Eläinhahmot

Muutanta

Taso

Dru 8, Eläimet 7

Osatekijät

P, E, JK

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohteet   

Enintään yksi vapaaehtoinen olento/taso, kaikkien kohteiden on oltava 30 j:n säteellä toisistaan   

Kestoaika

1 tunti/taso (P)

Laistoheitto

Ei ole; ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee (vaaraton)

Muutat enintään yhden vapaaehtoisen olennon/langettajataso valitsemaksesi eläimeksi (loitsu ei tehoa vastentahtoisiin olentoihin). Kunkin loitsitun uudet kyvyt määräytyvät salahahmo-erikoiskyvyn mukaisesti. Kaikkien olentojen on muututtava saman lajin eläimiksi. Loitsun vastaanottajat pysyvät eläinhahmossa, kunnes loitsun kestoaika päättyy tai kunnes pyörrät loitsun kaikkien vastaanottajien osalta. Lisäksi kukin loitsittu voi halutessaan palata normaalimuotoonsa täyskierrostoimintona; tällöin loitsu päättyy vain kyseisen loitsitun osalta. Valitulla eläinhahmolla saa olla kestonoppia enintään joko loitsitun kestonoppien tai sinun langettajatasojesi verran, sen mukaan kumpia on vähemmän, ja 20. tasolta alkaen ylärajana on aina 20 KN.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.