Vapaahyökkäykset

Toisinaan taisteluun osallistuja laskee lähitaistelussa suojauksensa, jolloin hänen lähellään olevat viholliset saavat suorittaa häntä vastaan ylimääräisen hyökkäyksen. Tällaista hyökkäystä kutsutaan vapaahyökkäykseksi.

Uhatut ruudut

Vaikkei olisikaan sinun vuorosi, uhkaat kaikkia ruutuja, joihin voit suorittaa lähitaisteluhyökkäyksen. Yleensä tämä tarkoittaa kaikkia oman tilasi naapuriruutuja (myös vinottaissuunnassa). Jos vihollinen suorittaa tiettyjä toimintoja uhkaamassasi ruudussa, se altistuu sinun vapaahyökkäyksellesi. Jos olet aseeton, et yleensä uhkaa mitään ruutua etkä voi siten suorittaa vapaahyökkäyksiä.

Ulottuma-aseet

Keskikokoisen tai sitä pienemmän olennon ulottuma on yleensä vain 5 jalkaa. Niinpä se voi suorittaa lähitaisteluhyökkäyksiä vain 5 jalan (1 ruudun) päässä olevia olentoja vastaan. Pienet ja Keskikokoiset olennot voivat kuitenkin kasvattaa ulottumaansa käyttelemällä ulottuma-aseita. Lisäksi useimpien Keskikokoista suurempien olentojen luontainen ulottuma on vähintään 10 jalkaa.

Huomautus: Pienten ja Keskikokoisten olentojen ulottumaa määritettäessä jokainen vinottaisruutukin lasketaan 5 jalaksi. Tämä on poikkeus siitä säännöstä, että 2 ruutua lasketaan vinottaissuunnassa 15 jalaksi.

Vapaahyökkäykset, suoja ja näkösuoja

Et voi suorittaa vapaahyökkäystä sellaista vihollista vastaan, jolla on suojaa sinuun nähden.

Et voi myöskään suorittaa vapaahyökkäystä, jos vihollinen on täydellisessä näkösuojassa sinuun nähden.

Vapaahyökkäykselle altistuminen

Vapaahyökkäyksille voi altistua kahdella eri tavalla: liikkumalla pois uhatusta ruudusta tai suorittamalla uhatussa ruudussa tietynlaisen toiminnon.

Liikkuminen

Liikkuminen pois uhatusta ruudusta altistaa sinut yleensä ruutua uhkaavien vihollisten vapaahyökkäyksille. Vapaahyökkäyksen voi välttää kahdella tavalla: 5 jalan askeleella tai vetäytymistoiminnolla.

Keskittymistä vaativa toimenpide

Eräät uhatussa ruudussa suoritetut toiminnot altistavat sinut vapaahyökkäyksille, koska ne vaativat huomion kääntämistä pois taistelusta. Osiossa Toiminnot taistelun aikana on lueteltu useita vapaahyökkäyksille altistavia toimintoja.

Muista, että vapaahyökkäyksiä koskevista säännöistä on poikkeuksia. Esimerkiksi Harjaantunut aseeton isku -valtin hankkinut hahmo ei altistu vapaahyökkäykselle, kun hän suorittaa aseettoman hyökäyksen.

Vapaahyökkäyksen suorittaminen

Vapaahyökkäys on lähitaisteluhyökkäys. Voit suorittaa vain yhden vapaahyökkäyksen kierrosta kohden. Vapaahyökkäystä ei ole pakko suorittaa.

Kokenut hahmo voi suorittaa (täyshyökkäystoiminnon avulla) useita lähitaisteluhyökkäyksiä pienenevin hyökkäyshyvityksin. Vapaahyökkäykseen lasketaan kuitenkin aina täysi hyökkäyshyvitys, vaikka hahmo olisi jo hyökännyt aiemmin kierroksella.

Vapaahyökkäys "keskeyttää" toimintojen normaalin kulun kierroksen aikana. Jos joku altistuu vapaahyökkäykselle, selvitä hyökkäyksen tulos saman tien ja siirry vasta sitten seuraavan hahmon vuoroon (tai saata hyökkääjän vuoro loppuun, jos vapaahyökkäykselle altistuttiin kesken hänen oman vuoronsa).

Taistelurefleksit-valtti ja ylimääräiset vapaahyökkäykset

Jos sinulla on Taistelurefleksit-valtti, voit suorittaa kierroksen aikana Ketteryys-muuntimesi verran ylimääräisiä vapaahyökkäyksiä. Voit suorittaa tämän valtin avulla vain yhden hyökkäyksen yhtä altistumista kohden, mutta jos sama vihollinen altistuu vapaahyökkäyksellesi kahteen eri otteeseen kierroksen aikana (esimerkiksi liikkumalla pois jostakin uhkaamastasi ruudusta ja langettamalla sitten loitsun jossakin toisessa uhkaamassasi ruudussa), voit suorittaa häntä vastaan kaksi eri vapaahyökkäystä. Liikkuminen samalla kierroksella pois useammasta kuin yhdestä saman vihollisen uhkaamasta ruudusta lasketaan vain yhdeksi altistumiseksi tälle viholliselle. Kaikkiin näihin hyökkäyksiin lisätään täysi hyökkäyshyvitys.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.