Turmiollinen muodonmuutos

Muutanta

Taso

Dru 5, Tkr/Vel 5

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohde

Yksi olento

Kestoaika   

Pysyvä

Laistoheitto

Sitkeys mitätöi, Tahto rajoittaa; ks. teksti   

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Muutat loitsitun Pieneksi tai sitä pienemmäksi eläimeksi, jolla on enintään 1 KN (esimerkiksi koiraksi, liskoksi, marakatiksi tai rupikonnaksi). Loitsittu saa kaikki uuden muotonsa lajin keskivertoyksilön pelitekniset tiedot ja erikoiskyvyt paitsi seuraavilta osin:

Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta loitsitun normaalit pelitekniset tiedot korvataan uuden muodon tiedoilla. Loitsittu menettää kaikki alkuperäisen muotonsa erikoiskyvyt, myös luokka­ominaisuudet.

Kaikki loitsitun yllä olleet ja kantamat esineet putoavat maahan sen jalkojen juureen, vaikka ne sopisivat uudenkin muodon ylle tai kannettaviksi.

Jos uusi muoto on olennolle kuolemaksi (esimerkiksi jos maalla oleva olento muutetaan kalaksi tai lentävä olento rupikonnaksi), se saa laistoonsa hyvitystä +4.

Jos loitsittu pysyy uudessa muodossaan 24 perättäistä tuntia, sen on yritettävä Tahto-laistoa. Jos laisto epäonnistuu, loitsittu menettää kielenymmärryskykynsä ja kaikki muutkin alkuperäisen muotonsa muistot, ja sen kestonopat ja kestopisteet vaihtuvat uuden muodon lajin keskivertoyksilön mukaisiksi. Nämä kyvyt ja pelitekniset tiedot palaavat ennalleen, jos loitsu lakkautetaan myöhemmin.

Ruumiittomat ja huurumuotoiset olennot ovat immuuneja turmiolliselle muodonmuutokselle, ja hahmonvaihtaja-alatyyppiin kuuluvat olennot (kuten lykantroopit ja kaksoisolennot) voivat palata luontaiseen muotoonsa perustoimintona (jolloin loitsun vaikutus lakkaa).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.