Häätökäsky

Estäntä

Taso

Pap 6, Tkr/Vel 7

Osatekijät

P, E, K

Langetusaika   

perustoiminto

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohteet   

Yksi tai useampia sfäärinulkoisia olentoja, joiden      
kaikkien on oltava 30 j:n säteellä toisistaan

Kestoaika

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Tahto mitätöi

Loitsunsieto

Pätee

Häätökäsky-loitsu on karkotus-loitsun voimallisempi versio. Sen avulla voit pakottaa sfäärinulkoisia olentoja poistumaan koti­sfääristäsi. Voit häätää enintään 2 kestonopan edestä olentoja langettajatasoasi kohden.

Voit parantaa loitsun onnistumismahdollisuuksia hankkimalla vähintään yhden sellaisen esineen tai yhtä sellaista ainetta, jota kohde vihaa, pelkää tai muulla tavoin vieroksuu. Saat jokaisesta tällaisesta esineestä tai aineesta hyvitystä +1 langettajatasotestiin, jolla yrität läpäistä kohteen mahdollisen loitsunsiedon, ja laistoheiton vaikeusaste kohoaa 2:lla.

Jotkin harvinaiset esineet saattavat antaa hyvityksiä kaksi kertaa enemmän kuin normaalit esineet (saat niistä hyvitystä +2 langettaja­tasotestiin loitsunsietoa vastaan, ja laiston vaikeusaste kohoaa 4:llä).

Oppiloitsun kanavoija

Mikä tahansa loitsitulle vastenmielinen esine tai aine (ei pakollinen, ks. yllä).


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.