Sanasto


Voit etsiä termiä sanastosta joko suomen- tai englanninkielisellä termillä tai termin osalla.

Voit myös selata sanastoa napsauttamalla sitä aakkosta, jolla alkavat termit haluat nähdä.


SUOMI

Koko termi Osa  

ENGLANTI

Koko termi Osa  

A:LLA ALKAVAT TERMIT, ENGLANTI–SUOMI

a thousand faces tuhatkasvoisuus
aasimar asimaari
aberration ep√§siki√∂
ability kyky
ability boost kykyarvokorotus
ability check kykytesti
ability damage kykyvauriot
ability damaged kykyj√§ vaurioitettu
ability drain kyvynriisto
ability drained kykyj√§ riistetty
Ability Focus Kykyyn keskittyminen
ability modifier kykymuunnin
ability score kykyarvo
ability score array kykyarvojoukko
abjuration est√§nt√§
abjurer est√§j√§velho
aboleth abolet
aboleth mage aboletmaagi
absorbing shield sulautuskilpi
abundant step harppaava askel
abyssal greater basilisk hornanbasiliski
achaierai akhaierai
acid happo
acid arrow happonuoli
acid damage happovauriot
acid fog happousva
acid resistance (armor) haponkest√§vyys (haarniska)
acid resistance (armor), greater haponkest√§vyys (haarniska), voimallinen
acid resistance (armor), improved haponkest√§vyys (haarniska), paranneltu
acid splash happoroiske
acid spray happosuihku
acid sting happopistin
acorn grenade terhokranaatti
acquired template hankittu hirvi√∂profiili
Acrobatic Kehonhallinta
Acrobatic Charge Ketter√§ rynn√§kk√∂
action toiminto
action type toimintotyyppi
activate a magic item taikaesineen aktivointi
active spell voimassa oleva loitsu
adamantine adamantiini
adept tiet√§j√§
adhesive liisteri
adjacent naapuriruudussa
adult arrowhawk aikuinen nuolihaukka
adult dragon aikuinen lohik√§√§rme
adult tojanida aikuinen tojanida
adventure seikkailu
adventurer seikkailija
adventuring gear seikkailijan varusteet
adventuring party seikkailijaryhm√§
afflicted lycanthrope tartutettu lykantrooppi
age category ik√§ryhm√§
Agile Notkeus
aid avitus
aid another toisen avustaminen
aiming a spell loitsun t√§ht√§ys
air ilma
Air domain Ilman valtapiiri
air elemental ilmaelementaali
air mastery ilmanherruus
air mephit ilmaviholainen
air walk taivask√§vely
alarm h√§lytys
alchemical bonus alkemiahyvitys
alchemical item alkemistinen esine
alchemical silver alkemistinhopea
alchemist's fire alkemistintuli
alchemist's lab alkemistin v√§lineet
alchemy alkemia
Alertness Valppaus
align weapon hengenlaatu aseelle
alignment hengenlaatu
alignment trait hengenlaatupiirre
all-around vision rajaton n√§k√∂kentt√§
allip allip
alter self oma muodonmuutos
alterable morphic (sphere) muovautuva (sf√§√§ri)
alternate form salahahmo
altitude sickness vuoristotauti
amorphous muodottomuus
amphibious amfibisuus
amulet amuletti
amulet of health ruumiinkunnon amuletti
amulet of inescapable location kavaltaja-amuletti
amulet of mighty fists vahvanyrkkisen amuletti
amulet of natural armor panssariamuletti
amulet of proof against detection and location k√§tkij√§amuletti
amulet of the planes sf√§√§riamuletti
analyze dweomer taianerittely
anarchic weapon anarkkinen ase
ancient dragon ikivanha lohik√§√§rme
androsphinx androsfinksi
angel enkeli
animal el√§in
Animal Affinity El√§inymm√§rrys
animal companion el√§intoveri
Animal domain El√§inten valtapiiri
animal growth el√§inten suurennus
animal messenger el√§inl√§hetti
animal shapes el√§inhahmot
animal trance el√§inten haltioitus
animate dead vainajien el√§v√∂itys
animate objects esineiden el√§v√∂itys
animate plants kasvien el√§v√∂itys
animate rope k√∂yden el√§v√∂itys
animate trees puiden el√§v√∂itys
animated el√§v√∂itetty
animated object el√§v√∂itetty esine
ankheg ankheg
annis pohjansy√∂j√§t√§r
antennae touch tuntosarvi
antilife shell elollisten kilpistys
antimagic taianesto
antimagic cone taianestokeila
antimagic field taianestokentt√§
antipathy vastenmielisyys
antiplant shell kasvien kilpistys
antitoxin vastamyrkky
ape apina
apparatus of the crab rapuapparaatti
applicable knowledge monik√§ytt√∂inen oppi
Appraise Arvon arviointi
Aquan aallonkieli
aquatic vedenel√§j√§
aquatic elf vesihaltia
aranea aranea
arcane archer taika-ampuja
arcane eye loihtosilm√§
arcane fire loihtotuli
arcane lock loihtolukko
arcane mark loihtomerkki
arcane reach loihtok√§sivarsi
arcane sight loihton√§k√∂
arcane sight, greater loihton√§k√∂, v√§kev√§
arcane spell oppiloitsu
arcane spell failure chance oppiloitsujen ep√§onnistumismahdollisuus
arcane spell scroll oppiloitsuk√§√§r√∂
arcane spellcaster oppiloitsija
arcane trickster taikakonna
archery jousiammunta
archmage arkkimaagi
archon arkontti
area dispel aluerauetus
area spell alueloitsu
aristocrat ylimys
armed attack aseellinen hy√∂kk√§ys
armor haarniska
armor bonus haarniskahyvitys
armor check penalty haarniskan testisakko
armor class (AC) panssariluokka (PL)
armor class modifier panssariluokkamuunnin
armor of arrow attraction nuolensy√∂ttihaarniska
armor of rage vihattujen haarniska
Armor Proficiency Haarniskap√§tevyys
armor spikes haarniskapiikit
arrow nuoli
arrow catching nuolensieppaus
arrow deflection nuolen sivuunohjaus
arrow of death surmannuoli
arrowhawk nuolihaukka
arsenic arsenikki
artifact ikiluoma
artisan's outfit k√§sity√∂l√§isen vaatteet
artisan's tools k√§sity√∂l√§isen ty√∂kalut
artisan's tools, masterwork k√§sity√∂l√§isen valioty√∂kalut
assassin salamurhaaja
assassin vine surmank√∂ynn√∂s
assassin's dagger salamurhaajan tikari
associated class t√§ydent√§v√§ luokka
associated class level t√§ydent√§v√§ luokkataso
astral deva astraalideeva
Astral Plane Astraalisf√§√§ri
astral projection astraaliheijastus
athach athak
Athletic J√§ntevyys
atonement sovitus
attach hammaslukko
attack hy√∂kk√§ys
attack bonus hy√∂kk√§yshyvitys
attack of opportunity vapaahy√∂kk√§ys
attack roll hy√∂kk√§ysheitto
attack roll modifier hy√∂kk√§ysheittomuunnin
attacker hy√∂kk√§√§j√§
Augment Summoning Esiinloihdinnan tehostus
augmented muunneltu
augmented critical laajempi kriittinen
augury ennustus
aura aura
aura of courage rohkeuden aura
aura of despair ep√§toivon aura
aura of evil pahuuden aura
aura of good hyvyyden aura
aura of menace uhkaava aura
Auran tuulenkieli
automatic language automaattinen kieli
automatic miss automaattinen ohihy√∂kk√§ys
automatic reset automaattinen uudelleenviritys
average (maneuverability) keskiverto (lentoketteryys)
aversion to daylight p√§iv√§nvalon vieroksunta
avoral avoraali
awaken her√§√§minen
Awesome Blow Paiskausisku
axiomatic weapon aksiomaattinen ase
azer aseri

[Hakutulosten määrä: 205]