Vainajan puhutus

Mananta [kielisidonnainen]

Taso

Pap 3

Osatekijät

P, E, JK

Langetusaika   

10 minuuttia

Kantama

10 j

Kohde

Yksi kuollut olento

Kestoaika   

1 min/taso

Laistoheitto

Tahto mitätöi; ks. teksti   

Loitsunsieto

Ei päde                                                                         

Ujutat kuolleeseen ruumiiseen hitusen elämää ja älyä, jotta se voisi vastata esittämiisi kysymyksiin. Voit esittää yhden kysymyksen kahta langettajatasoa kohden. Esittämättä jääneet kysymykset menevät kestoajan päättyessä hukkaan. Ruumis tietää vain sen, mitä olento tiesi eläessään, ja osaa vain niitä kieliä, joita olento mahdollisesti osasi. Vastaukset ovat yleensä lyhyitä, arvoituksellisia tai itseään toistavia. Jos vainajalla oli eri hengenlaatu kuin sinulla, ruumis saa Tahto-laiston loitsua vastaan niin kuin se olisi yhä elossa.

Jos ruumis on ollut vainajan puhutuksen vaikutuksen alaisena edeltävän viikon aikana, uusi loitsu epäonnistuu. Ruumis on saanut olla kuolleena miten kauan tahansa, mutta sen on oltava jokseenkin ehjä voidakseen vastata kysymyksiin. Vaurioitunut ruumis voi kenties antaa osittaisia tai osittain oikeita vastauksia, mutta puhuakseen sillä on oltava tallella vähintään suu.

Tarkkaan ottaen et puhuta sitä olentoa, jonka sielu on poistunut ruumiista, vaan hyödynnät itse ruumiiseen varastoitunutta tietoutta. Tässä osittain elävöittämässäsi ruumiissa on tallella muistijälki sielusta, joka siinä ennen asui, joten ruumis voi puhua kaikella sillä tiedolla, joka olennolla oli eläessään. Ruumis ei kuitenkaan voi kerätä uutta tietoa. Se ei muista jälkeenpäin sitäkään, että olet puhuttanut sitä.

Tämä loitsu ei vaikuta ruumiisiin, jotka on muutettu epäkuolleiksi olennoiksi.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.