Jähmetyksen poisto

Loihdinta (parannus)

Taso

Pal 2, Pap 2

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohteet   

Enintään neljä olentoa, kaikkien olentojen on oltava 30 j:n säteellä toisistaan

Kestoaika

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Tahto mitätöi (vaaraton)

Loitsunsieto

Pätee (vaaraton)

Voit vapauttaa yhden tai useampia olentoja minkä tahansa väliaikaisen jähmetyksen tai vastaavan taikuuden vaikutuksista, myös kalmohisen kosketus- ja hidastus-loitsujen vaikutuksista. Jos loitsu langetetaan yhteen olentoon, jähmetys mitätöityy. Jos se langetetaan kahteen olentoon, kumpikin olento saa itseään vaivaavaa vaikutusta vastaan uuden laiston ja laistoon sietohyvitystä +4. Jos loitsu langetetaan kolmeen tai neljään olentoon, kukin olento saa uuden laiston ja laistoon sietohyvitystä +2.

Loitsu ei palauta ennalleen sakkojen, kykyvaurioiden tai kyvynriiston alentamia kykyarvoja.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.