Sfääriyhteys

Näentä

Taso

Tkr/Vel 5

Osatekijät

P

Langetusaika   

10 minuuttia

Kantama

Oma olemus

Kohde

Langettaja                                                                     

Kestoaika

Keskittyminen   

Lähetät mielesi toiseen olevaisuuden sfääriin (joko valitsemaasi elementtisfääriin tai johonkin vielä etäisempään sfääriin) saadaksesi neuvoja ja tietoa siellä asustavilta voimilta. (Ks. alla olevasta taulukosta, millaisia tuloksia ja seurauksia tiedusteluilla voi olla.) Nämä voimat vastaavat sinulle jollakin ymmärtämälläsi kielellä, joskin ne paheksuvat moisia yhteydenottoja ja vastaavat kysymyksiisi mahdollisimman vähäsanaisesti. (Kaikkiin kysymyksiin annetaan vastaukseksi "kyllä", "ei", "ehkä", "ei koskaan", "ei väliä" tai jokin muu enintään kahden sanan yhdistelmä.)

Kysymyksen esittäminen vaatii keskittymistä loitsun ylläpitoon (perustoiminto), ja kysymyksiä voidaan esittää yksi kierroksessa. Voima vastaa kysymykseen vielä saman kierroksen aikana. Voit esittää yhden kysymyksen kahta langettajatasoa kohden.

Jos otat yhteyttä voimaan, joka asustaa kaukana kotisfääristäsi, Älykkyys- ja Karisma-arvosi alenevat todennäköisemmin, mutta kaukaisemmissa sfääreissä kasvaa myös se mahdollisuus, että voima tietää oikean vastauksen ja vastaa kysymykseesi totuudellisesti.

Jos otat yhteyttä ulkosfääreihin, loitsun vaikutus riippuu vastaajajumaluuden väkevyydestä. (Taulukosta arvottuja tuloksia voidaan kuitenkin muunnella jumaluuden luonteenlaadun mukaan.)

Joskus harvoin käy niin, että jokin jumaluus tai voima estää tämän loitsun toiminnan.

Heitä n% ja etsi tulos taulukosta:

Sfääri, johon otetaan yhteyttä

Äly/Kar-
vähennyksen
välttäminen1      

Oikea
vastaus2   

Ei tiedä3   

Vale4

Umpimähkäinen   
vastaus5

Elementtisfääri

VA 7/1 viikko

01–34

35–62

63–83

84–100

      (asian kannalta oikea)

(VA 7/1 viikko)

(01–68)

(69–75)

(76–98)   

(99–100)

Positiivisen/Negatiivisen energian sfääri   

VA 8/1 viikko

01–39

40–65

66–86

87–100

Astraalisfääri

VA 9/1 viikko

01–44

45–67

68–88

89–100

Ulkosfääri, puolijumaluus

VA 10/2 viikkoa   

01–49

50–70

71–91

92–100

Ulkosfääri, vähäinen jumaluus

VA 12/3 viikkoa

01–60

61–75

76–95

96–100

Ulkosfääri, keskitason jumaluus

VA 14/4 viikkoa

01–73

74–81

82–98

99–100

Ulkosfääri, väkevä jumaluus

VA 16/5 viikkoa

01–88

89–90

91–99

100

  1. Sinun on onnistuttava Älykkyys-testissä ilmoitettua vaikeusastetta vastaan, jotta välttyisit Älykkyytesi ja Karismasi alenemiselta. Jos testi epäonnistuu, Älykkyys- ja Karisma-arvosi alenevat ilmoitetuksi ajaksi 8:lla etkä kykene langettamaan tuona aikana oppiloitsuja. Jos Älykkyys- ja Karisma-arvot alenevat, vaikutus astuu voimaan heti, kun olet esittänyt ensimmäisen kysymyksesi, etkä saa kysymykseen vastausta. (Sulkuihin merkityt luvut koskevat kysymyksiä, jotka on esitetty asian kannalta oikeassa elementtisfäärissä.)

  2. Saat paikkansapitävän, korkeintaan kahdella sanalla esitetyn vastauksen. Kysymyksiin, joihin ei voida vastata tällä tavoin, vastataan umpimähkään.

  3. Olento kertoo sinulle, ettei tiedä vastausta.

  4. Olento antaa väärän vastauksen, vaikka tietää oikean.

  5. Olento yrittää valehdella mutta ei tiedä oikeaa vastausta, joten se keksii vastauksen umpimähkään.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.