Erikoisaineet

Erikoisaineet ovat aineita, joista valmistetuilla esineillä on sisäsyntyisiä erikoisominaisuuksia. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan ole taikavaikutuksia.

Jos valmistat haarniskan, kilven tai aseen useammasta kuin yhdestä erikoisaineesta, vain runsaimmin käytetyn aineen hyödyt tulevat esiin. Voit kuitenkin valmistaa kaksoisaseen, jonka päät on valmistettu eri erikoisaineista.


Aseiden erikoisaineet

Kaikilla alla kuvatuilla erikoisaineilla on jokin pelitekninen vaikutus, ja hahmoilla voi olla eri aineista valmistettuja aseita sen mukaan, millaisesta kampanjasta on kyse ja millaisia olentoja he tavallisimmin kohtaavat.

Joillakin olennoilla on olentotyyppinsä tai perusluonteensa ansiosta vauriovähennystä. Toiset olennot ovat immuuneja kaikille paitsi tietyntyyppisille vaurioille, esimerkiksi hengenlaadultaan pahojen aseiden tai ruhjonta-aseiden tuottamille vaurioille. Jotkin olennot taas ovat erityisen haavoittuvia tietynlaisille aseille.

Adamantiini

Tämä äärimmäisen kova metalli tekee aseista, haarniskoista ja kilvistä laadukkaampia. Adamantiinista valmistetulla aseella on luontainen kyky ohittaa esineen lujuus, kun sillä suoritetaan hajotusisku asetta vastaan tai hyökätään esinettä vastaan – adamantiiniase voi sivuuttaa kaikki alle 20:n lujuudet. Adamantiinista valmistettu haarniska antaa pitäjälleen vauriovähennystä 1/–, jos kyseessä on kevyt haarniska, 2/–, jos kyseessä on keskiraskas haarniska, ja 3/–, jos kyseessä on raskas haarniska.

Adamantiini on niin kallista, että siitä valmistetut aseet ja haarniskat ovat aina valiolaatua (valiolaatuisuuden hinta sisältyy alla ilmoitettuihin hintamuutoksiin). Niinpä adamantiiniaseet ja -ammukset tuottavat tehostushyvitystä +1 hyökkäysheittoihin, ja adamantiinihaarniskan aiheuttama haarniskan testisakko on 1:n pienempi kuin samantyyppisen tavallisen haarniskan.

Adamantiinista ei voida valmistaa sellaisia aseita, joissa ei ole metalliosia; esimerkiksi nuoli voidaan valmistaa adamantiinista mutta taistelusauvaa ei.

Adamantiinista voidaan valmistaa vain sellaisia aseita, haarniskoja ja kilpiä, jotka valmistetaan normaalisti metallista. Sellaisilla adamantiinista valmistetuilla aseilla, haarniskoilla ja kilvillä, jotka valmistetaan normaalisti teräksestä, on kolmanneksen enemmän kestopisteitä kuin teräsvastineillaan. Adamantiinilla on 40 kestopistettä yhtä paksuustuumaa kohden, ja sen lujuus on 20.

Adamantiinin vaikutus valmistushintaan

Adamantiiniesineen tyyppi

Esineen valmistushinnan muutos   

Ammus

+60 kr

Kevyt haarniska

+5 000 kr

Keskiraskas haarniska

+10 000 kr

Raskas haarniska

+15 000 kr

Ase

+3 000 kr

Kilpi

+2 000 kr

Alkemistinhopea

Teräkseen voidaan ujuttaa monimutkaisen ja osittain alkemiaan perustuvan menetelmän avulla hopeaa. Tuloksena syntyy alkemistinhopeaa, josta valmistettu ase voi sivuuttaa muun muassa lykantrooppien vauriovähennyksen.

Jos hyökkäys hopeoidulla aseella osuu, aseen käyttelijä saa sakkoa –1 vaurioheittoonsa (hyökkäys tuottaa kuitenkin aina vähintään 1 pisteen verran vaurioita). Hopeaa ei voida ujuttaa muihin kuin metalliesineisiin, eikä menetelmä tehoa sellaisiin harvinaisiin metalleihin kuin adamantiini, kylmärauta ja mithral.

Alkemistinhopealla on 10 kestopistettä yhtä paksuustuumaa kohden, ja sen lujuus on 8.

Alkemistinhopean vaikutus valmistushintaan

Alkemistinhopeaesineen
tyyppi

Esineen valmistushinnan muutos   

Ammus

+2 kr

Kevyt ase

+20 kr

Yhden käden ase tai kaksoisaseen toinen pää

+90 kr

Kahden käden ase tai kaksoisaseen molemmat päät   

+180 kr

Kylmärauta

Tämän syvältä maan alta louhitun raudan tiedetään tehoavan etenkin luonnonhaltijoihin. Se taotaan tavallista alhaisemmassa lämpötilassa, jotta sen herkästi katoavat ominaisuudet säilyisivät. Kylmärauta-aseen valmistushinta on kaksi kertaa korkeampi kuin normaalin vastineensa. Lisäksi sen tehostus taikakeinoin maksaa ylimääräiset 2 000 kr.

Kylmäraudasta ei voida valmistaa aseita, joissa ei ole metalliosia. Esimerkiksi nuoli voidaan valmistaa kylmäraudasta mutta taistelusauvaa ei.

Kaksoisase, josta vain toinen pää on valmistettu kylmäraudasta, korottaa aseen valmistushintaa 50 %.

Kylmäraudalla on 30 kestopistettä yhtä paksuustuumaa kohden, ja sen lujuus on 10.

Lohikäärmeennahka

Haarniskasepät voivat työstää lohikäärmeiden nahasta valiohaarniskoja ja valiokilpiä.

Yhdestä lohikäärmeestä saa tarpeeksi nahkaa yhteen valiovuota­haarniskaan olennolle, joka on yhtä kokoluokkaa pienempi kuin lohikäärme. Jos haarniskaseppä valikoi nahasta vain parhaat palat, hän voi valmistaa yhden valiovannepanssarin kaksi kokoluokkaa pienemmälle olennolle, yhden valiolevyhaarniskan kolme kokoluokkaa pienemmälle olennolle tai yhden valiorintapanssarin tai valioritarihaarniskan neljä kokoluokkaa pienemmälle olennolle. Kussakin tapauksessa nahkaa riittää haarniskan lisäksi kevyeen tai raskaaseen valiokilpeen, kunhan lohikäärme on Iso tai sitä suurempi.

Koska lohikäärmeennahkahaarniska ei ole metallia, druidit voivat pitää sitä sakoitta.

Lohikäärmeennahkahaarniskan valmistushinta on kaksi kertaa korkeampi kuin vastaavantyyppisen normaalin valiohaarniskan, mutta valmistus ei kestä sen kauempaa kuin normaalinkaan haarniskan.

Lohikäärmeennahalla on 10 kestopistettä yhtä paksuustuumaa kohden, ja sen lujuus on 10.

Mithral

Mithral on kiiltävä, hopeanhohtoinen ja erittäin harvinainen metalli, joka on kevyempää kuin rauta mutta aivan yhtä kovaa. Siitä voidaan jalostaa "terästä", joka on erinomainen haarniskojen ja tarvittaessa muidenkin esineiden valmistusaine.

Useimmat mithralhaarniskat katsotaan yhtä astetta normaalia kevyemmiksi, kun selvitetään niiden vaikutusta liikkumiseen ja muita niiden asettamia rajoituksia. Raskaat haarniskat katsotaan keskiraskaiksi ja keskiraskaat haarniskat kevyiksi, mutta kevyet haarniskat ovat edelleen kevyitä.

Mithralista valmistettuja haarniskoja ja kilpiä käytettäessä oppiloitsujen epäonnistumismahdollisuus pienenee 10 %, suurin sallittu Ketteryys-hyvitys kasvaa 2:lla ja haarniskan testisakko pienenee 3:lla (sakko ei voi kuitenkaan muuttua hyvitykseksi).

Mithralista valmistettu esine painaa puolet vähemmän kuin vastaavat muista metalleista valmistetut esineet. Kun kyse on aseesta, tämä keveys ei vaikuta aseen kokoluokkaan eikä sen käyttelyn helppouteen (eli siihen, onko katsotaanko ase kevyeksi, yhden käden vai kahden käden aseeksi).

Mithralilla ei ole havaittavaa vaikutusta sellaisiin esineisiin, joiden ensisijainen valmistusaine ei ole metalli. (Esimerkiksi pitkämiekka voi olla mithralase mutta viikate ei.)

Mithralista valmistetut aseet ja haarniskat ovat aina valiolaatua (valiolaatuisuuden hinta sisältyy alla ilmoitettuun valmistushintaan).

Mithralilla on 30 kestopistettä yhtä paksuustuumaa kohden, ja sen lujuus on 15.

Mithralin vaikutus valmistushintaan

Mithralesineen   
tyyppi

Esineen
valmistushinnan muutos
   

Kevyt haarniska

+1 000 kr

Keskiraskas haarniska

+4 000 kr

Raskas haarniska

+9 000 kr

Kilpi

+1 000 kr

Muut esineet

+500 kr/n

Mustapuu

Tämä harvinainen taikapuu on yhtä kovaa kuin normaali puu mutta paljon kevyempää. Kaikki mustapuusta valmistetut puiset tai enimmäkseen puiset esineet (kuten jouset, nuolet ja keihäät) katsotaan valioesineiksi, ja ne painavat puolet vähemmän kuin vastaavat normaalit puuesineet. Jos esinettä ei yleensä tehdä puusta tai se tehdään puusta vain osittain (kuten esimerkiksi sotakirves tai sotanuija), sitä ei voida valmistaa mustapuusta, tai ainakaan se ei saa mustapuusta mitään havaittavaa hyötyä. Mustapuinen kilpi tuottaa haarniskan testisakkoa 2 pistettä vähemmän kuin vastaava normaali kilpi. Mustapuuesineen myyntihinta lasketaan selvittämällä vastaavan normaalin esineen paino, minkä jälkeen normaalin esineen valioversion hintaan lisätään 10 kr naulaa kohden.

Mustapuulla on 10 kestopistettä yhtä paksuustuumaa kohden, ja sen lujuus on 5.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.