Puun karkotus

Muutanta

Taso

Dru 6, Kasvit 6

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

60 j

Alue

60 j:n juovanmuotoinen huoku, jonka alkupisteessä on langettaja

Kestoaika   

1 min/taso (P)

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Osoittamaasi suuntaan vyöryy energia-aaltoja, jotka työntävät kaikkia tiellään olevia puuesineitä sinusta poispäin loitsun kantaman rajalle saakka. Loitsu ei vaikuta paikoilleen kiinnitettyihin puuesineisiin, joiden läpimitta on yli 3 tuumaa, mutta kaikkiin irtaimiin esineisiin se vaikuttaa niiden kokoon katsomatta. Paikoilleen kiinnitetyt esineet, joiden läpimitta on enintään 3 tuumaa, hajoavat säleiksi, ja säleet alkavat liikkua energia-aaltojen mukana taaksepäin. Loitsun vaikutuksen alaiset esineet työntyvät taaksepäin 40 jalkaa kierroksessa.

Puukilvet ja -keihäät, aseiden puiset varret ja kahvat sekä nuolet ja vasamat vetävät kantajansa mukanaan. (Olento, jota tällainen esine vetää taaksepäin, voi päästää esineestä irti. Olento, jota vetää taaksepäin kilpi, voi irrottaa sen liikkumistoimintona ja pudottaa sen ilmaistoimintona.) Jos keihäs upotetaan maahan tanaan liikkumisen estämiseksi, se hajoaa säleiksi. Loitsu vaikuttaa myös taikaesineisiin, joissa on puuosia, mutta taianestokenttä torjuu loitsun vaikutukset.

Energia-aallot etenevät samaan suuntaan koko loitsun kestoajan. Kun loitsu on langetettu, suuntaa ei voida enää muuttaa ja voit keskittyä muihin asioihin tai liikkua muualle loitsun toiminnan siitä kärsimättä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.