Sanasto


Voit etsiä termiä sanastosta joko suomen- tai englanninkielisellä termillä tai termin osalla.

Voit myös selata sanastoa napsauttamalla sitä aakkosta, jolla alkavat termit haluat nähdä.


SUOMI

Koko termi Osa  

ENGLANTI

Koko termi Osa  

M:LLÄ ALKAVAT TERMIT, ENGLANTI–SUOMI

mace sotanuija
mace of blood verinuija
mace of smiting h√§vitysnuija
mace of terror pelkonuija
mace, heavy sotanuija, raskas
mace, light sotanuija, kevyt
madness mielenvikaisuus
mage armor maaginhaarniska
mage hand maagink√§si
mage's disjunction maagin osittelu
mage's faithful hound maagin uskollinen hurtta
mage's lucubration maagin opinkertaus
mage's magnificent mansion maagin mahtava moisio
mage's private sanctum maagin suojaisa soppi
mage's sword maagin miekka
magic taikuus
magic armor taikahaarniska
magic aura taikuusaura
magic circle against chaos taikapiiri kaaosta vastaan
magic circle against evil taikapiiri pahuutta vastaan
magic circle against good taikapiiri hyvyytt√§ vastaan
magic circle against law taikapiiri lakia vastaan
magic device trap taikaesineansa
Magic domain Taikuuden valtapiiri
magic drain taianriisto
magic fang taikatorahammas
magic fang, greater taikatorahammas, v√§kev√§
magic item taikaesine
magic jar taikaruukku
magic missile taikavasama
magic mouth taikasuu
magic ring taikasormus
magic shield taikakilpi
magic stone taikakivi
magic supplies cost perusvalmistushinta
magic trait taikuuspiirre
magic trap taika-ansa
magic vestment taikasotisopa
magic weapon taika-ase
magic weapon, greater taika-ase, v√§kev√§
Magical Aptitude Taikuudenlahjat
magical beast taikael√§in
magical effect taikavaikutus
magical healing taikaparantaminen
magical power taikavoima
magical writing taikakirjoitus
magically morphic taikavoimin muovautuva
magma mephit laavaviholainen
magmin magmiini
magnifying glass suurennuslasi
major artifact voimallinen ikiluoma
major creation kattava luomus
major image kattava kuvajainen
major magic item voimallinen taikaesine
major negative-dominant vahvasti negatiivisvaltainen
major positive-dominant vahvasti positiivisvaltainen
major wondrous item voimallinen ihme-esine
make whole ehj√§ksiteko
malevolence riivaus
malyss root paste malyssijuuritahna
manacles kahleraudat
manacles, masterwork valiokahleraudat
maneuverability lentoketteryys
manifestation n√§ytt√§ytyminen
manta ray rausku
manticore mantikora
mantle of faith uskonkaapu
mantle of spell resistance loitsunsietoviitta
manual of bodily health ruumiinkunnon kirja
manual of gainful exercise vahvistavan voimailun kirja
manual of quickness of action liukkaiden liikkeiden kirja
manual reset uudelleenviritys k√§sin
manufactured weapon valmistettu ase
Manyshot Parviammunta
map or scroll case kartta- tai k√§√§r√∂kotelo
marble elephant marmorinorsu
marching order marssij√§rjestys
marilith marilit
mark of justice kurimerkki
market price markkinahinta
martial weapon sota-ase
Martial Weapon Proficiency Sota-asep√§tevyys
marut marut
marvelous pigments lumov√§rit
mask of the skull kallonaamio
mass ryhmitt√§inen
massive damage massiiviset vauriot
masterwork valio-
masterwork armor valiohaarniska
masterwork cold iron longsword kylm√§rautainen valiopitk√§miekka
masterwork item valioesine
masterwork shield valiokilpi
masterwork thieves' tools varkaan valiov√§lineet
masterwork weapon valioase
mastery of counterspelling torjuntaloitsumestaruus
mastery of elements elementtiherruus
mastery of energy energianherruus
mastery of shaping muodonherruus
material component ainesosatekij√§
Material Plane Materian sf√§√§ri
mattock of the titans titaanien hakku
mature adult dragon varttunut lohik√§√§rme
maul of the titans titaanien nuija
Maximize Spell Loitsun enimm√§istys
maximized spell enimm√§istetty loitsu
maze sokkelo
mechanical trap mekaaninen ansa
medallion of thought projection ajatusharhamedaljonki
medallion of thoughts mietteiden medaljonki
Medium Keskikokoinen
medium armor keskiraskas haarniska
medium load keskiraskas taakka
medium magic item keskiverto taikaesine
medium range keskipitk√§ kantama
Medium spider venom Keskikokoisen h√§m√§h√§kin myrkky
medusa medusa
megaraptor megaraptor
meld into stone kiveen sulautuminen
melee l√§hitaistelu
melee attack l√§hitaisteluhy√∂kk√§ys
melee attack bonus l√§hitaisteluhy√∂kk√§yshyvitys
melee attack roll l√§hitaisteluhy√∂kk√§ysheitto
melee attack trap l√§hitaisteluhy√∂kk√§ysansa
melee touch attack l√§hitaistelukosketushy√∂kk√§ys
melee weapon l√§hitaisteluase
melt weapons aseensulatus
memory loss muistinmenetys
memory loss arrow muistinmenetysnuoli
mending parsinta
mental control mielenhallinta
mephit viholainen
merchant's scale k√§sivaaka
merciful weapon armelias ase
merfolk merenv√§ki
merrow vetehinen
message sanoma
messenger viestinviej√§
metallic dragons metallilohik√§√§rmeet
metamagic feat taianmuuntovaltti
metamagic rod taianmuuntovaltikka
metamagic rod, empower taianmuuntovaltikka, voimistus
metamagic rod, enlarge taianmuuntovaltikka, ulotus
metamagic rod, extend taianmuuntovaltikka, pitkitys
metamagic rod, maximize taianmuuntovaltikka, enimm√§istys
metamagic rod, quicken taianmuuntovaltikka, joudutus
metamagic rod, silent taianmuuntovaltikka, √§√§net√∂n
metamagic spell taianmuuntoloitsu
metamorphosis olomuodon muutos
meteor swarm meteoriparvi
mighty cleaving weapon pys√§ytt√§m√§t√∂n ase
mighty rage silmit√∂n taisteluvimma
mildly aligned hengenlaadultaan liev√§sti tietynlainen
mile virsta
military saddle ratsuv√§ensatula
mimic valekapine
mimic shape valehahmo
mimicry matkinta
mind blank mielenh√§ivytys
mind fog ajatussumu
mind-affecting mieleen kohdistuva
mindfire aivokulo
mindless mielett√∂myys
minimum forward speed v√§himm√§isetenemisnopeus
minimus containment pienennys ja pid√§ttely
minor artifact v√§h√§inen ikiluoma
minor creation suppea luomus
minor image suppea kuvajainen
minor magic item v√§h√§inen taikaesine
minor negative-dominant liev√§sti negatiivisvaltainen
minor positive-dominant liev√§sti positiivisvaltainen
minotaur minotauros
minute minuutti
miracle ihme
mirage arcana arkkikangastus
mirror image kaksoskuvajainen
mirror of life trapping loukkupeili
mirror of mental prowess mielenmahtipeili
mirror of opposition vastakappalepeili
mirror, small steel ter√§speili, pieni
misdirection harhaanjohto
mishap haaveri
mislead karistus
miss chance ohihy√∂kk√§ysmahdollisuus
miss chance roll ohihy√∂kk√§ysmahdollisuusheitto
mithral mithral
mithral full plate of speed nopeuttava mithralritarihaarniska
mithral heavy shield raskas mithralkilpi
mithral shirt mithralpaita
mnemonic enhancer muistinvahvike
moan vaikerrus
mobile defense liikkuva puolustus
Mobility Liikkuvuus
modifier muunnin
modify memory muistin muuntelu
mohrg morgi
mold home
moment of prescience ennaltan√§kemisen hetki
monitor lizard varaani
monk munkki
monk's belt munkinvy√∂
monk's outfit munkin vaatteet
monkey marakatti
monster hirvi√∂
monstrous centipede hirvi√∂tuhatjalkainen
monstrous humanoid hirvi√∂ihmisolio
monstrous scorpion hirvi√∂skorpioni
monstrous spider hirvi√∂h√§m√§h√§kki
morale bonus rohkeushyvitys
more newfound arcana korkeampi loitsuoppi
morningstar piikkinuija
morphic trait muovautuvuuspiirre
mountain dwarf vuorik√§√§pi√∂
Mounted Archery Ratsailta ammunta
Mounted Combat Ratsain taistelu
mounted overrun jyr√§√§minen ratsain
move action liikkumistoiminto
move backward takaperin lento
move earth maansiirto
Move Silently √Ą√§net√∂n liike
movement mode liikkumistapa
mucus cloud niljapilvi
mule muuli
Multiattack Sarjahy√∂kk√§ys
multiclass character luokkayhdistelm√§hahmo
Multiweapon Fighting Monella aseella taistelu
mummy muumio
mummy lord muumioylimys
mummy rot muumiom√§t√§
musical instrument, common or masterwork soitin, tavallinen tai valio-
mystic theurge mystikkoteurgi

[Hakutulosten määrä: 230]