään tehdä toimimattomaksi heittämällä sen päälle peite, se laukeaa, jos riimu reagoi kosketukseen. Et voi käyttää kuoleman tunnusmerkkiä hyökkäystarkoituksiin; esimerkiksi kosketuksesta laukeava kuoleman tunnusmerkki ei laukea, jos riimulla kosketetaan jotakin olentoa. Kuoleman tunnusmerkkiä ei täten voida myöskään piirtää aseeseen ja määrätä aktivoitumaan silloin, kun ase osuu viholliseen.

Voit asettaa laukaisulle myös omia lisäehtojasi, jotka voivat olla juuri niin yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin tahdot. Ne voivat perustua olennon nimeen, henkilöyteen tai hengenlaatuun, mutta muutoin niiden pitää perustua havaittavissa oleviin tekoihin tai ominaisuuksiin. Sellaiset pelitekniset ominaisuudet kuin taso, luokka, kestonopat tai kestopisteet eivät kelpaa ehdoiksi.

Kun piirrät kuoleman tunnusmerkkiä, voit asettaa tunnussanan, jonka lausuja ei laukaise riimun vaikutusta. Kaikki tunnussanan lausujat ovat immuuneja kyseisen riimun vaikutuksille niin kauan kuin ne pysyttelevät 60 jalan säteellä siitä. Jos olento poistuu tältä alueelta ja palaa myöhemmin takaisin, sen on lausuttava tunnussana uudelleen.

Voit myös saattaa haluamasi määrän olentoja sopusointuun kuoleman tunnusmerkin kanssa, mutta tämä voi pitkittää langetusaikaa. Yhden tai kahden olennon saattaminen sopusointuun kestää häviävän lyhyen ajan, mutta pienen ryhmän (enintään kymmenen olennon) saattaminen sopusointuun pidentää langetusajan 1 tuntiin. Ison ryhmän (enintään 25 olennon) saattaminen sopusointuun kestää 24 tuntia. Tätä suurempien ryhmien saattaminen sopusointuun pidentää langetusaikaa lisäyksen mukaisessa suhteessa. Olennot, jotka on saatettu kuoleman tunnusmerkin kanssa sopusointuun, eivät voi laukaista riimua ja ovat immuuneja sen vaikutuksille, vaikka ne olisivat vaikutusalueella riimun laukeamishetkellä. Sinun katsotaan olevan automaattisesti sopusoinnussa itse langettamiesi kuoleman tunnusmerkkien kanssa, joten ne eivät koskaan vaikuta sinuun etkä voi vahingossa laukaista niitä.

Voit tunnistaa kuoleman tunnusmerkin taianluku-loitsulla, jos onnistut Loitsutuntemus-testissä (VA 19). Jos kuoleman tunnusmerkki on asetettu laukeamaan siitä, että se luetaan, tunnistaminen tietysti laukaisee sen.

Kuoleman tunnusmerkki voidaan poistaa onnistuneella taikuuden rauetuksella, jonka ainoaksi kohteeksi riimu valitaan. Poispyyhintä-loitsulla ei ole vaikutusta kuoleman tunnusmerkkiin. Jos alusta, jolle kuoleman tunnusmerkki on piirretty, tuhotaan, riimu tuhoutuu mutta samalla myös laukeaa.

Kuoleman tunnusmerkki voidaan muuttaa pysyväksi pysyvyys-loitsulla. Pysyvä kuoleman tunnusmerkki, joka tehdään toimintakyvyttömäksi tai on vaikuttanut koko kestopistekiintiönsä edestä, muuttuu toimimattomaksi 10 minuutin ajaksi, minkä jälkeen se voidaan laukaista taas normaalisti.

Huomautus: Kuoleman tunnusmerkkiä ja muita vastaavia taika-ansoja on vaikea havaita ja purkaa. Rosvo voi ainoana hahmoluokkana käyttää Etsintä-taitoa kuoleman tunnusmerkin löytämiseen ja Laitteen purkaminen -taitoa sen toimintakyvyttömäksi tekemiseen. Kummankin taitotestin vaikeusaste on 25 + loitsutaso, joten kuoleman tunnusmerkin tapauksessa se on aina 33.

Ainesosatekijä

Elohopeaa ja fosforia ja lisäksi tomuksi jauhetut timantti ja opaali, joiden kummankin arvo on vähintään 5 000 kr.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.