Vammat ja kuolema

Hahmosi kestopisteet kertovat, miten sitkeähenkinen hän on. Hahmon toimintakyky ei rajoitu millään tavoin ennen kuin hänen kestopisteensä hupenevat 0:aan tai sen alle.


Kestopisteiden hupeneminen

Hahmo vahingoittuu tavallisimmin kärsimällä kuolettavia vaurioita ja menettämällä sen myötä kestopisteitä.

Mitä kestopisteet kuvaavat

Kestopisteet edustavat pelimaailmassa kahta asiaa: kykyä kestää vammoja ja kykyä ottaa iskuja vastaan siten, etteivät ne haavoita koko voimallaan.

Kestopistevaurioiden vaikutukset

Vauriot eivät vaikuta toimintakykyysi ennen kuin vallitseva kestopistemääräsi hupenee 0:aan tai sen alle. Kun kestopisteitä on 0, olet vajaakuntoinen.

Kun kestopisteitä on –1:stä –9:ään, olet kuolemaisillasi.

Kun kestopisteitä on –10 tai sen alle, olet kuollut.

Massiiviset vauriot

Jos kärsit yksittäisestä hyökkäyksestä vähintään 50 pistettä vaurioita mutta et kuole saman tien, sinun on suoriuduttava Sitkeys-laistosta (VA 15). Jos tämä laistoheitto epäonnistuu, kuolet riippumatta siitä, mikä vallitseva kestopistemääräsi on. Jos kärsit useista eri hyökkäyksistä yhteensä vähintään 50 pistettä vaurioita mutta mikään niistä ei tuota yksinään vähintään 50:tä pistettä vaurioita, kyse ei ole massiivisista vaurioista.


Vajaakuntoinen (0 kestopistettä)

Kun vallitseva kestopistemääräsi hupenee tasan 0:aan, olet vajaakuntoinen.

Voit suorittaa vuorollasi vain joko yhden liikkumistoiminnon tai yhden perustoiminnon (muttet molempia, etkä täyskierrostoimintoa). Voit suorittaa liikkumistoimintoja vahingoittumatta enää pahemmin, mutta jos suoritat yhdenkin perustoiminnon (tai minkä tahansa muun voimia kuluttavan toiminnon), kärsit sen loppuun saatettuasi 1 pisteen verran vaurioita. Ellei toiminto kartuttanut kestopisteitäsi, olet sen jälkeen –1 kestopisteessä ja siten kuolemaisillasi.

Jos kestopistemääräsi nousee myöhemmin 0:n yläpuolelle, olet taas täysin toimintakykyinen, eikä käynnistäsi 0 kestopisteessä tai sen alla jää sivuvaikutuksia.

Voit olla vajaakuntoinen myös silloin, kun olet toipumassa kuolemaisillasi olosta. Tällöin olet vajaakuntoinen, vaikka sinulla on alle 0 kestopistettä (ks. alla Tilaltaan vakaat hahmot ja toipuminen).


Kuolemaisillaan (–1:stä –9:ään kestopistettä)

Kun hahmollasi on –1:stä –9:ään kestopistettä, hän on kuolemaisillaan.

Kuolemaisillaan oleva hahmo vaipuu oitis tajuttomaksi eikä voi suorittaa mitään toimintoja.

Kuolemaisillaan oleva hahmo menettää joka kierroksella 1 kestopisteen. Näin jatkuu, kunnes hän kuolee tai hänen tilansa muuttuu vakaaksi (ks. alla).


Kuollut (–10 kestopistettä tai sen alle)

Kun hahmosi kestopistemäärä hupenee –10:een tai sen alle tai kun hän kärsii massiivisia vaurioita (ks. yllä), hän kuolee. Hahmo voi kuolla myös silloin, kun kykyvauriot tai kyvynriisto pudottavat hänen Ruumiinkunto-arvonsa 0:aan.


Tilaltaan vakaat hahmot ja toipuminen

Kun hahmon kestopisteet hupenevat –1:n ja –9:n välille, heitä jokaisella sitä seuraavalla vuorollasi n% selvittääksesi, muuttuuko kuolemaisillaan olevan hahmon tila vakaaksi. Tilalla on 10 %:n mahdollisuus muuttua vakaaksi. Jos se ei muutu, hahmo menettää 1 kestopisteen. (Tajuton tai kuolemaisillaan oleva hahmo ei voi suorittaa mitään sellaista erikoistoimintoa, joka muuttaisi hänen toimintonsa aloitelukemaa.)

Jos hahmon kestopisteet hupenevat –10:een tai sen alle, hän kuolee.

Voit pysäyttää kuolemaisillaan olevan hahmon kestopisteiden hupenemisen ja muuttaa hänen tilansa vakaaksi Parannus-testillä (VA 15).

Jos mikä tahansa parannuskeino parantaa kuolemaisillaan olevalta hahmolta edes 1 pisteen verran vaurioita, kestopisteiden hupeneminen pysähtyy ja hänen tilansa muuttuu vakaaksi.

Jos parannuskeino nostaa kuolemaisillaan olevan hahmon kestopistemäärän 0:aan, hahmo palaa tajuihinsa ja on vajaakuntoinen. Parannuskeino, joka palauttaa hahmon vähintään 1 kestopisteeseen, tekee hänestä taas täysin toimintakykyisen, eikä käynnistä 0:ssa tai sen alla jää sivuvaikutuksia. Loitsija säilyttää kaikki ne loitsunlangetus­kykynsä, jotka hänellä oli ennen putoamistaan 0 pisteen alle.

Tilaltaan vakaa hahmo, jota on hoidettu Parannus-testillä tai taikakeinoin, alkaa saada kestopisteitään takaisin luonnollisen paranemisen myötä ja palaa lopulta tajuihinsa. Jos hahmolla ei ole hoitajaa, hän on yhä vaarassa menettää henkensä.

Toipuminen hoidettuna

Heitä n% tuntia sen jälkeen, kun hoitoa saavan, kuolemaisillaan olleen hahmon tila on muuttunut vakaaksi. Hänellä on 10 %:n mahdollisuus palata tajuihinsa ja muuttua vajaakuntoiseksi (ikään kuin hänellä olisi 0 kestopistettä). Jos hän pysyy tajuttomana, heitto toistetaan myöhemmin tunnin välein. Tajuttomanakin hän saa kestopisteitään takaisin luonnollisen paranemisen myötä. Hänen tilansa palaa normaaliksi, kun hänellä on taas vähintään 1 kestopiste.

Toipuminen omin voimin

Jos pahoin haavoittunut hahmo jää yksin, hän useimmiten kuolee. Hänellä on kuitenkin pieni mahdollisuus toipua omin voimin.

Jos hahmon tila muuttuu vakaaksi (hän onnistuu n%-heitossa kuolemaisillaan ollessaan) mutta hänellä ei ole hoitajaa, hän menettää yhä kestopisteitä, joskin hitaampaa tahtia. Hänellä on joka tunti 10 %:n mahdollisuus tulla tajuihinsa. Aina kun hän epäonnistuu tässä tajuihintuloheitossaan, hän menettää 1 kestopisteen. Hän ei myöskään saa lisää kestopisteitä luonnollisen paranemisen myötä.

Vaikka hoitajaton hahmo tulisi tajuihinsa ja vajaakuntoiseksi, hänen kestopisteensä eivät sen jälkeenkään ala välttämättä palautua luonnollisen paranemisen myötä. Hänellä on joka päivä vain 10 %:n mahdollisuus alkaa saada kestopisteitä takaisin luonnollisen paranemisen myötä (samasta päivästä alkaen); muussa tapauksessa hän menettää 1 kestopisteen.

Kun hoitajattoman hahmon kestopisteet alkavat palautua luonnollisen paranemisen myötä, hän ei ole enää vaarassa menettää kestopisteitä (vaikka hänen kestopistemääränsä olisikin alle 0).


Paraneminen ja parantaminen

Kun olet kärsinyt vaurioita, voit saada kestopisteitä takaisin joko luonnollisen paranemisen tai taikaparantamisen myötä. Et voi kuitenkaan saada kestopisteitä takaisin yli normaalin täyden kestopistemääräsi.

Luonnollinen paraneminen

Täyden yölevon (vähintään 8 tuntia unta) jälkeen saat takaisin 1 kestopisteen hahmotasoasi kohden. Kaikki merkittävät keskeytykset lepoon estävät paranemisen kyseisenä yönä.

Jos vietät kokonaisen vuorokauden täydessä vuodelevossa, saat takaisin 2 kestopistettä jokaista hahmotasoasi kohden.

Taikaparantaminen

Monet eri loitsut ja kyvyt voivat palauttaa kestopisteitä.

Paranemisen rajat

Kestopisteitä ei voida koskaan saada takaisin menetettyjä enempää. Taikaparantaminen ei voi kartuttaa kestopistemäärääsi normaalia täyttä kestopistemäärääsi suuremmaksi.

Kykyvaurioiden paraneminen

Kykyvauriot ovat väliaikaisia siinä missä kestopistevauriotkin. Jokainen vaurioitunut kyky palautuu 1 pisteen verran jokaista levättyä yötä (8 tuntia) kohden. Täydessä vuodelevossa jokainen vaurioitunut kykyarvo paranee 2 pistettä vuorokaudessa (24 tuntia).


Tilapäiset kestopisteet

Eräät vaikutukset antavat hahmolle tilapäisiä kestopisteitä. Kun hahmo saa tilapäisiä kestopisteitä, kirjaa muistiin hänen vallitseva kestopistemääränsä. Kun tilapäisten kestopisteiden vaikutus lakkaa, hahmon kestopistemäärä pienenee tuon vallitsevan kestopistemäärän mukaiseksi. Tilapäiset kestopisteet hupenevat aina ensimmäisinä "päältä pois"; jos hahmolla on vaikutuksen päättyessä sama tai pienempi vallitseva kestopistemäärä kuin ennen vaikutuksen alkua, tilapäiset kestopisteet ovat huvenneet jo aiemmin eikä hahmon kestopistemäärä siten pienene enempää.

Toisin kuin oikeita kestopisteitä, menetettyjä tilapäisiä kestopisteitä ei voida palauttaa, ei edes taikakeinoin.

Ruumiinkunto-arvon kasvu ja vallitseva kestopistemäärä

Jos hahmon Ruumiinkunto-arvo kasvaa, vaikka väliaikaisestikin, hänen kestopisteensä voivat karttua, mutta nämä pisteet eivät ole tilapäisiä kestopisteitä. Niitä voidaan palauttaa eivätkä ne hupene ensimmäisinä "päältä pois" kuten tilapäiset kestopisteet.


Tainnuttavat vauriot

Tainnuttavien vaurioiden tuottaminen

Eräät hyökkäykset – ja myös esimerkiksi kuumuus ja väsymys – tuottavat tainnuttavia vaurioita. Kun kärsit tainnuttavia vaurioita, pidä niistä kirjaa. Älä vähennä tainnuttavia vaurioita vallitsevasta kestopistemäärästäsi, sillä ne eivät ole "oikeita" vaurioita. Kun tainnuttavia vaurioita on kertynyt tasan vallitsevan kestopistemääräsi verran, olet tokkurainen, ja kun niitä on yli vallitsevan kestopistemääräsi verran, olet tajuton. Sillä ei ole väliä, tavoittaako tainnuttavien vaurioiden määrä vallitsevan kestopistemäärän siksi, että tainnuttavat vauriot karttuvat, vai siksi, että vallitseva kestopistemäärä hupenee.

Tainnuttavat vauriot kuolettavalla aseella

Voit aiheuttaa kuolettavia vaurioita tuottavalla lähitaisteluaseella tainnuttavia vaurioita, mutta tällöin saat sakkoa –4 hyökkäysheittoosi.

Kuolettavat vauriot tainnuttavalla aseella

Voit aiheuttaa tainnuttavia vaurioita tuottavalla lähitaisteluaseella kuolettavia vaurioita, mutta tällöin saat sakkoa –4 hyökkäysheittoosi.

Tokkurainen ja tajuton

Kun olet kärsinyt tainnuttavia vaurioita tasan vallitsevan kestopistemääräsi verran, olet tokkurainen. Tällöin voit suorittaa kierrosta kohden vain joko yhden perustoiminnon, yhden liikkumistoiminnon tai yhden ilmaistoiminnon. Lakkaat olemasta tokkurainen, kun vallitseva kestopistemääräsi palaa suuremmaksi kuin tainnuttavien vaurioiden määräsi.

Kun tainnuttavien vaurioiden määräsi ylittää vallitsevan kestopistemääräsi, olet tajuton. Tajuttomana olet puolustuskyvytön.

Loitsija ei menetä tajuttomuuden jälkeen mitään loitsunlangetuskykyjä, jotka hänellä oli ennen tajuttomaksi vaipumistaan.

Tainnuttavien vaurioiden paraneminen

Tainnuttavat vauriot paranevat 1 kestopisteen verran tuntia ja hahmotasoa kohden.

Kun loitsulla tai muulla taikavoimalla parannetaan kestopistevaurioita, samalla paranee myös vastaava määrä tainnuttavia vaurioita.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.