Eläinten ja kasvien
paljastus

Näentä

Taso

Dru 1, Sam 1

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto

Kantama

Pitkä (400 j + 40 j/taso)

Alue

Keilanmuotoinen huoku

Kestoaika

Keskittyminen, enintään 10 min/taso (P)                     

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Ei päde

Havaitset jotakin tiettyä lajia olevan eläimen tai kasvin, joka on katsomissuunnassasi ja sinusta poispäin huokuvan keilan alueella. Loitsua käyttäessäsi sinun on ajateltava jotakin tiettyä eläin- tai kasvilajia, mutta voit vaihtaa lajia kullekin uudelle kierrokselle. Saat sitä enemmän tietoa, mitä kauemmin tutkit jotakin aluetta tai mitä kauemmin keskityt johonkin eläin- tai kasvilajiin.

1. kierros

Selvität, onko alueella kyseisen eläin- tai kasvilajin edustajia.

2. kierros

Selvität kyseisen lajin edustajien lukumäärän alueella ja niistä terveimmän yksilön kunnon (ks. alla).

3. kierros

Selvität jokaisen alueella olevan yksilön kunnon ja sijainnin. Jos jokin yksilöistä ei ole näkölinjallasi, saat selville sen suunnan mutta et tarkkaa sijaintia.

Kunto

Loitsu ilmoittaa olentojen kunnon seuraavien luokkien avulla:

Normaali

Vähintään 90 % normaalista täydestä kestopistemäärästä, ei tauteja.

Kohtalainen

30–90 % normaalista täydestä kestopistemäärästä.

Heikko

Alle 30 % normaalista täydestä kestopistemäärästä, jokin tauti tai jokin toimintakykyä haittaava vamma.

Kriittinen

0 kestopistettä tai sen alle, jokin viime vaiheessaan oleva parantumaton tauti tai raajarikko.

Jos olento voidaan laskea useampaan kuin yhteen kuntoluokkaan, loitsu ilmoittaa niistä heikoimman.

Voit siirtyä joka kierroksella etsimään kasvi- tai eläinlajia uudelta alueelta. Loitsu voi läpäistä myös esteitä, mutta 1 jalka kiveä, 1 tuuma tavanomaista metallia, ohutkin lyijykerros tai 3 jalkaa puuta tai maata pysäyttää sen.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.