Myötävärähtely

Lietsonta [ääni]

Taso

Brd 6

Osatekijät

P, E, K

Langetusaika   

10 minuuttia

Kantama

Kosketus                                                                      

Kohde

Yksi erillisrakennelma

Kestoaika

Enintään 1 kierros/taso   

Laistoheitto

Ei ole; ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Löydät jonkin erillään seisovan rakennelman (talon, sillan tms.) värähtelytaajuuden ja voit johtaa rakennelmaan vaurioittavaa värähtelyä. Tämä värähtely tuottaa kohderakennelmalle 2n10 pistettä vaurioita kierrosta kohden. (Lujuudella ei ole vaikutusta loitsun vaurioihin.) Voit valita langetushetkellä loitsulle jonkin haluamasi kestoajan; muussa tapauksessa se kestää 1 kierroksen langettajatasoasi kohden. Jos loitsu langetetaan kohteeseen, joka ei ole erillisrakennelma, kohdetta ympäröivä kivi johdattaa vaikutuksen pois eikä vaurioita synny.

Myötävärähtely ei voi vaikuttaa olentoihin (eikä siis myöskään rakentoihin). Koska rakennus on esine, joka ei ole kenenkään hallussa, se ei saa laistoheittoa loitsun vaikutusta vastaan.

Kanavoija

Äänirauta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.