Limaolio

Limaoliot ovat muodottomia olentoja, jotka elävät vain syödäkseen. Ne asustavat maan uumenissa ja etsivät raunioista, luolista ja luolastoista ravinnokseen elollista ainesta – niin haaskoja kuin eläviäkin olentoja.

Taistelu

Limaoliot hyökkäävät kaikkien kohtaamiensa olentojen kimppuun. Ne iskevät saalista valejalallaan tai kietoutuvat sen ympärille ja sulattavat sen erittämällä happoa.

Sokkonäkö (Po)

Limaolioiden ruumis on pelkkää alkukantaista aistielintä, joka havaitsee riistan hajun ja värähtelyn 60 jalan päästä.


Harmaalima

Koko/tyyppi

Keskikokoinen limaolio

Kestonoppia

3n10+15 (31 kp)

Aloite

–5

Nopeus

10 j (2 ruutua)

Panssariluokka

5 (–5 Ket), kosketus 5, valmistautumaton 5

Perushyökkäys/paini   

+2/+3

Hyökkäys

Isku +3 lähitaistelu (1n6+1 plus 1n6 happo)

Täyshyökkäys

Isku +3 lähitaistelu (1n6+1 plus 1n6 happo)

Tila/ulottuma

5 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Happo, puserrus 1n6+1 plus 1n6 happo, harjaantunut tarttuminen

Erikoisominaisuudet

Sokkonäkö 60 j, immuunius kylmyydelle ja tulellelimaolion tyyppipiirteet,   
happo

Laistot

Sitk +6, Ref –4, Tahto –4

Kyvyt

Vma 12, Ket 1, Ruk 21, Äly Ø, Vii 1, Kar 1

Taidot

Valtit

Esiintymisympäristö

Kylmät suot

Järjestäytyminen

Erakko

Haasteluokitus

4

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina neutraali

Kehittyminen

4–6 KN (Keskikokoinen); 7–9 KN (Iso)

Tasolisä

Täysikasvuisen harmaaliman läpimitta on 10 jalkaa ja paksuus 6 tuumaa. Tyypillinen yksilö painaa noin 700 naulaa.

Taistelu

Harmaalima paiskautuu päin vihollisiaan nopeasti kuin käärme.

Happo (Po)

Harmaalima erittää happoa, joka sulattaa elollisen aineksen ja metallin mutta ei kiveä. Kaikki sen lähitaistelu- ja puserrushyökkäykset tuottavat happovaurioita. Kohteen haarniska ja vaatetus sulavat käyttökelvottomiksi välittömästi, elleivät ne onnistu Refleksi-laistossa (VA 16). Metallinen tai puinen ase, joka osuu harmaalimaan, sulaa niin ikään välittömästi, ellei se onnistu Refleksi-laistossa (VA 16). Laistojen vaikeusasteet ovat Ruumiinkunto-pohjaisia.

Harmaaliman syövyttävä kosketus tuottaa puu- ja metalliesineille 16 pistettä vaurioita kierrosta kohden, joskin vaurioiden tuottaminen vaatii, että limaolio koskettaa esinettä 1 täyden kierroksen ajan.

Puserrus (Po)

Harmaalima tuottaa automaattisesti isku- ja happovaurionsa aina, kun se voittaa käynnistämänsä painitestin. Vihollisen vaatetus ja haarniska saavat tällöin Refleksi-laistoihinsa happoa vastaan sakkoa –4.

Harjaantunut tarttuminen (Po)

Jotta harmaalima voisi käyttää tätä kykyä, sen on onnistuttava iskuhyökkäyksessään. Tämän jälkeen se voi yrittää aloittaa painin ilmaistoimintona altistumatta vapaahyökkäykselle. Jos se voittaa painitestin, se saa painiotteen ja voi saman tien pusertaa.

Läpinäkyvyys (Po)

Harmaalimaa on vaikea havaita ihanneoloissakaan, joten sen huomaaminen vaatii Havainnointi-testin (VA 15). Olento, joka ei huomaa harmaalimaa vaan kävelee sitä päin, kärsii automaattisesti lähitaisteluhyökkäyksen isku- ja happovauriot.


Hyytelökuutio

Koko/tyyppi

Iso limaolio

Kestonoppia

4n10+32 (54 kp)

Aloite

–5

Nopeus

15 j (3 ruutua)

Panssariluokka

4 (–1 koko, –5 Ket), kosketus 4, valmistautumaton 4

Perushyökkäys/paini   

+3/+7

Hyökkäys

Isku +2 lähitaistelu (1n6 plus 1n6 happo)

Täyshyökkäys

Isku +2 lähitaistelu (1n6 plus 1n6 happo)

Tila/ulottuma

10 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Happo, sisäänsulkeminen, jähmetys

Erikoisominaisuudet

Sokkonäkö 60 j, immuunius sähkölle, limaolion tyyppipiirteetläpinäkyvyys   

Laistot

Sitk +9, Ref –4, Tahto –4

Kyvyt

Vma 10, Ket 1, Ruk 26, Äly Ø, Vii 1, Kar 1

Taidot

Valtit

Esiintymisympäristö

Maan alla

Järjestäytyminen

Erakko

Haasteluokitus

3

Aarteet

1/10 kolikoista, kalleudet 50 % (vain metallisia tai kivisiä), esineet 50 % (vain metallisia tai kivisiä)

Hengenlaatu

Aina neutraali

Kehittyminen

5–12 KN (Iso); 13–24 KN (Valtava)

Tasolisä

Hyytelökuutio on lähestulkoon läpinäkyvä olento, joka vaeltaa luolissa ja luolastoissa sulattamassa raatoja, eläviä olentoja ja jätteitä. Eloton ja sulamaton aines jää näkyviin kuution sisään.

Tyypillisen hyytelökuution kylki on 10 × 10 jalan kokoinen ja paino 15 000 naulaa, joskin paljon suurempiakin yksilöitä on tavattu.

Taistelu

Hyytelökuutio hyökkää törmäämällä päin riistaansa. Se voi iskeä valejalallaan, mutta yleensä se vain sulkee vihollisen sisäänsä.

Happo (Po) 

Hyytelökuution happo ei vahingoita metallia eikä kiveä.

Sisäänsulkeminen (Po)

Vaikka hyytelökuutio liikkuu hitaasti, se voi sulkea Isot ja sitä pienemmät olennot sisäänsä perustoimintona. Se ei voi suorittaa iskuhyökkäystä sellaisella kierroksella, jolla se sulkee vihollisen sisäänsä. Hyytelökuution tarvitsee vain liikkua vihollistensa tilaan, minkä jälkeen se sulkee sisäänsä niin monta olentoa kuin tilassa on. Viholliset voivat suorittaa kuutiota vastaan vapaahyökkäyksiä, mutta tällöin ne eivät saa laistoheittoa. Viholliset, jotka eivät yritä vapaahyökkäystä, voivat yrittää Refleksi-laistoa (VA 13) välttyäkseen joutumasta kuution sisään. Jos laisto onnistuu, ne työntyvät kuution tieltä taaksepäin tai sivuun (kukin vihollinen päättää suunnasta itse). Sisäänsuljetut olennot altistuvat kuution jähmetykselle ja hapolle, ja niiden katsotaan olevan painissa kuution kanssa. Laiston vaikeusaste on Voimakkuus-pohjainen, ja siihen sisältyy rotuhyvitystä +1.

Jähmetys (Po)

Hyytelökuution erittämä lima toimii puudutusaineen tavoin. Olennon, johon kuutio osuu lähitaistelu- tai sisäänsulkemishyökkäyksellään, on onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 20) tai se jähmettyy 3n6 kierrokseksi. Kuutio voi sulkea jähmetetyn vihollisen sisäänsä automaattisesti. Laiston vaikeusaste on Ruumiinkunto-pohjainen.

Läpinäkyvyys (Po) 

Hyytelökuution huomaaminen vaatii ihanteellisissakin olosuhteissa Havainnointi-testin (VA 15). Olento, joka ei huomaa kuutiota vaan kävelee suoraan sitä päin, joutuu automaattisesti sen sisälle.


Mustaketto


Mustaketto

Mustakettovanhin

Koko/tyyppi

Valtava limaolio

Suunnaton limaolio

Kestonoppia

10n10+60 (115 kp)

20n10+180 (290 kp)

Aloite

–5

–5

Nopeus

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j

20 j (4 ruutua), kiipeäminen 20 j

Panssariluokka

3 (–2 koko, –5 Ket), kosketus 3, valmistautumaton 3

1 (–4 koko, –5 Ket), kosketus 1, valmistautumaton 1

Perushyökkäys/paini   

+7/+18

+15/+35

Hyökkäys

Isku +8 lähitaistelu (2n6+4 plus 2n6 happo)

Isku +19 lähitaistelu (3n6+12 plus 3n6 happo)

Täyshyökkäys

Isku +8 lähitaistelu (2n6+4 plus 2n6 happo)

Isku +19 lähitaistelu (3n6+12 plus 3n6 happo)

Tila/ulottuma

15 j/10 j

20 j/20 j

Erikoishyökkäykset

Happo, puserrus 2n6+4 plus 2n6 happo, harjaantunut tarttuminen

Happo, puserrus 2n8+12 plus 2n6 happo, harjaantunut tarttuminen

Erikoisominaisuudet

Sokkonäkö 60 j, jakaantuminenlimaolion tyyppipiirteet   

Sokkonäkö 60 j, jakaantuminenlimaolion tyyppipiirteet   

Laistot

Sitk +9, Ref –2, Tahto –2

Sitk +15, Ref +1, Tahto +1

Kyvyt

Vma 17, Ket 1, Ruk 22, Äly Ø, Vii 1, Kar 1

Vma 26, Ket 1, Ruk 28, Äly Ø, Vii 1, Kar 1

Taidot

Kiipeily +11

Kiipeily +16

Valtit

Esiintymisympäristö

Maan alla

Maan alla

Järjestäytyminen

Erakko

Erakko

Haasteluokitus

7

12

Aarteet

Ei ole

Ei ole

Hengenlaatu

Aina neutraali

Aina neutraali

Kehittyminen

11–15 KN (Valtava); 16–30 KN (Suunnaton)

Tasolisä

Tyypillisen mustaketon halkaisija on 15 jalkaa, paksuus 2 jalkaa ja paino noin 18 000 naulaa.

Taistelu

Mustaketto hyökkää tarraamalla riistaansa kiinni ja pusertamalla sitä.

Happo (Po)  

Mustaketto erittää happoa, joka sulattaa nopeasti elollisen aineksen ja metallin mutta ei vaikuta kiveen. Mustaketon kaikki lähitaistelu­osumat ja puserrushyökkäykset tuottavat happovaurioita, ja lisäksi kohteen haarniska ja vaatetus sulavat ja muuttuvat välittömästi käyttökelvottomiksi, elleivät ne onnistu Refleksi-laistossa (VA 21). Metallinen tai puinen ase, joka osuu mustakettoon, sulaa niin ikään välittömästi, ellei se onnistu Refleksi-laistossa (VA 21). Laistojen vaikeusasteet ovat Ruumiinkunto-pohjaisia.

Mustaketon syövyttävä kosketus tuottaa puu- ja metalliesineille 21 pistettä vaurioita kierrosta kohden, joskin keton on kosketettava esinettä 1 täyden kierroksen ajan, jotta se tuottaisi nämä vauriot.

Puserrus (Po) 

Mustaketto tuottaa automaattisesti isku- ja happovaurionsa aina, kun se voittaa käynnistämänsä painitestin. Vihollisen vaatetus ja haarniska saavat tällöin sakkoa –4 Refleksi-laistoihinsa happoa vastaan.

Harjaantunut tarttuminen (Po) 

Jotta mustaketto voisi käyttää tätä kykyä, sen on onnistuttava iskuhyökkäyksessään. Tämän jälkeen se voi yrittää aloittaa painin ilmaistoimintona altistumatta vapaahyökkäykselle. Jos se voittaa painitestin, se saa painiotteen ja voi saman tien pusertaa.

Jakaantuminen (Po)

Viilto- ja pistoaseet eivät tuota mustaketolle vaurioita. Vaurioitumisen sijasta olento jakaantuu kahdeksi keskenään samanlaiseksi ketoksi, joista kummallakin on puolet alkuperäisen yksilön vallitsevasta kestopistemäärästä (pyöristetään alaspäin). Ketto, jolla on enintään 10 kestopistettä, ei voi jakaantua, ja se kuolee, kun sen kestopistemäärä hupenee 0:aan.

Taidot

Mustaketto saa rotuhyvitystä +8 Kiipeily-testeihinsä, ja se voi aina valita Kiipeily-testeissään 10:n, vaikka sitä uhattaisiin tai häirittäisiin.


Mustakettovanhin

Vanhimmat mustaketot ovat valtavia pikimustia surmanlammikoita.

Taistelu

Mustakettovanhimman happoa vastaan suoritettavan laiston vaikeusasteeseen (29) on laskettu mukaan keton ylimääräiset kestonopat ja korkeampi Ruumiinkunto-arvo.


Okrahyytelö

Koko/tyyppi

Iso limaolio

Kestonoppia

6n10+36 (69 kp)

Aloite

–5

Nopeus

10 j (2 ruutua), kiipeäminen 10 j

Panssariluokka

4 (–1 koko, –5 Ket), kosketus 4, valmistautumaton 4

Perushyökkäys/paini   

+4/+10

Hyökkäys

Isku +5 lähitaistelu (2n4+3 plus 1n4 happo)

Täyshyökkäys

Isku +5 lähitaistelu (2n4+3 plus 1n4 happo)

Tila/ulottuma

10 j/5 j

Erikoishyökkäykset

Happopuserrus 2n4+3 plus 1n4 happo, harjaantunut tarttuminen   

Erikoisominaisuudet

Sokkonäkö 60 j, jakaantuminen, limaolion tyyppipiirteet

Laistot

Sitk +8, Ref –3, Tahto –3

Kyvyt

Vma 15, Ket 1, Ruk 22, Äly Ø, Vii 1, Kar 1

Taidot

Kiipeily +10

Valtit

Esiintymisympäristö

Lauhkeat suot

Järjestäytyminen

Erakko

Haasteluokitus

5

Aarteet

Ei ole

Hengenlaatu

Aina neutraali

Kehittyminen

7–9 KN (Iso); 10–18 KN (Valtava)

Tasolisä

Täysikasvuisen okrahyytelön halkaisija on 15 jalkaa ja paksuus noin 6 tuumaa, mutta hyytelö voi puristua niin kapeaksi, että se mahtuu jopa 1 tuuman levyisistä raoista. Tyypillinen yksilö painaa noin 5 600 naulaa.

Taistelu

Okrahyytelö yrittää kietoutua uhrinsa ympärille ja pusertaa sitä.

Happo (Po)   

Okrahyytelö erittää happoa, joka sulattaa vain lihaa. Kaikki sen lähitaisteluosumat ja puserrushyökkäykset tuottavat happovaurioita.

Puserrus (Po)  

Okrahyytelö tuottaa automaattisesti isku- ja happovaurionsa aina, kun se voittaa käynnistämänsä painitestin.

Harjaantunut tarttuminen (Po)  

Jotta okrahyytelö voisi käyttää tätä kykyä, sen on onnistuttava iskuhyökkäyksessään. Tämän jälkeen se voi yrittää aloittaa painin ilmaistoimintona altistumatta vapaahyökkäykselle. Jos se voittaa painitestin, se saa painiotteen ja voi saman tien pusertaa.

Jakaantuminen (Po) 

Viilto- ja pistoaseet ja sähköhyökkäykset eivät tuota okrahyytelölle vaurioita. Vaurioitumisen sijasta olento jakaantuu kahdeksi keskenään samanlaiseksi hyytelöksi, joista kummallakin on puolet alkuperäisen yksilön vallitsevasta kestopistemäärästä (pyöristetään alaspäin). Hyytelö, jolla on enintään 10 kestopistettä, ei voi jakaantua, ja se kuolee, kun sen kestopistemäärä hupenee 0:aan.

Taidot

Okrahyytelö saa rotuhyvitystä +8 Kiipeily-testeihinsä, ja se voi aina valita Kiipeily-testeissään 10:n, vaikka sitä uhattaisiin tai häirittäisiin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.