Kasvien suurennus

Muutanta

Taso

Dru 3, Kasvit 3, Sam 3   

Osatekijät

P, E, JK

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Ks. teksti

Kohde tai alue   

Ks. teksti

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Kasvien suurennuksella on useita eri vaikutuksia, jotka riippuvat valitusta versiosta.

Umpeenkasvu

Tämä versio saa normaalin kasvillisuuden (aluskasvillisuuden, pensaikon, köynnökset, puut) tuuhettumaan ja kasvamaan umpeen valitsemallasi alueella. Version kantama on pitkä (400 jalkaa + 40 jalkaa langettajatasoa kohden). Kasvit kietoutuvat toisiinsa ja muodostavat tiheikön tai viidakon, jonka läpi olentojen on tunkeuduttava väkivalloin. Olentojen nopeus laskee 5 jalkaan (Isoilla ja sitä suuremmilla olennoilla 10 jalkaan). Jotta loitsu vaikuttaisi, sen alueella on oltava pensaikkoa ja puita.

Voit tehdä alueesta joko säteeltään 100 jalan ympyrän, säteeltään 150 jalan puoliympyrän tai säteeltään 200 jalan neljännesympyrän.

Voit jättää alueelle paikkoja, joihin loitsu ei vaikuta.

Hedelmällisyys

Tämä versio kohdistuu normaaleihin kasveihin ½ virstan säteellä ja kasvattaa niiden satoisuutta seuraavan vuoden aikana kolmanneksen normaalista.

Kasvien suurennus torjuu kasvien kutistuksen.

Tällä loitsulla ei ole vaikutusta kasviolentoihin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.