Oma muodonmuutos

Muutanta

Taso

Brd 2, Tkr/Vel 2

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Oma olemus

Kohde

Langettaja                                                                     

Kestoaika   

10 min/taso (P)

Omaksut jonkin toisen olennon muodon. Olennon on oltava samaa tyyppiä kuin normaalimuotosi, ja uusi muoto saa olla enintään yhtä kokoluokkaa suurempi tai pienempi kuin normaalikokosi. Uudella muodolla saa olla kestonoppia enintään langettajatasosi verran, 5. tasolta alkaen kuitenkin aina enintään 5 KN. Voit muuttua miksi tahansa oman lajisi edustajaksi tai jopa itseksesi.

Säilytät omat kykyarvosi. Luokkasi ja tasosi, kestopisteesi, hengenlaatusi, perushyökkäyshyvityksesi ja peruslaistohyvityksesi pysyvät ennallaan. Saat pitää kaikki normaalimuotosi yliluonnolliset ja loitsunomaiset erikoishyökkäykset ja erikoisominaisuudet, paitsi ne, joiden käyttö vaatii sellaisen ruumiinosan, jota sinulla ei uudessa muodossasi ole (esimerkiksi suun henkäysasetta varten tai silmät tuijotushyökkäystä varten).

Säilytät kaikki sellaiset poikkeuskyvyiksi ilmoitetut erikoishyökkäykset ja erikoisominaisuudet, jotka olet saanut luokkatasojesi ansiosta, mutta menetät kaikki ne, joita et ole saanut luokkatasojesi ansiosta.

Jos uusi muoto kykenee puhumaan, voit viestiä normaalisti. Saat pitää kaikki loitsunlangetuskykysi, jotka sinulla oli alkuperäisessä muodossasi, mutta uuden muodon on kyettävä puhumaan ymmärrettävää kieltä voidakseen käyttää puheosatekijöitä ja sillä on oltava raajat, jotka kykenevät ele- ja ainesosatekijöiden vaatimiin tarkkoihin liikkeisiin.

Saat uuden muodon ulkoiset ominaisuudet, mutta mielesi säilyy entisellään. Ulkoisiksi ominaisuuksiksi lasketaan luontainen koko, tavanomaiset liikuntakyvyt (kuten kaivautuminen, kiipeäminen, kävely, uinti ja siipien avulla lento; tavanomaisen lentokyvyn enimmäisnopeus on 120 jalkaa ja muiden liikkumistapojen 60 jalkaa), kehopanssari­hyvitys, kehoaseet (kynnet, puraisu jne.), rotutaitohyvitykset, rotulisävaltit ja kaikki paljain silmin näkyvät ruumiinominaisuudet (siivet tai siivettömyys, raajojen lukumäärä jne.). Vaikka ruumiilla olisi enemmän raajoja kuin normaalimuodollasi, et voi silti suorittaa aiempaa useampia hyökkäyksiä (etkä saa lisäraajoista etua kahdella aseella taisteluun).

Et saa mitään sellaisia poikkeuskyvyiksi ilmoitettuja erikoishyökkäyksiä tai erikoisominaisuuksia, joita ei ole mainittu yllä ulkoisten ominaisuuksien luettelossa, kuten hämäränäköä, pimeänäköä, sokkoaistia, sokkonäköä, uudennusta, vainua, äkkiparanemista tms.

Et saa mitään uuden muodon yliluonnollisia erikoishyökkäyksiä tai erikoisominaisuuksia etkä loitsunomaisia kykyjä. Olentotyyppisi ja mahdollinen alatyyppisi säilyvät uudesta muodostasi huolimatta entisellään. Et voi ottaa minkään hirviöprofiililla varustetun olennon muotoa, vaikka profiili ei muuttaisikaan olentotyyppiäsi tai alatyyppiäsi.

Voit päättää vapaasti uuden muodon toissijaisista ruumiin­ominaisuuksista (kuten hiusväristä, hiusten kiharuudesta ja ihonväristä), kunhan ne eivät poikkea kyseisen olentolajin normaaliominaisuuksista. Voit päättää myös uuden muodon perustavista ruumiinominaisuuksista (kuten pituudesta, painosta ja sukupuolesta), mutta niidenkin on pysyttävä uuden muodon lajille normaaleissa rajoissa. Käytännössä naamioidut uuden muodon rodun keskivertoedustajaksi. Jos käytät tätä loitsua naamioitumis­tarkoituksessa, saat Naamioituminen-testiisi hyvitystä +10.

Kun muodonmuutos tapahtuu, mahdolliset varusteesi joko pysyvät uuden muodon yllä tai piteleminä (jos esine sopii sen ylle tai se pystyy pitelemään esinettä) tai sulautuvat osaksi omaksuttua muotoa ja lakkaavat olemasta käytettävissäsi. Kun palaat todelliseen muotoosi, kaikki omaksuttuun muotoon sulautuneet esineet ilmestyvät taas entiseen paikkaansa kehollasi ja ovat jälleen käytettävissäsi. Kaikki uudet esineet, jotka olivat ylläsi omaksutussa muodossa mutta eivät sovi yllesi normaalimuodossasi, putoavat jalkojesi juureen. Kaikki uudet esineet, jotka sopivat yllesi tai joita voit kantaa jollakin sekä omaksutulla että alkuperäisellä muodollasi olevalla ruumiinosalla, pysyvät pideltyinä samalla tavoin muutoksen jälkeenkin. Kaikki ruumiinosat ja varusteet, jotka joutuvat irralleen muusta ruumiistasi, palautuvat todelliseen muotoonsa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.