Kiveen
sulautuminen

Muutanta [maa]

Taso

Dru 3, Pap 3

Osatekijät

P, E, JK

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Oma olemus

Kohde

Langettaja                                                                     

Kestoaika   

10 min/taso

Kiveen sulautumisen avulla voit sulauttaa itsesi ja kantamuksesi kivenlohkareen sisään. Kiven on oltava niin suuri, että mahdut sen sisään sekä leveys-, korkeus- että syvyyssuunnassa. Kun langetus on saatettu loppuun, sulaudut kiveen varusteinesi, kunhan varusteita on enintään 100 naulan edestä. Jos nämä ehdot eivät täyty, loitsu epäonnistuu ja menee hukkaan.

Kiven sisällä sinulla on edelleen heiveröinen yhteys siihen kivipintaan, jonka kautta astuit kiveen. Pysyt selvillä ajan kulumisesta ja voit langettaa loitsuja itseesi. Et voi nähdä kiven ulkopuolelle, mutta kuulet, mitä ympärilläsi tapahtuu. Kivelle koituvat vähäiset vauriot eivät vahingoita sinua, mutta jos se hajotetaan osittain (niin suurelta osin, ettet enää mahdu sen sisään), tempaudut esiin ja kärsit 5n6 pistettä vaurioita. Jos kivi tuhoutuu kokonaan, tempaudut esiin ja saat välittömästi surmasi, ellet onnistu Sitkeys-laistossa (VA 18).

Voit astua kivestä pois milloin tahansa ennen loitsun kestoajan päättymistä. Käytät poistumistienä aina samaa pintaa, jonka kautta saavuit kiveen. Jos loitsun kestoaika päättyy tai loitsu rauetetaan ennen kuin poistut kivestä vapaaehtoisesti, tempaudut esiin ja kärsit 5n6 pistettä vaurioita.

Seuraavat loitsut vahingoittavat sinua, jos ne langetetaan kiveen, johon olet sulautuneena: Kivi lihaksi karkottaa sinut kivestä ja tuottaa sinulle 5n6 pistettä vaurioita. Kiven muovaus tuottaa sinulle 3n6 pistettä vaurioita mutta ei karkota sinua kivestä. Kivi liejuksi karkottaa sinut kivestä ja surmaa sinut sitten välittömästi, ellet onnistu Sitkeys-laistossa (VA 18), missä tapauksessa loitsu vain karkottaa sinut. Seinänläpäisy karkottaa sinut vaurioita tuottamatta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.