Maan ja kiven
pehmitys

Muutanta [maa]

Taso

Dru 2, Maa 2

Osatekijät

P, E, JK

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Alue

10 × 10 j:n neliö/taso; ks. teksti   

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Kun tämä loitsu langetetaan, kaikki loitsun alueella oleva käsittelemätön maa- ja kiviaines pehmenee. Kostea maa muuttuu paksuksi liejuksi, kuiva maa muuttuu hiekaksi tai mullaksi, ja kivi muuttuu pehmeäksi saveksi, jota on helppo muovata tai pilkkoa. Loitsu vaikuttaa 10 × 10 jalan alueeseen, jonka syvyys on maaperän kovuudesta riippuen 1–4 jalkaa. Loitsu ei vaikuta taikavoimaiseen, lumottuun tai työstettyyn kiveen. Loitsu ei myöskään vaikuta maa- tai kiviolentoihin.

Liejuksi muuttuneella alueella olevan olennon on onnistuttava Refleksi-laistossa tai se jää 1n2 kierrokseksi jumiin voimatta liikkua, hyökätä tai langettaa loitsuja. Olento, joka onnistuu laistossaan, voi liikkua liejussa puolinopeudella mutta ei voi juosta eikä rynnäköidä.

Hiekka ja multa eivät ole yhtä hankalia alustoja kuin lieju, mutta niiden alueella olevat olennot voivat silti liikkua vain puolinopeudella eivätkä voi juosta tai rynnäköidä.

Kiven pehmittäminen saveksi ei vaikeuta liikkumista, mutta tämän toiminnon avulla on mahdollista leikata, muovata ja kaivaa sellaisia alueita, joihin ei ole aiemmin voitu vaikuttaa.

Vaikka maan ja kiven pehmitys ei vaikuta työstettyyn kiveen, sillä voidaan vaikuttaa luonnon muovaamien luolien kattoihin ja kalliojyrkänteiden kaltaisiin pystysuoriin pintoihin. Tällöin loitsu aiheuttaa yleensä pienehkön sortuman tai vyörymän, kun pehmitetty aines irtoaa katosta tai seinämästä.

Loitsu voi vaurioittaa rakennuksia pehmittämällä maata niiden alta, jolloin ne vajoavat. Useimmat kunnolla tehdyt rakennukset kuitenkin vain vaurioituvat tästä loitsusta eivätkä tuhoudu.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.